3. oldal, 188 találat (0,054 másodperc)

Találatok

41. 1989-12-02 / 286. szám
[...] Ildikó fia Bence Kis­bér Oláh Sándor és F hér Hajnalka Rozália [...] Ferenc és Korbeák Ve­ronika Lédeezi Sándor és Máhli Melinda Németh Sándor Tibor és Rúpa Erzsébet Varga [...] igazgató Heinz Pernegger illetve Szabó Szaniszló szavaiból ki­derült hogy az azbesztce­ment [...] munkáskezekre is szükség van Ecfcí Sándor a szakszer­vezeti bizottság titkára a [...]
42. 1989-12-07 / 290. szám
[...] és azt elfoga­dásra javasolta Vida Sán­dor a komáromi termelő szövetkezet elnöke [...] az élel­miszer gazdaságot bombáz­zák Jankovszky Sándor az agrárreformkör titkára a TESZÖV [...] az idén is megvalósult Szabó Szaniszló a vállalat magyar ügyvezető igazgató­ja [...] változás az új cégfor­mában Szabó Szaniszló el­mondta hogy Ausztriában is szokásos [...]
43. 1989-12-22 / 303. szám
[...] Kamaramuzsika 16 05 Táltoskirály Makkai Sándor regényének rádióválto­zata IH 3 rész [...] 15 Az operaközvetítés folytatása Köz­ben Szaniszló és a végzet asszonya 17 [...]
44. 1990-04-11 / 4. szám
1990 április 11 szerda LEO SZANISZLÖ napja A Nap kél 6 [...] Kilencven éve szüle­tett Kassán Márai Sán­dor 1900 1989 író költő esszéista [...]
45. 1990-07-04 / 74. szám
[...] Azbeszt­cementipari Vállalat igazga­tója személyében Szabó Szaniszló a korábbi magyar ügyvezető igazgató [...] ja Jövőre már a felújított Sándor palota lesz az első reprezentatív [...]
46. 1990-08-15 / 110. szám
[...] Tatabányán a Gyermekek Háza Hubayné Szaniszló Ildikó a városi tanács művelődési [...] 32 sz 17 1 Barsi Sándor fegyvergyűj­teménye Ácson a Gyár u [...]
47. 1990-09-11 / 132. szám
[...] Vecsési Rendes embereket festek Szabó Szaniszló az Eternit Kft igazgatóhelyettese köszönti [...] Nyergesújfalu díszpolgári cí­met adományozott Vecsési Sán­dor festőművésznek A Duoa parti település [...] vállalatok képviselői ajándékokkal köszöntötték Vecsési Sándor 1930 ban született Nyergesújfalun Karonülő [...] mesél az ecset nyelvén Ve­csési Sándor megfogal­mazásában rendes embe­reket fest Nyergesújfalun [...]
48. 1990-09-13 / 134. szám
[...] Tarján Handl Antal raktáros Gajdó Sándor vízve­zeték szerelő Kesztölc Nebehaj Ferencné [...] vezeti egy­ben polgármesterjelöltünk dr Dobzsevics Sándor szü­lész nőgyógyász Legyen Oroszlány európai [...] Fonód Gi­zella 7 vk Donka Sándor 8 vk Módi Mihály 9 [...] István Magyary tatai tevékenységével foglalkozott Szaniszló József és Andrássy Mária a [...]
49. 1990-11-24 / 195. szám
[...] fia Roland István Szo ták Sándor és Varga Krisztina fia Krisztián [...] és Antal Mária fia Ákos Szaniszló Tamás és Ba­logh Margit fia [...] Varga Marianna fia And­rás Cservenák Sándor és Nagy Judit leánya Edina [...] tér Mária leánya Tímea Papp Sándor és Szöllősi Kata­lin leánya Katalin [...]
50. 1991-02-23 / 46. szám
[...] Kétszázhuszonöt éve hunyt el I Szaniszló 1677 1766 lengyel ki­rály Posen [...] a svéd sereget s ezzel Sza­niszló lengyel uralmá­nak is vége szakadt [...] Huszka Magdolna leánya Erika Németh Sándor Tibor és Rupa Erzsébet fia Sándor Ti­bor Szentgyörgyi András és Demeter Mónika fia Ákos Vass Róbert Sándor és Gaál Edit leánya Adél [...]
51. 1991-04-11 / 84. szám
[...] 1991 április 11 csütörtök LEÓ SZANISZLÓ napja A Nap kéi 6 [...] órakor Tatabá­nyán a Körösi Csorna Sándor Általános Iskolá­ba Albert János és [...]
52. 1991-07-10 / 160. szám
[...] őregfiú sportolója között a győzelmet Szaniszló József szerezte meg 5478 pont [...] házaspár kiválóan szerepelt hiszen Urbanik Sándor a Tatabányai Bányász ver­senyzője 20 [...]
53. 1991-10-08 / 236. szám
[...] elő­ször a főutcán a Petőfi Sándor Művelődé­si Ház előtt csodálhatta meg [...] a táncos lábú vendégeknek Tóth Sándor Milliók képzésre munkahelyteremtésre A megyei [...] Hajnalra őket is előállítot­ták Kovács Szaniszló rendőr őrmester veze­tésével Szeptember 16 [...]
54. 1992-04-11 / 87. szám
[...] április 11 szombat LEÖ és SZANISZLÓ napja További néi napok Ariel [...] 52 A katolikus naptárban Szent Szaniszló püspök vértanú emléknapja A ki­váló képzettségű Szaniszlót 1072 ben Krakkó püspöké­vé szentelték [...] poslatmlatnz kérjük eljuttetev Körösi Csorna Sándor túra A természet és a [...]
55. 1992-05-18 / 116. szám
[...] megemlékezett így Györffy György Villányi Szaniszló Helischer József Fényes Elek A [...] parti település le­hetett Dr Petényi Sándor régész Néhány fordulatos utazá­si naplót [...]
56. 1992-10-03 / 234. szám
[...] a legnagyobb forgalma thorday­Fogadóóra Száraz Sándor alpolgármes­ter október 14 én szerdán [...] bácsi Vojcsek Agnes gyógysze­rész Hubainé Szaniszló Ildikó pedagógus és Saltzer Géza [...]
57. 1992-12-02 / 284. szám
[...] Rokosz Istvánné Dudás Istvánná Bordenkó Szaniszló Bak Imre Sárközi János Sár­közi [...] Csulik András Seffer Mihályné Tóth Sándor Murcsik Pál és id Kriskó [...]
58. 1992-12-11 / 292. szám
[...] Mélyépítő Kft igaz­gatója és Szabó Szaniszló tájé­koztatót tart a beruházásról 11 [...] közétkeztetési gondok is Mint Szecsődi Sándor üzletvezető elmondta a konyhai rész [...]
59. 1993-02-25 / 47. szám
[...] 1947 08 15 hdf Szatmári Sándor 1920 Debrecen órvez 1946 03 [...] m honvéd 09 21 hdf Szaniszlói András 1915 1943 03 10 [...] honvéd 1943 02 24 hdf Szaniszló Béni 1905 Borsod m honvéd [...] 1945 12 10 hdf Szanka Sándor 1917 honvéd hdf Szánkó Sándor 1900 honvéd 1943 03 13 [...]
60. 1993-04-10 / 84. szám
[...] április 11 vasárnap Leó és Szaniszló napja Latin eredetű név jelen­tése [...] Katolikus naptár Hús vétvasárnap Szent Sza­niszló püspök és vértanú em­léknapja Napi [...] a Hu­nyadi kórház buszmegállójában Bokor Sándor olvasónk ott fe­lejtette meggyszínű kézitáská­ját [...] 26 án 13 16 Simon Sándor alpol­gármester április 30 án 8 [...]