17 találat (0,327 másodperc)

Találatok

1. 1882-08-26 / 34. szám
[...] Mint tudomá­sunkra hozták valami Szántho Sándor szol gabirósági végrehajtó ergo adóvégrehajtó [...] özszes perjelek egyhangú bizal­mából Füzy Szaniszló a pozsonyi ház főnöke lett [...]
2. 1885-01-17 / 3. szám
[...] veszprémi kir törvényszék elnöke Vógh Sándor zirczi járásbirosági segéd szolgát a [...] és Závodnik János biztosokká Ka­tona Sándor és Czollenstein Ferencz Számvizsgá­lók Androvics [...] Cséry Lajos Harkányi Frigyes Hegedűs Sándor Herich Károly dr Havas Sándor Hieronymi Károly Hummel Szaniszló Hüttl Tivadar Jekelfalusy Lajos Károlyi Sándor gróf Keglevich István gróf Keleti [...]
3. 1885-02-21 / 8. szám
[...] Miklós püspök 1 frt Nagy Sándor Kádárta 1 frt Véghely Dezső [...] Raszl József 1 frt Jánosy Sándor 2 frt Sörös Zoltán 50 [...] 1 frt 40 kr Nagy Sándor vendéglős 50 kr Veisz Mór [...] Kovács Zsigmond 5 frt Füzy Szaniszló Pozsony 5 frt Sörös Zoltán [...]
4. 1887-02-12 / 9. szám
[...] Viktor a zirczi járásra Hunkár Sándor a devecseri járásra Ihász Lajos [...] műtétet vitt véghez dr Ungár Sándor városunk egyik jeles orvosa a [...] H od alelnökül id Purgly Sándor választatott meg aki azonban a [...] Felülfizettek ez alkalommal Nagys Fűzi Szaniszlo Pozsony 5 frt Kemenes Ferencz [...]
5. 1887-07-09 / 33. szám
[...] 40 krt nagvs főt Füzy Szaniszló 5 frt tí ilágyi Mihály [...] Bauer Károly 1 frt Fülöp Sándor 30 Boór János 30 Németh Sándor 20 Primmer M 20 Kivonya [...]
6. 1888-02-11 / 6. szám
[...] Tóth László 2 frt Hor­váth Sándor 2 frt Rosos Ödön 2 [...] ja alkalmával félülfizettek Ft Füzy Szaniszló Pozsony 5 frt Ns Devits [...] Stetter Ede 1 frt Zsolnay Sándor 1 frt Pfilf Andor 2 [...] Wurda Manó 50 kr Fehér Sándor 50 kr Brenner Miksa 50 [...]
7. 1888-09-08 / 37. szám
[...] fogadás Tegnap délben Új­szegeden egy Szaniszló Ferencz nevű nap­számos pálinkába fogadva [...] Horváth Pál gyógytárában Merenyén Fleicher Sándor Pápán Picsek Gyula Sümegen Stamdorszky [...]
8. 1890-02-08 / 6. szám
[...] m püspök és nsgos Füzy Szaniszló Pozsony 10 10 frt Dr [...] Károly Gombás Gyula ifj Fehér Sándor Pethő József Schlenkenger Mihály és [...] A kocsis ne aludjék Bagi Sándor Weisz Mór kocsisa Nagyvázsonyba épületfát [...]
9. 1891-01-17 / 5. szám
[...] Csányi Gyula urak gyűjtése HorTáth Sándor 2 frt Lichter József 1 [...] k a Wolf Erzsiké Benes Sándor ur Herczeg Imre ur Herz [...] stb Ez alkalommal felülfizettek Füzy Szaniszló 10 frt Balogh Károly 4 [...] Kerényi Dezső 20 kr Hamburger Sándor 20 kr Benkő István 20 [...]
10. 1893-09-16 / 39. szám
[...] tudósítónktól Veszprém szept 16 Monori Sándor színtársulata a f hó 9 [...] A darab si­kerét előmozdította Monori Sándor ki Kirmayer szerepét a tőle [...] helyett Merész válalkozá volt tőle Szaniszlő Szaoiszlő szerepét Tordai nénak osztották [...] A czimszerepet Erczkövi adta Barinkay Sándor égyike a leg­nehezebb szerepeknek hogy [...]
11. 1908-02-01 / 5. szám
[...] kitüntették igy pl az orosz Szaniszló rendjelet is Dr Óvárit lépten [...] val­láskülönbség nélkül tanoncnak felvétetik Tauszig Sándor és fiai borkereskedő üz­letében Kerekeskut [...] könnyű szerrel átalakítható Bővebbet Vida Sándornál Veszprém Árva utca 293 sz [...]
12. 1879-04-13 / 15. szám
[...] Károlin 5 írt ifjú Perczel Sándor 5 frt Bejczy István 2 frt Túri Szániszló 2 frt Szabó Sándor 2 frt Fekete Ignácz 1 [...] János 8 Bácsi József 10 Sándor Imre 5 Sándor József 5 Ivanich János 5 [...] Sáska György Márkus Dániel Bognár Sándor Karácsonyi Sándor Braun Fülöp egy egy frt [...]
13. 1879-11-30 / 48. szám
[...] elsőrendű kitüntetéssel a díszokmáuyuyal Katona Sándort pedig csinos és tartós csizmadia [...] minisztérium nem rendelkezik varró­gépekkel Luzsiuszky Szaniszló szilasbal hási lakos folyamodott a [...]
14. 1882-05-07 / 20. szám
[...] 18 8 Hétfő Mihály megj Szaniszló 36 19 9 Kedd N [...] után a lap szerkesztését Szalay Sándor vette át Üdvözöljük az uj [...]
15. 1886-07-04 / 27. szám
[...] nagy szolgálatot tett Közli Lejtényi Sándor kormányozta a hol előre nyújtott [...] Jeromos zirczi apát által Mócs Szaniszló székesfehérvári tanár Pécsre helyeztetett át [...] leány gyermekek tanítójának valamint Ürögi Sándor urnák a fiú gyermekek tanító­jának [...] molnár Garay Mihály csizmadia Katona Sándor csizmadia Kovács József szabó Szabó [...]
16. 1887-02-13 / 7. szám
[...] rendkívüli közgyűlésén másod alelnökül Purgly Sándor id kéretett föl de miután [...] irtot lefi­zette tek cI uttner Sándor úr pedig ugyan ezen czélra [...] farsang legkedélyesebb vigalmainak Felülfizetések Füzy Szaniszló Pozsonyból 5 frt Kemenes Ferencz [...] Nay Jakab 1 frt Nay Sándor 1 frt Pozsgay Miklós 1 [...]
17. 1887-03-06 / 10. szám
[...] bizottság küldetett ki VéghelyDezső Ruttner Sándor Szabó Imre Kenessey Pongrácz dr [...] Ferencz Tagok Dukovics íáámuel Ruttner Sán­dor Fejérváry József dr Halassy Vilmos [...] lehetünk városunk jeles szülöt­tére Füzy Szaniszló ur ő nagyságára ki hazafisá [...] hazát Nagyon ör­vendünk hogy füzy Szaniszló rendfőnök úr ő nagysága alkalmat [...]