23 találat

Találatok

1. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 411. o. (417. oldal)
[...] 91 Mizsei István 93 Modla Sándor 188 189 Mohács 15 Molnár [...] 329 Orbán Balázs 105 Orchoschowszky Szaniszló 83 417
2. TANULMÁNYOK • Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban / 59. o. (73. oldal)
[...] Lázár hadügyminiszter utasítását melyben Kálmán Sándor alkapitány urat a Jászkunsági 2500 [...] kiin­dítása s Majsa alatt Kökényesi Szaniszló ideiglenes parancsnok vezénylete alatti egye­sülésre [...]
3. TANULMÁNYOK • Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban / 59. o. (82. oldal)
[...] kerületek gondoskodnak Az önkéntesekkel Kökényesi Szaniszló is Szolnokra megy és a [...] elrendelte A csapat parancsnoka Kökényesi Szaniszló ideiglenes nemzetőrségi őrnagy Szeptember 13 [...] Küry Lajos Mocsy Bálint Illésy Sándor Farkas János Tóth György Ficzek [...]
4. TANULMÁNYOK • Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban / 59. o. (88. oldal)
[...] Hunyadi Flórián aljegyző Jákóhalmára Darázs Sándor népképviselő Dósára Kovács László Miháltelkére [...] Tóth Károly jegyző Lacházára Szabó Sándor ref pap Félegyházára Szabó László [...] táborozó kiskun nemzetőrök hangulatváltozását Kökényesi Szaniszló óbecsei táborból küldött levelei jelzik [...]
5. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 403. o. (407. oldal)
[...] 246 Finta János 119 Finta Sándor 376 377 Finnyás Imre 248 [...] 317 Garics Demeter 255 Gärtner Szaniszló Kökényesi Szaniszló 71 Gáspár György 248 Gáspár [...]
6. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 403. o. (412. oldal)
[...] 254 385 Kolozsvár 369 Kolosvári Sándor 260 Kolozs vármegye 366 Komáromi [...] 243 Kozma Tamás 189 Kökényesi Szaniszló 73 82 84 88 89 [...]
7. TANULMÁNYOK • Hermann Róbert: Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 szeptemberében / 103. o. (112. oldal)
[...] bevonuló jász önkéntesek parancsnoka Kökényessi Szaniszló és Görgei jól ismerték egymást [...] es Staint kinevezését ajánlotta Pulszky Sándor Sáros vármegye 1 nemzetőrzászlóaljának őrnagya [...]
8. TANULMÁNYOK • Hermann Róbert: Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 szeptemberében / 103. o. (124. oldal)
[...] a 195 jász önkéntes Kökényessi Szaniszló őrnagy vezetésével 96 18 án [...] Kársa György képviselőket és Soós Sándor nemzetőr őrnagyot bízta meg a [...] katonaságnál altiszt volt és Hlésy Sándort aki részt vett a verbászi [...]
9. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 393. o. (400. oldal)
[...] 81 82 Korneuburg 109 Koródy Sándor 56 Kossuth Lajos 49 105 [...] Kozma Lajos 248 256 Kökényessi Szaniszló 112 124 Kölcsey 49 Kölkes [...]
10. TANULMÁNYOK • Babucs Zoltán: Jászkun csapattestek 1848/49-ben / 121. o. (124. oldal)
[...] Görgey Artúr Ivánka Imre Kossuth Sándor Kökényessy Gaertner Szaniszló etc 12 1848 június 12 [...] fő Stern Jakab tíz Tóth Sándor tíz 1848 X 18 85 [...]
11. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 412. o. (421. oldal)
[...] 297 Koppély Fülöp 364 Kormos Sándor 364 Korontáli Imre 275 Korponay [...] Lajos 135 140 151 Kossuth Sándor 124 Koszta Michael 310 Kosztil [...] 314 Kozanyi Márton 314 Kökényessy Szaniszló 124 129 132 Kőmíves Balázs [...]
12. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 412. o. (427. oldal)
[...] 304 Thodor Ladislaus 303 Thurzó Szaniszló 22 23 Tinódi Lantos Sebestyén [...] Cs Tóth Péter 65 Tóth Sándor 337 Tóth Tamás 394 Tóth [...]
13. ADATTÁR • PAPP IZABELLA: Jászságiak az 1848-49-es szabadságharcban. A Jászkerületi Honvédegylet naplója / 337. o. (369. oldal)
[...] 443 Szálai Pál közhonvéd 444 Sándor István közhonvéd 445 Sándor István közhonvéd 446 Sándor János közhonvéd 447 Sándor József közhonvéd 448 Sándor Mihály közhonvéd 449 Sándor Pál közhonvéd 450 Szaniszló István közhonvéd 451 Szaniszló Máté közhonvéd 452 Szaniszló Pál közhonvéd 453 Szanku Ferenc [...]
14. ADATTÁR • NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 378. o. (386. oldal)
[...] 133 Kozsahuba György 258 Kökényessy Szaniszló 64 Könczöl Ferenc 268 297 [...] 258 Küküllő vármegye 42 Kürti Sándor 114 117 Laboda Ferenc 258 [...]
15. ADATTÁR • Papp Izabella: „Volt egy Szentkirályi főkapitánya a jász kun népnek…” Adatok Szentkirályi Móric és a jászkunok kapcsolatához 1848-49 / 231. o. (259. oldal)
[...] kiindítása s Majsa alatt Kökényes Szaniszló ideiglenes parancsnok vezénylete alatti egyesülésre [...] Szentkirályi Móric főkapitány és Kálmán Sándor alkapitány kijelentette hogy maguk is [...]
16. TANULMÁNYOK • HERMANN RÓBERT: Görgey Artúr és a Nádor-huszárezred 1843–1849. I. rész (49. oldal)
[...] város lovas nemzetőr őrnagyát Nádosy Sándort 1811 1882 1848 ban honvéd [...] honvédszázadost Gärtner 1848 ban Kökényessi Szaniszlót 1817 1889 1849 es honvédezredest [...] évben került az ezredhez Kossuth Sándor hadnagy 1816 1855 a szabadságharcban [...]
17. NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (CZÉGÉNY ISTVÁNNÉ) (424. oldal)
[...] 268 Kossuth család 39 Kossuth Sándor 49 Kosztolányiak 39 Kovács Aladár [...] 261 Kozlau 63 Kökényessi Gärtner Szaniszló 49 57 Kölcsey Ferenc 45 [...]
18. Tanulmányok • Hermann Róbert: Görgey Artúr és a Nádor-huszárezred 1843-1849. II. rész (121. oldal)
[...] is Ez utóbbival kapcsolatban Nádosy Sándor százados nagybátyja Nádosy István posztókereskedő [...] esetet Ivánka Imre és Kökényesi Szaniszló elbeszélésére hivatkozva leírja GÖRGEY I [...]
19. A JÁSZKUN KERÜLET 1848/49-BEN • II. A Jászkun Kerület a forradalom és szabadságharc alatt (34. oldal)
[...] 62 Badányi Antalt és Kökényessi Szaniszlót 63 Badányi a kinevezést nem [...] Szabó László őrnagy és Anvander Sándor százados alatt 65 Bár a [...] 1814 jan 14 kiskunfélegyházi Szabó Sándor országgyűlési képviselő testvére Nádor huszártiszt [...] 302 p 63 Kökényessi Gaertner Szaniszló 1817 nov 13 1889 febr [...]
20. A JÁSZKUN KERÜLET 1848/49-BEN • II. A Jászkun Kerület a forradalom és szabadságharc alatt (64. oldal)
[...] vállalták a megbízatásukat Végül Kálmán Sándor fellépésére mondtak le a szándékukról [...] hasonló törekvései pl Kökényessi Gartner Szaniszló Ugyanakkor a demokratikus elvek jegyében [...] is kérte Szentkirályi főkapitánytól Juhász Sándor honvéd elbocsátását Az apja Juhász [...] engedélyezte hogy a város Juhász Sándor helyébe másik újoncot állítson Hasonló [...]

 

  • 1
  • 2