22. oldal, 440 találat (0,300 másodperc)

Találatok

421. Documenta (394. oldal)
[...] veszprémi zágrábi és váci püspöknek István fia Péter veszprémi egyházbeli fehérvári főesperes kérése szerint egykor Sebestyén most veszprémi [...] az így megüresedett trencséni főesperességet István fia János nyitrai kanonoknak adta [...]
422. Documenta (374. oldal)
[...] Avignon VI Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek hogy igen régi [...] püspök mindezek elvégzését az érsek kérése ellenére elutasítja Hogy a püspök [...] 10 VI Kelemen pápának kinyilvánította István kalocsai érsek hogy mivel köz­vetlen [...]
423. Documenta (375. oldal)
[...] 10 Avignon VI Kelemen pápa István kalocsai érseknek kérése tartalmazta hogy mivel a kalocsai [...] 10 VI Kelemen pápától kérte István kalocsai érsek engedélyezze neki hogy [...] 10 Avignon VI Kelemen pápa István kalocsai érseknek kérésére engedélyezi hogy [...]
424. (80. oldal)
[...] fia György és Archow dict István fia Miklós elmondták a királynak [...] a kápt biztatására János többszöri kérése ellenére sem adta vissza neki [...] a pozsonyi kápt nevében pedig István presbiter Treutul dict Miklós mr [...]
425. Index nominum et rerum (508. oldal)
[...] 665 674 744 924 időpont kérése kitűzése 322 395 744 758 [...] Szűz egyház 480 Igazmundo diet István felesége 690 igazolás 561 702 [...]
426. Documenta (347. oldal)
[...] H a kunok bírája írásos kérése szerint 1 690 szám az [...] másik részről Darouch Darauch i István fia János c és fia [...] egyházak kápt jai oklevele értelmében István fia János és fia László [...] megállapodást hoztak létre E szerint István fia János és fia László [...]
427. Documenta (76. oldal)
[...] Epiph d halasztották el Ekkor István deák az apát serviens e [...] hogy a kápt a nádor kérése szerint Nema i Nana fia [...]
428. Documenta (237. oldal)
kérése nyomán is autentikus függőpecsétjével megerősített [...] éneklő Demeter az őr és István a dékánkanonok E EPL Acta [...]
429. Documenta (365. oldal)
[...] szereztek tudomást hogy Durugd i István fia Pál Vgh birtokon lévő [...] diet Péter és Durugd i István fiai Pál és István mr ek más társaikkal együtt [...] mart Vgh birtokon Durugd i István fiait Pált és Istvánt valamint a hozzájuk tartozókat törvényesen [...]
430. (81. oldal)
[...] prépost fogságából egy jobbágyát Kariza Istvánt erőszakosan kiszabadíttatta és Ezen nevü [...] Ezeen faluba szökött akit gyakori kérése ellenére sem küldött Ákos vissza [...] Péter Sándor és Illés fia István alperesek Wyhel i Péter felperes [...]
431. (_37. oldal)
[...] pápa Frangepán Márton és János kérése folytán meghagyja Ferencz vegliai püspöknek [...] a küldött ajándékok s Frangepán István követsége tárgyában 361 CCCLIII 1448 [...] és aragoniai király levele Frangepán Istvánhoz a Hunyadi Jánossal kötött egyez­mény [...] 30 Hunyadi János levele Frangepán István­hoz az aragoniai királylyal való szövetség [...]
432. (360. oldal)
[...] pápa Frangepán Márton és János kérése folytán meghagyja Ferencz vegliai püspöknek [...] zengi co­mesnek és testvéreinek az István comessel és testvéreivel való meg­békélésre [...]
433. (129. oldal)
[...] azokat mégis 1410 ben Dolhai István vajda özvegye és 1417 ben [...] Bud fia máramarosi román Vincz kérése folytán átírja Lajos király­nak a [...]
434. (210. oldal)
[...] a Dragus fia Péter az István fia Szteczk Laczko és István a Sándor fiai és Bilkei Balitza unokái kérése folytán átirja a Lipcse és [...]
435. (116. oldal)
[...] rendeljen ki melléje hivatalból ügyvédet Kérése magyaráza­tául felhozza hogy irataik Török [...] egy másik feljegyzés szerint Széchényi István irat­jegyzék ellenében 1803 ban adta [...] Széchényi Kata 1803 ban Gál István özvegye szintén II Fe­rencz király [...]
436. (245. oldal)
[...] keltett főleg visszatetszést a biztosítás kérése továbbá a felkelők éles állásfoglalása [...] békeközvetítés hálátlan munkájához hogy Jeszenszky István nádori titkár szintén tárgyalt Bercsényivel [...]
437. (458. oldal)
[...] át neki iványi földjeit azonban kérése nem teljesül 1730 február 14 [...] birtokainak egyike 1365 től Kanizsay István zágrábi püspök által ezen család [...]
438. (185. oldal)
[...] tartandó vizsgálatról 1577 Tiltakozás Borsos István mezőmadarasi és uraji Marosszék jószágainak elfoglalása ellen 1638 Ébeni István kérése a fogarasföldi Szombatfalva inskripciója iránt [...]
439. (191. oldal)
[...] Kata Mária Terézia királynőhöz felterjesztett kérése hogy a fiskustól 1728 ban [...] Bethlen Miklósné Vay Er­zsébet fiainak Istvánnak és Lászlónak illetve ifj Vay [...]
440. (199. oldal)
[...] Rákóczi György parancsle­vele kolozsvári Varsolci István kincstári jogügyigazgatóhoz hogy az 1636 [...] Klárának elhalálozásáról 1722 Bogáti Druzsianna kérése a fejedelemhez hogy Mikó Ferenctől [...] Fehér vm visszavált­hassa 1635 Kuún István bevallást tesz a Kuún Gergellyel [...]