2. oldal, 399 találat (0,035 másodperc)

Találatok

51. 1936-1-13
[...] párosversenyben körelőnnyel győzött a svájci Büchler llalmesi pár előtt Olmo az [...] német Ilse és a svájci Büchlerből összeállított vegyes kül­földi pár ellen [...]
52. 1928-06-19 [0181]
[...] Fehér Dezső K 100 000 Büchler Büchler és társa voltaképen Kerzog Móric [...]
53. 1938-11-05 [0429]
[...] Pál Budapester Montagszeitung kiadója ózv Büchler Vilmosné felelős szerkesz­tője büchler Vilmos Uj kiadója Petyke Mihály [...]
54. 1934-02-09 [0316]
[...] esztendőre válasszák és ne életfogytiglan Büchler József szerint JÍECS veszedelem abban [...] jogát is meg kell szorítani Büchler József hasonló értelemben szólalt fel [...]
55. 1930-10-29 [047]
[...] A gyűlés szónokai Propper Sándor Büchler József és Kunz Pálné törvény­hatósági [...] gyűlést ahol Bresz­tovszky Ede és Büchler József fejtették kx a napirendet [...]
56. 1939-05-05 [0441]
[...] félix Bisohoff László Bun József Büchler Bértáb­lán Buchler Izsó Csepreghy Jenő dr Darányi [...]
57. Levéltári Közlemények, 76. (2005) 2. • FORRÁSOK • Strassenreiter Erzsébet: Peyer Károly emigrációs levelezése politikustársaival, 1948–1956 / 149–251. o. (76_2_241. oldal)
[...] ő közelebbi ismerőseik­nek így Udvarosnak Büchlernek 242 Én egy nagyon megindokolt [...] 1956 nyár elején szabadult 242 Büchler József az SZDP egyik vezető [...]
58. 1930-07-19 [040]
[...] A RÁGALMAZÁS VÁDJA ALÓL FELMENTETT Büchler Ella tisztviselőnő albérletben lakott N [...] azután N oszekné jelentette fel Büchler Ellát és Holló Zsigmondot hatóság [...]
59. 1933-04-25 [073]
[...] r 3 ándor hosszasan argumentált Büchler József inditványa mellet és azt [...] a felszó­lalásokat szavazást rendelt el Büchler József inditványa felett amely­nek során [...]
60. 1930-09-18 [045]
[...] be Különböző napirendi bejelentések után Büchler József szólalt fel aki azt [...] maga részéről is köszö­nettel vette Büchler figyelmeztetését és közölte hogy felkéri [...]
61. 1933-04-25 [073]
[...] töröltek Vita indult meg amelynek Büchler József volt az első szónoka [...] kiigaza tá­sát Szőke Gyula ellenezte Büchler József inditványát és kifej­tette hogy [...]
62. 1932-04-28 [064]
[...] város vezetősége erre a oélra Büchler és Payr indítványaira S i [...] részben tudta megvalósítani sziveson látja Büchler József indítványát és amennyiben konkrét [...]
63. 1934-01-18 [090]
[...] alatt Becsey Antal Bródy Eme Büchler József Csilléry András Friedrich István [...] Lajos Csulléry András Harrer Ferenc Büchler Jó­zsef Rassay Károly Wolff Károly [...]
64. 1932-11-09 [0286]
[...] Aidaházi Kasnya Béla Buchinger Manó Büchler József kétrendbeli Ssztergályos János kétrendbeli [...] ügye lO Vty u 2 Büchler József Esztergályos János Farkas István [...]
65. 1932-04-12 [063]
[...] folvtán megüresedett elnöki széket meglepetésszerűen Büchler Józseffel töltötték be A tit­kos szavazáskorán 5 szavazat esett Büchler Józsefre 4 szo Szo üyu­Az [...]
66. 1933-11-11 [087]
[...] hozzák újból a tanács olé Büchler József a kereskedelmi minisztérium intéz­kedéséből [...] ügyet újból a tanács olé Büchler ezután egy újsághírrel kapcsolatban megkérdezte [...]
67. 1934-05-03 [099]
[...] meg melynek során Usetty Béla Büchler József és Homonnay Tivadar szólaltak [...] után vita indult meg amelyben Büchler József volt az első felszólaló [...]
68. 1935-09-24 [130]
[...] Szőko Gyula Párkány Frigyes és Büchler József felszólalása után a bizott­ság [...] amelyet Lázár Foronc szintén ellenzett Büchler Jó­zsof azonban hozzájárult a megvásárláshoz [...]
69. 1929-02-16 [005]
[...] hirde tcvállalat között támadt afférról Büchler József az óbudai partokon esetleg [...] 9 számú házat Grenzingtr Ferenctől Büchler Lajos és felesége vet ték [...]
70. 1929-02-15 [004]
[...] A bíróság Feigelsteck Gáspárt és Büchler Jánost másfélévi bör­tönbüntetésre Ítélte A [...] és félévi fegyházra emelte fel Büchler Íteletét azonban helybenhagyta A kúria [...]
71. 1930-06-24 [042]
[...] a Ferenc főpolgármester elnöklete alatt Büchler Józ se Peyer Károly Soheuer [...] 0 Az ülés megnyitá­sa után Büchler József a szooiáldemokrata párt nevében [...]
72. 1929-10-11 [023]
[...] tisztviselőket is kiadták a tansbsnak Büch­ler Józsefnek az óbudai b id [...] indítványát is Elutasította a bizottság Büchler indítványai közül a telekórtékadó bevezetéséről [...]
73. 1930-11-29 [050]
[...] Bresztov 3 zky Ede és Büchler József törvény­hatósági bizottsági tagok Weltner [...] Peyer Károly országgyűlési képviselő és Büchler József törvényhatósági bizottsági tag szólalnak [...]
74. 1936-09-23 [148]
[...] Péyer A Aroly Bánoczy László Büchler József ós Pásztor Imre elszolalások [...] megfelelően kapnak jutalmak t is Büchler ás Petyer részéről különösen taraadó [...]
75. 1929-04-22
[...] győzelmével végződött Részletes eredmények Bucsek Büchler 3 1 Bolidzs Tenkey 3 [...] győztese az ITE csapata volt Büchler Erdélyi 0 3 Tenkev Polgáry [...]
76. 1935-03-11 [124]
[...] érdeklődött mennyire haladtak az előkészületek Büchler József pedig kifogásolta hogy később [...] választási elnök A javaslattal szemben Büchler József azt indítványozta hogy a [...]
77. NÉVMUTATÓ (183. oldal)
[...] BUSZESZ Élelmiszeripari Rt 39 69 Büchler Dávidné dr ügyfél 128 Büchler Zsigmond és Társa Nemzetközi Szállítási [...]
78. 1929-10-15 [023]
[...] nap­nál tovább nem marad felbontva Büchler József javaslatot tett hogy a [...] került a ser A bizottság Büchlernek a Károlyi parkra vonat­kozó indítványát [...]
79. 1934-06-18 [103]
[...] 17­ os tanéc sadóbiz ottságba Büchler József Csilléry András Friedrich iBfcván [...] Bar ezen Gábor Bródy Ernő Büchler József Csilléry Andrá s Ernszt [...]
81. 1930-09-25 [045]
[...] a javaslatát hogy ő még Büchler Indítványánál is to­vább hajlandó menni [...] a munk nélküliek rendszeres segélyezéséről Büchler József ujabb felszólalásá­ban hozzájárul ahhoz [...]
82. 1930-02-11 [031]
[...] En ilyen kijelen­tést nem tettem Büchler József Lehet hogy nem a [...] a elő hogy nem helyt­álló Büchler felszólalásának az a része bogy [...]
83. 1929-12-11 [027]
[...] a pénzügyi bizottság minden tagjához Büchler József pártja részéről kijelenti hogy [...] ennél az ügyletnél mondotta gúnyosan Büchler nem annyira a vásár nint [...]
84. 1936-2-16
[...] m Dacol olasz 59 m Büchler svájci 63 m Tiikonen finn [...] 72 m Dacol 61 m Büchler 63 m Tiihoncn 7 o [...]
85. 1933-01-30 [070]
[...] A választmány ezután rátért a Büchler József eanácstag által Pászthy János [...] zctték A tényállás ismertetése után Büchler Józs f rzt kivan a [...]
86. 1929-02-18
[...] Légsúly l Reucsán Testvériség 2 Büchler Budapest MTB 3 Futó EAK [...]
94. Csáky család (129. oldal)
[...] iratok A Crünfeld Vilmosnak és Büchler Adolfnak Csáky Tivadar elleni követelésére [...]
96. 1936-05-19 [140]
[...] korában kerülhet alorvos i állásba Büchler József miután a javaslatokat sem [...]
97. 1930-01-25
[...] hsz 163 34 p 3 Büchler Euald iatz 19 hsz 149 [...]
100. 1934-06-07 [1410]
[...] a képviseiöbázi költség­vetési vita folyamán Büchler által betér