2. oldal, 31 találat (0,134 másodperc)

Találatok

21. 1939-07-12 / 158. szám
[...] László hitoktató a Vö­rösmarty Önképzőkört Bozóky M Auguszta szaktanár vezette s [...] irodase gédliszlté léptették elő Varga István zalaeger­szegi törvényszéki dijnok segédhivatali gya­kornok [...] in­tézeti titkár lett Tóth Pál István és Kéri József keszthelyi postatiszteket [...] tapol­cai posta tisztviselőnőt postakezelővé Fülöp István szepetneki lakost Sopronba Szabó Pé­ter [...]
22. 1940-04-11 / 16. szám
[...] láttuk továbbá báró Gaudernak Emil Bozóky Tasziló és vitéz Far­kas Sándor [...] vitéz Székely Jenő vitéz Tátrafy István alezredese­ket dr vitéz Bíró Ignác [...]
23. 1911-07-20 / 29. szám
[...] Zoltán az orosz festómüvészetet dr Bozóky Dezső tenge­rész orvos Makaóból közöl [...] 800 koronsért iw ELADÓ KOLLER ISTVÁNNÁL 5 Helybeli fiuk tanulónak fize­téssel [...]
24. 1943-06-23 / 140. szám
[...] ének és szentbeszéd a Szent István Bazilikából 11 15 Keletmagyarország felé [...] 15 Szórakoztató zene 11 15 Bozóky Magda énekel 11 40 Felolvasás [...] Saéchenyi tér 4 Nyamdabérlő Gafl István
25. 1940-04-03 / 75. szám
[...] Miklós Mády Zoltán és Tálasi István neveit akik a magyar tudomá­nyos [...] rendkívül nagyjelentőségű előadásban is­mertette pilismaród Bozóky Gyula nv vezér­kari ezredes a [...] ban folytatott tárgyalást vitéz Tamásy István dr polgármester be­vonásával h 8 [...]
26. 1912-07-25 / 30. szám
[...] de a 16 éves Gelencsér István a 13 éves Varga István és a 7 éves Varga [...] Sugár Jolán Karacs Ilonka S Bozöky Poríska V Biró Verona Serly [...] Bihari Sándor Sobelson Soma Csongrádi István Pescha Endre Biró Imre Német [...] Iguácz Mezey Sándor és Váradi István költe­ményei mellett az olvasni valóknak [...]
27. 1940-02-22 / 43. szám
[...] dr Gaudernák Emil báró vitéz Bozóky Taszító vitéz Oitay Jenő Dús [...] János dr 4 Andráskay Müller István 3 Pirity Gábor 2 pengő [...]
28. 1931-06-24 / 141. szám
[...] Az elemi iskolákról az érte­sítőben Bozóky M Auguszta ad közlést Összesen [...] sett használt Cim Dr Bartos István orvos Keszthely 4509 ap hírdetéseií [...]
29. 1931-01-31 / 25. szám
[...] délvidéki bál fővédnö­ke gróf Bethlen István miniszter elnök gróf Klebelsberg Kunó [...] Pécs város társadal­mának kimagasló egyéniségei Bozóky Géza dr Fischer Béla dr [...]
30. 1936-05-23 / 118. szám
[...] fényes si­keréért teljes elismeréssel illeti Bozőky M Auguszta igazgatót aki lelkes [...] művészi kivite­lekben készült rajzokkal Ráth István remek szép cserkésziábora és Borda [...]
31. 1943-08-05 / 175. szám
[...] mél­tatást olvasunk vitéz nagybányai Horthy Ist­ván kormányzóhelyettesről aki hősi halálá­val példát [...] legtöbb szolgálati évvel bíró tagja Bozóky M Au­guszta szerzetesnő Öszesen 497 [...]