25 találat (0,480 másodperc)

Találatok

2. 1941. okt. 10. III. rendes ülés
[...] tanszéki üres hely betöltéséről kimutatás kérése a beiratkozott hallgatókról tanszékek általányáról [...] előterjesztések kereskedelmi tanárképzésről dr Csekey István és dr Otlik László tanárokról [...] kiegészítések prolémájáról 4 Luckhaub Gyula kérése előadás tartásáról 5 dr Ruzitska Béla kérése gyakorlatok tartásáról 6 dr vitéz Rajthy Tivadar kérése az intézetének átnevezéséről Géppel írt [...]
3. 1943. márc. 29. X. rendes ülés (461. oldal)
[...] VIII f é kari hall­gató kérése melyben a közellátásügyi miniszter lo [...] VIII f é kari hall­gató kérése melyben a bécsi Világkereskedelmi Főiskolán [...] VIII f é kari hallgató kérése melyben az érvénytelen félévének beszámitását [...] I Aereskedelemtudományi szigorlat 1 Cisz István VI féléves halig 1943 április [...]
4. 1929.04.25. 14. rendes ülés (317. oldal)
[...] Collegium ik arlamba 1 Horváth István hallgatót jelöli 78 A Kereskedelmi [...] dr ny ilv r tanár ké­rése a magángazdaságtani intézet számára beszerzendő [...] dr ny ilv r tanár Ké­rése egy állandó fizetéses vezető tanár [...]
5. 1936. szeptember 24. (763-804) (792. oldal)
[...] r tanár elő­terjeszti dr Lacza István teológiai főisk tanárnak a 2 [...] szedés alatt áll Az a kérése hogy a 2 alapján doktorátust [...] aii MishjBi i javasolja hogy kérése azzal a föltétellel teljesittessék hogy [...]
6. 1943. jún. 22. XVII. rendes ülés
[...] kéréséről szeminárium beszámításról 32 Pototzky István hallgató kérése felvétele ügyében előző tanulmányainak beszámítása [...] 33 Dobray Ferenc szakaltiszt pedellus kérése részére egy szolgálati egyenruhának engedélyezése [...]
7. 1943. okt. 25. II. rendes ülés
[...] bocsátásáról VKM leiratának ismertetés Kólya István kari hallgató díjas gyakornok megválasztásának [...] katonai szolgálatra behívásáról továbbá Molnár István hallgató kéréséről díjas gyakornokként való [...] bemutatása díjtalan gyakornokként alkalmazásáról Weisz István kari hallgató kérésének bemutatása elveszett [...] végbizonyítvány kiállításához szükséges szeminárium kijelölésének kérése Kováts Gyula kari hallgató kérésének [...]
8. 1989. március 3. • 1. Személyi ügyek • 2. Egyebek (98. oldal)
[...] pályázat Kollár Zoltán Kari Tanács kérése hogy még egy mellékfoglalkozású egyetemi [...] Szlávikné Hajba Éváé és Kriston Istváné A Kari Tanács Hajba Éva [...] 5 nem 3 tartózkodás Kriston István 1 igen 3 o nem [...] 13 nem 4 tartózkodás Kriston István i igen 29 nem 4 [...]
9. 1943. jún. 22. XVII. rendes ülés (550. oldal)
[...] Frigyes VIII féléves kari hallgass kérése Helyben a Hiteljog é hs [...] 942 43 kg a Pototzky István kérése fölvétele ügyében tvmúm ni inak [...]
10. 1943. február 25. (2727-2756) (2754. oldal)
[...] tanár Dékán megbízása alapján bzivós István közgazd tanfolyamos nallgató kérése ügyében alábbi javaslatot ter í [...] a javaslatot elfogadja és szívós István 1942 43 tanévi i félévét [...]
11. 1930.10.30. 5. rendes ülés (76. oldal)
w Hf JI Vonház István dr nyilv r tanár alétef [...] hozzájárul 188 1930 31 Molnár István kereskedelmi szakos hallgató a gráci [...] félévekre r amelyeket az absolutorium kérése során el fog neki a [...]
12. 1928.09.27. 3. rendes ülés (63. oldal)
[...] elnöki tisztet a bizottság ismételt kérése ellenére nem fogadta el A [...] sürgősen töltse be 40 Vonház István dr nyilv r tanár előterjeszti [...]
13. 1943. október 28. (2949-2978) (2958. oldal)
[...] bizottság az ügyet dr vonház István e ny r tanárnak javasolja [...] a javaslatot elfogadja Hercz Judit kérésé ügyéDen későbD kiván eloterjesztest tenni [...]
14. 1943. november 25. (2979-3015) (2984. oldal)
[...] dékánjai­nak képét a mg osztály kérése dacára nem adtam ki aulánkból [...] dr ítónai András dr Vonház István e ny r tanárok jelenlétében [...]
15. 1942. november 26. (2637-2674) (2665. oldal)
[...] elfogadja i V Dr Egyed István egyet ny r tanár dr uzizmadia Andor egyet m tanári kérése ügyében megteszi jelentését Meg­állapítja hogy [...]
16. 1936. április 30. (649-691) (650. oldal)
[...] ur Rencz József és Ajtony István keresk szakos Turay László egyéves [...] Fekete András amerikai állam­polgár ama kérése tárgyában hogy részére tanársegédi állás [...]
17. 1935. júnus 6. (309-354) (320. oldal)
[...] osztály hall­gatói számára 5 Yoriház István dr ei prodekán r előterjeszti [...] a következő volt ma­gántanárok ujrahabilitálási kérése tárgyában 2056 1934 35 d [...]
20. Dokumentumok (Forrásközlés) (101. oldal)
[...] sürgős voltára való tekintettel póthitel kérése javasoltatott A Kar az Erődi [...] órán vesznek részt 20 Egyed István dr nyilv r tanár e [...]
21. Beszámítási jegyzőkönyv az 1940/41. tanévre - Ad. IV. - 1941. ápr. 20. (_1. oldal)
[...] volt elbíróikató G Küszürdiiiilvl László kérése okmányok hiányába szintén near volt [...] té 7 rké a Kálmán István a budapesti udondnyegye­­ton KöSiáazdaságtudoná i [...]
22. Az iratok tematikus időrendi jegyzéke (111. oldal)
[...] mérnökök részére Meghívó a Szent István Társulat 84 rendes közgyűlésére Mezőgazdasági [...] dolgozó kari hallgatók részére szabadság kérése 6 b 1 I 1683 [...]
25. 1943. márc. 29. X. rendes ülés
[...] való bocsátásáról 47 Kari hallgatók kérése az I kereskedelemtudományi szigorlat illetőleg összevont határidejének meghosszabbítása ügyében Weisz István Komáromi Gyula dr Horváth Zsikó [...]