75 találat (0,843 másodperc)

Találatok

1. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (139. oldal)
[...] ó András sz á Dr Feuer Náthán II oszt ezredorvos Dr [...] c e v i c István Lvg Denkste in Alfonz Hadnagy [...] i c a László Dr Feuer Miksa főorvos orvos
2. Gyalogság (134. oldal)
[...] c András fhgy orvos Dr Feuer Náthán II oszt ezredorvos Dr [...] i c György Főhadnagy Lapcevic István Lvg Denkstein Al­fons Hadnagy Loncarevic [...] Prica László hgy orvos Dr Feuer Miksa főorvos Dr Manojlovics Döme [...]
3. Betürend szerinti névmutató (264. oldal)
[...] 163 Fejes Kálmán 93 Fekete István Imre 74 József 79 103 [...] Fets Nándor 60 F ett István Feuer Miksa dr 108 Feuer Náthán dr 97 210 I [...] Lajos 86 121 F ikszek István 68 110 Filgósy Géza 92 [...]
4. Betü-rend szerinti névmutató (195. oldal)
[...] 49 Fabriczius András 189 Fábry István 164 188 Faics Lajos 56 [...] 162 Vincze 129 144 Fáry István 25 177 Fáy Sándor 113 [...] 48 90 Fett Joachim 168 Feuer Jakab 54 64 Miksa dr 119 180 113 182 Feuer Náthán dr Fiath Pál 188
5. M. kir. honvéd gyalogság (117. oldal)
[...] Gelley Antal Bleuer Sámuel Kristóffy István Szabó János Honvéd gyalog ezredek [...] Gerő Hermann Orbán Ferencz Tary István Dr Kele József Czukermandl Adolf [...] Sándor Elek Szentkirályi Mihály Frankó István Bozóky Leó Gubicza Ádám Dóczy [...] Dr Kemény Salamon Segédorvosok Dr Feuer Áron Dr Grünblatt Sámuel Segédorvoshelyettes [...]
6. M. kir. honvéd gyalogság (132. oldal)
[...] Gyula 11 oszt századosok Mónus István Danek Leo Tényleges állomány Főhadnagyok [...] kér par vez Csicseri Orosz István élm t Bethlenfalvi Bethlen falvy [...] 3 zlj sgt Putnoki Putnoky István Delic István csik taplóczai Lázár Dénes Pukács [...] Zoltán Dénes th Ezredorvosok Dr Feuer Miksa Dr Szepesi Sándor Dr [...]
7. M. kir. honvéd gyalogság (114. oldal)
[...] 2 zh idg par Tresznicsek István Berkó István Király György Fodó Károly a [...] Ezredorvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelő [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
8. M. kir. honvéd gyalogság (122. oldal)
[...] József 1 zlj par Berkó István Székely Lajos Király György Kleszky [...] Vild Béla Matesserán Jenő Vinczlér István 2 kiég t Hadnagyok Gödi [...] Ezredprvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelötisztek [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
9. Gyalogság (54. oldal)
[...] 16 Lippmann Lajos 24 Putnoky István 31 Ambrus Gergely sz á [...] 83 gy ddr segéd­tisztje 2 Feuer Jakab sz á 85 Lantossy [...] 72 Horváth Ferencz 11 Janecskó István sz á 27 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 59 Hollósy Károly v ill [...] Ivankovics Sándor sz 51 Komjáthy István
10. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (68. oldal)
[...] D ek kér János Tresznicsek István Hadapród V a r g [...] r f f y Balázs Feuer Jakab Szakács István Hadapród A törzsnél Pótcsapat parancsnok [...]
11. M. kir. honvéd gyalogság (132. oldal)
[...] J nos Lavicska Pál Wagner István Szojka Kornél Mihályffy János i [...] tiszt Népf nyilv tiszt Tkallacz István szds Schannen Virgil hdgy Dr Feuer Miksa ezredorvos Kameniczky János hdgy [...]
12. Gyalogság (57. oldal)
[...] Péter sz á 4 Boldizsár István 57 Rencz István 9 Herkély János sz á 47 Mártonffy István sz á 45 Bölöni László [...] Gyula sz á 16 Szaláczky István sz á 59 Ursprung Antal [...] Gyula 83 ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 1 Lantossy [...]
13. Gyalogság (65. oldal)
[...] 14 Baumbach József 11 Berkó István 70 Laszl Alajos sz á 16 Lippmann Lajos 24 Putnoky István 31 Ambrus Gergely sz á [...] 1874 november 1 29 Székely István sz á 71 Baranyai Zsigmond [...] 83 gy ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 68 Decleva [...]
14. Gyalogság (74. oldal)
[...] György Ti esz niese k István Hadnagy Somoskeőy Aladár Kneifet Sándor Tolmács István Hadapród Frkic András th Tettleges [...] József hdgy sz á Dr Feuer Nándor ezred orvos Dr Polgár [...]
15. Gyalogság (74. oldal)
[...] á d y György Tresznicsek István F á b i á [...] c s Károly Hadapród Berkes István th Tettleges állomány Alezredes Gr [...] ve Brinczkó Tamás hdgy Dr Feuer Náthán TI oszt ezredorvos Rr [...]
16. M. kir. honvéd gyalogság (108. oldal)
[...] Zsivkovics Jenő kiég t Tkallacz István 3 zlj par Miskov Péter [...] kiég par Botka József Tresznicsek István II oszt századosok Király György [...] Bürger Ármin ez redorvos Dr Feuer Miksa ezred orvos Kezelötisztek Haszlinger [...]
17. M. kir. honvéd gyalogság (110. oldal)
[...] 1 zlj idg par Tresznicsek István II oszt századosok Árvay Pál [...] Bürger Armin ez redorvos Dr Feuer Miksa ezred orvos Dr Szilágyi István fő­orvos Dr Szauerwald Bálint főorvos [...]
18. Gyalogság (62. oldal)
[...] r bér 1 29 Székely István sz á 71 Baranyai Zsigmond [...] 83 gy ddr sgdtisztje 2 Feuer Jakab sz á 2 Gergely [...] 1874 november 1 85 Janecskó István sz á 27 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 49 Jankó vies Adolf sz [...]
19. M. kir. honvéd gyalogság (120. oldal)
[...] 2 zlj idg par Berkó István Király György 11 oszt századosok [...] Ezredorvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelőtisztek [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
20. Gyalogság (58. oldal)
[...] sz á 74 Werg er István sz á 70 Studinka Zsigmond [...] Lajos sz á 16 Szalatzky István sz á 47 Kromy József [...] Ákos sz á 80 Posilovió István sz á 84 Bevár Vilmos [...] Györffy Balázs sz á 2 Feuer Jakab sz á 11 Strasser [...]
21. Gyalogság (56. oldal)
[...] kér 83 ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 1 Lantossy [...] 72 Horváth Ferencz 10 Janecskó István sz á 21 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 59 Hollósy Károly 49 Jankovics [...] József sz á 65 Borovetz István sz á 63 Forray Ferencz [...]
22. M. kir. honvéd gyalogság (114. oldal)
[...] th Gerenday József th Dr Feuer Náth Dr Irsai Arthur Dr [...] járás Állomáshelye Bu dapest Stájer István őrnagy Säle István hdgy Dr Mészáros Károly ezredorvos [...]
23. M. kir. honvéd gyalogság (141. oldal)
[...] Köller János Lavicska Pál Wagner István Szojka Kornél Mihályffy János Weisz [...] Virgil hdgy Segédtiszt Orvos Dr Feuer Miksa ezredorvos Kezelő tiszt Kameniczky [...]
24. Betürend szerinti névmutató (308. oldal)
[...] János Ödön Ferenczi András Dezső István János 11 Ferenczy Béla r [...] József Férjén esik György Ferkic István Ferkovic Károly Ferlán Frigyes Fernbach [...] Nándor 102 123 241 Fett István 225 91 119 Fetter Gyula 271 1 52 174 190 Feuer Áron dr 117 244 Miksa [...]
25. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (85. oldal)
[...] N o a József Vécsey István Olsavszky Lajos Salkovszky László Malatinszky [...] hdgy sz á orvos Dr Feuer Náthán ezredorvos Dr Vándor Jakab [...]
26. M. kir. honvéd gyalogság (111. oldal)
[...] oszt századosok Wimmer Antal Zemlényi István h t Miske József h [...] Káplán Vilmos Mészáros Ferencz Bárándy István Fülbier Lajos Kelemen Lajos Vágfy Béla Körmöczi Gáspár Márton István Braun Kálmán Prikelmayer Kálmán Szántai István Faber Lipót Pelcz r Károly [...] Becker Ágoston th Ezredorvosok Dr Feuer Náthán F J r lvg [...]
27. M. kir. honvéd orvosok (234. oldal)
[...] Klumák Adolf 18 Dr Turcsányi István k a é k 4 [...] Tóth Gyula 19 Dr Hrabéczy István 1885 május 1 12 Dr [...] min V ügyosztályában 10 Dr Feuer Miksa 2 Dr Gere Gyula [...] május 1 19 Dr Rozs István 12 Dr Altmann Izidor 1888 [...]
28. Honvéd-gyalogság (119. oldal)
[...] állomány Százados Bach József Milanovic István Rónay Gusztáv Főhadn Ores k [...] főhadnagy sz á orvos Dr Feuer Náthán II oszt ezredorvos 81 [...]
29. M. kir. honvéd orvosok (222. oldal)
[...] v ill 18 Dr Turcsányi István k a é k 4 [...] Tóth Gyula 6 Dr Hrabéczy István 1885 május 1 21 Dr [...] mi­nistérium V ügyosztályában 7 Dr Feuer Miksa 2 Dr Gere Gyula [...] május 1 19 Dr Rozs István 12 Dr Altmann Izidor 1888 [...]
30. Betürend szerinti névmutató (288. oldal)
[...] József 264 2 59 Fcrkic István 80 1 53 Ferlán Frigyes [...] Fets Nándor 90 F ett István 214 Feuer Miksa dr 114 i 22 [...] Fidler Lajos 89 127 Fikszek István 64 1 16 ívi o [...] 98 Frankó András 87 119 István 97 József 2 11 2 [...]
31. Nyomtatás alatt történt változások (221. oldal)
[...] 172 Fetzer Mihály 157 204 Feuer Miksa dr 161 189 Náthán [...] Feyer József Fiár Sándor Fikszek István 64 138 Filgósi Géza 69 [...] 59 82 Fodor Antal 19 István 173 Lajos 172 László 171 [...] 51 73 Mózes 180 Fürdők István 44 76 Fürdős Kálmán 65 [...]
32. M. kir. honvéd gyalogság (99. oldal)
[...] Braun Kálmán Prikelmayer Kálmán Szántai István Székely Samu Pelczer Károly Neubauer [...] Nagy Sándor th Orvosok Dr Feuer Náthán ezred oi vos F [...] Hanzély Béla főorvos Dr Trajtler István főorvos Dr Rothmann Ármin főorvos [...] Glass Izidor föorv Dr Dohmann István főorvos Dr Brém János főorv [...]
33. Betürend szerinti névmutató (298. oldal)
[...] 192 242 Gyula 173 189 István 69 118 János 67 142 [...] Fechtel János 218 F odor István 92 125 Fehér Ákos 77 [...] 139 János 93 135 Ferkic István 159 Ferlán Frigyes 67 158 [...] ets Nándor 95 F ett István 220 Feuer Miksa dr 120 228 Náthán [...]
34. Nyomtatás alatt történt változások (227. oldal)
[...] 57 107 Fett Joachim 194 Feuer Jakab 65 79 Miksa dr [...] Sándor dr 91 210 Fixek István 75 143 Fleischer Samu 72 [...] 115 Márton 58 80 Fürdők István 26 29 51 114 Füredi [...] G Gáal Gyula 150 165 István főhad 34 60 István lelkész 188 József 60 89 [...]
35. Nyomtatás alatt történt változások (231. oldal)
[...] 92 József 35 62 Eőry István 196 Érben János Ferencz 66 [...] Eszéki Gyula 72 108 Eszes István 187 Esztergomy Nándor 45 93 [...] 160 Dezső 56 82 Fábry István főhadn 55 109 Fábry István leik 186 Lajos 43 Faics [...] 54 103 Fett Joachim 189 Feuer Jakab 62 76 Miksa dr [...]
36. Betü-rend szerinti névmutató (188. oldal)
[...] 51 Vincze 138 154 Fáry István 27 56 69 172 Fáy [...] Nándor br 137 156 Fehér István 60 73 Feimer József 149 [...] 117 Fets Nándor 51 114 Feuer Jakab 57 68 Fiár Sándor [...] Freistadl Lipót 50 66 Frendli István 151 163 Frey József 60 [...]
37. Nyomtatás alatt történt változások (206. oldal)
[...] 159 Fetzer Mihály 149 186 Feuer Miksa dr 152 172 Náthán [...] Fiedler Szilárd 52 97 Fikszek István 64 81 Filgósi Géza 68 [...] Fodor Antal 21 Ferencz 158 István 160 Jenő dr 144 173 [...] 49 73 Mózes 164 Fürdők István 43 77 Fürdős Kálmán 64 [...]
38. M. kir. honvéd orvosok (230. oldal)
[...] Klumák Adolf 18 Dr Turcsányi István k a é k 4 [...] Tóth Gyula 19 Dr Hrabéczy István 1885 május 1 10 Dr [...] min V ügyosztályában 7 Dr Feuer Miksa 2 Dr Gere Gyula [...] május 1 19 Dr Rozs István 12 Dr Altmann Izidor 1888 [...]
39. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (79. oldal)
[...] t z Nándor Hadnagy Tresznicsek István Miske József Takács Ferencz Hadapród [...] Hadnagy Nagy Jenő Győrffy Balázs Feuer Jakab K o s e [...]
40. M. kir. honvéd orvosok (228. oldal)
[...] Klumák Adolf 18 Dr Turcsányi István k a é k 4 [...] Tóth Gyula 19 Dr Hrabéczy István 1885 május 1 10 Dr [...] min V ügyosztályában 7 Dr Feuer Miksa 2 Dr Gere Gyula [...] május 1 19 Dr Rozs István 12 Dr Altmann Izidor 1888 [...]
41. M. kir. honvéd gyalogság (103. oldal)
[...] Ferenez k é k Zemlényi István h t Miske József h [...] Bánhidy Lajos Vágfy Béla Márton István Péch Béla Braun Kálmán Prikelmayer Kálmán Szántai István Székely Samu Pelczer Károly Neubauer [...] Hozáczy Ferenez th Ezredoryosok Dr Feuer Náthán F J r lvg [...]
42. M. kir. honvéd gyalogság (109. oldal)
[...] oszt századosok Wimmer Antal Zemlényi István li t Miske József h [...] Bánhidy Lajos Vágíy Béla Márton István Péch Béla Braun Kálmán Prikelmayer Kálmán Szántai István Székely Samu Pelcz r Károly [...] Bartus Fererencz th Ezredorvosok Dr Feuer Náthán F J r lvg [...]
43. M. kir. honvéd orvosok (215. oldal)
[...] Mészáros Károly 18 Dr Turcsányi István k a é k 4 [...] Tóth Gyula 6 Dr Hrabéczy István 1885 május 1 21 Dr [...] min Y ügyosztályában 7 Dr Feuer Miksa 2 Dr Gere Gyula [...]
44. M. kir. honvéd gyalogság (115. oldal)
[...] oszt századosok Wimmer Antal Zemlényi István h t l Miske József [...] Káplán Vilmos Mészáros Ferencz Bárándy István Fülbier Lajos Kelemen Lajos Képessy [...] Braun Kálmán Prikelmayer Kálmán Szántai István Faber Lipót Pelczer Károly Neubauer [...] Kőszegi Sándor th Ezredorvosok Dr Feuer Náthán F J r lvg [...]
45. Betürend szerinti névmutató (279. oldal)
Névmutató 279 Felt István Feuer Miksa dr 110 Náthán dr [...] 113 Fidler Lajos 83 Fikszek István 65 Filgósv Géza 84 Filipetz [...] 94 Frankó András 85 115 István 94 József 123 204 220 [...]
46. Nyomtatás alatt történt változások (197. oldal)
[...] Adolf Antal ra 74 2 Feuer Nándor Náthán ra 80 Szlovák [...] József Schmiedler re 178 Magas István Magos ra
47. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (122. oldal)
[...] S a j k ó István hadnagy 0 b t r [...] kezelőtiszt Schmiedler Ferenc százados orvos Feuer Náthán II oszt ezredorvos 81 [...]
48. M. kir. honvéd gyalogság (97. oldal)
[...] Braun Kálmán Prikelmayer Kálmán Szántai István Székely Samu Bettelheim Lipót Pelczer [...] Schlesinger Hugo th Orvosok Dr Feuer Náthá n ezred orvos F [...] Hanzély Béla főorvos Dr Trajtler István főorvos Dr Rothmann Ármin főorvos [...]
49. Orvosok (180. oldal)
[...] 4 1 e Dr Hanthó István sz á 1874 május 1 [...] 4 1 e Dr Tiircsányi István 45 Dr Berger János sz [...] Dr Stand Kálmán 80 Dr Feuer Náthán 6 Dr Hock József [...]
50. Nyomtatás alatt történt változások (246. oldal)
[...] Erben János 55 114 Ercsényi István 56 104 Ödön 56 151 [...] 138 208 Győző 67 101 István 69 92 János 60 136 [...] 194 László 74 88 Fejes István 65 111 Fejérváry Albert 59 [...] 132 Fets Nándor 49 102 Feuer Miksa dr 98 206 Náthán [...]

 

  • 1
  • 2