31 találat (0,285 másodperc)

Találatok

1. 1949. szeptember 16., I. rendkívüli ülés (11_15. oldal)
5 Dr Feuer István rk segélyé­nek Ugye Jáki tanár ismerteti dr Feuer István kérését melyben a tihanyi histamin [...]
2. 1956. február 28. , IV. rektori tanácsülés (272. oldal)
[...] Mihály Andor Torma Pál iiász István Karaányi László SzÜcs 6 ttó [...] Anaráe Barentel György berndorfer Anréd Feuer István Buesina Olivér Farka Sándor behór [...] gyi Szilveszter Borófc László Gál István Bblint József Temesvári Antal Rótfc Miklós Soltész Laj s Harkányi István Tóth J ief Vaa György [...]
3. 1954. június 30., IX. tanácsülés (602. oldal)
[...] János Kovács András Salgó Kálmán Feuer István Keltái Pál Maninger Jenő Berentei György 2 Sükösd Barna Kunis István Jóna István Padányi Alajos Temesvári Antal Keubauer [...] Ggzon Gizella Ahnau Ella Vári István Szokolóczi Béla Sallai Kornélia Hajts [...] rgács Mária Mihoczi László Faragó István Hedri Indre Friedrich Péter Sebészeti [...]
4. 1949. november 25., III. rendes ülés (3_12. oldal)
[...] szék mellé a távozott dr Feuer István helyére Dr Altorjay István orvos díjas gyakornoki m gvál [...]
5. 1949. november 25., III. rendes ülés (3_8. oldal)
[...] 42 1949 Diákjóléti Bizottságba dr Feuer Ist­ván 1 távozás óval megüresedett helyre [...] 1 Dékán ismerteti Dr huszák István ny rk tanár beadványát mely [...]
6. 1954. november 10., III. tanácsülés (152. oldal)
[...] ŐOO 1 000 Isold os István 1 000 Yidonyi Miklós 1 [...] ágé Erzsébet táv Judit olló István O Г oo о 000 [...] Andor Szentmiklósi László Réczey Jenő feuer István Manninger Jenő Béréntey György Urban [...]
7. 1945. október 26., II. rendes ülés (3_6. oldal)
[...] Dr ifi Issekutz Béla javasolja Feuer István oth nak Györkei Ferenc helyére [...]
8. 1949. május 3., X. rendkívüli ülés (20_6. oldal)
[...] javasolja dr Varga Endre és Feuer István utóbbi Sub laurea Alnae Matris [...]
9. 1949. április 29., VIII. rendes ülés (8_14. oldal)
tációt kivánja benyújtani A Kar Feuer István Sub laurea Almáé Matris avatásához [...]
10. 1948. szeptember 24., I. rendes ülés (1_15. oldal)
[...] hozzájárul Issekutz tanár bejelenti hogy Feuer István demonstrátor 1948 szept 30 val [...]
11. 1949. május 11., XI. rendkívüli ülés (21_14. oldal)
[...] f o gyakornoki állásra dr Feuer István dijtalan gyakornokot a gyógyszertani intézettől [...]
12. 1949. április 29., VIII. rendes ülés (8_13. oldal)
[...] gyermek klinika megtekintésére Tudomásul szolgál Feuer István Su laurea Almáé Matris
13. 1947. június 27., X. rendes ülés (11_28. oldal)
[...] élettani tanszék mellé meghosszabbítani kéri Feuer István Lung Kikid 3 demonstrátort M [...]
14. 1949. április 29., VIII. rendes ülés (8_4. oldal)
[...] szigorlat tárgyai után 180 Ért Feuer István III és IV szigorlat tárgyai [...]
15. 1953. szeptember 2., I. tanácsülés (25. oldal)
[...] Ilona Mikrobiológiai intézet dr Nász István dr Berentei György III sz sebészeti klinika dr Feuer István Dékán jelenti hogy addig amig [...]
16. 1946. november 11., VII. rendkívüli ülés (19_12. oldal)
[...] s Orvosi ethika Dr Mátyus István Ó és Uj Diastetica I [...] Ezek a következők 1 Dr Feuer György orvosi vegytani int tanársegéd [...] sebészeti klinikai adjunktus 1 Dr Feuer György az izomkontrakcióban résztvevő fehérjékre [...]
18. 1946. november 12., III. rendes ülés (366. oldal)
[...] Katalin Fazekas Lajos Fodor József Feuer Endre Frotz Ferdinánd Blancz Gabriella [...] Imii Káldor Vera Agnes Krajcsik István Dr Patay László Rétscher Sándor [...] Attila Tóth Elemér Dr Vitéz István Vizkelety László Dr Incze Gyula [...] tanár a törvényszéki orvostanból Argay István ifj Baka Ernő Beck Iván [...]
19. Személynévmutató (293. oldal)
[...] Sándor Feles Péter Endre Felker István Fellner Ferencz Antal Feltothy Magdolna [...] Kató Fetter György Fettich György Feuer Árpád Fél László Félix János [...] Fialowski László Lajos Fiantok László István Fieszl István Fikár Erzsébet Julianna Filarszky Nándor [...] Lehel Péter 5242 Fogarasi Nándor István 5531 Fogarassy István 691 Fogarassy Sándor 2217 Fogéi [...]
20. 1947.május 30., IX. rendes ülés (10_32. oldal)
részére dr Kagy István boncten Gergely Menyhért gyógyszerészet dr Páldy László gyermekgyógyászat dr Kovács István szülészet 40 forintos díjazás 5 [...] dr Gara zsi Mária dr Feuer György dr Bíró Katalin Barcsay István borgw og ászát orvosi vegTtan [...] frt s helyre dr Koczka Istvánt ajánlja 4 Janesó tanár a [...]