210 találat (0,044 másodperc)

Találatok

1. 1973-01-03 / 1. szám
[...] tervek megvalósítását KÖZÚTI JÁRMŰGYÁRTÁS Az IKARUS gyárban egyhe­ti munkához elegendő alkat­részt [...] elkészült az esztendő első 15 IKARUS 180 as csuklós autóbusza A vállalat [...] kialakítására készül a 100 személyes IKA­RUS 260 as előkészületben van ennek csuklós változata az IKARUS 290 as újdonsá­guk a 255 [...]
2. 1973-09-12 / 213. szám
[...] Hétfőn az elefántcsontparti Abidjantól mintegy 180 kilo­méterrel északkeletre egymás barohant egy [...] bronzszob­rok és arany csattok varrnak IKARUS LIMÁNAK A limai Peru közlekedési vállalat 50 darab Ikarus 180 as típusú városi közlekedésre is [...] a hét elején Tardosbányán Kö­zel 180 an jelentkeztek hogy készek térítésmentesen [...]
3. 1972-08-13 / 190. szám
[...] óta padlóvázüzeni műkö­dik ahol az IKARUS 556 os és IKARUS 180 as autóbuszok alvázait szerelik Az [...]
4. 1971-09-05 / 209. szám
[...] vil ágszín vonal on As Ikarus program távlatai Magyarország ez évben [...] hogy gyasztás kis teljesítménysúly az Ikarus Gyár jövő évi tér lyal [...] vázas autóbuszokat vagy hogy ed­dig 180 autóbusz szállított az Ikarus Kuwaitnak Sauer mo torokkal A [...] óra alatt oldják meg az Ikarusban most 1200 óránál tartanak de [...]
5. 1986-07-29 / 177. szám
[...] az esztergo­mi kórház rendelőintézet­hez tartozik 180 kutatót támogatnak Tudományos továbbképzési ösztöndíjak [...] munkatársának elmondta döntésük szerint mintegy 180 kutató részesül ösztön­díjban Nagy többségük [...] csúszdázás is meg­teszi Fotó Fenyvesi Ikarus Volkswagen autóbusz Az Ikarus székesfehérvári gyárának kísérleti üzemében megépítették [...] ahol a megrendelő teszteli Az Ikarusnál remélik hogy a teszt vizsgálat [...]
6. 1969-09-13 / 212. szám
[...] zavarni délre már Pécsen lehetünk Ikarusok Minszk utcáin S nem lesz [...] szeretnék részletesebben szólni a ma­gyar Ikarus autóbuszokról Mint Magyarország nagy­városaiban Minszkben [...] jelent a távolság A ma­gyar Ikarus autóbuszok me­lyek 180 200 embert is be­fogadnak nagyban [...] nem csukták bolondokházá­ba tik az Ikarusokat és nagyon szép eredményeket érnek [...]
7. 1973-06-20 / 142. szám
[...] Ez év első felében 2278 Ikarus alváz gyártását tervezi Az eddig [...] kapcsolatuk to­vábbra is jó az Ikarus Jármű­gyárral és a Csepel Autógyár­ral Hat hónap alatt a 180 as és az 556 os Ikarus autóbuszhoz a terveknek megfelelően 1282 [...] 23 077 utast és mintegy 180 tonna árut szállítottak s két [...]
8. 1971-08-18 / 194. szám
[...] Í augusztus 18 szeräa Volán Ikarus KOFÉM A Volán Tröszt negyedik [...] folyamán 290 alvázat gyártottak az Ikarus részére közel 14 millió forint [...] volumenű kooperációt valósít­hattak meg az Ikarusszal A gyártás megindulása­kor alig rendelkeztek [...] anyagot az udvaron tárolták A 180 10 es csuklós buszok gépes [...]
9. 1998-04-17 / 90. szám
[...] fontos ismereteket tartalmaz Elkelt az Ikarus Megkopott a fekete gyémántok tüze [...] dollárnyi szindikált hitelt nyújt az Ikarus privatizációjához Az erről szóló szerződést [...] 75 68 59 59 Hagyma 180 220 160 199 199 Zöldhagyma [...] 40 45 40 45 Uborka 180 199 199 219 219 Paradicsom [...]
10. 1969-05-17 / 111. szám
[...] ez évben is építettünk egy 180 férőhelyes tanműhelyt s a megye [...] kész­áru termelésének nagy ré­szét az Ikarus program al­kotta A vállalatnál az Ikarus Karosszéria és Járműgyár termelési felfutásának [...] A MÜLT ÉV AUGUSZ­TUSÁBAN az Ikarus gyár és a Komárom megyei [...] is történt Nézzük közelebbről Az Ikarus az eltelt fél év alatt [...]
11. 1968-02-03 / 28. szám
[...] 1 beruházás második szakasza az Ikarus alvázüzemben Ebben az évben 220 [...] a Komárom megyei Fémipari Vállalal Ikarus alvázüzeme Nem­régiben készült el egy [...] helyre telepíthetik az irodákat Az Ikarus alvázüzem je­lentősnek mondható sza­kaszhoz a [...] az év vé­géig a meglévő 180 fős lét­számot 400 főre emeljék [...]
12. 1998-12-11 / 290. szám
[...] figyelmeztető mun­kabeszüntetést helyeztek ki­látásba az Ikarus Rt székes fehérvári gyárának és [...] Munkástanács egyeztető megbeszélést kez­deményeztek az Ikarus vezér igazgatójával A dolgozók jogos [...] 69 100 79 149 Narancs 180 230 159 Citrom 190 240 199 Banán 129 180 149 Mandarin 190 280 219 [...]
13. 1972-10-28 / 255. szám
[...] palesztínai ellenállási mozgalom egyik tagját Ikarusok exportra KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk a [...] az ez évben gyártott hatszázadik Ikarus 180 típusa autóbuszt Képünkön Útnak indítj [...]
14. 2002-12-12 / 289. szám
[...] hogy eladnák a céget az Ikarus Rt nek Budapest Mindenkinek fizetni [...] úgy tájékoztatta lapun­kat hogy az Ikarus Rt ajánlatot tett az autóbuszgyártás [...] 280 jármű ké­szült Székesfehérváron amelyből 180 at értékesítettek külföldön Romániában Tunéziában [...] majd járműveket Ám ek­kor az Ikarus név eltűnhet a piac­ról A [...]
15. 1984-10-20 / 247. szám
[...] Neszebart Európa Magyar szovjet együttműködés Ikarusokért Ladák A magyar szovjet autóipari [...] pedig már csaknem 90 ezer Ikarus autóbuszt használ­nak Csupán az Oroszorszá­gi Szovjet Szocialista Köz­társaságban az Ikarusok al­kotják a teljes autóbusz­park 25 [...] és az alkatrészek el­lenében csaknem 180 ezer Lada érkezett Magyaror­szágra Az [...]
16. 1969-11-14 / 264. szám
[...] területre szorultak ősz gyot a 180 hadosztály vé­szé A harcokban a [...] ki­törők lavinája Sikerült át­törni a 180 lövészhadosztáiy védelmét de az áhított [...] AKÖV ebben az esztendőben nvole Ikarus 320 as autóbusz telies nagy­javítását 30 Ikarus 60 as sukfós 82 Ikarus 620 as és aárom Ikarus 630 as autóbusz kocsiszekrényének felújítását [...]
17. 1999-05-08 / 106. szám
[...] es kali­berű lövedéket tartalmaz Csuklós Ikarusok Moszkvának Az orosz főváros önkormányzata szeptemberig hetvenkét Ika­rus 280 as városi autóbuszt szerez [...] értéke csaknem kilencmillió dollár Az Ikarus Rt az orosz gazdasági nehézsé­gek [...] 504 001 Balatoni élő tájékoztatás 180 Ft ÁFA perc 06 90490 [...]
18. 1995-07-14 / 163. szám
[...] 177 00 178 00­ Szeptember 180 00 178 00 180 00 182 00 Sikeres fél [...] illetve 25 százalékos részesedés­sel az Ikarus Rt alapította A ve­gyes vállalat [...] levő Alabama államban be­jegyzett American Ikarus Incor­poration Ali annistoni gyárában építik [...]
19. 1982-09-01 / 204. szám
[...] pontot ESZTERGOMI MIM VASAS BP IKARUS 2 1 0 0 Esztergom [...] lö­késben 170 kilóra Szanyi lö­késben 180 5 kilóra javította az országos [...] jobbnál joSfe helyzeteket de az Ikarus védelme Hábersdorferrel az élen lelkesen [...] lőtt 1 1 A kapkodó Ikarus védelem mel­lett Cserép jó labdát [...]
20. 1967-07-13 / 163. szám
[...] többi latin nyelvű Átadták az Ikarus program első új üzemét Tatabányán [...] adták át rendel­tetésének a mátyásföldi Ika­rus gyárral kötött járműprog ram keretében [...] át az asszonyok lá­nyok Az Ikarus program első új üzeme tehát [...] an vet­tek részt Ugyanezen időszakban 180 egyéni építkezőnek nyújtott építési kölcsönt [...]
21. 1971-11-13 / 268. szám
[...] be a tatabányai vállalat az IKARUS autóbu­szt alvázainak gyártására s azóta az IKARUS egyik jelen­tős partnerévé vált az [...] az 556 os és a 180 as típusú autó­buszok fontos tartozékait [...] megkez­dik az új 200 as IKARUS család tagjaihoz szükséges komplett alvázak [...]
22. 1984-09-20 / 221. szám
[...] sajtóorgánu­mok könyvkiadók szerkesz­tési politikájában is Ikarusokért Ladák Nagy értékű magyar szovjet [...] magyar export legna­gyobb tétele 7300 Ikarus au­tóbusz nagyjából egyforma arányban távolsági [...] Szovjetunió köz­társaságaiban pedig 90 ezer Ikarus buszt üzemeltetnek Számos szovjet utazási [...] millió gépkocsihoz szállított rész­egységeket amelyekért 180 ezer járművet kapott Libanoni körkép [...]
23. 2000-05-17 / 114. szám
[...] tervezésű kis terepjárókat gyárt az Ikarus Most már nem csak a [...] Szabadidőautó is készül majd az Ikarusnál Az Ikarusnál születő autó 60 65 százalékban [...] húsz darab gyártá­sát tervezik az Ikarusban rendel­hetők lesznek vászon és kemény [...] fecskendezett dízelolaj öngyulla­dással elég Korábban 180 300 bar nyomás­sal érkezett a [...]
24. 1982-09-08 / 210. szám
[...] a 175 ön és a 180 on is A 185 ön [...] használta ki a Budafok VASAS IKARUS HONVÉD RÁKÓCZI 5 1 1 [...] bírói segédlettel könnyen győ­zött az Ikarus Győzelme tel­jesen megérdemelt de a [...] 6 4 6 5 Vasas Ikarus 4 2 1 1 12 [...]
25. 1998-02-07 / 32. szám
[...] ki Annak vezetője körülbelül 170 180 cm magas 25 30 év [...] létezik A he­lyi közlekedésben az Ikarus 200 as típusú az ismert [...] tökéletes A legújabb autóbu­szok az Ikarus 415 ös jelűek az előzőeknél [...]
26. 1985-05-30 / 125. szám
[...] az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik és [...] kultúrkin cséként is Mi az Ikarus Karosszé­ria és Járműgyár székesfe­hérvári gyárának [...] körű társadalmi összefogással le­hetséges Az IKARUS Karosszéria és Járműgyár székesfehérvári gyára [...]
27. 1979-08-25 / 198. szám
[...] a MOGÜRT amely bemutatja az Ikarus új típusú városi és különleges [...] NDK nak szállított 25 ez­redik Ikarus autóbuszt ame­lyet a vásár után [...] Győrből A kezdeti na­pokban 170 180 százalékos volt a teljesítményük s [...]
28. 1997-06-13 / 136. szám
[...] 36 39 45 Borsó 80 180 99 179 Tök 130 145­169 [...] 269 Alma 80 150 120 180­ Cseresznye 150 250­­ Meggy 150 180 180 Eper 160 260 199 189 Narancs 149 180 149 g Citrom 240 250 [...] AZ AZOKHOZ TARTOZÓ ALKATRÉSZEKET autóbuszok IKARUS 250 256 266 mikrobuszok személygépkocsik [...]
29. 1963-07-10 / 55. szám
[...] A tatabá­nyai üzemben most az IKA­RUS tervei alapján olyan újtí­pusú kocsik [...] ajtókat szerelnek az áramvonalas formájú IKA­RUS kocsikra Az ösztönző brigádelszámolás eredménye [...] fordul meg itt Na­ponta 150 180 főre főznek mert a környező [...]
30. 1973-03-17 / 64. szám
[...] ZIL gk hoz Kitámasztó kerék IKARUS buszhoz Kardántárcsa IKARUS buszhoz Dinamó BETA targoncához Cseresznye [...] db 357 db 30 db 180 db 186 db 61 db [...]
31. 1998-09-22 / 222. szám
[...] be a felvásárlási ár 150 180 forint Almából a tavalyihoz ha­sonló [...] korábbi elképzeléseknek meg­felelően alakulnak Az Ikarus ügyét az ülésen külön nem [...] ezek az alapelvek természete­sen az Ikarus buszaira is vonat­koznak Azzal a [...]
32. 1979-01-16 / 12. szám
[...] ne a végtermékek kibocsátására koncentráljunk Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar [...] mintegy 90 95 százalékát az Ikarus buszok teszik ki A magyar [...] a mostani ötéves tervidőszakban összesen 180 200 ezer darabot vásárolunk Számítőgcpcsalád [...]
33. 2002-10-12 / 239. szám
[...] 4 FTC 5 2 222 180 10 5 Esztergom 5 2 [...] III Duna csoport Oroszlány VÉRt Ikarus Új edző ül a bányászvárosiak [...] Zoltán lett a vezető­edző Az Ikarus nagyon jó csa­pat de győzni [...]
34. 1972-12-02 / 284. szám
[...] db 21 34779303 Kitámasztó kerék IKARUS autóbuszhoz db 21 34779403 Csavarrugó 58 as IKARUS autóbuszhoz db 21 34781003 Dinamó [...] 2 15 71305703 Szikramentes laposvágó 180 x 20 db 5 12 [...]
35. 1972-10-28 / 255. szám
[...] ZIL gk hoz Kitámasztó kerék IKARUS autóbuszhoz Csavarrugó 58 as IKARUS autóbuszhoz Dinamó BETA targoncához Gömbcsapszelep [...] 2 15 71305703 Szikramentes laposvágó 180 x 20 db 5 12 [...]
36. 1977-09-14 / 216. szám
[...] 1 Szigetvölgyi Imre OBSK egyesület 180 kg s arany 2 Bognár [...] Volán Győr 3 Balog László Ikarus II osztályúak 1 No vák [...] egyesületen kívü­li 2 Eszes János Ikarus 3 Gálos Gábor Volán Győr [...]
37. 2013-03-04 / 53. szám
[...] listáján szerepelt A csatornába eresztettek 180 ezer liter whiskyt Végeztek Rómában [...] hiba miatt a csatornába en­gedtek 180 hektoliternyi minő­ségi whiskyt egy skót [...] a több mint 21 tonnás Ikarus mozgásba hozásához a fogaival feszítette [...]
38. 1970-10-28 / 253. szám
[...] Magasugrás 2 Valusek László Dorog 180 cm Távol­ugrás 2 Szeghalmi Lász­ló [...] Szekeres György Nagy NYERGESÜJFALUL VISCOSA IKARUS ALBA REGIA 2 0 0 [...] 5 11 18 a 15 Ikarus AR 11 1 2 8 [...]
39. 2010-10-21 / 246. szám
[...] 6 1 1 4 145 180 3 7 Szombathely 5 2 [...] 4 161 166 3 9 Ikarus 5­1 4 90 130 1 [...] Ácsi Kinizsi 6 3 3 180 167 6 6 Budakalász 6 [...]
40. 1969-06-11 / 132. szám
[...] utóbbi nagy lövéséből TATABANYAI ÉPÍTŐK IKARUS ALBA REGIA 1 0 1 [...] juttatta A gól után az Ikarus került fö­lénybe de az Építők [...] Felnőtt II osztály MIJV Vasas 180 7 pont Ifjúság III osztály [...]
41. 1978-05-16 / 113. szám
[...] 1 Sólyomvári TAC 340 160 180 2 Feke­ ÁFÉSZ g NAPOK [...] Leninváros 342 5 157 5 180 3 Rehus Uzor Szombathely 332 [...] 2 x 7 Láng Vasas Ikarus 2 1 I 8 Cegléd [...]
42. 1958-01-15 / 5. szám
[...] a gyár dolgozói 11 darab Ikarus 30 as és 14 darab Ikarus 55 ös típusú autóbusz főjavítását [...] kipihenik magu­kat Mégis ily módon 180 190 forintokat kerestek egy nap [...]
43. 1983-09-13 / 216. szám
[...] ezer forintba került de ebből 180 ezer forint érté­kű társadalmi munkát [...] és Géogvár va amint az Ikarus Autóbuszgyár Prcpress 3 V iparágak [...] én be­fejezik ezután az óvoda 180 gyereknek ad majd ismét otthont [...]
44. 1995-03-24 / 70. szám
[...] dől­nie a Hungalu Rt az Ikarus Rt és a Magyar Gördülőcsapágy [...] 240 225 240 190 210 180 220 Görögdinnye 400­­­­ Eper 25 dkg 180 190 150­­­ Alma 60 100 [...]
45. 1993-07-17 / 165. szám
[...] 982 I TÁRSKERESÉS 1 32 180 80 elvált fiatalember megismerkedne lánnyal [...] 20 óra között ELADÓ egy Ikarus 255 típusú autóbusz üzemképes állapotban [...] 343 475 Eladó 211 es Ikarus érvényes műszakival Natkai Imre Mo [...]
46. 2003-08-08 / 184. szám
[...] tgk 20 3361 393 92325 IKARUS busz 24 személyes eladó vagy [...] kg előnevelt Vili 10 től 180 Ft db Na­szály Ady E [...] ÉMET Kemper kasza eladó Ár 180 000 Ft Tel 06 20 [...] 200 Répa 100 200 80 180 Saláta fej 110 120 Paprika [...]
47. 2001-09-25 / 224. szám
[...] 2 18 8 17 2 Ikarus 5 1 1 19 1016 [...] 2 1 0 1 Kisigmánd 180 néző vezette Heszler J KISIGMÁND [...] 4 2 4 1 Ászár 180 néző vezette Sulyok I ÁSZÁR [...] 1 2 0 1 Ácsteszér 180 néző vezette Garai T ÁCSTESZÉR [...]
48. 1998-01-10 / 8. szám
[...] 316 076 Eladó Kossuth kerti 180 nm es lakóterületei családi ház [...] 227 845 37 1 személyes Ikarus 211 es autóbusz bérbe adó [...] fe­hér felcsíkozott akril anyag eladó 180 Ft kg 20 379 681 [...]
49. 1995-09-29 / 229. szám
[...] központjában 1523 nm es telek 180 nm es épülettel 9900000 Ft [...] 406 JÁRMŰ 1 37 személyes IKARUS busz eladó Érdeklődni 34 312 [...] 250­215 Narancs­­ 198 170 Citrom 180 180 160 150 Banán 79 100 [...]
50. 1995-12-13 / 292. szám
[...] adása Tel 33 314 795 Ikarus 211 es busz és Skoda [...] könyvterjesztői munkára 06 34 325 180 Keresünk házaspárokat üzle­tünk bővítéséhez Fizetés [...] felismerhetők Cím 9002 Győr Pf 180 A borítékra kérjük írja rá [...]
51. 1982-10-16 / 243. szám
[...] 30 Páli Bábolnai SE Vasas Ikarus Bábolna 13 30 Kovács L [...] Kovács Attila alezre­des Polgári védelem 180 kör 2 Farkas Zoltán BM [...] 184 második Farkas József Oroszlány 180 har­madik Kisváirdai László lett komáromi [...]
52. 1975-12-21 / 299. szám
[...] Kosárlabda NB II Hosszabbításban vereség Ikarus Álba Rcgia Tatabányai Hirtex 52 [...] kg Középsúly Deák István OBSK 180 ezüst Félnehézsúly Ambró zi Imre TAC 180 bronz Ko­vács Mihály TAC 175 [...]
53. 1994-03-12 / 60. szám
[...] diagnosztikai vizsgálata szervize KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁZTATÁSA IKARUS UAZ SKODA IFA KAMAZ AVIA [...] 450 g SAGA baromfi készítmények 180 Ft 140 Ft Pácolt pulykacomb [...]
54. 1970-05-09 / 107. szám
[...] 10 KOSÁRLABDA NB ID Női Ikarus Esztergomi Vasas Buda­pest XVI kér [...] 8 Magas Bertus Imre EGHSE 180 Ambrózy Tivadar 160 KATONA DOLOG [...] kategória Ga sóczi Sándor Do­rog 180 km óra Műrepülő kategória Szabó [...]
55. 1974-07-28 / 175. szám
[...] a szigorú tisztelet ma már 180 MILLIÓ OLVASÓNAK Az SZKP Központi [...] milliárd példányszámú könyvalappal Olvasóik száma 180 millió A határozat a könyvtárak [...] címe Találat Szonda Az eltévedt Ikarus A levegőben is történnek nagy [...]
56. 1998-12-15 / 293. szám
[...] előrejelzés 5 napos Élő tájékoztatás 180 Ft ÁFA perc 06 90 [...] ha­talmas megrendelésekre nem számíthatnak Az Ikarus bu­szokba a kedvezőbb helykihasz­nálás miatt [...] nap­fényes San Franciscóban mind a 180 buszt fedett garázsban tárol­ják mindegyikre [...]
57. 2015-07-13 / 162. szám
[...] 18 10 óra Dorogi FC Ikarus BSE július 21 18 óra [...] lécet egyre magabiztosab­bá vált Végül 180 cm es ered­ménnyel fejezte be [...]
58. 1992-06-27 / 151. szám
[...] Bajcsy 32 E ladó egy IKARUS 255 os au­tóbusz Telefon 34 [...] telefon 33 31 679 23 180 65 vékony testalkatú fiú keresi [...] Kiadóba Tatabánya Pf 141 28 180 jó megjelenésű tata­bányai technikus rendezett [...] Tatabánya Pf 141 38 éves 180 cm magas jő megjelenésű szimpatikus [...]
59. 1996-08-02 / 182. szám
[...] Tulajdonosviszály Éles kritikával illette az Ikarus Rt többségi magyar tulaj­donosát az [...] ki akarta őket szorítani az Ikarusból Több a szolgáltató Ha­zánkban már [...] Kiváló minőség olcsó ár 150 180 200 270 360 és 400 [...]
60. 1971-07-06 / 157. szám
[...] SZVSE r l 14 KKFSE Ikarus 4 2 1 2 1 [...] István elsőre tisztán kilökte a 180 kg ot második ra nagyon [...] Nehézsúly 1 Haun 500 kg 180 140 190 Hanzlik sérülés miatt [...]
61. 1974-10-04 / 232. szám
[...] köztársaság 42 4457 Dorog belterületén 180 négyszög­öl telek eladó Érdeklődni lehet [...] kazánfűtőket NYUGDÍJAS FŰTÖKET is ALKALMAZUNK Ikarus Karosszéria és Járműgyár Gyáregysége Pusztavám [...]
62. 1989-08-12 / 189. szám
[...] Hungaroring Az át­lagsebesség 160 ról 180 ra nőtt a köridők pedig [...] és Honlcs Pé­ter a székesfehérvári Ikarus­tól A külföldiek közül Michal Marek [...] Jan Zboril és Fllszár Balázs Ikarus Újonc 1 Adam Hrebek 2 [...]
63. 2014-06-17 / 139. szám
[...] Pedig az 1969 ben gyártott Ikarus 55 ös pilótája Kovács Pál [...] prog­ramidőszakhoz kapcsolódóan és közreműködésével csak­nem 180 milliárd forint érté­kű fejlesztési támogatást [...]
64. 1988-03-04 / 54. szám
[...] A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara 180 forint Grosz Károly fogadta az [...] a kooperá­ció elmélyítésére jelenleg az Ikarus és az IFA Kom­binát állít [...]
65. 1992-03-19 / 67. szám
[...] M 21 M 24 CSEPEL IKARUS Raktárbázis Tatabánya I Tóth Bucsoki [...] Hátsó csülök 197 Ft helyett 180 Ft Kö tözött sonka 358 [...]
66. 1987-08-08 / 186. szám
[...] 9439 Eladó 1 db Avia Ikarus lakó­busz érvényes műszakival 6 személyre [...] takarékszövetke­zethez aiöü Ideiglenesen leszázalékolt 52 180 özvegy férfi olyan hölgy isme­retségét [...] céljából 30 40 év körüli 180 185 cm magas jó megjelenésű [...]
67. 2004-06-01 / 126. szám
[...] gólokat is rúgni SZOMOR ZSÁMBÉK IKARUS 6 1 1 0 Zsámbék [...] 4 0 1 0 Bajót 180 néző vezette Previtzer P BAJÓT [...] 0 2 0 1 Vértessomló 180 néző vezette Hajós G VÉRTESSOMLÓ [...]
68. 1975-07-12 / 162. szám
[...] GB 00 07 forgalmi rendszámú IKARUS 31 tip 35 személyes 1958 [...] as Volkswa Üj egytűágyas Werltas 180 gén jó állapotban eladó Kocs [...]
69. 1970-04-14 / 86. szám
[...] nagy cselesen megkerüli a Badacsonyt 180 fokkal meg­fordul a szél s [...] szépen Gyuszi piló­tánk mögé az Ikarusba és el­indulunk Smurtan Dunaúj­városba Elgördül [...] nevet a nap Az­tán a Ikarus srófja is le­áll kétszer is [...]
70. 1977-09-22 / 223. szám
[...] 1 X 15 Erzsébeti SMTK Ikarus X 2 16 Kecskeméti TE [...] Miklós István 184 Salamon Zoltán 180 Szá­lai István 180 cm Távolug­rás 2 TBSC 644 [...]
71. 2003-05-13 / 110. szám
[...] 0 2 Tokod Üveggyári pálya 180 néző ve­zette Majerik J TOKODI [...] 1 1 1 0 Dunaalmás 180 néző vezette Heszler J DMAC [...] 3 54 24 54 3 Ikarus 17 3 5 52 25 [...]
72. 1987-04-29 / 100. szám
[...] üze­mek Az élelmiszeripari üzemeknek évente 180 200 millió forintjába került hogy [...] Pé­csi Kesztyű és Bőrruháza­ti Vállalat Ikarus Karosz széria és Járműgyár Ma­gyar [...]
73. 1985-11-06 / 261. szám
[...] a képviselő utasa és azután 180 kilométeTTel sza guld az autópályán [...] autóbuszt fogok elkoptatni Nincs az Ikarus családnak olyan tagja amelyiket ne [...]
74. 1987-06-20 / 144. szám
[...] egy gyermekkel há­zasság céljából megismerkedne 180 cm magas 40 éves korig [...] hirdelesielvevöbe kérek Rákóczi 37 éves 180 cm magas bá­nyászatban dolgozó férfi [...] felajánlja MŰSZAKI VIZSGÁVAL NEM RENDELKEZŐ IKARUS 255 70 típusú 14 éves [...]
75. 1976-06-13 / 139. szám
[...] aknájának dolgozói is megbeszélték az Ikarus Ka­rosszéria és Járműgyár dol­gozóinak új [...] úgy tervezik hogy 1980 ig 180 200 vagonra növelik a bánya [...]
76. 1977-12-31 / 307. szám
[...] amely a jármű­programhoz kapcsolódik az Ikarus 250 tip autóbuszok lengéscsillapítóihoz fogják [...] a kőolajipari szakmunká­sok oktatása adja 180 férő­helyes kollégiumban folyik a szakmunkáspótlás [...]
77. 2002-09-10 / 211. szám
[...] 10 1 5 0 Almásfüzitő 180 néző vezette Laczó P ALMÁSFÜZITŐ [...] 3 1 1 0 Szend 180 néző vezette Kugler G SZEND [...] 1 14 5 12 3 Ikarus 4 1 15 7 12 [...]
78. 1992-05-06 / 106. szám
[...] A kukorica kilója most csak 180 forint kg míg a dobozolt [...] db ZUK zárt 1 db IKARUS 211 típusú autóbusz 3 db [...]
79. 1992-02-01 / 27. szám
[...] eladó Érdeklődni a 34 78 180 as telefonon Peugeot 504 D [...] eladó Tatabánya Kertvá­ros Néphadsereg 76 Ikarus 255 típusú autóbusz Döntött felújított [...] literes 5490 Ft vi­deokazetta E 180 199 Ft vi­deo és audiokazetták [...]
80. 1986-01-29 / 24. szám
[...] 9 balos A pálya átlagsebessége 180 km óra ami nemzetközi viszonylatban [...] 6 2 3 14 5 Ikarus 6 1 4 13 6 [...]
81. 1982-01-04 / 2. szám
[...] gépkocsik a friss ke­nyérrel mintegy 180 tatabá­nyai üzlethez és közülethez A [...] között kezdheti az évet az Ikarus gyár mondotta a munkásgyűlésen Toldi [...]
82. 2000-11-04 / 258. szám
[...] 838 28340 J ÁRMŰ 8 IKARUS 211 es friss műszakival kitűnő [...] vállalkozói jelzálog Időpontegyeztetés 20 9962 180 Hívjon 28360 TÁRSKERESÉS 28 173 [...] keresünk Tel 06 20 9510 180 k t MUNKÁT KERESŐK A [...]
83. 1972-01-30 / 25. szám
[...] városi bíróság gyakorlott gépírónőt alkalmaz 180 Elcserélnénk Tatabánya Újvá­rosban busz végállomáshoz [...] Pápai Textiles Timföld Győri Dózsa Ikarus Eszter­gom Június 11 Esztergom Rakamazi [...]
84. 1968-05-21 / 117. szám
[...] termékeiket Kiállí­tásuk egyik slágere az Ika­rus 250 es luxusautóbusz A csupaüveg [...] es autó­buszokba egyelőre nyugat­német gyártmányú 180 ló­erős motorokat építenek 1969 re [...]
85. 1996-07-26 / 176. szám
[...] 84 hektáron van borsó pedig 180 hektáron Az ácsi mezőgazdasági szö­vetkezetben [...] lapunk érdeklődésére el­mondta egy új Ikarus autóbusz beszerzési ára meghaladja a [...]
86. 1997-05-22 / 117. szám
[...] 574 típusú traktor futóműpárja az Ikarus Járműgyártó Rt 417 es alacsony [...] frank 128 51 USA dollár 180 56 ECU 208 80 Kiosztották [...]
87. 1977-03-10 / 58. szám
[...] adtunk nem gyártják tovább az Ikarus alvázakat és teljes kapacitá­sukkal a [...] új követelmények között Az idén 180 milliós terme­lési értéket állítanak elő [...]
88. 1996-11-14 / 268. szám
[...] van Bruegel híres képe az Ikarus bukása Bosch nem egy gyönyörű [...] Ft tól Hévíz Postás 3 180 Ft tól Sopron Szieszta 3 [...]
89. 1986-02-11 / 35. szám
[...] szabad kapacitással rendelkező 45 személyes Ikarus 255 ös autóbuszát Diákoknak külön [...] 150 X 150 cm méretben 180 X 150 cm méretben 240 [...]
90. 1971-12-21 / 300. szám
[...] KIEGÉSZÍTÉS Várpalotán Dudaron és Aj­kán 180 vagont töltöttek meg szénnel hogy [...] ahol a kamio­nok és az Ikarus buszok fu­tóművei készülnek tízezres szériákban [...]
91. 1958-09-20 / 76. szám
[...] a TNV te lepeken közel 180 vagon ne­mesített vetőmag áll a [...] járatokban levő 30 as tí­pusú Ikarus kocsikat nagy be­fogadóképességű autóbuszok­kal cserélik [...]
92. 1961-07-22 / 57. szám
[...] min­den erővel elősegíteni hogy a 180 benevezett kivétel nélkül megkaphassa az [...] autókkal együtt fejlődött a mátyásföldi Ikarus gyár is Bátran elmondhatjuk hogy [...]
93. 1992-07-08 / 160. szám
[...] a vezető mesterségbeli remeklé­sének Az Ikarus rendszáma AEU 788 volt teszi [...] a levegőben Dino a szaurusz 180 millió éves dino­szaurusz maradványokra bukkantak [...]
94. 1985-11-07 / 262. szám
[...] Nyergesújfalu Hévízi u 13 Barnyik IKARUS Eszter­gom Bp 13 Jánosi Ács [...] súlyt Verse­nyen kívül megpróbálkozott a 180 kg mal új országos csúcs [...]
95. 1972-10-13 / 242. szám
[...] 4 kori müveiben Daedalus és Ikarus s egyéb mitológiai kompozíciók előfordult [...] üzem feldolgozó berende­zésének kapacitása havi 180 000 tonn aranyérc Templomi krimi [...]
96. 1974-12-21 / 298. szám
[...] állna 1963 ban egy lakosra 180 5 utazás jutott tíz évvel [...] esztendőben szinte törzsállománnyá váltak az Ikarus 66 osok A teher­gépkocsiknál csökkent [...]
97. 1978-06-20 / 143. szám
[...] MÁVAG 2 2 x 10 Ikarus Gyöngyös 1 1 x 11 [...] kg Lökés­ben 5 Stärk András 180 kg Középsúly 1 Vardanyan Szovjetunió [...]
98. 1971-12-28 / 305. szám
[...] éves tervét Fő profiljukból az Ikarus autóbuszok alvázá­nak gyártásából a bázishoz [...] évben egy új típusnak a 180 as au­tóbuszok pótkocsijának fenék­váz gyártását [...]
99. 1988-02-13 / 37. szám
[...] egy iskola mozgalom Székesfehérváron az Ikarus kezdeményezte Elő­ször a királykert felújítá­sát [...] pénzeszközökből 1984 évre el­érte a 180 millió forintot mely forrás a [...]
100. 1990-04-07 / 1. szám
[...] 210 nős csinos fiatalember 24 180 tele ajtólappal 3 db 90 x 210 kö 34 180 hölgyek személyében 18 zépig üvegezett [...] Érd tel 83 974 Eladó Ikarus 256 ös autóbusz Tel 15 [...]