89 találat (0,791 másodperc)

Találatok

1. Mutatók (328. oldal)
[...] Ládházy Ambrus Ládházy Imre Ládházy István Mátyus Imre Móré István Négyessy Papos Mihály Pazsaghy János [...] visszakövetelésére 724 941 1128 1363 kérése jószágok számbavételére 1131 kérése jószágok visszakövetelésére 24 123 134 [...] 727 939 1997 2173 2179 kérése per felülvizsgálatára 1181 kérése prókátor visszavonására 631 1167 kérése szökött jobbágy visszaköve­telésére 31 111 [...]
2. Mutatók (340. oldal)
[...] Mihály Hatvány Já­nos Hegymegy Holczman István Négyessy Pál Petres Mihály Bolyky [...] 2145 2149 2180 2210 2217 kérése 2 30 117 194 204 [...] 1450 1674 1946 2010 2137 kérése földek kiigazítására 442 1995 kérése ingóságok visszakövetelésére 1851 2150 kérése jegyajándék kiszámolásához 728 779 kérése jobbágybúcsúztafásra 56 128 129 224 [...]
3. 1924-11-22 / 51. szám
[...] foglakozunk a Kereskedelmi Tárrsulatnak a kerese ti adó kulccsal szemben elfoglalt [...] szerint a Társulat dr Görgey István képviselő bevonásával küldöttség ut­ján fogja [...]
4. (141. oldal)
Esküdt és szolgabíró kérése vérbírságra 348 Esküdt és szolgabíró kérése 479 Esküdt és szolgabíró kierendelése [...] Ördög Péter Rinót Mihály More István More János Plinyi Mihály Bakos [...] Heránt Gergely Tornallyi Zsigmond Lád­házy István Bolyky Mátyás Bolyky Melkior Berenczy [...]
5. 1924-01-16 / 4. szám
[...] Lehoczky Sándor törvényszéki elnök Görgey István és Bessenyey Zénó nemzetgyűlési képviselőinek [...] mi esetre sem a társulatban kerese sd 1 ikább a kö­zönség [...]
6. (148. oldal)
Szolgabíró és esküdt kérése ítélet meghallgatására 425 Szolgabíró és esküdt kérése vérbírságra 348 Szolgabíró és esküdt [...] Szolgabíró házhoz kikérése 294 Szolgabíró kérése 44 Szolgabírói idézés 26 28 [...] vármegyeiek lásd Négyessy Pál Hóczmán Ist­ván Szilizy Kristóf és Bárczy György [...]
7. 1929-05-19 / 36. szám
[...] véglegesítette Bírói vizsga Dr Székely István sátoraljaújhelyi kir törvény széki jegyző [...] és olcsón akar vásárolni ak­kor kerese fel a világhírű SEM LER [...]
8. TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓ - ZIMÁNYI KATALIN (582. oldal)
[...] diósgyőri uradalom faluja 176 KAPOSI István 1642 1666 1678 1684 református [...] 14 KÁPY Klára 1643 Nyáry István felesége 78 Karló nevű malom [...] gyűlés 43 kassai kapitánytól sereg kérése a mis­kolciak ellen 92 KASZA [...] 497 508 509 528 KATONA István geleji 1646 erdélyi püspök 455 [...]
9. Mutatók (332. oldal)
[...] 2109 2138 istálló építése 1460 István király törvénye 592 írnok 2022 [...] 2141 2157 kiadásának követelése 2 kérése 6 291 630 654 1356 [...] 1209 megsemmisítése 1670 1671 megsemmisítésének kérése 1888 megsemmisülése 1658 végrehajtása 187 [...]
10. Dokumentumok (24. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesúri sóvám­ját [...] maradok Nagyságod­nak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltóságos Erdéllyi Fejedelemhez Felső [...]
11. Dokumentumok (24. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesűri sóvám­ját [...] maradok Nagyságod­nak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltőságos Erdéllyi Fejedelemhez Felső [...]
12. (194. oldal)
[...] 81 Tolvajok martalócok elleni védelem kérése 99 101 116 119 Török [...] felkelésre 9 Török pusztításától véde­lem kérése 18 66 98 Törvényszék 118 [...] 122 140 158 Végrendelet Bocskai Istvá­né 7 Végvárak meglátogatása mustrája 156 [...]
13. (238. oldal)
[...] Hely és dátum nélkül Andrássy István kérése II Rákóczi Ferenc fejedelemhez hogy [...] maradván Felségednek alázatos szóigája Andrásy István m p 236 Hely és [...]
14. (122. oldal)
55 TÁMOGATÁS KÉRÉSE AZ ADALÉKOK ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ [...] vármegyei főjegyző és dr Szirmay István vármegyei tiszti fő­ügyész tagokból egy [...] vármegyei főjegyző és dr Szirmay István vármegyei
15. Dokumentumok • 1705 (21. oldal)
[...] Kistapolcsány 1705 január 14 Sennyei István két kérése a fejedelemhez elmaradt földesúri sóvámját [...] maradok Nagyságodnak alázatos szolgája Sennyey István Hátlapon Méltóságos Erdéllyi Fejdelemhez Felső [...]
16. 1939-07-14 / 158. szám
[...] a honvédelmi miniszter előter­jesztésére Kéresessegi Kerese Tibor dr t miniszteri osztályfőnökké [...] is mi­niszteri tanácsossá Szlavniczai Sándor Istvánt miniszteri osztálytanácsossá Si monyi Ernő [...] vármegye közigazgatási bizottságának ülésén Fáy István főispánt üdvözölték abból az alkalomból [...]
17. Kállay István: Kossuth ügyvédi évei Zemplén megyében, 1824-1832 (105. oldal)
[...] éveit hűen foglalja össze Barta István A fiatal Kossuth c munkája [...] m 4 A kivilágosítás elucubratio kérése véleményem szerint ebben az esetben [...] 17 sz iratot 16 Barta István Kossuth Lajos összes munkái VI [...]
18. STUDIA ACHIVISTICA • HŐGYE István: A Buttler-család levéltára és Buttler János „különös házasságának" dokumentumai (166. oldal)
[...] Sá­muel Tábla Birák Nemes Pálfy István Alfiscalis Nemes Dókus József Alszolgabirő [...] haszonvétel végett hiteleztetné meg Mely kérése a folyamodónak a felforgó környülállások [...]
19. (_9. oldal)
[...] 1913 ban 119 55 Támogatás kérése az Adalékok Zemplén vármegye történetéhez [...] december 8 143 65 Beregszászy István Zemplén megyei tanfelügyelő felhívása a [...]
20. 1928-09-05 / 17. szám
[...] osztályülés ezen hatátozata gróf Bethlen István miniszterelnök Mayer János főldmi velésügyi [...] szakaszához az Osztálynak az a kérése hogy kizárólag a Tokajhegyaljára vonatkozó­lag [...] báró Maillot Nándor dr Görgey István dr Bessenyey Zénó dr Barathy [...]