2. oldal, 427 találat (0,564 másodperc)

Találatok

101. 1969-02-14 / 37. szám
[...] Janka Béla színmű­vész A műsort Bozóky István a Szegedi Nemzeti Színház föltartott [...] pályázót jutalmaztak meg oklevéllel Kiss Istvánt a balástyai művelődési ház igazgatóját [...] A gyűlésen jelen volt Bózsó István a tszcs elnöke valamint Tóth [...] külterületén működő bizott­ságok száma Szabó István belső rendezésével 1969 ja­hósszabb a [...]
102. 1984-04-07 / 82. szám
[...] Szendrő József Va­szy Viktor Komor István Bo­zóky István Lendvai Ferenc Gi­ricz Mátyás A [...] vált Szeged között jövőjére OAZDAUH ISTVÁN Az első szerzője Maksz Pol­janovszkij [...] közös út köveivé válnak FENYVESI ISTVÁN Orosz ajclyri felirat a Tiszánál [...]
103. 1947-07-02 / 147. szám
[...] átéli dal­lammin ázását Dr Sikolya István igazán elisme­résre méltó Belmonde l [...] jelentett Vala­mennyi szereplő Bodnár Jenő Bo­zóky István Horkay János Pásztor J mos [...]
104. 1967-11-21 / 275. szám
[...] és Paul alakját Cs Farkas István Ezüstlakodalmasok napja hercea Megkapőan szép cas ezüstlakoda Istvánnak Szeke I esemény színhelye lomra [...] a Szín­művészeti Főiskola tanára és Bozóky István a Szegedi s ótaaokat a [...] Khó Miklós irányításával önma Níkolényt István Kodfl 1367 aomnbar ML Dll [...]
105. 1982-10-27 / 252. szám
[...] a módszerrel illetve ankétok mólóról Bozóky István az a jövő év egyik [...]
106. 2006-01-17 / 14. szám
[...] 25 én lesz esedékes Kocsis István edző jobb híján minialapozást tart [...] tréner újságírói kér­désre kifejtette vélemé­nyét Bozóky Imréről az MLSZ volt elnökéről [...] a válo­gatott marketingmene­dzseréről és Kisteleki Istvánról a Magyar Labdarúgó Liga elnöké­ről Bozóky Imrének kö­szönöm hogy bízott bennem [...] támo­gatót szerzett a sportág­nak Kisteleki István annyit árt a sportágnak mint [...]
107. 1966-11-23 / 276. szám
[...] 1 Az egyik szereposztásban Benkóczy István vezényleté­vel Bozóky István Kovács Zsuzsa Kormos Lajos Ko­vács [...] be Virág Mihály rendezésében Szabó István Dóró Emma Pataki László Bada [...] Molnár Farkas és a Vedres István II brigád­dal közösen elvállalta a [...]
108. 1965-03-21 / 68. szám
[...] leugrottam róla A sándor Klgt istván vonat amit három mozdony utas [...] GatxU­azonban mégis eljött Sze Iér István és Szőcs János fűtőházi lejáróban [...] tály népművelési csoportre­működésének évforduló zetője Bozóky István a Sze­Ját A neves művész [...]
109. 1968-07-03 / 154. szám
[...] három nyugdíjba vonuló tagjától Károlyi István színművésztől és két zenekari tagtól [...] és Lantos Sebes­tyéntől Az ülésen Bozóky István főrendező ismertette a jövő évad [...] A Tanácsköz­társaság 50 évfordulójára Gyöngyösi István Simon pap című színművének bemuta­tásával [...]
110. 1978-09-15 / 218. szám
[...] jött ki a lé­pés Komor István Bozóky István idején Hogy Svejket játszhattam Lukát [...] ennek kö­vetkeztében a nézőtéren Nikolényi István Csónakon jöti üdvözlet Dr Andrzej [...]
111. 1965-07-04 / 156. szám
[...] tervét Az évad művészi munká­ját Bozóky István főrendező értékelte Ezután Juhász Nagy [...] is Az előadást Szalatsy iOVag István vezénylésével hallhat­tuk A karmester igazi [...] film fősze­replői között találjuk Avar Istvánt Dávid Kiss Feren­cet s egy [...]
112. 1938-04-28 / 93. szám
[...] is hazafelé igyekezett amikor megérkezett Bozóky A legények között szó­váltás keletkezett [...] holtan találták az úttesten Puskás Istvánt Megállapítást nvert hocv a gyilkosságot Bozóky kövotte el olyan módon hogy [...]
113. 2005-07-22 / 170. szám
[...] csütörtöki budapesti sajtó­tájékoztatóján jelentette be Bozóky Imre MLSZ elnök Egyben emlé­keztetett [...] közös kandidálás legfontosabb mérföldkövét mondta Bozóky Az érdeklődő szövetségek csütörtökig nyújthatják [...] is aki­től a vezetőedző Hajnal István jó szereplést vár A többiek [...]
114. 1990-03-14 / 63. szám
[...] Szín­ház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rendező Böszörményi Géza [...]
115. 1998-12-07 / 286. szám
[...] A volt polgármester dr Szalay István a szavazatok érdekében úgy viselkedett [...] heti országos baj­nokságra Nagy dr Bozóky és dr Vass lemondott Kovács [...] több volt MLSZ elnök Kutas István Benkö László és Somogyi Jenő [...] még Nagy Miklós és dr Bozóky Imre is Az elmúlt év [...]
116. 1969-01-10 / 7. szám
[...] című vígjátékot láthatja a közön­ség Bozóky István rendezé­sében Menyecskekórus A szlovák nemzetiségű [...] televízlót vásárolni Az írásra Imre István a Csongrád megyei Vegyesiparcikk Kiskeres­kedelmi [...]
117. 1966-03-01 / 50. szám
[...] József Ta­seket rövidebb lélegzetű kács István és Gábosi Jó­prózai írásokat faricskáltak [...] Miklós Klárának Bányász Ilonának és Bozóky István­nak kezét látatlanul megszo­rítottuk amikor a [...] is gyorsuljon a munka Gombos István a Szeged és Vidéke Körzeti [...] az üzletbe Elmondta még Gombos Ist­ván azt is hogy az évről [...]
118. 1930-06-17 / 134. szám
[...] ott volt a fiam Vincze Istvánná a törvényszék előtt is be­ismert [...] egyedül jött társaságában volt Vargha István is A legények nevetgélve közeledtek [...] Leesett az eperfáról karját törte Bozóky Mi­hály 22 éves asztalossegédet hétfőn [...] jobb karját eltörte A mentők Bozókyt a sebészeti klinikára szállították x [...]
119. 1965-11-26 / 279. szám
[...] városi Szécsi Imre és Virág István kerü­leti tanácstagok délután fél 6 [...] a Dózsa György iskolában Vas István városi Takács Antal és Korda [...] tárgyaláson sem jelent meg Kispéter Istvánt a Csongrád megyei bíróság jogerősen [...] Színházi Főigazgatóság vezetője adta át Bozóky Ist­ván rendezőnek Székely László díszlettervezőnek va­lamint [...]
120. 1968-10-11 / 239. szám
[...] meséi című háromfelvonásos operáját Szalatsy István vezényletével Az előadást Versényi Ida [...] a Szegedi Játék­szín Az előadást Bozóky Ist­ván rendezi s főbb szerepeit Kiss Gábor Bartha Mária Kiss István Szabó Kálmán Demjén Gyöngyvér Kovács [...] adok a becsületee meg­találónak Piri István­ná Partizán u 4 A hét [...]
121. 2005-12-17 / 295. szám
[...] nem egyhangúlag szólítot­ták fel lemondásra Bozóky Im­rét az MLSZ elnökét A [...] véle­ményt arról lemondásra szólít­ják fel Bozóky Imrét az MLSZ elnökét olvasható [...] Ifjúságiak 34 kg 1 Hatvani István 40 kg 3 Kósa Gábor [...] Itt a legjobb formában Böröcz István és Nagy Zsolt 2 dános [...]
122. 1969-01-14 / 10. szám
[...] felhívni fi­gyelmüket Ügyis hiába Tóth István Kár a gőzért Hiába leckézteted [...] pes­tiek előtt A műsoros vetél­kedőt Bozóky István a sze­gedi színház főrendezője rendezte [...] volt Küldöttségünk Buka­restben Dr Gergely István mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszterhelyettes veze­tésével [...]
123. 1966-12-02 / 284. szám
[...] játssza Eliza szerepét Higgins pro­fesszor Bozóky István A főbb szerepekben Kovács Já­nost [...] láthatja a közönség Ve­zényel Bcnkóczy István Más­nap vasárnap este Eliza Bókay [...] fit TI 6 óra­kor Tömörkény István Művelődési Otthon As I akció [...]
124. 1965-11-09 / 264. szám
[...] ipari osztályának vezetője valamint Sípos István a KIOSZ országos választmányának tagja [...] nehéz mun­káját könnyítő gépekre Fodor István elnök ami­kor szóvá tettem neki [...] címmel A Szegedi Nemzeti Színház Bozóky István ren­dezésében szokatlan de mindenesetre figyelemre [...]
125. 1965-05-25 / 121. szám
[...] jólesik ide vissza jönni Jenő István nyomokat hagytak érzékeny lelkében Férjét [...] érje a születése napján Regös István Nyái és füst Tennessee Williams [...] meg a magas színvonalú produkcióban Bozóky Ist­ván rendezése együttest te­remtett Az előadás [...]
126. 1969-03-13 / 60. szám
[...] akik szereteti édes­apánk testvérünk ZALAHEGYI ISTVÁN temetésén virágaikkal és rcszvetükkél fájdalmunkat [...] Ismerősöknek akik szeretett halottunk RETKES ISTVÁN temetésén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...] szeretett férj édesapa nagyapa NAGY ISTVÁN életé­nek 79 évében hosszú szenve­dés [...] Gyöngyvér Miklós Klára Kiss Gábor Bozóky István és Jászai László Hu­bay darabját [...]
127. 2006-07-04 / 154. szám
[...] Kiss 6 7 4 6 Bozóky Nagy 2 6 1 6 [...] Nagy Botb­AN 1 6 Eöry Bozóky Kiss Dobrotka 2 6 7 [...] Kiss Szilárd vezetőedző keretében Antós István klub­elnök adott arról tájékoztatást lapunknak [...] ennek az oka kérdésünkre Antós István klubelnök válaszolt Ezt az Információt [...]
128. 1982-09-25 / 225. szám
[...] agitációs és propa­gandafelelősévé pedig Né­meth Istvánt i választot­ták meg Ezt követően [...] ekkor kezdő­dött Egy év után Bo­zóky Istvánnal jöttem ide aJánUt őszintén szóivá [...] darab Behan A túsz Kocsis István A ko­rona aranyból van már [...]
129. 1966-01-21 / 17. szám
[...] nővér cimű színmüvét Az előadást Bozóky István rendezte Díszlettervező Sándor Sándor A [...] sorsolását A Szen helyi Kecskés István az új ital a választék [...]
130. 1965-06-27 / 150. szám
[...] csőért ját képviseli amely Bocskai István uralkodása alatt szerzett nevet magának [...] Nagyon szívesen A megjelent közönséget Bozóky István a Szegedi Nemzeti Színhiíz főrendezője [...] Pintér Árpád Rut­tay Gergely Szigeti István vagy a Dóczy testvérek hogy [...]
131. 1967-10-17 / 245. szám
[...] és Dá­niel Máriának Ferenc Molnár Istvánnak és I enRyel Máriának István Horváth Jenőnek éB Szalma Juliannának [...] hTAmelb Juliánná nak Beáta Nagy Istvánnak és Horváth Máriának István Kör­möczl Józsefnek és Domlán Ilo­nának [...] buharai üzbég szinház igazgató fő­réndezője Bozóky Istvánnal a Szegedi Nemzeti Színház főrendezőjével [...]
132. 2001-01-20 / 17. szám
[...] Nándor Horgos a gólkirály Varga István Silstar IDŐPONTVÁLTOZÁS Módosult a II [...] játé­kos mikor állhat csata­sorba Rosta István edz ha rajta múlna Cegléden [...] játékosokat mondta ünnepi beszédé­ben dr Bozóky Imre el­nök a Magyar Labdarú­gó [...] MLSZ je­lenlegi elsőszámú vezetője dr Bozóky Imre elnök A magyar futball [...]
133. 1966-02-24 / 46. szám
[...] Lajos Mucsi Sán­dor régi ismerő­sei Bozóky István pedig még Mis­kolcon volt igaz­gatója [...] a rbI tud Sand or István el nyelvkönyvéhez Akkor írta francia [...] könyvek szama na Péternek Magyari Istvánnal gyobb mint a magyar nyel [...]
134. 1934-12-11 / 279. szám
[...] József dr Kelemen László Kecskés István dr Tóth László Cziegler Arnold [...] Szabó Imre Szél József Horváth István Masa Miklós Császár Ru­dolf Pálfy [...] Ferenc Kozma Ferenc dr Cse­key István dr Gyuris István Schmidt József Dáni János dr [...] választókerület Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei Bozóky József 430 Lantos Béla 460 [...]
135. 1993-08-30 / 201. szám
[...] Juhász Illés Deborah Kim Jávor Bozóky István Czibulás Péter Jegyek kaphatók az [...]
136. 1989-09-09 / 213. szám
[...] György vezette csoportba Ekkor Horváth István volt a mi zse­niálisan tehetséges [...] Fesztivál szakmai kuratóriumának tagja Paál István lesz aki jelenleg a veszprémi [...] fel magad néhány év alatt Bozóky Istvánnak köszönhet­tem hogv Szegeden később munkát [...] azért látogatta sűrűn a Szent Istvánhoz címzett Vaspálya utcai patikát mert [...]
137. 2002-02-18 / 41. szám
[...] szegedi mezt öltő dr Birinyi István és a színészválo­gatottból Nemcsák Károly [...] esztendőt so­sem felejtem el Szalai Istvánhoz ba­ráti szálak fűznek de a [...] sportcsarnokban a lelátón felfedezhettük dr Bozóky Imrét a Magyar Labdarúgó­szövetség elnökét [...] békés derbi lesz valamit tudhatott Bozóky hisz 9 9 es döntetlennel [...]
138. 1984-06-12 / 136. szám
[...] áll jó eszten építésvezetőt Tóth István gosan nincsenek meg dóben mondja [...] Deli Eszter Hernvinanák Ágnes Bor­bély Istvánnak es Bakai Iloná­nak Gina Qán [...] Juditnak Dóra Acs ÍVtornek és Bozóky Erika Évá­nak Zsuzsanna Takó Lajosnak [...] Marótl Elelka dr Gerda Sándomé Bo­zóky Hona Anna Szabó Sándor Kiss [...]
139. 1969-07-05 / 153. szám
[...] lett főrendező a Szegedről elszerződött Bozóky István volt ott akkor az igazgató [...] belülről kicsit köze­lebbről Sz Simon István Szöveg nélkül 40 Egy vörös [...]
140. 1967-07-06 / 157. szám
[...] oda előadást tartott Tovább fej Bozóky István a színház lődtek a színház [...] meg A vágányok mellett Török István tolatásvezető kis pi­ros zászlóval Integeti [...]
141. 1992-10-19 / 246. szám
[...] 1 Gál Dala Edző Kovács István Gól emberelőnyből 10 2 ill [...] 265 fizető néző Vezette dr Bozóky Fazekas Horváth Gy Szeged SC [...] földön fekvő Puskásba gy dr Bozóky joggal kotorta elő a zsebéből [...] 2 Sajni 2 Edző Vertetics István Szeged MISIK 8 Zsem­beri 9 [...]
142. 1967-03-10 / 59. szám
[...] Kisebb szere­pet játszott a filmben Bo­zóky István a Szegedi Nem­zeti Színház főrendezője [...] még Arató is harcképtelen Várhelyi István kiesése miatt Terhes vagy pedig [...] Lajost a Bp Honvédtól Sajtos Istvánt a DVSC töl Kiss Pétert a Szegedi Hon­védtól Salánki Istvánt a Kiskunfélegyházi Honvéd­tól és Török [...]
143. 1967-09-24 / 226. szám
[...] Békés Józseffel é s Ta­kács Istvánnal az adás for­gatókönyvén Az ostrom [...] Miniszté­rium színházi főigazgatósá­gának munkatársa és Bozó­ky István főrendező is Jóval terjedelmesebb na­gyobb [...]
144. 1967-06-02 / 128. szám
[...] Apadó SZAZ ÉVE született Gróh István 1867 1936 Iparművész régész és [...] férj édesapa nagy­apa dédapa KOCSIS ISTVÁN MAV nyugdíjas életének 89 évében [...] Duna bizottság el­nöke bor Rendező Bozóky István A matemntíkaszedés jelen­legi technológiája és fejlődési Iránya külföldön címmel Radnó­ti István tart előadást portja rendezi A [...]
145. 1965-06-25 / 148. szám
[...] figyelembe A színész válogatott keret Bozóky István főrendező Börcsök István énekkari tag Bordás Dezső színész [...]
146. 1968-05-12 / 110. szám
[...] ÜJ­ság máj 11 Fénykép Tar Ist­ván szobrászművész Szegeden fölállított alkotásáról SZOMBATHELYI [...] Interjú Vaszy Vik­tor igazgatóval és Bozóky István főrendezővel Mit fizet a lóttó [...]
147. 1986-12-23 / 301. szám
[...] Tordai Teri Falvay Klára mellé Bozóky István felesé­ge szúrta ki egy kávéház­ban [...]
148. 1930-03-09 / 57. szám
[...] Hu­bay Pusztai hangok Hegedű Zsigmond István Zongorán kiséri Gaal Klára Tanár [...] 25 M irbesznrtak egy munkást Bozóky Antal 20 éves Alsónyomássoron lakó [...] meg ám adta és mellbeszurta Bozókyt a men­tők a közkórházba szállították [...]
149. 1997-10-22 / 247. szám
[...] Szeged Csurgó­né Csikós Erzsébet Szeged Bozóky Sándorné Szeged Csordásné Tanács Zsuzsanna [...] Fábi­ánná Masa Gabriella Rú­zsa Csiszár István Józsefné Rúzsa Kiss Attiláné Sze­ged [...] Ásotthalom Pálinkó Zoltán Szeged Kudász István Szeged Hebők István Sze­ged Várhelyi Géza Sze­ged Bartó [...] Szeged Csiszár Géza Sze­ged Domonkos István Sze­ged Csurgó István Sze­ged Turai Zoltán Szeged Szőke [...]
150. 1965-05-21 / 118. szám
[...] re­gényt vagy szakkönyvet vá­lasztja Fodor István járási művelődési felügyelő igen érdekes [...] rendezői és szí­nészi problémáiról beszél­gettünk Bozóky István fő­rendezővel Ez lesz Szegeden az [...]
151. 1966-05-06 / 106. szám
[...] A ffr A főbb szerepeket Bozóky István Demjén Gyöngyvér Ho­raak 12 óm [...] barátoknak kik szeretett halottunk FOHSZ IST­VÁN temetésén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...] egyetemi taná­rok kitüntetése Dr Ketske­méty István egyetemi tanárt a fizikai tudományok [...] EVE h lt meg BezerétlJ István 1795 1 B 56 Tolna [...]
152. 1939-10-01 / 224. szám
[...] dr Hciner La­os dr Rusznyák István dr Faludi Imre dr Jva [...] st­vánné Sándor Leánder Lajos Vöncki István Sza­bó Józsefné Mészáros József Raróczi [...] Imre Mecher Antal ifj Bitó István Táborszky Ignác Az I száinu [...] Tóth András és Futó Rózsa Bozóky Imre és Oltványi Veronika Király [...]
153. 1939-02-05 / 29. szám
[...] 30 Schröder József 18 Cse­rép István 2 Faragó Rozália 2 Baffia [...] Imre 32 Dénes éter 62 Bozóky Sándor 69 Burkus Mihály 65 [...] özv Horváth Józsefné 83 Dékóny István 16 özv Pásztor Györgvné 85 [...] számú félházát 600 pengőért Lőrinez István Czene István Orosz­lán utca 5 számú házát [...]
154. 1934-06-10 / 129. szám
[...] Im­re és Trehács Lidia Kállay István és Horváth An­na Farkas Károly [...] Sándor és Barna Rozália Kovács István és Farkas Magdolna Deák István és Bödő Anna Sehm dt [...] hónapos Kovács Sándorné 73 Gábor Istvánná 58 Fehér Dezső 32 Vókes [...] 48 Argvelán Zoltán 14 hónapos Bozóky János 22 Meszlénvi Gynla 42 [...]
155. 1988-08-20 / 199. szám
[...] 20 szombat DM magazin Szent István költészetünkben Sajátságos népünk emlékezete őrizte [...] a szegény regölók magukat Szent István szolgáinak vallják egybemossák István vértanúnak és az elsó magyar [...] egyházi költészetben Magyar himnuszunk Szent Istvánról csak a 17 századból maradt [...] Szent Mihályi könyvén kívül közzétette Bozóky Mi­hály is ugyanabban az évben [...]
156. 1995-10-02 / 231. szám
[...] Gabriellának Ad­rienn Simony Zoltánnak és Bozóky Katalinnak Atti­la Holkó Istvánnak és Mi­halecz Edit Zsuzsannának Csenge Sarolta Ábrahám Istvánnak és Nagy Erzsé­betnek Márk Ahrash [...] utónevű gyermeke szü­letett Halálozás Kincses István Gelen­csér Sándorné Cservenka Mária Németh [...] Csányi Józsefné Ve­szelka Mária Baka István Bálint András dr Juhász Imre [...]
157. 1934-09-23 / 215. szám
[...] Imre és Hegykői Ilona Hódy István és Szécsi Julianna Barna Vince [...] András és Kohos Etelka Tánczos Ist­ván és Szanka Piroska Tompa József [...] és Róna Anna Meghaltak özv Bozóky Ferencmé 90 Timár Jánosné 26 [...] 52 Né­meth Ferenc 37 Herédy Istvánná 37 éves korában Emésztési gyengeség [...]
158. 2004-08-19 / 194. szám
[...] szívesen válaszolnak Ács Péterné dr Bozóky Erika Gabonatermesztési Kutató Kht E [...] aratóünnep az új kenyér Szent István király kultusza és a szocialista [...] nemzetiszínű szalaggal átkö­tött kenyér Szent István napi ajándékozása nem olyan ősi [...] kenyér ünnepévé tet­te a Szent István kultusz legje­lesebb napjaként tisztelt au­gusztus [...]
159. 1966-01-08 / 6. szám
[...] szege­di operaegyüttes három mű­vésze Szalatsy István Berdál Valéria és Gyimesi Kálmán [...] elé című színművét A darabot Bozóky István rendezi A főbb szerepeket Bókay [...]
160. 1999-09-27 / 225. szám
[...] gólveszélyes SZegedi támadót Faragót Dr Bozóky Imre szemé­vében szombattól új elnöke [...] másolatát a főkapitánytól kapta Komáromi István rendőr dandártábornok hangsúlyozta ilyen kijelentés [...] víztorony tetején Szeged a Szent István téri víztoronyról nézve Az építményben [...]
161. 1994-03-26 / 71. szám
[...] korszakai például Ádám Ottó vagy Bo­zóky István hallatlanul mo­dern izgalmas színházat teremtettek [...]
162. 1918-06-06 / 130. szám
[...] Erdélyi Sándor Török Antal Kiss István Botza Pál Kovács Dávid Dezső [...] 2 be Mayer Antal Schweiger István és Szeifert Károly hivatalnokot Ezen­kívül [...] Drencsényi Sándor Kovács Sándor Tóth István Bozóky Imre Schmidl Viktor irodakezelők Pávai [...] Széli József Maronyák János Cser István Rozsnyai Árpád és Agócsy Gyula [...]
163. 1966-02-09 / 33. szám
[...] Az an­kéton többek között felszólalt Bozóky István a színház főrendezője az előadás [...] Tóth Sándor szobrászművész és Paál István a szegedi Egyetemi Színpad rendezője [...] Mének középső darabját A y Istvan karnagy Ber­regénylrólnak egyike mozgalom indult [...] vek lebonvolí Kezdettel a Tömörkény István lornaszi ersenj en ieoonyoii MűveU [...]
164. 2004-04-15 / 88. szám
[...] kajak kenu Én is támogattam Bozóky Im­re elnök úr zseniális ötletét [...] Tenisziskola or­szágos bajnok teniszezője Haj­nal István tanítványának a szakemberek ígéretes jövőt [...] Te­nisziskola sportolója Susányi Zsófia Hajnal István tanítványa berobbant a hazai élvonalba [...] fejlőd­nöm A fiatal szakember Hajnal Ist­ván elégedett tanítványa eddigi teljesítményével Szerencsés [...]
165. 2003-11-26 / 275. szám
[...] rövid megemlékezéssel köszön­tötte a résztvevőket Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó szövetség [...] Grosics Gyula az MLSZ t Bo­zóky Imre valamint Puhl Sándor alelnök [...] 2 Katonka Kovalik 3 Szél István Markó Ágnes Promenád Oktató a [...]
166. 1937-11-28 / 272. szám
[...] beszélnek vitéz Makray La­jos Fricdrich István Homonnay Ti­vadar és R e [...] Vince és Pap Margit Juhász István cs Jcnatisin Mária Ladányi Sándor [...] György és Putz Katalin Frindik István és Mar­kó Mária Prislinger Antal [...] hó Szűcs Vik­tória 23 özv Bozóky Péterné 87 özv Csabay Ka­talin [...]
167. 1979-11-06 / 260. szám
[...] el a híd leientette Pajkos István a Hídépítő Vállalat igazgatója Pullai [...] gépkezelő Fr­d yi Géza gepkezelő Bo­zóky András az UTTBER műszaki ellenőre [...] Dezsőné iskolaigazgató kö­szöntötte majd Berta Ist­ván az MSZMP Szeged vá­rosi bizottságának [...] szegedi járási párt­bizottság titkárát Bibók Ist­vánnál a választókerület or­szággyűlési képviselőjét az [...]
168. 1993-07-20 / 167. szám
[...] és Berta Erika Katalin Bárányi István és Kormányos Katalin Szanka István és Zámbó Anita Ökrös Lajos [...] és Matlasi Zuzannának Dávid Dabis Ist­vánnak és Tóth Franciska ibolyának István Babarczi József Istvánnak és Varga Zsuzsannának Tamás Kovács [...] Biró Mária Kovács Pál Faggyas István Márton István Harsányi Béla Rohács László Nagygyörgy [...]
169. 1960-07-21 / 171. szám
[...] leik szeretett férjem dr MAGYART ISTVÁN temetésén megjelentek és vlrágadományalkkal fájdal­munkat [...] Az elsó helyezettek lepkesúlytói fel­felé Bozóky Antal 110 kg ifj Bozóky Mihály 115 kg Dávid László [...]
170. 1967-06-06 / 131. szám
[...] a Detek­tívfelügyelővel és Bodnár váltására Bozóky István határozott rendkívül ki­dolgozott biztos kezű [...] kanyarodni kerék­párral Elütötte személygépko­csival Gyapjas István odcssza­lakótelepi 23 as épület lakos [...]
171. 1967-04-07 / 81. szám
[...] narrátorszerű figuráját még zavaróbbá tette Bozóky Ist­ván végig modoros jellegte­len játéka Emlékezetes [...]
172. 1968-04-20 / 92. szám
[...] festő című háromfelvonásos operája Rendező Bozóky István Ve­zényel Vaszy Viktor A főbb [...] bizottság Felelős szerkesztő F Nagy István Szerkesztőség és kiadóhivatal Szeged Magyar [...]
173. 1967-04-01 / 77. szám
[...] Ferenc mun­kái Zenei vezető Benkóczi István A főbb szerepeket Besz­terczey Pál [...] Benedek munkája A főbb szerepeket Bozóky István Horesnyi László Szabó Kálmán Jászai [...] nagyaoa és testvér ld TÓTH ISTVÁN életének 61 évében hosszú szenvedés [...]
174. 1978-04-02 / 78. szám
[...] Csikós Istvánné SZTK ügyintéző Pásztor István növénytermesztő és Zika László géplakatos [...] puszta­mérgesi Rizling Tsz ből dr Bozóky László főkönyvelő a puszlaszeri Hétvezér [...] röszkei Kossuth Tsz ből Demus Ist­ván László párttitkár és Barna József [...] Lászlót Keller Jó­zsefet és Fülöp Istvánt Sze­ged A Szegedi Postaigazgatóság ünnepségén [...]
175. 1966-09-04 / 209. szám
[...] a SZEAC stadionban So lalta Bozóky István a Sze­szombaton délelőtt kisorsol Vezette [...] Köny­nyüzene Talllnból n 25 FenyU István könyvszemléje 17 35 Ü oneralemezelnkbőL [...]
176. 1969-03-16 / 63. szám
[...] a Szegedi Játékszín mu­tatta be Bozóky István rendezé­sében Szocialista Művészetért március Fénykép [...]
177. 1931-03-17 / 62. szám
[...] Dlamant Béla Szamek György Adorján István és Felekl László zeneszámokkal járultak [...] Horváth Kázmér Szabó Gyula Nagy István Kovács Ist­ván Sipos Miklós Tétsy László Popper [...] iparostanonciskola ünnepélyén sze­repeltek Ambrus Rózsi Bozóky Ilona Balla Erzsi Kiss Rózsi [...] szabadságünnepet rendezett vasár­nap délelőtt Kecskés István lelkes szavakkal nyi­totta meg az [...]
178. 1931-06-11 / 129. szám
[...] részletes jelentésé dr Gyu ris István terjesztette elő A vásáron 900 [...] az egyetem aulájában dísz­közgyűlés volt Bozóky Géza rektor mondott meg­nyitó beszédet [...] A szegedi választás főbiztosa Skultéty István táblai tanácselnök A élmagycirorszá i [...] szerint Szegeden a főbiztos Skultéty István táblai tanácselnök helyettese Curry Richárd [...]
179. 1968-08-22 / 196. szám
[...] meg­botlott és karját törte Csizmadia Istvánná az IKV II kerületi házkezelő­szomszédos [...] Vig özvegy című ope­rettjének Komor István ve­zetésével Gáspár Margit Az tel szeptember elején kezdőd­nek a darabot Bozóky Ist­ván a színház főrendezője ál­lítja színpadra [...]
180. 1998-06-05 / 130. szám
[...] együttes négy Kovács Attila dr Bozóky Imre a Bács Kiskun Megyei [...] Magyar Szocialista Párt valamint Pancza István­nak Független Kisgazdapárt Az országgyűlési képvise­lőket Lehmann István a me­gyei közgyűlés elnöke is [...] megbízólevelüket balról Nemcsák János Pancza István Szabó Attila Fritz Péter és [...]
181. 1999-07-02 / 152. szám
[...] megyei má­sodosztályban Pataki Viszlát Tápé Bozöky vállalná ha labdarágás labdarágás Munkatársunktól [...] új­bgedi Sportcsarnok 9 Szombat Dr Bozóky Imre szerint a kormány segítsége [...] kajak kenu emlék­verseny Gróf Széchenyi Ist­ván evezős és kajak kenu pálya [...] ajak kenu emlék­verseny Gróf Széchenyi Ist­ván evezős és kajak kenu pálya [...]
182. 1985-04-04 / 79. szám
[...] KRT gazdasági szak­tanácsadója os Szekeres Ist­vánná az Ikarus szegedi gyárának berszá [...] Kiváló Munkáért kitüntetéssel iu­Malmnzta Molnár István kis­í kereskedelmi és ártiforgalmi vezetőt [...] főkönyvelő Sashegyi Tibor csoportvezető Siili Ist­ván építőmester és Török Jó­zsef csoportvezető [...] el­nökhelyettes Kiváló Mun­káért kitüntetést kapott Bozóky Gyuláné szegedi vá­rosi bírósági irodaigazgató [...]
183. 1943-10-13 / 231. szám
ÉJ KÖNYV SÖTÉR ISTVÁN Templomrabiók Sőtér István uj regénye nagy meg­lepetés lesz [...] vált realizmusból való kive­zetésére Sőtér Istvánt ebből a könyv­ből fogja a [...] a férfiak ké­zül pedig Sághy István Hatler Sán­dor Papp István és Varga D Józset játszik [...] rúgott egyet 11 esből kapott Bo­zóky Il őt kiállították Ébner kapu­sunk [...]
184. 2002-07-29 / 175. szám
[...] CSALÁDI ESEMÉNYEK HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Fehér István Ferenc és Kalapács Mária Kiss [...] és Zsótér Katalinnak Richárd dr Bozóky Bélának és Sándor Ildikó Iloná­nak [...] Kerti Mihályné Nagy Mária Szél Istvánná Tóth Ilona Nagy Imre Vásárhelyi [...] Kiss Julianna Szalma Antal Szűcs István Vo­rindán Demeter Sebők István Csizmárik József Harcos Emiiné Schmidt [...]
185. 1967-05-31 / 126. szám
[...] lehet Jelentkezés Szegedi Föld­művesszövetkezet Szent István tér és Kossuth u sarok [...] akik szere­tett halottunk Id MUSKO IST­VÁN temetésén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...] Kísér Fortuna beat zenekar Rendező Bozóky István S 134 224 JON 4 [...]
186. 1948-07-27 / 170. szám
[...] Isfván nyilafkozafa a vizsgátalokrót Dobi István földművelésügyi miniszter H minisztériumban lefolytatott [...] Tölcsérl József Somogyi­telep Szemei édl István Sző­reg Varga János Szeged ör­dőgh Fei ene Szeged Bozóky András Pá fj u 3 [...] Sándor Római ltórut 33 Vér István Királyhalom Növck István Szeged Király Károly 1907 Szeged [...]
187. 1999-05-14 / 111. szám
[...] és Döme Beáta Krisztina Hódi Ist­ván Attila és Gyulyás Éva Gyapjas [...] Juditnak Amanda Györgyi Tápai Krisztián Istvánnak és Fehér Ágota Ágnesnek Eszter [...] Veresbaran­ji Jelisaveta Liliom Jelisa­veta Saja István Kovács Lászlóné Sipos Katalin Sováczki [...] Kovács Fe­rencné Sárvári Ibolya Margit Bozóky Éva Gyuris Kálmán Bús Mó­nika [...]
188. 1910-05-28 / 5. szám
[...] kérdéséi­vel foglalkozott Kimerítően reflektált Tisza István támadásaira és részletesen kitért Héderváry [...] lyözb en foglalkozott azután Tisza Istvánnak a választói reform kérdésében elfoglalt [...] beszédébőlx hogy ő ellen­tétben Tisza Istvánnal az általános egyenlő demokratikus választói [...] atháttérbe szorította Marósludasról jelenti tu­dósítónk Bozóky Árpád szolnoki ügyvéd volt országgyűlési [...]
189. 1973-10-19 / 245. szám
[...] I osztályú mi­nősítéssel rendelkező Ördögh István különböző nézet­eltérések miatt elhagyta a [...] A szakosztály legrégibb tagja tulajdonképpen Bozó­ky Mihály edző aki kezdet­től fogva [...] elnök bekapcsoló­dott a szakvezetésbe Far­kas István régebbi szegedi bajnokversenyző Tóth Tibor [...] társadalmi mun­kát végeznek Ábrahám Ba­gi Bozóky Cserveny Csi­kesz Dein Gombás Kapi­tány [...]
190. 1927-03-15 / 60. szám
[...] a munkás dalkör énekszámokkal Pes­talics István és Olejnyik József szavalatokkal szerepelnek [...] Domaszéki Gazdasági Egyesület helyiségében ifj Bozóky József a Talpra magyarts Ábrahám [...] r Károly dr K ó­szó István dr Buócz Béla és még [...] ünnepségen az emlékbeszédet dr Kószó István tartotta majd a vacsora alkalmából [...]
191. 1975-10-14 / 241. szám
[...] és Juhasz Máriának Zoltán Sándor Bozóky László Zoltánnak és Lo­rldon Juliannának [...] Kuruesal Klára Zsuzsannának Klára Dózsa Istvánnak és Hor­váth Veronikának István Kazi Istvánnak és Bata Ibolyának Zsolt Széli Istvánnak és Tör­köly Gizellának Gizella nevű [...] és Kása Erzsé­betnek Gyöngyi Virág István Józsefnek és Kovács Annának István Bezdán Dezsőnek és Makra Juditnak [...]
192. 1916-12-31 / 311. szám
[...] Becsey Károly szövetkezeti ügyész iSzűcs István és Ökrös Lajos főszabászok Takács [...] Antal Firityász­ky Veliir Sipos József Bozóky Imre Kal­már István Szili István Korpásy Nándor Beszélgessünk A faihonvéd [...]
193. 1932-01-23 / 18. szám
[...] 1 Scbütz Béla L Csányt István 1 I ehf lay József [...] Rács József 5 ft Szabó István 20 Kakuszi Ferene 1 Kovács [...] 81 dr Zóld Jenő 10 Bozóky Arpádné 2 Zeefő Péterné 1 [...] Báló N né 1 Bába István Sa Ganíe Arroldné 2 Jakok [...]
194. 1966-02-17 / 40. szám
[...] résztvettek a szerzők is Rendező Bozóky István A főbb szerepeket Demjén Gyöngyvér [...] 9 órakor az fmsz Szent István tért kultúrtermében Minden érdeklődőt szívesen [...]
195. 1931-02-08 / 31. szám
[...] Dr Bectő Imrénl dr Sin­ger István dr Singéi Istvánná dr Kertész Béla rlr Schultz [...] Strell Józsefné Lengyel Ferencné Len­gyel Istvánná Tóth Istvánná Horváth Zoltánná Aigner Nándorné dr [...] zsike Hernádi Jucika Fehér Pannika Bozóky Mancika Márton Bözsike Kaszás Ilonka [...] fele­sége akit becsületes nevén Tápai Istvánnak hív­lak De hát az igazi [...]
196. 1943-09-19 / 212. szám
[...] számolásban lene­sen jártas nőket Szent István tér 2 Varga Ist­ván Keresek azonnali belé­pésre kis családhoz [...] fehér GYKRMEKAGY MATRACCAL együtt eladó Bozóky Mikszáth Kálmán utca 13 1 [...] el helyezkedés t keres Csuriz István Szeged Tisza Lajos körút tó [...] gyorsiro könyvelö­nő állást keres Csű­rik Istvánná Jóbázból való fiút KIFUTÓNAK FELVESZ [...]
197. 1994-03-21 / 66. szám
[...] Tünde Etelkának Lilla Kisjuhász Attila Istvánnak és Szatmári Erzsébetnek Marcell Czékus [...] Técsy Lajos­né Raffai Piroska Varga Ist­vánná Gáli Erzsébet Bodnár János Bozóky Mihály Alajos Kása Józsefné Pálinkó Ilona Marczika Imre István Wágner Miklósné Németh Krisztina Budai [...] Kovács Istvánné Varga Margit Farkas István Kovács István Dobó Lajos Herceg Andrásné Antal [...]
198. 1972-05-09 / 107. szám
[...] a TOT elnöksége Hétfőn Szabó István el­nökletével ülést tartott a Termelőszövetkezetek [...] Üj­vári Béla fődiszpécser és Bencsik István mérnök ira­nyítja A szegedi kőolajfúrási [...] Bárá­nyi Albertné vezette Mo­zart kórusa Bozóky András­né zongorakíséretével Tol­nai Miklós a [...]
199. 1965-09-04 / 208. szám
[...] várhatók Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Bozóky István főrendezővel A műsorterv szakánként adnának [...]
200. 2002-07-27 / 174. szám
[...] a pécsi köztemetőben A gyászszertartáson Bozóky Imre elnökkel az élén képviseltette [...] a Borsod megyei együttest Serfőző István csapatkapitány és dr Zsi­ga László [...] Ferenc vagy Papp László Újhelyi István szegedi ország­gyűlési képviselő jóvoltából a [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind