29 találat (0,044 másodperc)

Találatok

1. 1953-09-26 / 77. szám
[...] dühösen a vadőr lova felhorkan farkas szagot érez Nem lesz semmi [...] Üfcörőhíradó 14 40 Ágas vári Sándorné és Vass Jó­zsef népi énekesek [...] 15 00 Részlegek Kacsóh Já­nos vitéz c daljátékából 15 49 Zenés [...]
2. 1954-05-19 / 40. szám
[...] Sikerre mutatták be a János vitézt Dömösig autóbusszal mennek onnan pedig [...] vitték színre Petőfi Sándor Já­nos vitéz című daljátékát A sikerhez nem [...] táncok tanítását vállalta magá­ra Mosonyi Sándorné az éne­kekre tanította meg a [...] Sándor Dohánygyár Pamuki Szabó Réti Farkas Sztakó Pásztor Győr várí Csőké [...]
3. 1954-07-31 / 64. szám
[...] teljesítő dolgozó pa­rasztasszonyok is Pongrácz Sándorné 13 holdas dolgozó parasztasszony Páli [...] Ez az első emberkölyök aki farkasok között teljesen magyar kiadás a [...] megsegítésére Komáromban le­játssza a János vitéz című da játékot De az [...]
4. 1973-03-22 / 68. szám
[...] cimbalmozik 9 15 Történelmi arcképcsarnok Vitéz János 10 00 A zene [...] 10 A tv Galériája Közvetítés Farkas Adám szob­rászművész kiállításáról 21 50 [...] et adott át az elmúlt Sándorné Kovács Mária Si­mon Erzsébet Spendet [...]
5. 1974-05-03 / 101. szám
[...] 15 10 Iskolarádió 15 50 Farkas Antal fúvósművei­ből 16 00 A [...] Margit Karsai Zsigmond és Agasvári Sándorné népdalokat énekel 15 27 Szerkesztőségi [...] 21 35 As estve Csokonai Vitéz Mihály versét el­mondja Major Tamás [...]
6. 1974-06-02 / 127. szám
[...] a Puskin Művelődési Házban Szóda Sándorné a Hazafias Nép­front városi bizottságának [...] június 2 án 16 órától Vitéz László és a többiek Ke­mény [...] rendezvé­nyei Üj írás est vendégek Farkas László olvasószerkesztő Kiss Anna költő [...] leg­szebb nyara 2 án Tengeri far­kas 3 5 A vizsgálat lezárult [...]
7. 1976-05-05 / 105. szám
[...] Színpad tagjai Hódossy Ildi­kó és Farkas Róbert Minek as esernyő Hűtlen [...] többször fejbe sújtotta feleségét Szőke Sándorné 48 éves csillést aki a [...] én nyíló ki­állítást a vár Vitéz stúdiójá­ban rendezik a tárlat anya­gának [...]
8. 1978-05-06 / 105. szám
[...] a kedvelt író Mint Szíj Sándorné brigádve zető helyettes említette a [...] 3 Ledneczky Éva Paks 5 Farkas Róbert Tatabá­nya 8 Rétfalvi Zsuzsa [...] 14 órakor Tamási Áron Búbos vitéz című mese­játéka kénül színire Ugyan­ezen [...]
9. 1981-01-06 / 4. szám
[...] Meleg barátság fűzte Csoko­ nai Vitéz Mihályhoz és Földi Jánoshoz 1804 [...] Ervin a szö­vetség alelnöke és Farkas Ala­dár szobrászművész a Szo­cialista Képzőművészek [...] mindazoknak akik drága halottunk SZATAI SÁNDORNÉ FRANCIA GYÖRGY csolnoki lakos temetésén [...] A gyászoló csatád Dr Szabó Sándorné DOLGOZOK LAPJA az MSZMP Komárom [...]
10. 1984-07-27 / 175. szám
[...] 05 Nyitnikék 10 35 János vitéz 11 15 A Párizsi Fúvós­együttes [...] 12 35 Énekeltem én Agasvári Sándorné 12 50 Filmzene 13 00 [...] í 10 40 A Fehér Farkas Francia filmsorozat III l 11 [...] Delta 11 30 A Fehér Farkas Francia filmsorozat 1112 12 30 [...]
11. 1985-06-21 / 144. szám
[...] András 28 Miskolci Árpád 29 Farkas László 30 Tóth István 31 [...] 14 Pongrácz János­áé 15 Szabó Sándorné 16 Török Mihály 17 Katona [...] Jánosné 14 Hajdú Tamásné 15 Vitéz La­jos 16 Erős Miklós LÁBATLAN [...] 28 Bugány Imre 29 Primusz Sán­dorné 30 Szalai Béla 31 Kéhner [...]
12. 1985-12-29 / 304. szám
[...] osr é Maschl Mik­lós Melis Sándorné Mogor Józsefné Porga Józsefné Schmidt [...] Gyu­la Schwartz Tibor Böhm Tibor Farkas László Trex ler József Komáromi [...] Dorog Körzeti Szakszerve­zeti Bizottság elnök Vitéz Etelka titkár Nyéki Kálmán tagok [...] Bizottság elnök Schweighardt Erzsébet tit­kár Farkas János tagok Borbi Györgyné Gyűszű [...]
13. 1986-01-31 / 26. szám
[...] 10 05 A fogadástétel Csokonai Vitéz Mihály versei 10 10 Brahms [...] 2 21 50 Gergely Sándor Vitézek és hősök Tévéjáték 23 40 [...] 207 237 444 4 Bartók Sándorné Bartók Sándor 218 194 412 [...] Pap Szálai Jánosi Putz Schalk Farkas Szo boszlai I Szoboszlai II [...]
14. 1987-08-08 / 186. szám
[...] augusztus 8 án halt meg Vitéz Já­nos esztergomi érsek diplomata humanista [...] Julianna Bakonybánk Pápai János Tánczos Sándorné Bakonyszombathely Jön a meleg Dunántúl [...] 34 éves segédmunkás büntetett elő­életű Farkas Géza 33 éves háztakarító büntetett [...] nagy részét Martinka László közvetítésével Farkas Gézának adták el A nyomozás [...]
15. 1989-01-05 / 4. szám
[...] év garancia villanytűzhely 500 Ft Farkas Neszmély Hősök sora 9 Antikvitás [...] fájdalommal tudatjuk hogy ÖZV SZABÓ SÁNDORNÉ Nérnedi Juliánná 82 éves korában [...] 00 Műsorzárás TATABANYA TURUL János vitéz 3 4 4 kor A [...]
16. 1991-09-17 / 218. szám
[...] is­merték és szerették hogy AKANCSI SANDORNÉ született Mészáros Piroska száki lakos [...] Két hetet töltött Eszter­gomban a Vitéz János Ta­nítóképző Főiskola vendége­ként Albinos [...] Bianka Acs Trestyén Kálmán és Farkas Mária leá­nya Szabina Császár Sulics [...] Éles Anett Vörös Gábor és Farkas Zsuzsanna Tatabánya Varga Norbert és [...]
17. 1992-04-02 / 79. szám
[...] vallja magát szlováknak Mint Fazekas Sándornétól az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskola idegennyelvi tan­székének vezetőjétől és Horváthné dr Farkas Éva főiskolai adjunktustól a dorogi [...] Dorogon szlovák tankönyv nincs Fazekas Sándorné tanszékvezető írt egyelőre mindössze száz [...]
18. 1993-06-22 / 143. szám
[...] is­merték és szerették hogy Markó Sándorné született Bertalan Katalin a Kenyérgyár [...] Pirschl Henrietta leánya Krisztina Komárom Farkas József és Borsós Anna leánya [...] vannak a hinták Szűcs László Farkas Zoltán és Kovács And­rea fia [...] akik idén végeztek az Esztergomi Vitéz János Tanító­képző Főiskolán Sajnos a [...]
19. 1994-05-07 / 107. szám
[...] Országos verseny a főiskolán A Vitéz János Római Katoli­kus Tanítóképző Főiskola [...] A Petőfi iskola ki­csinyei Kálmán Sándorné ta­nárnőjük vezetésével gyönyörű népdalokat majd Bárdos és Farkas Ferenc műveket énekel­tek A Dobó [...] Petőfi iskola kicsinyeinek kórusa Kálmán Sándornéval tozatlanul nagy élménnyel hallgattuk a [...]
20. 1995-03-22 / 68. szám
[...] Jánosné harmadik Zágonyi Kristóf Esztergom Vitéz Já­nos gyakorló iskola Lantai Kálmán [...] Esztergom József Attila is­kola Folyami Sándorné Ötö­dik osztály első Major Ger­gely [...] Frigyes Ta­más Oroszlány Ságvári is­kola Farkas Gáborné Hato­dik osztály első Csárdás [...]

 

  • 1
  • 2