5. oldal, 399 találat (0,303 másodperc)

Találatok

201. 1941-04-02 [250]
[...] lakásinség idején ez tarthatatlan állapot Büchler József szintén kifogásolta a többletkiadást [...]
203. 1929-05-21 [013]
[...] tanácsnok botf ai Hűvös Iván Büchler József Becsey Antal Bresztovszky Ede [...]
204. 1945-04-13 [0010]
[...] ügyvezető bizottság tagjai Bános Fereno Büchler Bertalan Kovaos Brill R Független [...]
206. 1939-02-03 [0435]
[...] m Ln Pécs február 3 Büchler János 48 éves marhahajcsár bikát [...]
207. 1922-10-23 [0046]
[...] Egyesületéhez a következő adományok érkeztek Büchler Vilmos a Budapester Monlagszeitung főszerkesztője [...]
208. 1935-09-20 [130]
[...] Zénó Rassay Károly Halmay zollár Büchler József Bánóczi László továbbá Bódy [...]
209. 1937-01-12 [155]
[...] párt részéről Peyer Károly és Büchler József azonkívül mint pártonkívüli dr [...]
210. 1931-09-03 [057]
[...] szerint sem lehetséges Egyébként osátlakozik Büchler Indítványá­hoz Ha mindenáron át akarják [...]
211. 1937-02-03
[...] 855 3 pontszám 4 dr Büchler osztrák h sz 21 758 [...]
214. 1938-01-11 [0409]
[...] bizottság tagjaivá megválasztott Bessenyei Ferenc Büchler Izsc Erdély Zsigmond Katona Zsigmond [...]
216. 1929-09-22
[...] se yt rendezett légsúly l Büchler T fT 2 Kovács MT [...]
218. 1934-02-08 [0316]
[...] a szakbizo ttság véleményét meghallgathatja Büchler József még az ötvenezer pengős [...]
219. ELSŐ RÉSZ. Budapest (29. oldal)
[...] választási bizottság végzi melynek tagjai Büchler József Farkas István és Hirossik [...]
222. 1941-04-18 [251]
[...] dr c fcjegyző ismertett e Büchler József kifogásolta elvben v hitelte [...]
223. 1936-12-04 [153]
[...] pénzügyi bizottságának ülése Folytatás 2 Büchler József csatlakozik Rassay Károly felfogásához [...]
224. 1937-12-17 [170]
[...] alpol­gármester tagjai pedig Bessenyey Zénó Büchler József Csilléry András Demény Aladár [...]
225. 1939-05-06 [204]
[...] kevesebbnek tüntette fel 4 A Büchler Zsigmond és Társa cég alkalmazottait [...]
226. 1930-11-15 [049]
[...] képviselők továbbá Bánóczy Lász­lodr és Büchler József törvényhatósági bizottsági tagok beszél­nek [...]
227. 1934-02-14 [0316]
[...] vol t meg Hugó és Büchler József szintén a szövegezés ellent­mondásaira [...]
228. 1937-12-02
[...] Szabolcs Fejér Aladár Mezőify Ágoston Büchler La os dr Vajda Ákos [...]
230. 1929-10-12 [023]
[...] ében zt az inditványt maga Büchler József a közpon­ti választmány is [...]
231. 1934-02-14 [0316]
[...] főpolgármester kezébe adja a választást Büchler József csatlakozott Hassay fejtegetéseihez Payr [...]
232. 1941-06-18 [255]
[...] megvételére vonatkozó előterjesztés tárgyalása kapcsán Büchler József kérte vizsgál­ják meg hogy [...]
234. 1934-02-07 [0316]
[...] tanács fenntartását tehát szükségesnek tártja Büchler József inditványozta hogy a tanácsot [...]
235. 1934-12-11 [0336]
[...] a pénzügyminisz­ter előterjesztésére megengedte hogy Büchler Lajos m kir kincstári főta­nácsosnak [...]
236. 1947-04-18 [0056]
[...] részéről Jaszenszky Ferenc vezérigazgató és Büchler József alelnök továbbá a J [...]
237. 1936-2-08
[...] angol 82 19 pont 10 Büchler 7 sváici 79 87 pont [...]
238. 1934-05-22 [0323]
[...] bizottsági ülésteremben ülést tart amelyen Büchler József kétrendbeli Esztergályos János Fardkas [...]
239. 1929-07-27 [018]
[...] dr tanácsnokhelyettes főjegyző válasza után Büchler József odaraódesitja indítványát hogy minden [...]
240. 1929-06-06 [016]
[...] Hirsch Al­bertet Steiner Marcellt és Büchler Bertalant fogják megválasztani Bécsből jelentik [...]
241. 1930-12-17 [052]
[...] Knurr Pálné Bresztovszky Ede 03 Büchler József törvényhatósági bizottsági tagok továbbá [...]
242. 1939-12-08 [0455]
[...] 10 P Bichler ürtur és Büchler Henrik együtt Bakó István ííubinyi [...]
243. 1938-06-14 [182]
[...] László a szocialdemo ratapárt részéről Büchler József és Bánóczy Lászlc a [...]
244. Napirendek jegyzéke (518. oldal)
[...] népbiztos megbízatása 66 2 Bejelentés Büchler József párttitkárnak a Forradalmi Kormányzótanács [...]
245. Jegyzőkönyvek (173. oldal)
[...] hogy hol van a hatalom Büchler Az itt levő határozatokat közöljük [...]
246. 1941-06-20 [255]
[...] sem érdemes az ingat­lant megvásárolni Büchler József hasonló értelemben szólalt fel [...]
247. 1938-11-08 [0429]
[...] Terézia Nero Fémáru Kovák Jánosné Büchler Lajos Kenyeres Miklós villányi Gyula [...]
249. 1925-10-29 [0117]
[...] és Howard tisztelet­beli elnöki Anglia Büchler Svájc és Hémptinne gróf Belgium [...]