7. oldal, 440 találat (0,261 másodperc)

Találatok

121. 1934-10-23 [1414]
[...] gya iusi tható E meg keresé 3 folytán a magyar hatóságuk [...] folyamatba A Lüttichben letartóztatott Perics István vallomásával kapcsolatban az Az Est [...]
122. 1933-06-28 [1398]
[...] királyság jelv lnye mindig Szent István koronája és ezért a király szemé­lyvnek és a irály háznak Kérése másodsorba
123. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1113. oldal)
Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát az Elhagyott [...] nem ez volt egészen a kérése Ajavaslat idevágó része abszurdum A [...] főváros gyámhatósága alá Dr Balogh István államtitkár ennyire nem volt kiélezve [...] belügyminiszter szempontjából elfogadhatatlan Dr Balogh István államtitkár nem tartja lényegesnek ezt [...]
124. Documenta (375. oldal)
[...] 10 Avignon VI Kelemen pápa István kalocsai érseknek kérése tartalmazta hogy mivel a kalocsai [...] 10 VI Kelemen pápától kérte István kalocsai érsek engedélyezze neki hogy [...] 10 Avignon VI Kelemen pápa István kalocsai érseknek kérésére engedélyezi hogy [...]
125. Documenta (338. oldal)
[...] fia János nem rontottak rá Istvánra és famulus aira bírói székéből [...] hogy a Nona i comes kérése esetén ők is adjanak segítséget [...] előtt Phyluphaza i Fülöp fia István fia János a maga és [...] uterinus ai camalis ai Mihály István Fülöp és Dénes nevében elmondta [...]
126. 4174/1955. A Fehérgyarmat-környéki keskenynyomközű vasút beruházási programjának jóváhagyásáról
[...] GAZDASÁGOK FŐIGAZGATÓSÁGA Ügyiratszám Előadó Papp István BUDAPEST V KOSSUTH LAJOS TÉR [...] tgrtaná Q s i határozat kérése t Hív sz Mell A [...]
127. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (85. oldal)
[...] érkező vietnámi küldöttség fogadása Szirmai István feljegyzése Lukács Györggyel folytatott beszélgetéséről [...] 45 évfordulóján való köszöntéséről Szirmai István bejelentése az ideológiai munkát tanulmányozó szovjet küldöttség fogadásáról Szurdi István bejelentése a Nemzetközi Rádió Tanácsadó [...] műsor rádióban való leadásával kapcsolatos kérése Az 1956 os események 10 [...]
128. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (127. oldal)
[...] Lesták Pál Hegedűs Tibor Bódi István Kádár István Szabó Kálmánné Sipos István Fenyő Imre Borsos László Arató [...] évfordulója alkalmából rendezendő kiállításhoz anyagok kérése a Szovjetuniótól Bizottság kijelölése a [...]
129. Documenta (365. oldal)
[...] szereztek tudomást hogy Durugd i István fia Pál Vgh birtokon lévő [...] diet Péter és Durugd i István fiai Pál és István mr ek más társaikkal együtt [...] mart Vgh birtokon Durugd i István fiait Pált és Istvánt valamint a hozzájuk tartozókat törvényesen [...]
130. Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke (200. oldal)
[...] Kamuti Jenő 10 Különfélék Csók István kitüntetése Kovács Antal Huszár Tibor [...] Min kollégium tagsága alól Szávai István és Mihályi Rezsőné kinevezése a [...] tartása a Pártfőiskolán Szóbeli Jelentés kérése az árvíz által sújtott Szigetköznek [...]
131. 1939-08-23 [211]
[...] hogy a Svájcban élő bátyjának kérése folytán bizonyos leveleket irt dr [...] aki a Svájcban tartózkodó Sonnenfeld István meny­asszonya Elmondotta hogy még 1935 év nyarán ismerte meg Sonnenfeld Ist­vánt aki kéáőbb a vőlegénye lett [...]
132. (490. oldal)
[...] Bálint királyi ember 169 882 István és László királyi emberek 169 [...] 1348 udvari miles Maróti János István fia Zrínyi Péter Udvarnokdarázs h [...] 1144 1184 1237 1238 1282 kérése 718 örökösök részére is 482 [...] 532 Unyani cs 582 755 István királyi ember 9 952 János [...]
133. (8. oldal)
[...] felmentésére 190 63 Ravasz László kérése a kormányzói mentesség megadására néhai [...] Béla egykori honvédtisztek és Várnagy István őrmester igazoló bizottsági eljárása a [...]
134. 1424 (609. oldal)
[...] hogy a Zeplak i nemesek ké­rése ürügyén a birtokaikat és jobbágyaikat [...] i Péter mester Nánai Kompolt István or­szágbíró Nyitra megyei bírságszedője nyugtatja [...] i Miklós özvegyét meg fi­ait Istvánt Pétert Lászlót és Andrást valamint [...] megfizetése felől amelyben Gedfalwa i István leánya Ilona Babindal i Miklós [...]
135. (191. oldal)
[...] kérve a felperes Koppan fia Istvántól a Miklóst perbe vonó idézőlevél [...] birtok hj ához Koppan fia István kérése alapján királyi ember gyanánt kijelölte [...] Kemey i Miklóst Koppan fiával Istvánnal szemben Minthogy azonban az ország [...] a szabálytalan idézésért Koppan fiát Istvánt a királyi parancs megváltoztatásáért Chepanus [...]
136. 1424 (255. oldal)
[...] i Máténál vannak amelyeket sokszori kérése ellenére sem ad vissza neki [...] die oct Georgii Nánai Kompolt István országbíró azt a pert amelyet Korogh i néhai István bán fia István proc Nagfalu i Antal diák [...] Chemen i Lőrinc fia Salaph István proc Thelley i György szintén [...]
137. (651. oldal)
[...] Margit asszonynak valamint Dienes fia István gyer­mekeinek a nagyanyjuk illetőleg anyja [...] nevezett Bertalan unokái ellen indított kéré­sé tök ügyében a király parancsára [...] Ilona továbbá Csenik fiai János István és Péter a beiktatásnak ellent [...] fiát Miklóst és Pető fiát Istvánt a magtalanúl elhalt Karcsai Bertalan [...]
138. (210. oldal)
[...] a Dragus fia Péter az István fia Szteczk Laczko és István a Sándor fiai és Bilkei Balitza unokái kérése folytán átirja a Lipcse és [...]
139. 1936-08-19 / 33 [1522]
[...] volt apelláta Az öregebbik Hegyi István megszokta hosszú gazdálkodása során hogy [...] novem­ber elején az öregebbik Hegyi Istvánnak valami gazdasági ügy miatt fel [...] Félt hogy a fia megtagadja kérése teljesítését Igy ballagott el három [...] árepült a hir n egyi István olimjki bajnokságot nyert Magyarországnak Ezt [...]
140. AZ 1931-ES KÖLCSÖN (173. oldal)
[...] BÉLA MINISZTERI TITKÁR LEVELE BETHLEN ISTVÁN GRÓFHOZ A BERTRON FÉLE SZERZŐDÉSEKRŐL [...] jelentettem Bud őexcellenciájának az a kérése hogy észrevételeidet lehetőleg a jövő [...] b 1925 augusztus 13 BETHLEN ISTVÁN GRÓF FELJEGYZÉSE A BERTRON FÉLE [...]