69 találat (0,046 másodperc)

Találatok

1. 1910-07-23 / 53. szám
[...] és becses személyét A csaló Büchler Adolf negyven­öt éves ügynök a [...] őrlőkészletót buza rozs stb összevásárolja Büchler már régebben vásárlója a malomnak [...] előnyös volt a malom igazgató­sága Büchler kezéhez kifizette azonnal a huszonháromezer [...] elismervény elleneben adja át Lelbachnak Büchler át­vette a pénzt elutazott és [...]
2. 1933-03-01 / 49. szám
[...] következett ame­lyet Mikecz István ismertetett Büchler József A javaslat a falusi [...] megtartották iskoláikat és megőrizték nyelvűket Büchler a jobboldal állandó közbekiáltásai Nagy [...]
3. 1934-01-26 / 20. szám
[...] ismertelte a bizottság egyik jelentését Büchler József men­telmi ügyével kapcsolatban akit [...] mentelmi bizottságnak akik annakidején megakadályozták Büchler Józse­fet képviselői működésében Kérte hogy [...]
4. 1932-12-16 / 286. szám
[...] a aaodalisták Ingerülten kiáltozni kezdenek Büchler József Hogy mer ideállal Scitovszkg [...] Ugyanakkor elviszik a kisgazdák teheneit Büchler József Hogyan lehetséges at hogy [...]
5. 1933-12-15 / 284. szám
[...] nem fogadta el a javasla­tol Büchler József szerint a 3 5 [...] a mai költségvetés mellett jelenték­telen Büchler József nem fogadta el a [...]
6. 1910-07-31 / 60. szám
[...] Részvénytársa­ságot huszonháromezer koronával károsította meg Büchler Adolf zombori lisztkereskedő Mult hó [...] az értesítést vette Brémából hogy Büchler e hó 17 én ér­kezett [...]
7. 1911-03-02 / 50. szám
[...] 28 számú n ztelepen levő Büchler Károly Ióle faáru ós ládagyár és a Büchler tulajdonában levő Ideal­azikvizgyár telepe szerdán [...]
8. 1931-02-11 / 33. szám
[...] mentek ki ilyen levelek hanem Büchler Jakab és vitéz Irányi József [...] ember aki tudja hogy Bálónak Büchlernek kik az Is­merősei Megállapították hogy [...]
9. 1917-11-04 / 256. szám
[...] repülőink közül Müller hadnagy harminckettedikre Büchler alörmesfer huszonharmadikra Böhn hadnagy huszonnegyedikre [...]
10. 1933-04-05 / 77. szám
[...] vonatkozzék a rokkantak ellátásának tételére Büchler József ujabb javaslatot sürge­tett amely [...]
11. 1935-06-29 / 144. szám
[...] hidvámmentességet Hozzájárult ezután a közgyűlés Büchler Jakab adópénztárnok Herbich Lajos főpénztári [...]
12. 1935-06-25 / 140. szám
[...] indítvány szerepel Szerepel a napirenden Büchler Jakab városi adópénztárnok Kerbich Lajos [...]
13. 1931-11-11 / 256. szám
[...] Offenburgból je­lentik Veier Neuhqusen faluban Buchler gazdá­nál megjelent Füger adóvégrehajtó hogy [...] a gazda egyik lefoglalt borjúját Buchler agyonlőtte a végrehajtót majd elbarikádozta [...] csendőrségnek Tisztában voltak azzal hogy Buchler ellenállást fog kifejteni s ezért [...] egyik kezében gránátot tartva felszólította Buch­lert hogy a ház főbejáratán át [...]
14. 1931-09-12 / 206. szám
[...] Buchinger Manó Györki Imre és Büchler József országgyűlési képviselők A miniszterelnök [...]
15. 1919-04-10 / 81. szám
[...] város­házán a választást intéző bizottság Büchler József Farkas István és Hirossik [...]
16. 1934-05-31 / 122. szám
[...] 9 rend­beli Reisineer Ferenc és Büchler Jó­zsef 1 1 rendbeli ügyél [...]
17. 1933-03-23 / 67. szám
[...] tilalom megszüntetését követelte r r Büchler József kifogásolta hogv a budaoestí [...]
18. 1931-08-28 / 194. szám
[...] Rablógazdálkodás után Ta­lán így mondaná Büchler József Mi nem vagyunk felelősek [...]
19. 1983-12-10 / 291. szám
[...] változásait érzékelve Mónus Il­lés illetve Büchler József mégis megbízást adtak Takács [...]
20. 1931-07-29 / 170. szám
[...] fővárosnak nagyon sok Lillafüredje van Büchler József Ki kormányoz a városhazán [...]