93 találat (0,288 másodperc)

Találatok

1. Mutatók (328. oldal)
[...] Ládházy Ambrus Ládházy Imre Ládházy István Mátyus Imre Móré István Négyessy Papos Mihály Pazsaghy János [...] visszakövetelésére 724 941 1128 1363 kérése jószágok számbavételére 1131 kérése jószágok visszakövetelésére 24 123 134 [...] 727 939 1997 2173 2179 kérése per felülvizsgálatára 1181 kérése prókátor visszavonására 631 1167 kérése szökött jobbágy visszaköve­telésére 31 111 [...]
2. Mutatók (340. oldal)
[...] Mihály Hatvány Já­nos Hegymegy Holczman István Négyessy Pál Petres Mihály Bolyky [...] 2145 2149 2180 2210 2217 kérése 2 30 117 194 204 [...] 1450 1674 1946 2010 2137 kérése földek kiigazítására 442 1995 kérése ingóságok visszakövetelésére 1851 2150 kérése jegyajándék kiszámolásához 728 779 kérése jobbágybúcsúztafásra 56 128 129 224 [...]
3. (141. oldal)
Esküdt és szolgabíró kérése vérbírságra 348 Esküdt és szolgabíró kérése 479 Esküdt és szolgabíró kierendelése [...] Ördög Péter Rinót Mihály More István More János Plinyi Mihály Bakos [...] Heránt Gergely Tornallyi Zsigmond Lád­házy István Bolyky Mátyás Bolyky Melkior Berenczy [...]
4. (148. oldal)
Szolgabíró és esküdt kérése ítélet meghallgatására 425 Szolgabíró és esküdt kérése vérbírságra 348 Szolgabíró és esküdt [...] Szolgabíró házhoz kikérése 294 Szolgabíró kérése 44 Szolgabírói idézés 26 28 [...] vármegyeiek lásd Négyessy Pál Hóczmán Ist­ván Szilizy Kristóf és Bárczy György [...]
5. 1924-11-22 / 51. szám
[...] foglakozunk a Kereskedelmi Tárrsulatnak a kerese ti adó kulccsal szemben elfoglalt [...] szerint a Társulat dr Görgey István képviselő bevonásával küldöttség ut­ján fogja [...]
6. 1924-01-16 / 4. szám
[...] Lehoczky Sándor törvényszéki elnök Görgey István és Bessenyey Zénó nemzetgyűlési képviselőinek [...] mi esetre sem a társulatban kerese sd 1 ikább a kö­zönség [...]
7. TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓ - ZIMÁNYI KATALIN (582. oldal)
[...] diósgyőri uradalom faluja 176 KAPOSI István 1642 1666 1678 1684 református [...] 14 KÁPY Klára 1643 Nyáry István felesége 78 Karló nevű malom [...] gyűlés 43 kassai kapitánytól sereg kérése a mis­kolciak ellen 92 KASZA [...] 497 508 509 528 KATONA István geleji 1646 erdélyi püspök 455 [...]
8. 1929-05-19 / 36. szám
[...] véglegesítette Bírói vizsga Dr Székely István sátoraljaújhelyi kir törvény széki jegyző [...] és olcsón akar vásárolni ak­kor kerese fel a világhírű SEM LER [...]
9. Mutatók (332. oldal)
[...] 2109 2138 istálló építése 1460 István király törvénye 592 írnok 2022 [...] 2141 2157 kiadásának követelése 2 kérése 6 291 630 654 1356 [...] 1209 megsemmisítése 1670 1671 megsemmisítésének kérése 1888 megsemmisülése 1658 végrehajtása 187 [...]
10. (194. oldal)
[...] 81 Tolvajok martalócok elleni védelem kérése 99 101 116 119 Török [...] felkelésre 9 Török pusztításától véde­lem kérése 18 66 98 Törvényszék 118 [...] 122 140 158 Végrendelet Bocskai Istvá­né 7 Végvárak meglátogatása mustrája 156 [...]
11. Dokumentumok (24. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesúri sóvám­ját [...] maradok Nagyságod­nak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltóságos Erdéllyi Fejedelemhez Felső [...]
12. Dokumentumok (24. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesűri sóvám­ját [...] maradok Nagyságod­nak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltőságos Erdéllyi Fejedelemhez Felső [...]
13. (238. oldal)
[...] Hely és dátum nélkül Andrássy István kérése II Rákóczi Ferenc fejedelemhez hogy [...] maradván Felségednek alázatos szóigája Andrásy István m p 236 Hely és [...]
14. (122. oldal)
55 TÁMOGATÁS KÉRÉSE AZ ADALÉKOK ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ [...] vármegyei főjegyző és dr Szirmay István vármegyei tiszti fő­ügyész tagokból egy [...] vármegyei főjegyző és dr Szirmay István vármegyei
15. Dokumentumok • 1705 (21. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesúri sóvámját [...] maradok Nagyságodnak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltóságos Erdéllyi Fejdelemhez Felső [...]
16. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (14. oldal)
[...] Hanvay Katalin asszony eladott Bornemissza István diáknak mert úgymond az én [...] a Kerékgyártó Tamás gyermeki képében István és Ilona képében és kérésé a fél házat kit az [...] megtartassák az felül megírt árvák István és Ilona számára és amely [...] Miklósné 119 44 1 Pap István bíróságában való tilalmak és vallások [...]
17. Kállay István: Kossuth ügyvédi évei Zemplén megyében, 1824-1832 (105. oldal)
[...] éveit hűen foglalja össze Barta István A fiatal Kossuth c munkája [...] m 4 A kivilágosítás elucubratio kérése véleményem szerint ebben az esetben [...] 17 sz iratot 16 Barta István Kossuth Lajos összes munkái VI [...]
18. 1939-07-14 / 158. szám
[...] a honvédelmi miniszter előter­jesztésére Kéresessegi Kerese Tibor dr t miniszteri osztályfőnökké [...] is mi­niszteri tanácsossá Szlavniczai Sándor Istvánt miniszteri osztálytanácsossá Si monyi Ernő [...] vármegye közigazgatási bizottságának ülésén Fáy István főispánt üdvözölték abból az alkalomból [...]
19. STUDIA ACHIVISTICA • HŐGYE István: A Buttler-család levéltára és Buttler János „különös házasságának" dokumentumai (166. oldal)
[...] Sá­muel Tábla Birák Nemes Pálfy István Alfiscalis Nemes Dókus József Alszolgabirő [...] haszonvétel végett hiteleztetné meg Mely kérése a folyamodónak a felforgó környülállások [...]
20. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (17. oldal)
[...] fogadja megfizetni ez jövendő Szent István napjára augusztus 20 ra 72 [...] esztendőben Varga Demeter bíróságában Pap István tiltja hogy Lakatgyártó Imre az [...] és Miskey Péter jőve élőnkben kérésé Sándor Máté Miskey Pétertől az [...]
21. (_9. oldal)
[...] 1913 ban 119 55 Támogatás kérése az Adalékok Zemplén vármegye történetéhez [...] december 8 143 65 Beregszászy István Zemplén megyei tanfelügyelő felhívása a [...]
22. Dobrossy István: A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara kiemelkedő elnökegyéniségei (1880-1940) (159. oldal)
[...] Előtte a kereskedelmi szakosztály Engel István elnök vezetésével majd az iparos [...] került ki az iparosok külön kérése volt hogy az országos szak­tekintélynek [...]
23. A magyar honfoglalás 1000. és 1100. évfordulójának megünneplése Miskolcon (165. oldal)
[...] elemi iskola használatba vételi engedély kérése 1896 A VÁROSHÁZ TÉRTŐL A [...] emeletes épületet 1896 ban Radvány István építet­te A szép s a [...]
24. Fazekas Csaba: „Mi, Isten képét viselő szegények . . ." (Források a miskolci koldusok 18-19. századi történetéhez) (232. oldal)
[...] Tettes Fő Szolga Bíró Ragályi István Úr parancsolattyából kemény büntetés alatt [...] adó fizető dolgos néptűi unalmas kérése által Kenyerét ki préselvén a [...]
25. Takács Béla: A sárospataki diáktűzoltóság története a XVIII-XIX. században (34. oldal)
[...] mert csak annyi a igazgatótanács kérése hogy az ifjúsággal a legszükségesebb [...] 1889 90 iskolai évben Tatár István képezdei kertész vezetésével 22 taggal [...] a tűzoltásban Sajnos azonban Tatár Istvánt menesztették az állásából mert kiderült [...]
27. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (34. oldal)
[...] mely rész házat hagyott vala István kovács az ő gyermekinek Józsa [...] mielőttünk ez megnevezett Tanda Albert kérésé azt Az törvény Mészáros Antalnak [...] Mihály idézték volt elő Kazay Istvánt és Kazay Jakabot néminemű őstől [...]
29. III. fejezet • Az 1945-ös földreform (304. oldal)
[...] a figyelembejöhető birtok a Timár István 249 holdas birtoka Ez a [...] határozata jogerős Miután a Timár Istvántól igénybeveendő földterületre nézve most kér [...] megmüveletlenül Ez a megoldás közös kérése volt a földtulajdonosnak és a [...]
30. Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója (1908-1917) (105. oldal)
[...] az önképzőkört A tanár urak kérése folytán én tar­tottam az ünnepélyen [...] párti a mezőkeresztesi kerületből Bottlik István Az elhagyott jobb útra visszatért [...]
31. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (26. oldal)
[...] Andrásnak azminémű adóssága volt Bornemissza Istvánnál tudniillik 26 arany az t [...] Bárány Mihály és Bárány Bálint kérésé Mészáros Kelement négy bíró idejében [...] december 1 napján 113 Püspök István adott volt Török Imrének valami [...]
32. (168. oldal)
[...] terni a szovjet parancsnokság azon kérése elől ho v a munkát [...] igy hazaküldték Huzsvári Kálmánt Obódi Istvánt és Schuller Jenőt azzal a [...]
33. 1928-09-05 / 17. szám
[...] osztályülés ezen hatátozata gróf Bethlen István miniszterelnök Mayer János főldmi velésügyi [...] szakaszához az Osztálynak az a kérése hogy kizárólag a Tokajhegyaljára vonatkozó­lag [...] báró Maillot Nándor dr Görgey István dr Bessenyey Zénó dr Barathy [...]
34. 1937-01-24 / 4. szám
[...] Lesznek be­hajtva Ezután dr Fáy István főispán eltávozott a gyűlésről minthogy [...] gaz­daközönségének minden jogos és méltányos kérése mellett nem szabad azonban a [...] lelkes közönség élén dr Fáy István fő­ispán és felesége továbbá a [...] szágoshirü zeneköltönek dalai Pet rik Istvánná Hornyák Olga hang­versenyénekesnő bensőséges elő­adásában [...]
35. 1887-04-03 / 14. szám
[...] 37 frt végrehajtás és árverés Kérése már megállapított és jelenlegi 10 [...] közhirré teszi hogy özvegy Bjrsi Istvánná zempléni la­kos végrehajtatónak Borsi János [...]
36. 1946-07-14 / 29. szám
[...] szombaton tárgyalta a Népbiróság Jurtin István és Matyikó István háborús bűnügyét Nevezettek a Hungarista [...] felügyelőség a rak­tár kezelőinek többszöri kérése után sem gondoskodott az elszállításá­ról [...]
37. 1946-02-17 / 8. szám
[...] héten meglep­tük őket munkaközben Bém István pártitkárt a föld­igénylők szövetkezetének irodájá­ban [...] járókelő Mindenkinek van valami panasza kérése tanácstalansága s ő a kész [...]
38. 1924-04-19 / 30. szám
[...] deleitekkel h gy az óraérdekeltség ké­rése folytán a kereskedelemügyi mi­nisztérium a [...] Kamara hivatalában meg­tekinthetők Elveszett Vörös István hb áll polg iskolai tanár [...]
39. 1929-12-08 / 82. szám
[...] dolgoztak Kétség­telen hogyha a gyárak kérése indo­kolt akkor a gazdák mozgalma [...] 14 14 napi ifj Gecse Istvánt 7 napi fogházra ítélte A [...]
40. 1937-01-03 / 1. szám
[...] egy boldogabb múltnak A Molnár István utcában a rendőséggel szemben lévő [...] tájban az egyik lány át kérése miatt két legény szóváltásba keveredett [...] Ugyancsak életveszélye­sen sebesültek meg Kirmai István gazdalegény és Sárai Bertalan A [...]
41. 1928-03-28 / 24. szám
[...] 60 évet meghaladó életkorú tanítók kérése nem vehető érdemi tárgyalás alá [...] ászrovat Fejes Istvánné néh Fejes Istvánnak a tiszánin neni ref egyházkerület [...]
42. 1939-04-16 / 86. szám
[...] ajándékkal lepi meg Sági Farkas István aranyszívű püspök A történelem rohanó [...] nevezetes hogy a legutolsó cigány kérése elől sem tudott kitérni s [...] a so­ron levő dr Kun Istvánt hívták a Faze­kas utcába egy arcrákos haldoklóhoz bizo­nyos Vázsonyinéhoz Kun István tiszte­lendő úr azonmód útnak is [...]
43. 1947-09-28 / 40. szám
[...] soha nem fogod i Széchenyi István hogy közönséges szélhámos aki néhány [...] erdőőrt A longi erdőben Lipcsei István er­dőkerülő gyanúsan viselkedő ember csoportot [...] polgárőrség megszer­vezésére A sátoraljaújhelyi kereskedők kéré­se jogos és indokolt s reméljük [...]
44. 1905-05-02 / 48. szám
[...] Adriánji Béla 13 és Szentgjörgji István 8 lőtték 203 millió 895 [...] lett volna tehát az a kérése melylyel a közelmúltban a közoktatási [...]
45. 1948-01-18 / 3. szám
[...] a hozzáér­kező kívánságokat a vitányiak kérése elől sem fog elzárkózni Nekézményezik [...] szom­batján ellátogatott egy Jesztrebi Nagy István nevű ricsei lakos azzal hogy [...]
46. 1923-11-21 / 92. szám
[...] minden szilire fest Rak ovszhy Kérésé nyi n tea 5 sz [...] Gecsey Jenő Grün­baum Simon Laczkó István Be kény Arthur Szily Zoltán [...]
47. 1910-12-07 / 97. szám
[...] hogy az adóságnak nem csak kérése de követelése is jogos Az [...] árvaszéki ülnököt bízta meg Fejes István ünneplése Küldöttségjárás az uj püspöknél [...] nyilvánul meg napról napra Fejes Istvánnal a tiszán inneni ref egyházkerület [...] a szükebb pátriája ün­nepli Fejes Istvánt ha era töme­gesen érkeznek az [...]
48. 1904-12-24 / 141. szám
[...] Izaiás próíétálása beteljese­dett a jámborok kérése meghall­gattatott A bűvös éjfélben eljött [...] Andor dec 24 Szinyei Merse István főis­pán installációja Zemplénvártne gye uj főispánjának Szinyei Merse Istvánnak hivatalos beiktatása f évi január [...] Zemplénvármegye főispán­jává kinevezett Szinyei Merse István ur Öméltóságának főis páni állásába [...]
49. 1934-07-15 / 28. szám
[...] pénztárnok Pozsonyi József ellenőr Hanzély István a Nemzeti Hitelinté­Gyógyszertárban kapható zet [...] a város Amennyiben ez a kérése teljesíthetetlen volna a társulat min­den [...] Monok község melletti Kap­tártanyán Kutas István 35 éves gaz­dasági cseléd már [...] szándékos em­berölés bűntettével vádolja Kutas Istvánt kinek ügyében a kir tör­vényszék [...]
50. 1938-12-10 / 29. szám
[...] Remé­nyi Schneller Lajos pénzügyminiszter Antal István Borner Aurél és Stolpa Jó­zsef [...] lelkészek segédlelké­szek hitoktatók és kántorok kérése Tildy Zoltán a javaslatot elvileg [...] követni fogja a többi Farkas István kérdést intézett a kor­R Vozéry [...] és előtérbe lép az álta­Fenczik István a csehszlovák papírostörvényekről Fenczik István a törvényjavaslatot el­fogadja s örül [...]

 

  • 1
  • 2