556 találat (0,151 másodperc)

Találatok

1. 1925-02-04 / 27. szám
[...] rázen­dített Szabados Béla Hiszekegyére melyet Büchler Mór a dalárda kar­nagya vezényelt [...] az első dijat Azután ki­emeli Büchler Mór karnagy érdemeit akinek egészségére [...] Bazsó József ipartestületi elnök méltatja Büchler Mór karnagy fáradhatatlan tevékenységét és [...] rajzu elismerő ok­levelet A serleget Büchler Mór tisz­teletére üríti ki Utána [...]
2. 1942-11-17 / 259. szám
[...] katasztrális hold és 298 négyszögöl Büchler Jakab és felesége Bierger Berta dr Büchler Mór Büchler Albert Margit Imre Sándor dr Büchler József Budapest özv Grünbaum Náthámmá szül Büchler Klememtin Nagyatád Schöntag Jenőné szül Büchler Irma Szombathely 14 katasztrális hold [...]
3. 1898-02-13 / 7. szám
[...] illetve anyósnak és testvérnek özv Büchler Mórné szül Ragendorfer Josefának élete [...] és béke lengjen hamvai felett Büchler Jakab mint fia Büchler Jakabné Berger Berta mint menye Büchler Cecília férj Kohimé Büchler Zsófia férj Weinbergerné Büchler Fanni férj Tenczerné Büchler Netti férj Schwarczné Büchler Lina férj Fiiedmanné mint leányai [...]
4. 1931-01-29 / 23. szám
[...] városháza táján ve­zette Amikor a Büchler féle bőrkereskedés elé ért hirtelen [...] úgy hogy be kellett mennie Büchlerhez Büchler Albertnek csak ennyit mondott Kedves [...] beszélt majd el is hallgatott Büchler azonnal telefonált a mentőknek akik [...] meg is jelentek a mentőautóval Büchler üzlete előtt s a már [...]
5. 1897-05-30 / 22. szám
[...] tagjai Botfy Lajos polgármester hivatalból Büchler Jakab dr Czinder István Deutsch [...] tagjai Braunstein József tanácsos hivatalból Büchler Jakab Dervarics Lajos Horváth Miklós [...] Elek főjegyző hivatalból Balaton József Büchler Jakab Csertán Károly dr Czinder [...] városi állatorvos hivatalból Boschán Gyula Büchler Jakab Bedő Vendel dr Czinder [...]
6. 1901-03-07 / 10. szám
[...] jelölte ki e helyre Hymenhir Büchler Szidike kisasszonynak Büchler Jakab zalaegerszegi kereskedő kedves leányának [...] Tenczer Irma Gránitz Janka Szombathely Büchler Szidónia Schwarcz Flóra Stern Irma [...] Sándorné Morandini Tamásné Bauer Jakabné Büchler Jakabné Schwarcz Mórné Csillag Miksáné [...]
7. 1901-03-10 / 10. szám
[...] f hó 3 án eljegyezte Büchler Szidike kis asszonyt Büchler Jakab helybeli kereskedő és izr [...] kor 80 fill Várhidy Lajos Büchler Jakab Komlósi Miksa 3 3 [...] j len voltak Bauer Jakabné Büchler Jakab né Buchvald Lipótné Berger [...] Mónié Weisz Miksáné Weisz Izidorne Büchler Szidónia Berger Emma Csillag Rezsin [...]
8. 1944-08-01 / 172. szám
[...] cgvéb ék­szereket Jakab Vendel gazdálkodó Büchler Albert­tól 3000 pengőt ruhaneműt Ehedli István cipész Büchler Alberttól bőr neműt Török Béla [...] nétól 1 000 P t Büchler Mórtól 3000 P t Kjauzü [...]
9. 1890-09-28 / 39. szám
[...] takarékpénztár és csafakozott tarsai végrehajtatóknak Büchler Jakab végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási [...] Fáni férj Eppinger Józsefné és Büchler Jakab tulajdonául felvett ingatlan­ból Büchler Jakabot illető fele részre ezennel [...]
10. 1906-05-24 / 21. szám
[...] i 1 K VI osztály Büchler József ivén Eisi ger Pi [...] M Kaczor Gyula Laekenbach N Büchler Albert Gyarmati Eila Sehwirz Elza Büchler Margit Büchler Irma 10 10 f Spiegel [...]
11. 1912-02-22 / 8. szám
[...] sok tapsot s nevetést aratott Büchler Margit Flesch Gizella és Heinrich [...] czukorkagyár Bichler Ella Singer Miksa Büchler Irma Animo Gyarmati Ella Zwack [...] Zalatárnok Balassa Benő Deutsch Testvérek Büchler Jakab Dr Halász Vilmos Büchler Dénes Lövinger Simon Dr Keresztury [...]
12. 1931-11-29 / 278. szám
[...] vetített képekkel kiséri Lengyelországi tanul­mányút Büchler Sándor dr keszthelyi főrabbi egyetemi [...] Goldmark Rubinnak életrajza is ezért Büchler dr a közelmúltban a lengyelországi [...] a következő programmal Megnyitót mond Büchler Mór dr ügyvéd A Zalaegerszegi [...]
13. 1905-02-19 / 8. szám
[...] Kovács László igazgatósági tagok továbbá Büchler Jakab Heinrich Lipót és Udvardy [...] 15 260769 58 II I Büchler Jakab pénztárnok Fischer László vezérigazgató [...]
14. 1895-07-07 / 27. szám
[...] meg Schvvarcz Natália Goldner Béla Büchler Szidónia Kis­faludy Jolán Erdős írnák Goldner Ilona Sipos József Büchler Klementin Handlery Kálmán Erdősi Szeliu [...] ErnŐ 1 Grész Valéria IV Büchler Klementin III Büchler Szidónia II Kovács Ida I [...]
15. 1908-11-26 / 48. szám
[...] A jegyzökönyvet Udvardy Ignácz és Büchler Jakab hitelesítik A házi pénztár [...] feltárja a bajt Ala­posan hozzászólottak Büchler Jakab Dr Csák Károly Udvardy [...] Gyula Gránerék Fischerék Balassa Heiurik Büchler J Breisach stb s megjelent [...]
16. 1904-09-08 / 36. szám
[...] Scbwarcz Jakab a keszthelyit dr Büchler Sándor a csabrendekit dr Winkler [...] a legjobban A központ dr Büchler Sándor keszthelyi fiatal főrabbinak nagyszabású [...] háiom magyar népdillal felelt Dr Büchler főrabbi a nőket köszöntötte Beszédet [...]
17. 1907-06-20 / 25. szám
[...] Vöczkondy L 1 40 K Büchler J 1 K Pásztor K [...] f Beck I 80 f Büchler J 10 f Kotsia A [...] f Vajda Á 20 f Büchler I 10 f Csák Szilárd [...]
18. 1896-06-28 / 26. szám
[...] Béla Balassa Benő Udvardy Ignác Büchler Jakab Breisacb Sámuel Tornyos Mátyás [...] Bogdán Györgyike II Kocsiss Janka Büchler Szidi III Büchler Klementin Kisfaludy Jolán IV polg [...]
19. 1904-10-02 / 40. szám
[...] Gyula Kovács László Krosetz István Büchler Jakab Schütz Sándor és Kas [...] Tibor III o 6 K Büchler Mór VIII o 2 K Büchler József V o 2 K [...]
20. 1939-06-08 / 131. szám
[...] r Fürst Jenő Zalaegerszeg dr Büchler Mór Za­laegerszeg póttag A fegyelmi [...] Jenő a póttagok közül dr Büchler Mór és dr Berger Imre [...]