18 találat (0,340 másodperc)

Találatok

1. Regeszták • 1638. év: 66–125. sorszám (47. oldal)
[...] 330 Felvétetett Kázmér avagy Pápai István mint felperes pere Szabó Zabo [...] a teljes jogú meghatalmazólevél másolatának kérése immáron nagyon késői mert e [...] Végzés a meghatalmazó levél másolatának kérése késői a pereskedő felek a [...] szerint az alperes ügyvédjének a kérése szerfelett nem időszerű ugyanis a [...]
2. Regeszták • 1633. év: 223–305. sorszám (85. oldal)
[...] az alperes fél kifogása Segesdy István esküdt szólhat az idézésről Kéri [...] az idézés kérdését visszahárította Segesdy István esküdtre Az alperes dltakozását követően [...] mondja Az alperes fél ügyvédje kérése nem fogad­ható el hisz azt [...] ügyvédje kijelenti az alperes fél kérése elkésett minthogy a felperes asz [...]
3. Regeszták 1600-1605 (106. oldal)
[...] A felperes ügyvédje Harasy Mihály kérése minthogy az alperes sem ko­rábban [...] Ciatt Simon Balogh Gergely Torkos István Palló István Nagy Szabó János Szombat Sombat [...] András Bodó Mihály Szeöcz Zsöcz István Ketthelyi Ketthely Pál Simberger György [...]
4. Dokumentumok (89. oldal)
[...] lett megtartva a nádor korábbi kérése szerint úgy határoztak hogy a [...] Mihály Ur am 2 Comaromi István Ur am 2 Karosai István Ur am 2 Langh Peter [...]
5. Adatok a megtorláshoz (308. oldal)
Sólyom István munkaköréről önként lemondott képességeinek megfelelő [...] végeztesse el 6 A rendőrség kérése alapján Sebestyén Józsefet a rendőrségtől visz­szarendelték 7 1 Márfi István rendőr őrnagy kérésére a rendőrségnek [...] Károly Bánki Endre és Nóvák István fellebbezését az igazga­tói tanács elé [...]
6. november 28. (483. oldal)
[...] kiutalásokat Menyhárt Miklós A Hajtóműgyár kérése hogy a Kígyó utcában ami [...] és saját erővel megépítik lakab István Az Építőipari V részéről az [...] be legyen fejezve Dr Gottwald István Az MTH tól kaptunk ígéretet [...] egy főre előterjesztést Na gy István Én javasolnám a Növényolajipari Vállalattól [...]
7. Regeszták • 1626. év: 453—612. sorszám (123. oldal)
[...] 545 I 164 Marton marto István győri esküdt polgár juratus ciuis [...] secretarius felperesként pereli nemes Segesdy István Győr mezővárosi oppidum esküdt polgárt [...] azon felperesnek a sokszori ismételt kérése és keresése ellenére sem fizette [...] a perfelve telben Marthon Martho István és Frankovith Frankouycz György közös [...]
8. Regeszták • 1640. év: 166–236. sorszám (83. oldal)
[...] mind vezetéknevük pontosan szerepel így kérése a Hármaskönyv II rész 26 [...] felperes ügyvédje szerint az alperes kérése nem áll ugyanis ő soha [...] 61 Felvétetett Palkovich avagy Eötvös István mint panaszos pere Hyeronimus Jeronimus [...]
9. november 20. (390. oldal)
[...] titkárának ideiglenes megbízatása Dr Gottwald István A munkástanács két vezető ellen megindította az eljárást Horváth István V B elnök ellen tisztázni [...] amik történtek A megyei tanács kérése a munkástanács felé hogy a [...]
10. Bevezető (6. oldal)
[...] armálisok kihirdetése tiltások tiltako­zások bizonyságlevelek kérése stb Az 1638 1650 közötti [...] 1638 1639 között K örtvélyessy István 1640 1643 között Sibrik Pál [...] végül 1646 1655 között Zichy István vázsonykői volt a győri főkapitány [...]
11. A naplók szövege (31. oldal)
[...] szépet is mondott Skolimowszky is kérésé társaságomat de tudom hogy e [...] 1834 1846 ifjabb Bezerédj Bezerédy István leánya 54 Desfour Károly gróf 1794 1848 ezredes Széchenyi István gróf unokatestvére 35 Piknik francia [...]
12. Tanulmányok • Lengyel Alfréd: Győr város levéltárának története (részlet) (137. oldal)
[...] új városjegyzőre bízták hanem Rába István tanácstagra aki tulajdonképpen a városi [...] saját személyében latla el Korbonits István nótáriusnak csupán annyi szerep jutott [...] mindebből megértette hogy a közeljövőben kérése nem nyer elinté­zést Ez okból [...]
13. Regeszták • 1627. év: 1–137. sorszám (48. oldal)
[...] 122 I 218 Szabó Zabo István ügyvédet vallott 123 I 218 [...] szerzeményen alapuló ügyet az alperes kérése szerint a szentszékre kellett volna [...]
14. Győri céhek a XVI. század második és a XVII. század első felében (108. oldal)
[...] ellen Előadta hogy a szűcsök kérése és kiváltságai ellenére az atyamester [...] került felszínre A mesterek Bajcsy István városi hadnagy ellen emelt panaszából [...]
15. Tanulmányok • HERMANN RÓBERT: Görgei és Győr (219. oldal)
[...] így pld Klapkának az a kérése hogy Kossuth közölje e levélben [...] Kossuth július 28 i Barta István által bizo
16. Borbély Tamás: Dr. Giesswein Sándor és Zechmeister Károly vitája a kegyúri jog értelmezéséről (86. oldal)
[...] Gróf Széchenyi Miklós püs­pök határozott kérése nem teljesült a témáról a [...] is 1903 ban a Szent István Társulat alelnöke lett Budapestre költözött [...]
17. Regeszták • 1632. év: 121–222. sorszám (56. oldal)
[...] élni kíván mind a másolat kérése mind minden más jogorvoslati lehetőséggel [...] Fraistetter György és Bajcsi Bayczj István kezességet vállaltak Gombkötő Gombkóto Lukácsért [...]
18. Regeszták • 1631. év: 1–120. sorszám (30. oldal)
[...] a felperesnek az ő többszöri kérése ellenére eddig sem adta meg [...] Gergely mint felperes pere Bolla István al­peres ellen A felperest képviselő [...]