59 találat (0,374 másodperc)

Találatok

1. 1946. október 9., 1946/47. tanév második rendkívüli ülése • Az elnök az ülést megnyitja. • Távolmaradók felsorolása. • Miniszteri leiratok: • Tanszéki ügyek: • Elnöki bejelentések: • Tanszéki segédszemélyzeti ügyek: • Folyó ügyek: • Berekesztés: • 13. Az ülés berekesztése. (49. oldal)
[...] Kórbonctani intézetnéli adjuntus dr Fonav Istvánná dr Ruszkö Htel VIII tanársegéd [...] f o tanársegéd dr Fintér István IX f o dr Kerese István IX f o Kórtani intézetnélg [...] f o tanársegéd dr Szabó István VlII f o Fenntartva IX [...] f o tanársegéd dr Andik István VlII f o dr Bálint [...]
4. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (374. oldal)
[...] bejelentése Segédtanszemélvzeti ügyek 6 Dr Kerese István IX f o tanársegéd állásáról [...]
5. Név- és tárgymutató (427. oldal)
[...] Károlyi Sarolta 35 37 Károvics István 389 Kárpátalja 229 kárpátaljai főiskolai [...] 286 320 333 Kerényi Károly Kerese István keresetadó kereszt Keresztes Fischer Ferenc [...] 398 400 402 404 Késmárky István 19 Keszthelyi Diáküdülőház 186 198 [...] 186 190 192 235 Kesztler István készülék készülék beszerzése Kéthly László [...]
6. 1949. június 30., 1948/49. tanévi tizedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 6. (sic!. Az 1949/50. tanévi felvételi bizottság összeállítása. • 7. Miniszteri leirat ismertetése a felsőoktatási és tudományos illetménykiegészítés folyósítása tárgyában. • 8. Dr. Gödöny József és Pecze Ferenc tanársegédi megbízása az 1949/50. tanévre. • 9. Dr. Világhy Gyula, dr. Fényes Miklós, dr. Kovács Béla, d. Temesi Imre és Hegedűs István könyvtárkezelői megbízása az 1949/50. tanévre. • 10. Jelentés a gazdasági bizottság működéséről. • 11. Jelentés a könyvtár bizottság működéséről. • 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 13. Pakuts Ida rendkívüli joghallgató kérelme két rendkívüli félévének rendessé nyilvánítása tárgyában. • 14. Előterjesztés Sarudi István ny. r. tanár félév-elengedési kérelme tárgyában. • 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 16. Előterjesztés Hal Pál kánonjogi szigorlata tárgyában. • 17. Előterjesztés Szilvási József végbizonyítvány kiadása tárgyában. • 18. Előterjesztés dr. Komáromi Szilveszter szigorlati elbocsátás iránti kérelme tárgyában. • 19. Kari köszönetnyilvánítás a dékánnak. • Az ülés berekesztése. (174. oldal)
[...] üléséről Jelén vannak A CseKey István dékán elnökletével Vinkler János Holub [...] Onas Nán­dor Esztergár Lajos Losonczy István Rudolf Lóránt és Kislégí Nagy [...] munkák jutalmazása tárgyában újabb javaslat kérése 361 1948 49 D sz [...] 49 D sz Vizsgastatisztika be kérésé A ar tudomásul veszi A [...]
7. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (385. oldal)
[...] 1 Molnár Borbála és Kovács István fegyelmi ügye 2 A szigorlatok [...] tárgyában 4 A abszolváló orvostanhallgatók kérése a júliusi és augusztusi hónapban tartandó szigorlatokra 5 Javaslattétel kérése a Felvételi Bizottság kérdéseinek összeállítása [...] Segédtanszemélvzeti ügyek 9 Dr Szabó István tanársegéd tanulmányi szabadsága tárgyában 10 [...]
8. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1934/35. tanév (158. oldal)
[...] Konrád megjelent tanulmányának költségeihez segély kérése a minisztertől 18 Az Országos [...] orvosi szigorlati reform tárgyában javaslat kérése Rendkívüli tanári címre való felterjesztés [...] Magántanári képesítések 12 Dr Szacsvay István magántanári szóbeli értekezletre bocsátása 13 [...]
9. 1950. március 30., 1949/50. tanévi hetedik rendes ülése • I. A VKM-től érkezett leiratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • II. Rektori átiratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • III. Idegen hatóságoktól és magánszemélyektől érkezett iratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • IV. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • V. Tanulmányi bizottsági ügyek: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) • 1. A tandíj megállapító bizottság javaslatai a II. félévi tandíj megállapítások fellebbezési ügyeiben. • 2. Véleményes jelentés a középiskolai képzés problémáiról. • 3. VKM leirat ismertetése a jegyzetkészítés és a minisztériumban tartandó értekezlet tárgyában. • 4. A kar professzorainak, segédtanszemélyzetének és dolgozóinak az április 4.-i nemzeti ünnep alkalmából tett munkafelajánlásainak ismertetése. • 5. Előterjesztés Holló Mihály szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 6. Előterjesztés Posza Ferenc szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 7. Előterjesztés Földvári József szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 8. Előterjesztés Bartalósné Krizer Klára szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 9. Előterjesztés Pecze Ferenc szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. • 10. Előterjesztés Fáy Miklós félév beszámítási kérelme tárgyában. • 11. Előterjesztés Rezek Dénes szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. • 12. Jelentés a Tanulmányi Osztály eddigi működéséről. • Az ülés berekesztése. (134. oldal)
[...] L 949 5 Ó Bobay István végbizonyitvány kiadása iránti kérelmének engedélyezése [...] fel terjesz ésekre kiegészítő adatok kérése ii if 36 1949 50 [...] Külföldi ösztöndíjasok tanulmányairól je­lent és kérése F co 3 68 A [...]
10. 1949. június 30., 1948/49. tanévi tizedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 6. (sic!. Az 1949/50. tanévi felvételi bizottság összeállítása. • 7. Miniszteri leirat ismertetése a felsőoktatási és tudományos illetménykiegészítés folyósítása tárgyában. • 8. Dr. Gödöny József és Pecze Ferenc tanársegédi megbízása az 1949/50. tanévre. • 9. Dr. Világhy Gyula, dr. Fényes Miklós, dr. Kovács Béla, d. Temesi Imre és Hegedűs István könyvtárkezelői megbízása az 1949/50. tanévre. • 10. Jelentés a gazdasági bizottság működéséről. • 11. Jelentés a könyvtár bizottság működéséről. • 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 13. Pakuts Ida rendkívüli joghallgató kérelme két rendkívüli félévének rendessé nyilvánítása tárgyában. • 14. Előterjesztés Sarudi István ny. r. tanár félév-elengedési kérelme tárgyában. • 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 16. Előterjesztés Hal Pál kánonjogi szigorlata tárgyában. • 17. Előterjesztés Szilvási József végbizonyítvány kiadása tárgyában. • 18. Előterjesztés dr. Komáromi Szilveszter szigorlati elbocsátás iránti kérelme tárgyában. • 19. Kari köszönetnyilvánítás a dékánnak. • Az ülés berekesztése. (175. oldal)
[...] szigorlatoztató bizottság tagjai részére előleg kérése a VXM töl 32 i [...] neveinek közlé­sével kapcsolatban pontosabb adatok kérése a VKM tÖl 349 1948 [...] 1948 49 D sz Rozs István végbizonyítvány kiaaása iránti
11. Szemelvények • Átirányítások (124. oldal)
[...] Filmművészeti Főiskolai jelentkezésemet visszavontam Sz István Szombathely 1952 július 14 PTE [...] Osztály vezető helyettesének válasza Sz István kérelmére részlet Kérésére válaszolva tájékoztatom [...] Filmművészeti Főiskola Tanulmányi Osztályához Amennyiben kérése teljesül a döntésről megfelelő időben [...] Felvételi ügyek 6 c Sz István levele a PTE Állam és [...]
12. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1942/43. tanév (294. oldal)
[...] Örök Alapítványa ügyében 10 Balogh István altiszt elleni fegyelmi határozat ismertetése [...] Vargha Damján köszöntése a Szent István akadémiai rendes tagsága alkalmából 15 [...] Duzár József köszöntése a Szent István akadémiai rendes tagsága alkalmából 16 [...] oktatása tárgyában 19 Véleményes jelentés kérése a Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem [...]
13. 1949. február 11., 1948/49. tanévi nyolcadik rendkívüli ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • Bizottsági jelentés a Statisztikai Tanszék betöltése tárgyában. • Kislégi Nagy Dénes egyetemi. ny. r. tanár meghívása a tanszékre. • Az ülés berekesztése. • 1948/49. tanévi hatodik rendes ülése, 1949. február 28. • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 3. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 4. Előterjesztés a legújabb tanulmányi rend módosítása tárgyában. • 5. Losonczy István egyetemi ny. r. tanár bejelentése a Bevezetés a jogtudományokba című kiskollégium meghirdetése tárgyában. • 6. Előterjesztés dr. pol. Horváth Pál szigorlati elbocsátási kérelme tárgyában. • 7. Előterjesztés Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérelme tárgyában. • 8. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 9. Javaslat a tanszékek és intézetek költségvetési igényeinek bejelentése tárgyában. • Az ülés berekesztése. (105. oldal)
[...] elnök be jelenti hogy Losonczy István egyetemi ny r tanár az [...] tudta előadni A Kar Losonczy István ny r tanár Bevezetés a [...] r tanár bizottsági előadó Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérése ügyében az alábbiakat terjeszti a Kar elé Fehér István joghallgató aki Pécs városban 1923 [...]
16. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (368. oldal)
3 Dr Falcsik Istvánná egyetemi tanársegéd elbocsátó határozatának megsemmisítése [...] 1948 évi Nobel békedíjra javaslat kérése Rektori átiratok 6 Meghívó a [...] Segédtanszemélvzeti ügyek 11 Dr Falcsik Istvánná dr Vrabély Vera fizetéstelen tanársegédi [...]
17. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (362. oldal)
[...] orvostanhallgató bűnügye tárgyában 18 Szabó István belklinikái altiszt áthelyezése Elnöki bejelentések 19 Meghívó dr Környey István ny r tanár első tanszéki [...] klinikai főorvos és dr Falcsik István egyetemi titkár visszavétele tárgyában 37 [...] 39 A VII féléves hallgatók kérése a II szigorlat részletekben való [...]
18. 1949. február 11., 1948/49. tanévi nyolcadik rendkívüli ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • Bizottsági jelentés a Statisztikai Tanszék betöltése tárgyában. • Kislégi Nagy Dénes egyetemi. ny. r. tanár meghívása a tanszékre. • Az ülés berekesztése. • 1948/49. tanévi hatodik rendes ülése, 1949. február 28. • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 3. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 4. Előterjesztés a legújabb tanulmányi rend módosítása tárgyában. • 5. Losonczy István egyetemi ny. r. tanár bejelentése a Bevezetés a jogtudományokba című kiskollégium meghirdetése tárgyában. • 6. Előterjesztés dr. pol. Horváth Pál szigorlati elbocsátási kérelme tárgyában. • 7. Előterjesztés Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérelme tárgyában. • 8. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 9. Javaslat a tanszékek és intézetek költségvetési igényeinek bejelentése tárgyában. • Az ülés berekesztése. (102. oldal)
[...] vannak i 0 se key István dékán elnökletével Irk Albert Vinkler [...] Óriás Nándor Esztergár Lajos Losonczy István és Ru­dolf LoTánt ny r [...] sz Nemzetközi kulturális szerződésekről adatszolgál­tatás kérése y 1 243 948 49 [...]
19. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1942/43. tanév (291. oldal)
Folyó ügyek 21 Dr Falcsik István egyetemi segédtitkár előléptetése tárgyában 22 [...] és irodahelyiségeinek parkettázására költségvetési támogatás kérése Hallgatói ügyek 24 A hanyag [...] felvételének jóváhagyása 10 Hindi Kiss István II o altiszti kinevezésének jóváhagyása [...]
20. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1945/46. tanév (335. oldal)
[...] munkálatokra vonatkozólag 3 Véleményes javaslat kérése az orvosképzés reformja tárgyában december [...] 6 Véleményes javaslat a Györffy István Kollégium memoranduma tárgyában 7 Rendelet [...] Rektori átiratok 8 Száva Schüller István volt bölcsészettan hallgató fegyelmi ügyében [...]