51 találat (0,251 másodperc)

Találatok

1. 1937.12.14. rendes 5. (465. oldal)
52 1470 1937 38 Dr Büchler Pál folyamodása az Ideg és [...] a latti kiadványa értelmében Dr Büchler Pál egyetemi tanár­segéd habilitatiós kérésére [...] következőkben vagyok bátor megtenni Dr Büchler Pál egyetemi tanársegéd 1890 ben [...] vezető fi zetéstelen tanársegéd Dr Büchler Pál tudományos működése igen kiterjedt [...]
2. Tanácsülés, 1960. január 25. (311. oldal)
[...] mutatni Ebből a szempontból érdemes Büchler elvtárs néhány megállapítását megvitat­ni 4 [...] mit szolgált az ülésszak A Büchler elvtárs azt vetette fel a [...] határozott és nem világos a Büchler elvtárs véleménye az ülésszakkal kapcsolatban [...]
3. Tanácsülés, 1960. december 16. (679. oldal)
[...] tankönyv II része 33 Dr Büchler Robert A írét jelzőrendszer köicsönh [...] tanfolyami hall­gatói szaraira 34 Dr Büchler Róbert Ps zicholó r Í [...]
4. Tanácsülés, 1960. február 19. (426. oldal)
[...] Beszámoló a tudományos ülésszak előkészületeiről Büchler elvtárs elmondja hogy az ülésszak [...] testnevelő tanároknak a megjelenésre Dr Büchler Róbert A meghívottakra való tekintettel [...]
5. Tanácsülés, 1960. január 25. (306. oldal)
[...] Ferdinánd párttitkár Hint meghívottak dr Büchler Róbert docens Bogdán János és [...] Előadót Kerezsi Endre és dr Büchler Róbert 3 A TF i [...]
6. Tanácsülés, 1960. április 15. (487. oldal)
[...] tantestülctének publikációs munkájának értékelése dr Büchler Róbert az anyag előadója kiegészítésképpen [...] is segítené Rostás György javasolja Büchler kartácsnak hogy forszírozza a publikációs [...]
7. 1933. január 25. V. rendes ülése (129. oldal)
[...] egész tandíjmentességet nyert Aubermann Miklós Büchler Dénes Berente Balázs Basch Béla [...]
19. 1937.02.16. rendes 6. (423. oldal)
[...] megküldötte vélemé nyes jelentéstétel végett Büchler Jenő okle­veles gyógyszerész folyamodványát melyben [...]