2. oldal, 440 találat (0,256 másodperc)

Találatok

21. 1927-08-17 [0160]
[...] 10 óráig tarthatók nyitva Szent István napján a borbély és fodrászipar [...] Ipolyi Árpád dr és kereseszegi Kerese Tibár dr miniszteri osztálytanácsosoknak a [...]
22. 1927-11-17 [0167]
[...] főispán Csergő Károly alispán Tóth István Csongád város polgármestere és Szed­laaefc [...] plébános A küldöttség nevében Tóth István polgármester elő­ször hálás köszönetét fejezte [...] válaszában kijelen­tette hogy a devecseriek kérése nála a legmelegebb megértésre talál [...]
23. 1928-11-15 [0190]
[...] felvilágosításkorést nem tudja elfogadni Bethlen István gróf miniszterelnök ttem tart attól hogy a felvilágq tás kérése visszaélésekre vezethetne Ma is az [...]
24. 1929-02-19 [0197]
[...] én délelőtt Sásdon l Iuszti István országgyűlési kép­viselő vármegyei pártelnök elnöklete [...] összes tagjai A gyűlést dr Ké­rése György járási pártelnök nyitotta meg [...] országgyűlési képviselő elhunytáról Utána Muszti István vette át az elnökséget Patacsi [...] hatalmas programmbeszádet mondott amelyben Bethlen István gróf miniszterelnök politika iá feltétlen [...]
25. 1929-05-17 [0203]
[...] szerint a belgrádi törvényszék Radics István özvegyéhez kérdést in­tézett hogy férje [...] vitel kérdését tárgyalták Az érdekeltségek kérése az volt hogy azok a [...]
26. 1929-09-16 [0211]
[...] szintén a létszám emelésének külön kérése nélkül Mindezek számára a miniszter [...] lévő Rafai Jóx sef KoiOuipcr Istvánnak a fia Kolompár ezt is [...]
27. 1930-08-30 [0233]
[...] szónokainak Pripper Sándort és Udvaros István párttitkárt jelentették be A rend­őrség [...] közönsége mint Győrött A munkásság kérése eddig nála sohasem talált zárt [...]
28. 1931-04-10 [0248]
[...] átvételét tiszte­lettel ken dr Gajary István az Újság belső munkatársa G [...] akivel Maniu Temesváron találkozott Maniu kérésé ellenére nem volt hajlandó a [...]
29. 1931-06-01 [0252]
[...] Festetiqr Sándor dégi földesúr Bethlen István gróf miniszterelnökre Szűcs Zoltán nyugalmazott [...] majd a Beszámoló elhangzása után Kerese György dr mondott a a [...]
30. 1932-01-21 [0267]
[...] Paris hasábjain kijelenti hogy Francia­ország kérése mérsékelt és észszerű Amig Ameri [...] vázát eredménye a következő Farkas István kormányfőta­nácsos alsóborsodi esperes miskolci lelkész [...] örökébe abszolút többséggel F ajkas Istvánt választotta meg Az uj püspök be iktatása iráV Farkas István megkérdezése után dönt az egyházkerület [...]
31. 1932-06-10 [0276]
[...] államelnökeinek távirati uton hozzá intézett kérésé ro azt válaszolta hogy készséggel [...] meg A közgyűlésen megjelent Rákos István az országos tanitószövet­sé elnöke is [...] eieséretet szavaztak meg Ezután Rákos István intézett lakosi tő beszedőt a [...]
32. 1933-04-29 [0297]
[...] fel a szokásos kérdéseket Börcsök Istvánná igy felelt Enyhítésért felebbezek mert [...] a halálraítélt Rieger Pálné kegyelmi kérése ügyében nem intjíézkedett aznitélőtábla elnöke [...]
33. 1933-06-07 [0300]
[...] országgyűlési képviselő és dr Mocsy István h polgára seter vezetésével működő [...] kisebbségi szrződések biztosítják Azzal a kérése sol fordul lord Hóbort Qeeiiuöfci [...]
34. 1933-11-07 [0310]
[...] kérést terjesztett elő Az elso ké­rése az volt hogy amennyiben a [...] álláspontját felülvizsgálat tárayáva A másik kérése az volt e hogy a [...] minisztert a kereskedelmi érdekképviseletek Kari István gjá­ros vezetés ével az iparosok küldöttsége Süveges István ipartestületig el­nök vezotésével és a szülők Kisteleky István kanonok vezetésével akik a székesfehérvári [...]
35. 1933-12-01 [0312]
[...] utóbbi hetekben egy magát Kovácsics Istvánnak nevez o idősebb fér­fi több [...] kezességet vállalt a diákokért hozzájárult kérése h z Ta Vá G [...]
36. 1933-12-04 [0312]
[...] Ferenc Zsoldos Andor es Székely István rendező MTI Ke Ke 1 [...] akarta érinteni a kopwrsót hegy kérése teljesüljön A koporsóval együtt egy [...]
37. 1934-03-08 [0318]
[...] resti táppénz ige nvlői ha kerese tképtc lensé güle t az [...] dr Ary Hl államtíttór iíéti István a pzőmüv vszeti főiskola rektora [...]
38. 1934-06-30 [0325]
[...] szíveskedjenek hajlandók volnának e Szent István napján Budapesten a Tanituk Házában rendezendő ötvenéves ta­lálkozón resztvenni Kérése azoknak is zoi akik mar [...]
39. 1934-06-30 [0325]
[...] gyermekein kivül öecse grof Széchenyi István veje Eszterházy gróf valamint Wied [...] hivatott kormányintézkedések ismertetése megvitatása és kérése volt rt 1 A közgyűlésen [...] HolitserKároly országgyűlési képviselő sokoropatkai Szabó István v miniszter és országgyűlési képviselő [...]
40. 1934-12-01 [0336]
[...] Lakatos Gyula Wolff Károly Bethlen István gróf Friedrich István Illés József Nagy Emil Gratz [...] a magyar megbízottnak ez a kérése a le vélváltáso és a [...]