3. oldal, 100 találat (0,654 másodperc)

Találatok

41. 1934-11-11 / 45. szám
[...] Zoltán községi jegyző és Abonyi Sándor bodrogolaszi intéző Póttagok lettek Mayer [...] János bőd rogkisfaludi kisgazda és Szaniszló Kálmán tarcali kisgazda Vili A [...]
42. 1898-07-31 / 31. szám
[...] Veszprémbe Lob Antalt Lévára Szax Sándor és Dvorak Emil helyettes világi [...] Kecskemétről Hadadi Géza Léváról Balogh Sándor M Szigetről Eber hardt Béla [...] a szolgálatból elbocsájtották Lopás Gornyák Szaniszló és Szohaczky Valentin galicziai napszámosok [...] ketté vágni nem szabad Wasserthal Sándor kapitány Szebenben ezt igy vágta [...]
43. 1898-05-22 / 21. szám
[...] Mikszáth Kálmán Sebők Zsigmond Szilágyi Sándor Timár Szaniszló Varga Ottó Voniovich Géza közreműködéseivel szerkesztik Jókai Mór Bródy Sándor és Rákosi Viktor Kiadja Révai [...] megtapsolták mégis uj ráz­ták Göndör Sándort Sárközy alakította s nagyon szépen [...]
44. 1897-12-25 / 52. szám
[...] Jenkovszky János a címszerepben Zsigmond Sándor a Szellemű Spák János a [...] jutalmazta játékukat Különösen ki­vált Zsigmond Sándor komikus játékával s a közönséget [...] Szomaháíy István Sas Ede Tímár Szaniszló Váradi Antal Abonyi Árpád Makai [...] Zsigmond dr Buday László Feleki Sándor Szilágyi Géza Krúdy Gyula stb [...]
45. 1938-12-22 / 39. szám
[...] vadászaton Ott volt még Lepkowski Szaniszló volt budapesti len­gyel követ a [...] Kolozsvárott lesz ahol Vajda Vojvoda Sándor volt minisz­terelnök a főszónok a [...]
46. 1947-08-24 / 34. szám
[...] a csapatok és dr Berényi Sándor az egyesület elnöke ünnepi beszéddel [...] román válogatott Kovács I és Szaniszló II pedig tagjai voltak a [...]
47. 1901-04-14 / 15. szám
[...] rövid zongora itányos árban Udvardi Szaniszló fossuth u dr Szepessy ház [...] számú végzése következtében Dr Rosenthal Sándor ügyvéd által képviselt Bettelhe m [...]
48. 1910-05-11 / 38. szám
[...] j loda előtt gróf Andrássy Sándort érte Kulics János Kossuth utcai [...] repültek a menet felé Holló Sándor csendőrőrmester fe­jéhez a függetlenségi kör [...] alku szerint Előjegyzéseket szíves­ségből Udvardy Szaniszló Kossuth u fogad el Tolvaj [...]
49. 1901-03-31 / 13. szám
fia József reáliskolai tanárnál ahol Sándor fia néhai szerencsi plébános halála [...] tevékenységéről Szinnán született hol atyja Szaniszló Roly uradalomban volt tiszttartó Szüleit [...] korona pénzbün­tetésre ítélte Eljegyzés Garbinszky Sándor kir al járásbiéó murcius hó [...]
50. 1897-11-07 / 45. szám
[...] helyezése emlékére vert érem boniatovszky Szaniszló Lengyelország utólsó királya Lengyeyelország felosztása [...] volt választmányi tagok helyett Vécsey Sándor br és Szmrecsányi János birtokos [...] pedig Mitrovich Endre és Klimó Sán­dor számtiszteknek ellenőrré illetve nyilvántar­tóvá lett [...]
51. 1892-10-02 / 40. szám
[...] fő és székváros rendőrfőkapitá­nyává Séllyey Sándor dr rendőrtanácsos nevez­tetett ki Wekerle Sándor dr kir pénzügy minister az [...] Pistát Ádám és Rdez Gyulát Szaniszló kik mindannyian a mai szerepükben [...]
52. 1898-05-01 / 18. szám
[...] kirendelt szolga biró urak Nemes Sándor Meczner Gyula al­jegyző Fischer Lajos [...] Olajb János f május 7 Szaniszló pk A szerkesztő pÓ 3 [...]
53. 1904-02-20 / 20. szám
[...] Zongorák kikölcsönzésre is kaphatók Udvardi Szaniszló S A Ujhely Dr Szepesi [...] Károly ügyvéd által képviselt Kalmár Sándor javára Éwa Lajos ellen 163 [...]
54. 1895-06-16 / 24. szám
[...] A magyar kiadás szövegét Tímár Szaniszló ismert tárczairó és esz­tétikus szerkeszti [...] Glattstein Mór 30 kr Schön Sándor 3 ft Weisz Zsigmond 50 [...] Cséri Herman Preszlényi István Rosenblüth Sándor Udvardi Viktor 2 2 ft [...]
55. 1908-10-14 / 83. szám
[...] vagy részletfizetésre is kaphatók TTdvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben SALGÓTARJANI A KŐSZÉHüáHYÍl RÉSZV [...] J V Gallotsik Kassa Novelly Sándor utóda Kis Szeben Kassewitz J [...] S sz Saját hazamban Rakovszky Sándor E ES A vármegyeház háta [...]
56. 1939-06-02 / 124. szám
[...] be ügyvezető elnök Uj házy Szaniszló Béla alelnök ifj Juszkó Ist [...] tanuló közül első lett Simon Sándor debreceni református gimnázium ta­nulója A [...] vm főjegyző helyettes elnöke Kristóff Sándor pártigazgató tagjai Kollányí Miklós ny [...]
57. 1892-10-02 / 40. szám
[...] szegény hitelező Elbeszélés Irta Tímár Szaniszló Bűvészek és szemfény­vesztők Történeti epithetonok A yiz Rácz Sán­dortól A kölni dóm legendája Képekkel [...] Tarpai László Kormos Armin Elek Sándor Fleiszner Frigyes és Klein Jakab [...]
58. 1908-09-12 / 74. szám
[...] Man teMmeműsk fizik és SZEGŐ SÁNDOR divatániliázában Sátoraljaújhely Lepessiíiiüsssíi lóiálláa íísöügzs [...] vagy részletfizetésre is kaphatók Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben HönyynyGmdánfíDa azonnal fölvétetik jClAYTOH [...] J V Gallotsik Kassa Novelly Sándor utóda Kis Szeben Kassewitz J [...]
59. 1895-07-28 / 30. szám
[...] böl melynek magyar kiadását Tímár Szaniszló ismert rárcairó rendezte sajtó alá [...] hóban kiváló tisztelettel Gróf Andrássy Sándor s k f zemplénvármegyei gazdasági [...]
60. 1908-04-25 / 34. szám
[...] eddig nem létezett árban iiSZEGO SÁNDOR divatáruhazában Sátoraljaújhely Vese és hólyogbojobnál [...] S sz Sóját hazamban Rakovszky Sándor B E A vármegyeház háta [...] cserébe is vagy részletfizetésre Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben BBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBEB I El 0 [...]