2. oldal, 38 találat (0,155 másodperc)

Találatok

21. 1930-05-07 / 34. szám
[...] főfelügyelő Márton Lajos festő­művész Kühn Szaniszló bencés gim­náziumi tanár a Kancellária igaz­gatója Teleky Sándor a Kancellária titkára és Ury [...] Miklós Szödy Szilárd és Berg­man Sándor vonósnégyes két szép Schubert darabot [...]
22. 1890-08-31 / 35. szám
[...] folyamán visszatért felső­magyarországi körútjáról Arany Sándor kir al járásbiró szabadságideje beteltével [...] elfog­lalta Legyen üdvözölve körünkben Fűzy Szaniszló az irgalmasrendiek tartományi főnöke a [...] V e i s z Sándor szig orvos titkár Tárcza rovatunkat [...] Bélát Vad kerty Mihályt Péts Sándort és Ferenczet Rost et­ter Keresztélyt [...]
23. 1891-01-25 / 4. szám
[...] Az irgalmasrend tartományi főnöke Fűzy Szaniszló királyi tanácsos a Ferencz Józsefrend [...] Alberty Kornél 4 frt Péts Sándor 4 frt Bezdek János 3 [...] 3 frt 20 kr Nikitits Sándor 3 frt Palkovits József m [...] Intzédy Soma 1 frt Lencsó Sándor 1 frt dr Kovách Ödön [...]
24. 1937-12-05 / 91. szám
[...] minisztérium elkészítését nem engedélyezte Micsinay Sándor főfegyőr azt a vallomást tette [...] családja mindig meg volt elégedve Szaniszló Imre volt a tejel
25. 1894-05-13 / 19. szám
[...] esperes plebános 3 frt Opitz Sándor adai plébános 3 frt Szabó [...] ev lelkész 2 frt Harsányi Sándor orosházi ev lelkész 2 frt [...] rekegyházi tanító o ki Szroetana Szaniszlo korponai tanító 5 kr Konrád [...] Samu Bakabányán 5 frt Horváth Sándor Pécsett 3 frt Walter Menyhért [...]
26. 1907-01-16 / 5. szám
[...] 449 K 69 f Pécs Sándor 444 K 22 f mérnöki [...] Dalegyesület farsangzáró mu­latsága hirdeti Mazurka Szaniszló oki tánc és illem­tanár hogy [...]
27. 1890-05-04 / 18. szám
[...] Vladár István János gazda Petőfi Sándortól Ko­vács József Véres napokról álmodom Petőfi Sándor­tól Szikora János Isten hozzád Bajza [...] Hermann Balázs Halovány katona Petőfi Sándortól Fancsik Imre Hymnus Sujánszky Antaltól [...] tartomány főnököt választottak Provincziális Fűzy Szaniszló lett Váczi házfőnökké Szlovik Bertalant [...]
28. 1907-12-18 / 100. szám
[...] Anna 3 hónapos rk görcsök Szaniszló József 2 éves rk agyhártyalob [...] napos rk veleszüle­tett gyengeség lvondér Sándor 7 hóna­pos rk bélhurut Fekete [...]
29. 1888-09-30 / 40. szám
[...] ki kell jelentenem Zá ránszki Szaniszló cs és kir főtörvényszéki igazgató [...] 52 Vácz 1888 Nyomatott Mayer Sándornál iK r ikít szeplő me [...]
30. 1942-12-09 / 97. szám
[...] apád anyád és rokonaid Neuhaus Sándor T p 113 47 Drága [...] T pi 11 Át felveszek Szaniszló J IUJJU 1 LI zsef [...]
31. 1934-07-15 / 54. szám
[...] végrehajtatónak ismeretlen he­lyen tartózkodó Konarszky Szaniszló ügygondnoka dr Vigh Viktor ii [...] aug ra kiadó Bővebbet Búzás Sándor Körút 15 Egy motorcsónakminta eladó [...]
32. 1889-08-25 / 59. szám
[...] folytatjuk Személyi hirek Dr Vutkovich Sándor kir akadémiai ny rendes tanár [...] igazán meg érdemlett kitüntetéshez Füzy Szaniszló kir tanácsos Ferencz József rend [...]
33. 1942-08-15 / 65. szám
[...] agy­rázkódást és csonttöréseket szenvedett Dobrovszky Szaniszló kocsikísérőt aki lábát törte és [...] Szoba konyhás Ügynököt díjazok Szabó Sándor molnár Váci Hengermalom Tehéntrágya adó [...]
34. 1887-11-20 / 21. szám
[...] Novemberben Olgyai János Deczemberben Pécs Sándor Januárban Vörös Mátyás Februárban Kresák [...] könyvtár úgymint Növény­betegségek irta Dr Szaniszló Albert és sokféle ilyen könyvek [...] Váczon L 887 Nyomatott Mayer Sándor könyvnyomdájában
35. 1889-11-10 / 45. szám
[...] Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárának üzletvezetője Grosszmann Sándor tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárának technikai veze­tője [...] önk tűzoltóegylet szakasz parancsnoka Rozáry Szaniszló Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárá­nak levelezője és [...]
36. 1889-12-29 / 52. szám
[...] esi Gábor Gsongrádra végül Jakubovits Sándor Hatvan vanból Kecskemétre küldettek kápláni [...] január 1 jével a nagyemlékű Szaniszló Ferencz indított meg Budapesten fennállá­sának [...]
37. 1893-11-12 / 46. szám
[...] Az uj tűzoltó­ságot megtekintette Szczerbovszky Szaniszló a budapesti tűzoltók főparancsnoka Történeti [...] Isten veled Befejezett munkálatok Arany Sándor albiró által megkezdett és Achim [...]
38. 1887-01-23 / 4. szám
[...] vezetői úgymint Gianone Lajos Jamriska Sándor Wittwin disch László és ifj [...] n s z k y Szaniszlónak hivják 41 éves s olica [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind