6 találat (0,348 másodperc)

Találatok

1. 1942-09-22. 1. rendes ülés
[...] hogy legfeljebb 22 óra felvé­telével kérése engedélyeztessék 19 Z 7 A [...] r tanár jelenti hogy Zombori István test nevelési tanárt katonai szolgálat­ra [...] ta nár bejelenti hogy Ressel István nyug főerdőtanácsós tanszékének ér­tékes adományt [...]
2. 1959.09.29. rendkívüli tanácsülés (8_12. oldal)
[...] közelebbhozása vonatkozásában nyújt­hat segítséget Hiller István a bizottság tagj Irént Kérem [...] a Mzottsagba KŐhidi Hébert Hiller István al kapcsolatban veretném meg­jegyezni hogy [...] ez nem jelent megterhelést Hiller Istvánnak ezTveien teszi Gál bánost Én [...] ös zetételének kérdő áré Előbbi kérése teljesítése az elhangzottak után valóban [...]
3. 1941-11-19. 3. rendes ülés
[...] bizottság Javaslatát 292 Folyamdó Boozor István végzett fémkohómérnökhalIgató ama kérése hogy fémkohómérnöki szigorlatra bocsáttas­sák nem [...]
4. 1935. november 12. (28. oldal)
[...] kvesztori hivatal kirendeltségének az a kérése hogy Mészáros Lajos II oszt [...] a felettes hatóságra Dr Vitális István úgy véli hogy ebben az [...]
5. 1961.11.03. tanácsülés (3_5. oldal)
Dr Uzendrei István a címet kissé terjedelmesnek tartom [...] jesit ett szolgálatot Nevezettnek a kérése alaki szempontból teljes nevezetesen a [...] azt egye meg Dr Uzendrei István Úgy gondolom a valaki vegysze­res [...]
6. 1956.11.12. tanácsülés (7_2. oldal)
[...] megbeszélte a szükséges problémákat Jurcsik István ideiglenesen látná el az oktatás [...] Személyzeti vonatkozású kérdések Farkas Vilmos kérése Hoffmann Margit legyen a megosztott [...]