399 találat (0,270 másodperc)

Találatok

1. 1922-10-06 [0045]
[...] körtelefon tartalmát átvette Bichler vagy Büchler József A tényállás tehát az [...]
2. 1922-10-23 [0046]
[...] Egyesületéhez a következő adományok érkeztek Büchler Vilmos a Budapester Monlagszeitung főszerkesztője [...]
3. 1923-02-10 [0053]
[...] Erzsé­betvárosi Demokrata Kör 25 000 Büchler Vilmos 10 000 Napilapok Rendőri [...]
4. 1924-09-30 [0092]
[...] Előadok S ondi LiPót és Büchler Pál egye tömi tanárse w [...]
5. 1925-02-09 [0101]
[...] a párttitkárság közlése sz rint Bűchler titkár képviseli A Havas iroda [...]
6. 1925-06-12 [0109]
[...] csehországi némefc szociáldemokrácia részéről továbbá Büch­ler a magyar párt képviseletében és [...]
7. 1925-10-29 [0117]
[...] és Howard tisztelet­beli elnöki Anglia Büchler Svájc és Hémptinne gróf Belgium [...]
8. 1926-09-18 [0138]
[...] püspök vitéz Simon Elemér főispán Büchler László és lapp Kálmán prépost [...]
9. 1927-10-12 [0164]
[...] bejelentés nélkül tartózkodott Bécsben és Buch­ler Pál névre szóló hamis csehszlovák [...]
10. 1928-01-14 [0170]
[...] indokok alapján nem okozhat nehézséget Büchler József a szociáldemokratapárt képviselője hangsúlyozza [...]
11. 1928-06-19 [0181]
[...] Fehér Dezső K 100 000 Büchler Büchler és társa voltaképen Kerzog Móric [...]
12. 1928-07-02 [0182]
[...] osztrák ókatolikus egyházmegyei zsinat Dr Büchler Róbert eddigi püspöki helynököt az [...]
13. 1929-04-04 [0200]
[...] Bulyovszky Aladarné Burg Kornél dr Büchler Zsigmond Deák Pál dr Dolecskó [...]
14. 1929-04-13 [0200]
[...] osztályú főtaná­csosi cimet ás jelleget Buchler Adolf Ullreich Rezső Regényi Jenő [...]
15. 1929-12-15 [0216]
[...] Jánosnó Hegedűs Lola Zlinszky Lászlónéj Büchler Lajosné özv dr Krcsz Gézánó [...]
16. 1930-05-01 [0226]
[...] valóságos Számvevőségi II osztályú főtanácsosokká Buchler Adolf vitéz Udvardy Rc zső [...]
17. 1930-05-16 [0227]
[...] Esztergom­ban a pestvidéki királyi törvényszék Büchler Zsigmond mészáros bűn­ügyét aki cnyilt [...]
18. 1932-02-22 [0269]
[...] vett Propper Sándor Nagy Emil Büchler József Szilágyi Lajos Kelemen Koméi [...]
19. 1932-11-09 [0286]
[...] Aidaházi Kasnya Béla Buchinger Manó Büchler József kétrendbeli Ssztergályos János kétrendbeli [...] ügye lO Vty u 2 Büchler József Esztergályos János Farkas István [...]
20. 1932-12-10 [0288]
[...] Sámuel or vos Scharlott Gyula Büchler Ármin Maucks Vilmosné x Leibnitz [...]
21. 1933-01-28 [0291]
[...] Gaál Endre l auffer Gábor Büchler József pallavicini György őrgróf Musa [...]
22. 1933-08-05 [0304]
[...] Hitler ifjút agyonszúrtak A bíróság Buchler fővádlót tat zavargás miatt háláim [...]
23. 1933-09-26 [0307]
[...] és repülőgépeket a másik pedig Büchler hires vegyész vezetésével mérges gazokat [...]
24. 1933-11-07 [0310]
Büchler József tá rgyi és az [...]
25. 1933-11-25 [0311]
[...] Kasnya Béla errof ioponyi Györsv Buchler Józsei kétrendbeli Dinich Cdön Eckardt [...]
26. 1933-11-29 [0311]
[...] Ödön I ojzos János és Büchler József jelentették be mentelmi jogsérelmüket [...]
27. 1934-02-07 [0316]
[...] polgárme ste r len ne Büchler József szerint nincs is szükség [...]
28. 1934-02-07 [0316]
[...] a törvény életbeléptetésével szüntessék meg Büchler József helyt ele ni tett [...]
29. 1934-02-07 [0316]
[...] tanács fenntartását tehát szükségesnek tártja Büchler József inditványozta hogy a tanácsot [...]
30. 1934-02-08 [0316]
[...] a szakbizo ttság véleményét meghallgathatja Büchler József még az ötvenezer pengős [...]
31. 1934-02-09 [0316]
Közigazgatási bizottság II folytatás Büchler József szerint helyes volna annak [...]
32. 1934-02-09 [0316]
[...] meg Csatlakozót t Te trováczhoz Büchler József Olyan törvén t kell [...]
33. 1934-02-09 [0316]
[...] e miplye n járandóságot kap Büchler József azt kérdezte hogy a [...]
34. 1934-02-09 [0316]
[...] esztendőre válasszák és ne életfogytiglan Büchler József szerint JÍECS veszedelem abban [...] jogát is meg kell szorítani Büchler József hasonló értelemben szólalt fel [...]
35. 1934-02-14 [0316]
[...] vol t meg Hugó és Büchler József szintén a szövegezés ellent­mondásaira [...]
36. 1934-02-14 [0316]
[...] főpolgármester kezébe adja a választást Büchler József csatlakozott Hassay fejtegetéseihez Payr [...]
37. 1934-02-14 [0316]
[...] fogadták el A 16 szakasznál Büchler József kifogást 1 emelt de [...]
38. 1934-02-15 [0316]
[...] interregnum alatt érintetlenül akarná hagyni Büchler József és Payr Hugó észrevételei [...]
39. 1934-05-22 [0323]
[...] bizottsági ülésteremben ülést tart amelyen Büchler József kétrendbeli Esztergályos János Fardkas [...]
40. 1934-10-08 [0332]
[...] dr K eresztény Gyuláné született Büchler Anna Békáscsabán életének nyolcvanadik évében [...]
41. 1934-12-11 [0336]
[...] a pénzügyminisz­ter előterjesztésére megengedte hogy Büchler Lajos m kir kincstári főta­nácsosnak [...]
42. 1936-10-10 [0379]
[...] Kamilla 1 40 Urbányi Vilmos Buchler l l MTI o L [...]
43. 1936-11-23 [0382]
[...] P dr Nyéki líároíy dr Büchler Zsigmond Frosch Pál özv Agobián [...]
44. 1936-11-28 [0382]
[...] t 3 pengő Beck Miksa Buchler Ármin 2 2 pengő Ger­gics [...]
45. 1937-11-08 [0405]
[...] Ubányi István 6 6 P Büchler Ármin és fia V E [...]
46. 1937-11-17 [0406]
[...] tudományegye­tem rektora 100 100 P Büchler Adolf JUnger József Antal Budapesti [...]
47. 1938-01-11 [0409]
[...] bizottság tagjaivá megválasztott Bessenyei Ferenc Büchler Izsc Erdély Zsigmond Katona Zsigmond [...]
48. 1938-11-05 [0429]
[...] Pál Budapester Montagszeitung kiadója ózv Büchler Vilmosné felelős szerkesz­tője büchler Vilmos Uj kiadója Petyke Mihály [...]
49. 1938-11-08 [0429]
[...] Terézia Nero Fémáru Kovák Jánosné Büchler Lajos Kenyeres Miklós villányi Gyula [...]
50. 1938-11-11 [0429]
[...] Auspitz Viktor dr Graák Béla Büchler Zsigmond és Társa 20 20 [...]