26 találat (0,282 másodperc)

Találatok

2. ADATTÁR • Benedek Gyula: Jász-Nagykun-Szolnok megyei iratok 1701-1800 / 221. o. (262. oldal)
[...] fiak filyl 25 A kunszentmártoniak kérése Orczy István jászkun főkapitányhoz hogy Kuncsorba puszta [...] Borbély Mihály urunk őkegyelme Istvánháza István háza nevű pusztáját cserében Csorba [...] olvasható Tekintetes Nemzetes Vitézlő Orczy István urunk őkegyelméhez alázatos kérelmünk instantiánk [...]
3. (186. oldal)
60 Pap István karcagi görög kereskedő földvásárlása Karcag [...] földet melyet az atyjuktól Tóth Istvántól csapiári adósságba 300 Rhft ba [...] kívánják Ezen protestatio közöltetvén Pap Istvánnal azt feleli hogy ő a [...] is jó summát adtak Tóth Istvánnak és így azon földről szabad [...]
4. (235. oldal)
[...] Géza A Harcos Tsz részérői kérése az hogy a tagosítással kapcsolatos [...] a Fémnyomó és Lemezárugyárból Bori István és Erdős János elvtársak Foglalkozik [...] lenne a Kossuth címer eltörlése Kérése még az hogy azok a [...]
6. (171. oldal)
[...] Rozgonyi Péter egri püspök Rozgonyi István Győr és Fehér vm ispánja [...] Rozgonyi Péter egri püspök Rozgonyi István megyés ispán és Széchényi László [...] budai káptalanhoz Vitézlő Rozgonyi János kérése alapján hogy Rozgonyi Györgyöt és [...]
9. (346. oldal)
[...] augusztus 7 184 59 Daróczi Istvánt és feleségét a kisújszállási Csillagos [...] szeptember 19 185 60 Pap István karcagi görög kereskedő földvásárlása Karcag [...] bérleti jogával rendelkező Hits György kérése a jászberényi tanácshoz Jászberény 1803 [...]
10. TANULMÁNYOK • ELEK GYÖRGY: A Karajános-gáttól a hortobágyi vasúti hídig (Tájtörténeti áttekintés) (71. oldal)
[...] keletről szomszédos Füzesgyarmat krónikása Gacsári István a következőket írja községe folyóvizeiről [...] a Berettyó ezért a vármegye kérése Karcagot nem illeti 69 GACSÁRI István Füzesgyarmati krónika Helytörténeti néprajzi füzet [...]
11. TANULMÁNYOK • SZIKSZAI MIHÁLY: Adatok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szélmalmok történetéhez (79. oldal)
[...] e 1984 április 26 Kórizs István Egyoldalas géppel írt levél MNL [...] 0 Túrkevei szélmalom megvásárlásához támogatás kérése 79
12. (159. oldal)
[...] 1464 IV 13 án tett kérése alapján hogy 1464 aug l [...] 1 1476 III 6 Báthori István országbíró 2 Lásd Csépánál 4 [...]
13. ADATTÁR • Benedek Gyula: Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye történetéből 1326-1524 / 229. o. (283. oldal)
[...] 034 37 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] oklevél átírásban való kiadását GYÁRFÁS István A jászkunok története III köt [...]
14. (159. oldal)
[...] mostani ordinárius főbírája úgymint Lőrinczi István több hites társaimmal együtt adjuk [...] tennénk bizonyságot kinek is igazságos kérése előttünk foganatos lévén hogy az [...]
15. ADATTÁR • BENEDEK GYULA: Külső-Szolnok megye az abszolutizmus idején (1849–1860) (257. oldal)
[...] megengedni kérvén Mivel a folyamodók kérése igazságosnak találtatván az kérelmük megadatik [...] elnöksége alatt Molnár János Fülöp István Hegedűs Antal Bécsi János és [...]
16. ADATTÁR • PAPP IZABELLA: Egy jászberényi család az 1848/49-es szabadságharc idején (253. oldal)
[...] s az alezredes levelében tájékoztatta kérése teljesítéséről Sismis József Péterváradra indul [...] később alezredes Pétervárad tüzérparancsnoka GÖRGEY István 1848 júniusától novemberéig Bp 1980 [...]
18. ADATTÁR • Benedek Gyula: Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye történetéből 1326-1524 / 229. o. (258. oldal)
[...] Antal vagy Kelecsenyi de Kelechen István mint a királyi emberünk a [...] nem mi a megjelenő felek kérése alapján az előrebocsájtortákban eljárva úgy [...]
20. (161. oldal)
[...] éven át nem készítettek értékelést Kérése hogy a munkástanács intézkedjék a [...] tsz ekkel a hiteleket Szarka István Egyetért a beszámolóban említett 10 [...]
21. (193. oldal)
[...] motoros vontatóra megtartandó műszakrendőri vizsga kérése folyamatban van és ezzel egyidejűleg [...] névsorát a következők szerint Vigh István motorvezető benzinüzemű motorral Oláh Antal [...]
22. TANULMÁNYOK • Tomkó Viktor:Török közigazgatás Magyarországon: A szolnoki szandzsákbégek története II. / 9. o. (40. oldal)
[...] török részről megerősített kormányzóhoz Bethlen Istvánhoz az erdélyi udvarba 132 akinek [...] és Murteza pasa levele Bethlen Istvánnak Buda 1629 december 3 In [...] Murteza budai pasa levele Bethlen Istvánnak Buda 1629 november 18 28 [...] mi legyen Ibrahimnak annyi a kérése hogy Muharrem a döntés előtt [...]
23. ADATTÁR • Benedek Gyula: Oklevelek Jász-Nagykun-Szolnok megye volt hevesi részeinek történetéből 1501-1597 / 357. o. (374. oldal)
6 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a váci káptalanhoz a Kunhegyesen [...] Jánossal Barát Andrással Nagy Nagh Istvánnal Csepel Chepel Barnabással Szántó zantho [...] Tuka Thwka Imrével Hagyutó hagywtho Istvánnal és Jánossal hasonlóképpen Hagyutó Kihagytuk [...]