645 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1977-09-17 / 219. szám
[...] u 20 Teljesült a lakossá kérése Az augusztus 6 i Szerkesz [...] jelent meg az esztergomi lakosok kérése hogy a temető újon­nan épült [...] öten rakták a fa­lat Szűcs István a sarkokat is fel merte [...] de gondosan kialakított klubot Globits István gazdasági igaz­gató helyettes adta át [...]
2. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
3. 1998-09-19 / 220. szám
[...] Tavaly november 13 án Gy István meg­javította a kerítést Ezután a [...] az eb miatt Bár Gy István meg­mondta hogy elkészült a javítással [...] közben gondatlanságból szúrta meg Gy Istvánt A 64 éves vádlott sohasem [...] A kormánybiztos szerint Pozsony újabb kérése nem jogszerű Szlovákia legutóbbi kérése a Duna ügyében amellyel a [...]
4. 1991-08-30 / 203. szám
[...] nem ígértem meg dr Freund kérése teljesítését Naivul egyszerűen nem té­teleztem [...] Miért döntött dr Freund Tamás kérése ellenére Tudomásomra hozták hogy a [...] érez rá a gon­dolatra Molnár István meg­bízott igazgató Már eleve terveztük [...] csúcs­íveire rímelnek a formák Kovács István tardosbányai asztalosmester munkája A tantermek [...]
5. 1985-04-30 / 100. szám
[...] Belgiumba mennek Kiváló munkáért Rácz István a Magyar Vis cosa KISZ [...] is haj­landó adni A rendőrség kérése hogy akik eddig még nem [...] forint juta­lom is járult MARTOS IST­VÁN a MAT személyzeti és szociálpolitikai [...] Sírokat rongáló garázdák D rendőrség kérése Még március 15 re virradóra [...]
6. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
7. 1967-03-09 / 58. szám
[...] hosszasan el­beszélgetett vele Van valami kérése Könczöl elvtárs kérdezte tőle búcsúzáskoir [...] akadálya Mire hazajön Magyarországra a kérése el lesz intézve És amikor [...] nagyon köszö nőm elvtársak Nagy István állami kedvezmény ié helyen van [...]
8. 1994-10-03 / 232. szám
[...] Döntő többségben 240 sza­vazattal Csurka Istvánt válasz­tották a Magyar Igazság és [...] szombati harmadik országos gyűlésén Csurka István ki­csiny de elszánt parlamenten kívüli [...] ellenőrző bizottság el­nöke ismét Gyulai István lett A MÚOSZ általános alelnö [...] használják fel A rendőrség további kérése hogy ha vizsgálatokkal bizonyí­tott szennyezett [...]
9. 1990-03-07 / 56. szám
[...] szükséges szelvény­száma nem gyűlt össze Kérése hogy március 25 én a [...] tart melyen bemutatkozik dr Szentir­mai István a 4 számú körzet képviselőjelöltje [...] gyűlést tart me­lyen dr Szentirmai István a 4 számú körzet képvise­lőjelöltje [...] lesz kérdéseket feltenni Egy táncegyüttes kérése A tatai Pötörke Néptáncegyüttest a [...]
10. 1994-05-12 / 111. szám
[...] színű belebújós cipő A rendőrség kérése hogy aki tartózkodási helyüket ismeri [...] Az Esztergomi Rendőrkapitányság közlekedési osztályának kérése hogy jelent­kezzen az ismeretlen Lada [...] reklámvezető VIDA LÁSZLÓ Szerkesztő PRUZSINA ISTVÁN CSABA Telefon és fax 34 [...]
11. 1994-05-09 / 108. szám
[...] Kovarik II Hajdú Tóth Vizler Kerese Berecz B Túri Kovarik I [...] Natkai Varga Góllövő Berecz B Kerese Berecz D illetve Nagy L [...] 37 55 18 Összeállította Csejtei István Triatlon diákolimpia Oroszlányban A megyei [...]
12. 1995-09-02 / 206. szám
[...] Simon Jantyik Hegedűs Koppánymonostor Dajka Kerese Tóti Egyed Kovarik Túri Pulai [...] Góllövő Simon Hegedűs Szilágyi illetve Kerese Jelentős fölényt szerzett ma­gának az [...] A labdarúgó mér­kőzés kezdésekor Vida István helyi polgármester végezte el a [...] csapata szabadnapos volt Összeállította Csejtei István Rúdugrás B úcsúzik a nyár [...]
13. 1994-07-30 / 178. szám
[...] el rész­vénytársaságunk vezérigazga­tójához dr Marcali Istvánhoz és az Állami Vagyonügynök­séghez is [...] viszont az érdekkép­viseleti szervek véleményének kérése hiányzik így törvény sértő mindezek [...] Részvény társaság vezérigazgatójának dr Marcali Istvánnak az állás foglalására észrevételeire is [...] hiányzott az érdekkép­viseleti szervek véleményének kérése A bíróság a tárgyalás folyta­tásához [...]
14. 1972-01-06 / 4. szám
[...] alapszer­vezet idős kommunistája Nemrég Horváth István Szocialista Hazáért Érdem­éremmel kitüntetett elvtár­sunk [...] hogy a tér problémája ísmere­Horváth István komáromi levélíró kérdést intézett a [...] követő sorrendben igazgatóságnak az a kérése a házastárs a gyermek az [...] tes felvilágosítást nyerhet­nek tóság további kérése ne igé­nyeljék a többszörösét annak [...]
15. 1972-03-02 / 52. szám
[...] rendre job­ban kell ügyelnünk Sári István Oroszlány mi keresgélés után megtalál­ta [...] l én megjelent Az epöliek kérése in­dokolt című levelére a Komárom [...] létszámú községnek van hasonló jogos kérése de a megye minden községében [...]
16. 1973-09-13 / 214. szám
[...] gyermekeik bárhol is vannak Horváth István Tata Ki megy el jövőre [...] ugyanis ez független attól hogy kérése jogos e vagy sem A [...] idő elismerése esetén igen Olvasónk kérése sajnos szerintünk sem teljesíthető A [...]
17. 1958-10-04 / 80. szám
[...] a dolgozó parasztság egyik régi kérése teljesült mert most már nem [...] kölcsönkérelmek stb Az építési engedélyek kérése a járás területén nagy Kiadásuk [...] vá­lasztási munka eredményes lebonyolításában Kollár István dorogi járási NEB elnök A [...]
18. 1953-12-16 / 100. szám
[...] XVIU as akná­ban ahol Steimett István front brigádja 525 csil e [...] Pozsonyi Mihály elmond­ja hogy Páncél István a Vö­rös Csillag termelőszövetkezet dolgozója [...] se gélyt kért lakása helyreállításá­hoz Kérése jo os volt Az igazgatási [...] állapíthatta meg jogos e a kérése és ha nem miért nem [...]
19. 2010-11-23 / 272. szám
[...] egészséggel kapcsolatosan Hívják bizalommal időpont kérése 06 70 3536 385 Üres [...] is 25 től Tatabánya Szt István út 33 Telefon 30 589 [...]
20. 2005-11-18 / 270. szám
[...] oroszlányi munkavégzésre BESZERZŐ FELADATOK ajánlatok kérése beszállítókkal történő tárgyalások le­vezetése szerződések [...] Komárom Esztergom megyei elnöke Agócs István a Komárom Esztergom Megyei Közgyűlés [...]
21. 2009-06-15 / 138. szám
[...] 2009 JÚNIUS 15 HÉTFŐ lya István főszervező Zömében visszatérő zenekarokat foga­dunk [...] munkatársaim hihetetlen mennyiségű telefonja egyezteté­se kérése vitája és fáradhatatlan kitartása van [...] egy saját produkció jön Sinka István est aztán helyi diákok produkciója [...]
22. 2008-11-15 / 267. szám
[...] harma­dik embert elbocsátanak Gyurcsány saját kérése volt Révkomárom révkomárom Gyurcsány Fe­renc [...] G MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE Szőts István Ribáry Zoltán Két intézményben rendeltek [...]
23. 2008-08-12 / 188. szám
HIRDETÉS A tatabányai Szent István Napok keretében a Kárpát medence [...] kör után a csatorna György István ke­rékteleki polgár mestert leginkább a [...] a vásárlók az akkori felszámoló­biztos kérése ellenére elfoglal­ták az épületet hogy [...]
24. 1999-12-20 / 296. szám
[...] Egyetemmel és a győri Széchenyi István Főisko­lával együtt 1998 márciusában Európai [...] Márti Gyula Tibor A szerkesztőség kérése Kérjük a gratulálókat hogy a [...]
25. 2011-11-04 / 258. szám
[...] OLDAL Érdekeltségről nem tárgyaltak kamattámogatás kérése a feladat Esztergom Rendkívüli ülést [...] netté MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE Szöts István 9 I Hl 81 2 [...]
26. 2009-02-24 / 46. szám
[...] K ltp 1 Esztergom Szent István Madách tér 1 kisbér nincs [...] a felelősségük a tévedéseik szá­mon kérése is elmarad Itt mennyit lehetne [...] író nyelvész nép­mesegyűjtő 1792 Ferenczy István szobrászművész az MTA tagja 1842 [...]
27. 2011-11-05 / 259. szám
[...] aminek vé­gére párom jól időzített kérése tett pontot Gyeregyorsan itta kocsi [...] Zs MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE Szőts István 9 77 1 4 1 [...]
28. 1998-11-14 / 267. szám
[...] új vezér igazgatója dr Karrier István a Környezet­védelmi Miniszté­rium eddigi főosz­tályvezetője [...] elnöki posztját péntektől dr Miklósics István tölti be A szer­vezet tagjai [...] az új vezér igazgatóról Kamer Istvánról is Sajtóinformációk szerint Kamer a [...] közismert művésznek nem volt külön kérése a zenével kapcsolatban Ahhoz viszont [...]
29. 2007-11-05 / 257. szám
[...] László király Szent Imrét atyjával Istvánnal és nevelőjével Gellért püspökkel együtt [...] Bondor Lajos jelenlétében tata Szent Istvánnak a ma­gyarok első királyának és [...] korábban ismerték a kereszténységet de István a ró­mai pápához fordult tőle [...] volt faxon az igazoló jelentés kérése Egyértelmű hogy valaki spicli módra [...]
30. 2015-03-19 / 66. szám
[...] késlekedés vagy éppen a ha­lasztás kérése A több lábon állásnak tehát [...] A TOLVAJOK KEDVENC inmcnurifrT KISS ISTVÁNT A TATAI AC MMKM AUTÓJA [...]
31. 2000-06-28 / 149. szám
[...] Egy kiállítás képei Fásítás Török István polgármester nyitotta meg a kiállítást [...] rövid visszaemlékezést tartott FOTÓK VASS ISTVÁN Lábatlan legújabb büszkesége az egészségház [...] FOTÓ KISS T JÓZSEF Török István polgármester és Radócz István jegyző egybehangzóan kijelentették hogy elége­dettek [...] a szü­lők jogos igénye és kérése hogy kor szerint kerüljenek kialakítás­ra [...]
32. 1998-12-18 / 296. szám
[...] és környékük napilapja Hídépítők közös kérése ESZTERGOM PÁRKÁNY A Mária Valéria [...] Vasas Mihály Palotás Pál Kovács István Tánczos István Wágner Ferenc Nyakas Antal Építő [...]
33. 2009-06-12 / 136. szám
[...] K MAI LAPSZAMUNKAT SZERKESZTETTE Szőts István Ribáry Zoltán Új párt alakult [...] is megjárt 29 éves Székely Ist­ván a 28 esztendős Kányái Róbert [...] Esztergom Ülősztrájkba kezd­tek a Szent István Gimnázium diákjai hogy így tiltakozzanak [...] együtt a tanárokkal A diákság kéré­se volt az is hogy a [...]
34. 2014-06-04 / 129. szám
[...] el­járást a komáromi rendőrség H István ellen A gyanú sze­rint a [...] és elmondta hogy a lakók kérése jogos volt és meg­hallgatásra talált [...]
35. 1990-02-17 / 41. szám
[...] háttérben Pintér Péter és Szlis István KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI DOLGOZÓK LAPJA [...] forint Mai számunkban A Zöldek kérése Magány a szavazófülkében Álmodik a [...] Hivatala vezetőjévé pedig dr Dercze Istvánt somogyi László a Buda­pest Becs [...]
36. 1999-12-14 / 291. szám
[...] adja át a bevételt Mivel kérése nem teljesült félrelökte az alkalmazottat [...] Tatabányán a Bárdos gimnázi­umban Varga Istvánná igazgató helyettes hasonló tájékoztatást adott [...]
37. 2007-07-25 / 172. szám
[...] kapuit Vizer Helga A fiatalok kérése után az igazgatóról is döntöttek [...] Csizmadiáné N Mária és Fehér Istvánná a község­háza dolgozói a megnyitásra [...]
38. 2010-08-12 / 187. szám
[...] visszahozták az Egyesült Államokból másodszor István vá­rosába 2000 augusztusában Paskai László [...] prímás akkori esztergom budapesti ér­sek kérése volt hogy Mária mennybevételének napján [...] északi bástyán Meloccó Miklós szobrát István megkoro­názásának emlékét Sajnálatos hogy a [...]
39. 2005-08-06 / 183. szám
[...] 15 OLDAL Chmelovics Imre Kiszi István és Varga Mihály szívatja a [...] csör­gött a segélyhívó Legtöbbször szivattyúzás kérése kidőlt fák miatt hívták a [...]
40. 1994-09-16 / 218. szám
[...] Kft igazga­tója Köves Gábor írásos kérése alapján a szervezet a kft [...] fel aki a tatabányai Gál István lakótelepről küldte be pályázati művét [...]
41. 2007-09-17 / 217. szám
[...] a Naszályért díjat szombaton Maszlavér István polgármestertől az idei Naszá lyi [...] tűz­oltók is Felmerült légi segítség kérése is Lépésről lépésre kel­lett haladni [...]
42. 2009-07-28 / 175. szám
[...] sok hetero Alapvető emberi jogaik kérése de­mokráciában közügy Tinikért ez ügyben [...] politikus t 1794 1816 Dunyov István hon­véd alezredes az olasz királyi [...] kapott TATABÁNYÁ BUDAPEST Nagyapám Steiner István 1933 ban született Bánhidán Egyetemi [...] I Dankó Éva Tatabánya Steiner István átveszi aranydiplomáját a főiskolán
43. 2012-08-15 / 191. szám
[...] Ez nem jelen­Minden beteg jogos kérése hogy mindig a saját megítélése [...] tata A Magyar királyi Szent István 3 Honvéd Gyalogez­red Hagyományőrző Egyesü­let ezrednapi megemlékezést tart Szent Istvánnal áldjuk mindig a vártát címmel [...]
44. 2014-10-07 / 234. szám
[...] ülést és a szülők határozott kérése alapján vonják vissza és nyílt [...] legendája tovább el emléktábla Pluhár István volt az első sportkommentátor Az [...] is sok szállal kötődő Pluhár Ist­ván előtt tisztelegve emlékáb lát avattak [...] még a fiatal focista Pluhár Istvánt is felfedezhették az érdeklődők Élete [...]
45. 2001-05-12 / 110. szám
[...] középiskolájához hasonlóan a komáromi Kultsár István Ügyviteli Gazdasági Szakközépiskolában is bolondballagást [...] teljesült az egyik osztrák vendég kérése aki a tár­sánál mindenképpen nagyobb [...] külö­nösen szép trófea amelyhez Udvardi István hivatásos vadász kíséretében jutott az [...]
46. 2004-09-21 / 221. szám
[...] Tatabányán felújítják a felsőgallai Szent István utat és megvalósulnak a műszaki [...] parkolójában A fegyveres rablásról Keil István rendőr alezredes a vá­rosi kapitányság [...] követelte az útonálló Mivel egyik kérése sem telje­sült előrántott egy kést [...]
47. 2009-03-04 / 53. szám
[...] 200 at is mondta Hiller István oktatási miniszter miután egyeztetett az [...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
48. 2011-04-01 / 76. szám
[...] Tamás a Vo­lán vállalathoz és kérése Né­meth Tamásnál nem csupán megértésre [...] se­gédpüspökének kezdeménye­zésére alapította a Vályi István díjat Komárom Esztergom Me­gye Közgyűlése [...]
49. 2009-10-07 / 235. szám
[...] Nem adtak I helyet Karadzsics kérésé nek a kezdést legalább tíz [...] biztos növekedési pá­lyára fogalmazott Göndör Ist­ván Az MSZP vezérszónoka arra biztatta [...]
50. 1990-03-13 / 62. szám
[...] én 1 Megyei Választási Iroda kérése A megyei Választási Iroda amely [...] Zsíros László és Pru zsina István Csaba is Szűrös Mátyás levele [...] ta­nárok diákok A Komáromi Széchenyi István Közgazdasági Szakkö­zépiskolában március 14 én [...]