10 találat (0,275 másodperc)

Találatok

1. Személynévmutató (296. oldal)
[...] Kálmán Ernő 68 69 Kalmár István 115 Kalocsai Jenő 242 Kámán [...] 20 234 Kenese József 111 Kerese József 60 113 277 Keresztes Sándor népbíró 262 264 Kertész István 183 Készéi 197 Készéi István 214 Kéthly Anna 34 240 274 Király Ferenc 213 Király István 68 Kiss Ferencné 112 Kiss [...]
2. Függelék. A megtorlásban érintettek személyi adattára (277. oldal)
[...] es akna üzemében vájárként dolgozott Kerese József Iván 1929 november 4 [...] soproni alosztálya 528 Kiss László István Székesfehérvár 1927 július 19 Sopron [...]
3. Dokumentumok az 1956-os soproni forradalom történetéhez (163. oldal)
[...] Budapest 1960 december 22 László István személyi kapcsán felmerült terhelő adatokról állásfoglalás kérése Belügyminisztérium 395 SZIGORÚAN TITKOS 396 [...] 22 6193 számú dossziéban László István OD 1771 itt elfekvő kar­tonja [...]
4. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (34. oldal)
kifizetni Zechmeister Istvánt pedig ezt követően a házassági [...] Kőkapunál Stainthor a Sárkány Sarkhan István háza mellett fekvő házának az [...] mivel úgy találták hogy Wenczel kérése hogy a házat minthogy maga [...]
5. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (53. oldal)
[...] elől nem zárkózik el csak kérése szerint kapja meg a 16 [...] állította Schlosser Györgyöt és Schopf Istvánt és kihallgatásukat kérte azon ügyben [...] múlva a férj meghalt Schopf István ugyanezt mondja 53
6. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (82. oldal)
[...] kifogásait a két idősebb gyerek kérése ellen Továbbá bemutat­ta Preinruss Preinrues [...] 219 IV 94 95 Schneider István Meggyesről Mödwisch megjelent és a [...]
7. Regeszták (185. oldal)
[...] Saghody Gábor ellen a másolatok kérése miatt a következő törvényszéki ülésről [...] a szekereket pedig elsősorban Török István úr magnificus és a Rába [...]
8. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (94. oldal)
[...] őket törvényesen megilleti Végzés Mokh kérése teljes egészében méltányos azért végezzék [...] feltétellel hogy azt megművelje Veiel István ugyanazt vallja Minthogy a másik [...]
9. Település — Társadalom — Politika — Kultúra (Források és tanulmányok Sopron város és megye történetéhez) • Kubinyi András: Városaink háborús terhei Mátyás alatt (156. oldal)
[...] igéri 22 Gyakori az ágyuk kérése Itt tűzmestereket lőszert szekere­ket is [...] az amikor 1484 ben Bátori István vajda a szászoknak Nagyszebenből négy [...]
10. A krónika magyar fordítása (134. oldal)
[...] látja és érzi hogy keserves kérése néhány ezer lélek nevében semmit [...] fent említett panaszok miatt Bocskai Istvánt egész Felsőmagyarország és Erdély Prágába [...]