188 találat (0,052 másodperc)

Találatok

1. 1952-01-06 / 2. szám
[...] kijavítanak Lengyel Ferenc párttitkár Sátori Sándor üz vez főmérnök Gyurkovics József [...] hat Forgó Imre hét Farkas Sándor öt és Balogh Sándor tizenegy esetben ma­radt ki igazolatlanul [...] 866 Kukucska Elemér 1155 Tóth Sándor 1152 Harmos László 1144 Szaniszló Gyula 978 forintot keresett Persze [...]
2. 1953-06-03 / 44. szám
[...] küldjék hozzá Elekes Fe­renc Csikál Sándor és Petrik István elvtársakat Szokatlan [...] a csapatot Dgy nagyjából Kaczmarczi Szaniszló a vezetővájára Na­gyon rendes ember [...]
3. 1958-01-18 / 6. szám
[...] beszélgetésük utón levelet írtak Czottner Sándor elvtársinak A levélben jelen­tős társadalmi [...] még­is megemlítünk így például Haladin Szaniszló Haladin Mihály Cseresznyés Mihály Bállá [...]
4. 1965-11-30 / 215. szám
[...] menetben A mérkőzés lefolyása Nagy Sándor a dorogiak üdvös 5 kéje [...] Nagyon szép mérkőzést hozott a Szaniszló Kardos találkozó Mindkét verseny ző [...]
5. 1969-04-18 / 87. szám
[...] 00 Iskolarádio 11 35 Járóka Sándor népi zeneka­ra játszik Pécsi Kiss [...] Tánc­zenei koktél 13 15 Lakatos Sán­dor népi zenekara játszik 13 45 [...] 54 Kemény Klió és Palcsó Sándor népdalokat énekel Lakatos La­jos cimbalmozik [...] szigetén japán ter­mészetrajzfilm 20 20 Szaniszló a nyomozó francia bűnügyi íilm [...]
6. 1969-04-26 / 94. szám
[...] szigetén japán ter­mészetrajzfilm 20 20 Szaniszló a nyomozó francia bűnügyi film [...] kitűnő állapot­ban eladó oroszlány Fürst Sán­dor utca 40 1 4 716 [...] kitűnő állapot­ban eladó B Nagy Sándor Ta­tabánya V Martos Flóra tér [...]
7. 1972-07-05 / 156. szám
[...] a magyar Alföld térké­pét Villányi Szaniszló írja a Há­rom évtized Esztergom [...] Brahms műveiből 22 20 Burka Sándor klarinétozik és tá­rogatón játszik 22 [...]
8. 1972-08-05 / 183. szám
[...] be­költözhetően eladó Tatabánya Kertváros Sziklai Sándor u 6 2 Érdeklődés 15 [...] levő lakóház garázzsal eladó Érdek­lődni Szaniszló Mihálynál ugyan­ott 2043 Kertes családi [...]
9. 1973-05-12 / 109. szám
[...] és Csen­délet című művét Szíjj Sándor is s ez a karakter [...] tetszik in­kább mert átgondoltabb ki­fejezőbb Szaniszló Gyula há­rom érdekes képe mellett [...] közül a már emlegetett Szíjj Sándor neve mellett öl veczky Gábort [...] Kantátáját Károlyi Amy és Weöres Sán­dor verseire adtuk elő Györke Zoltán [...]
10. 1973-11-24 / 275. szám
[...] Szakszervezete kulturális bizottságának osz­tályvezetője Tóvízi Sándor méltatta a találkozó jelentó ségét [...] amelynek tagjai voltak Fagy gyas Sándor a Magyar Rádió főosztályvezetője a [...] a Népművelési Intézet munkatársa Tóvízi Sándor a Bányaipari Dolgozók Szak szervezetének [...] az ELTE képviseletében Prisztc r Szaniszló egyetemi docens a botanikus kert [...]
11. 1974-01-04 / 2. szám
[...] január 4 én született Doktor Sándor orvos a pécsi mun­kásmozgalom egyik [...] Sólyám izgalmas kaland­jait Szőnyi G Sándor rendezte Solti Bertalant Avar Istvánt [...] Leona Milos Noé Pelágia Rikárd Szaniszló Szörény és Tibold Vég­képp persze [...]
12. 1974-03-06 / 54. szám
[...] a Jelenkor 3 szá­ma Weöres Sándor A mozdulat­lan mozgás című versciklusa [...] a napokban az esztergomi Petőfi Sándor Művelődési Központ két föld­szinti termében [...] Követ­kezik aztán a naiv festés Szaniszló Gyula két képére gondolunk illetve [...] Gitárral angolul 14 00 Haj­dú Sándor táncdalaiból 14 15 A vérszegény [...]
13. 1979-12-30 / 304. szám
[...] munka­társa Csillagászat és matema­tika Bérezi Szaníszló fiatal szakcsillagász Asztronómia és geológia [...] ismerkedett meg a tanulócsoport Siklócli Sándor Tatabánya
14. 1980-01-12 / 9. szám
[...] között tal­lózva emeljük ki Bródy Sándor Tanítónő című színművét A Tanítónő [...] vi ss z aemiékezésekeí dr Szaniszló József dr Ben­da Kálmán és [...] Erzsébet írt zenét s Weöres Sándor pedig az énekszövege ket alkotta [...]
15. 1980-05-18 / 115. szám
[...] kihasználó hazaiak meg­érdemelten győztek pedig Szaniszló Bálint játékosuk utánrúgásért a kiállítás [...] Bajna 0 0 vezette Kulcsár Sándor To­kod Dág 1 1 vezette [...]
16. 1980-07-05 / 156. szám
[...] elhangzott előadások szövegét is Dr Szaniszló Jó­zsef A tatai járás szerepe [...] múltat a jelennel Dr Nagy Sándor a hatvanesztendős Tatai Atlétikai Klub [...] 30 Közkívánatra 19 20 Svéd Sándor énekel 19 40 Népzenei fesztivál [...]
17. 1984-03-08 / 57. szám
[...] beszéltek Heinrich Heine és Petőfi Sán­dor költészetéről A Budapes­ti Gyermekszínház három [...] csokorból jut mindenkinek Fotó Szabó Szaniszló Ajándék Üzemünkben csaknem két évtizede [...]
18. 1984-11-02 / 258. szám
[...] utazott Indira Gandhi temetésére Gáspár Sándornak az MSZMP Politikai Bizottsága tag­jának [...] prímás fogja celebrálni a Szent Szaniszló templomban ahol Popie luszko vikárius [...]
19. 1984-11-04 / 260. szám
[...] párt és állami küldöttsége Gáspár Sándor az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja [...] ve­Varsói temetés A varsói Szent Szaniszló templom kertjében szomba­ton eltemették a [...]
20. 1985-05-31 / 126. szám
[...] és 8 úttörőcsapatot majd Egere­st Sándor tűzoltó százados a nyergesújfalui tűzoltóság [...] Solymosi Mária tanár 18 Horváth Sándor építés vezető Pál László boltvezető [...] 35 Szili Bé­la anyagbeszerző Tóth Sán­dor gépműhely vezető NYERGESÉJFALU 1 sz [...] Szamos János gondnokság­vezető 3 Szabó Szaniszló műszaki fejlesztési osztályve­zető Szunyogh Lajos [...]
21. 1985-06-21 / 144. szám
[...] 44 Kovács György 45 Ági Sán­dor 46 Illés Imre 47 Raduka [...] 2 Dénes László 3 Pánczél Sándor 4 Faragó Rezsőné 5 Papp [...] 14 Soós József 15 Ko­csis Sándor 16 Dr Paulik Ist­ván 17 [...] 2 Szamos János 3 Szabó Szaniszló 4 Varga Istvánné 5 Eckl Sándor 6 Burgermeiszter Imre 7 Me­gyei [...]
22. 1986-10-25 / 252. szám
[...] mondta a pén­tek esti búcsúvacsorán Szaniszló Ferenc Fe­hérgyarmat művelő­dési osztályvezetője Két [...] sikerült vendégségről szól Somogyi Tóth Sándor regényrészlete egy kamasz vívódásait éb­redező [...]
23. 1987-01-13 / 10. szám
[...] jan 26 13 45 Havasi Sándor jan 26 13 45 jan [...] febr 2 14 00 Szabó Sándor febr 3 16 00 Bozsányi [...] Csirke József 7 30 Kertész Sándor 14 00 Szglai Istvánné 16 [...] jan 19 6 30 Szabó Szaniszló jan 20 13 30 Papp [...]
24. 1987-01-15 / 12. szám
[...] napi sajtóterméket az előfizetőknek Gáspár Sándor egyik régi olvasónk és előfizetőnk [...] mondja a Lá­batlani Cementgyárban Horváth Sándor műszaki igazgatóhelyettes Az utolsó szénszállítmányt [...] az Eternit Az­besztcementipari Vállalat­nál Szabó Szaniszló igazga­tó Fűtőolaj készletünk még öt [...]
25. 1987-01-20 / 16. szám
[...] is hall­gatták nagy figyelemmel Eckl Sándor szb titkár üd­vözlő szavai után Szabó Szaniszló igazgató tájékoz­tatóját A vállalat azbesztcement­lemez [...] csökkentésére mondta beszéde végén Szabó Sza­niszló majd így zárta mon­dandóját Az [...]
26. 1987-02-17 / 40. szám
[...] Papp Norbert Naszály 3 Kovács Sán­dor Tata Vaszary 4 Lász­ló Imre [...] János Dorog a legeredményesebb Bánkúti Sándor Tatabánya legtechnikásabb mezőnyjá­tékos és Fodor [...] megnyerték a csapatversenyt Az együt­test Szaniszló József Kaiser László Pálvölgyi Miklós [...]
27. 1987-03-03 / 52. szám
[...] össze­ütközésbe került a tör­vénnyel Egeresi Sándor tűzoltó százados a nyergesújfalul üzemi [...] a tisz­tességes emberek közé Szabó Szaniszló az Eter­nit igazgatója és Legányi [...]
28. 1987-03-28 / 74. szám
[...] 00 óráig tartják TATA Papp Sándor tanácselnök áp­rilis 22 én délelőtt [...] 00 12 00 óráig Nagy Sándor vb titkár 10 én délelőtt [...] Mária leánya Ágnes Csolnok Szalai Sándor és Hámori Éva fia Sándor Do­rog Bartl István és Ocskó [...] és Zsiga Mária Miereisz Ervin Szaniszló és Bokros Erzsébet Tóth Zol­tán [...]
29. 1987-06-06 / 132. szám
[...] feladatokhoz különböző ha­táridők tartoznak Szabó Szaniszlótól az Eternit Az­besztcementipari Vállalat igazgatójától [...] búcsúzik a látogatóktól k Horváth Sándorékhoz annak idején nekik is ju­tott [...] Rendben lesz minden mondta Horváth Sándor
30. 1987-12-17 / 297. szám
[...] gyár vezetőit Ezt követően Eckl Sándor szb titkár ismertette azokat a [...] folyamán Az új igazgató Sza­bó Szaniszló tájékoztatójában elmondta hogy a rossz [...]
31. 1988-03-30 / 76. szám
[...] a program végrehajtásáért Dr Balogh Sándor a kör­zeti orvosok megyei szakfel­ügyelője [...] során fej­tette ki véleményét Vámos Sándor a megyei pártbi­zottság titkára a [...] plusz feladatunk lesz mondta Szabó Szaniszló az Eternit Azbesztcementipari Vállalat igazgatója [...] a művelődési osztály vezetője Varsányi Sándortól a pa­pírgyár hidrotechnológusá tól A [...]
32. 1988-04-27 / 99. szám
[...] pártbizottság első titkára és Üjvári Sándor a megyei ta­nács elnöke fogadta [...] a kormányfőt Za­la idegenforgalmáról Rosta Sándor a Balatoni Intéző Bizottság főtitkára [...] selypi tűzállócement­gyártás korszerűsítésének végrehajtásáról Szabó Szaniszló az eternit igazga­tója fűzött szóbeli [...] város komplex környezetvédelmi programjáról Horváth Sán­dort a Cement és Mészmű­vek Lábatlani [...]
33. 1988-05-30 / 128. szám
[...] közreműködés A vár lovagtermében Nagy Sándor Tata Városi Tanács vb titkárának [...] egyetemi do­cens valamint dr Berényi Sándor tanszékvezető egye­temi tanár előadásaiból kaptak [...] a kor referátumokból amiket dr Szaniszló József Andrássy Mária és dr [...]
34. 1988-06-04 / 133. szám
[...] a le­meztermékekkel voltak mondja Szabó Szaniszló igazgató Az okok között említem [...] Megyei Ta­nácsa vezető titkárának Kulcsár Sándornak részvé­telével a napokban egyez­tető értekezletet [...]
35. 1988-07-27 / 178. szám
[...] nem is járt mondja Bányi Sándor Balra lent Farkas Tibor a [...] jöttem idáig i mondja Bányi Sándor akitől gyermekeiről megtudom hogy fia [...] Magyar Viscosagyár vezérigazgatója és Szabó Szaniszló az Eter­nit Azbeszt cementipari Vállalat [...] Eternit el­képzeléseit tudtuk meg Szabó Szaniszlótól Az az­beszt részleges helyettesí­tését már [...]
36. 1988-11-12 / 270. szám
[...] 1988 november 13 vasárnap SZILVIA SZANISZLO napja Várható időjárás A ködös [...] Erzsébet fia Tamás Lábatlan Fodor Sándor és Dobai Katalin leánya Gabriella [...] PpJigó Erika leánya Erika Pálfi Sán­dor és Árvái Gizella leánya Brigitta [...] Attila és Grim Eri­ka Zsuzsanna Sándor Péter Zoltán és Lászlóvszki Tünde [...]
37. 1989-03-20 / 67. szám
[...] gyakorla­tilag egybeesik jegyezte meg Szabó Szaniszló a kft magyar ügyvezető igazgató­ja [...] bizottságot A vb elnök Lu­kasz Sándor lett Akkor fe­leannyi embernek adott [...]
38. 1989-04-22 / 94. szám
[...] Mária leánya Ildikó ALmásneszmély Mészáros Sándor és Végh Mária fia Sándor Simonies József és Landesz Györgyi [...] Lujber Franciska fia Gábor Lipka Sándor és Potó Ilona fia Zoltán [...] Erika leánya Éva Eri­ka Vajda Sándor és Fülöp Zsu­zsanna fia Attila [...] Etelka Nyergesújfalu Kozák Gábor és Szaniszló Gyöngyi Oroszlány Horváth Ákos és [...]
39. 1989-10-04 / 234. szám
[...] segítettek a tanintézmények A Jávor­ka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai számára idén [...] fenti képünk is amelyen Véber Sándor és Szabó Sándor két tatabányai rokkant nyugdíjas bányász [...] lapunkban korábban hírt adtunk Véber Sándor nagy mennyiségű és súlyú pöfeteg [...] a Magyar Viscosagyár vezérigaz­gatója Szabó Szaniszló az Eternit igazgatója Bádi Béla [...]
40. 1989-10-11 / 241. szám
[...] 21 25 Hatodik szimfónia Weöres Sándor verse Kb 21 45 Az [...] köszönetét mindazoknak akik drága halottunk SZANISZLÓ ISTVÁN hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek [...] nagyapa test­vér és rokon GYÜRÜSI SÁNDOR nyugdíjas tűzoltó 64 éves korában [...]
41. 1989-12-02 / 286. szám
[...] Ildikó fia Bence Kis­bér Oláh Sándor és F hér Hajnalka Rozália [...] Ferenc és Korbeák Ve­ronika Lédeezi Sándor és Máhli Melinda Németh Sándor Tibor és Rúpa Erzsébet Varga [...] igazgató Heinz Pernegger illetve Szabó Szaniszló szavaiból ki­derült hogy az azbesztce­ment [...] munkáskezekre is szükség van Ecfcí Sándor a szakszer­vezeti bizottság titkára a [...]
42. 1989-12-07 / 290. szám
[...] és azt elfoga­dásra javasolta Vida Sán­dor a komáromi termelő szövetkezet elnöke [...] az élel­miszer gazdaságot bombáz­zák Jankovszky Sándor az agrárreformkör titkára a TESZÖV [...] az idén is megvalósult Szabó Szaniszló a vállalat magyar ügyvezető igazgató­ja [...] változás az új cégfor­mában Szabó Szaniszló el­mondta hogy Ausztriában is szokásos [...]
43. 1989-12-22 / 303. szám
[...] Kamaramuzsika 16 05 Táltoskirály Makkai Sándor regényének rádióválto­zata IH 3 rész [...] 15 Az operaközvetítés folytatása Köz­ben Szaniszló és a végzet asszonya 17 [...]
44. 1990-04-11 / 4. szám
1990 április 11 szerda LEO SZANISZLÖ napja A Nap kél 6 [...] Kilencven éve szüle­tett Kassán Márai Sán­dor 1900 1989 író költő esszéista [...]
45. 1990-07-04 / 74. szám
[...] Azbeszt­cementipari Vállalat igazga­tója személyében Szabó Szaniszló a korábbi magyar ügyvezető igazgató [...] ja Jövőre már a felújított Sándor palota lesz az első reprezentatív [...]
46. 1990-08-15 / 110. szám
[...] Tatabányán a Gyermekek Háza Hubayné Szaniszló Ildikó a városi tanács művelődési [...] 32 sz 17 1 Barsi Sándor fegyvergyűj­teménye Ácson a Gyár u [...]
47. 1990-09-11 / 132. szám
[...] Vecsési Rendes embereket festek Szabó Szaniszló az Eternit Kft igazgatóhelyettese köszönti [...] Nyergesújfalu díszpolgári cí­met adományozott Vecsési Sán­dor festőművésznek A Duoa parti település [...] vállalatok képviselői ajándékokkal köszöntötték Vecsési Sándor 1930 ban született Nyergesújfalun Karonülő [...] mesél az ecset nyelvén Ve­csési Sándor megfogal­mazásában rendes embe­reket fest Nyergesújfalun [...]
48. 1990-09-13 / 134. szám
[...] Tarján Handl Antal raktáros Gajdó Sándor vízve­zeték szerelő Kesztölc Nebehaj Ferencné [...] vezeti egy­ben polgármesterjelöltünk dr Dobzsevics Sándor szü­lész nőgyógyász Legyen Oroszlány európai [...] Fonód Gi­zella 7 vk Donka Sándor 8 vk Módi Mihály 9 [...] István Magyary tatai tevékenységével foglalkozott Szaniszló József és Andrássy Mária a [...]
49. 1990-11-24 / 195. szám
[...] fia Roland István Szo ták Sándor és Varga Krisztina fia Krisztián [...] és Antal Mária fia Ákos Szaniszló Tamás és Ba­logh Margit fia [...] Varga Marianna fia And­rás Cservenák Sándor és Nagy Judit leánya Edina [...] tér Mária leánya Tímea Papp Sándor és Szöllősi Kata­lin leánya Katalin [...]
50. 1991-02-23 / 46. szám
[...] Kétszázhuszonöt éve hunyt el I Szaniszló 1677 1766 lengyel ki­rály Posen [...] a svéd sereget s ezzel Sza­niszló lengyel uralmá­nak is vége szakadt [...] Huszka Magdolna leánya Erika Németh Sándor Tibor és Rupa Erzsébet fia Sándor Ti­bor Szentgyörgyi András és Demeter Mónika fia Ákos Vass Róbert Sándor és Gaál Edit leánya Adél [...]
51. 1991-04-11 / 84. szám
[...] 1991 április 11 csütörtök LEÓ SZANISZLÓ napja A Nap kéi 6 [...] órakor Tatabá­nyán a Körösi Csorna Sándor Általános Iskolá­ba Albert János és [...]
52. 1991-07-10 / 160. szám
[...] őregfiú sportolója között a győzelmet Szaniszló József szerezte meg 5478 pont [...] házaspár kiválóan szerepelt hiszen Urbanik Sándor a Tatabányai Bányász ver­senyzője 20 [...]
53. 1991-10-08 / 236. szám
[...] elő­ször a főutcán a Petőfi Sándor Művelődé­si Ház előtt csodálhatta meg [...] a táncos lábú vendégeknek Tóth Sándor Milliók képzésre munkahelyteremtésre A megyei [...] Hajnalra őket is előállítot­ták Kovács Szaniszló rendőr őrmester veze­tésével Szeptember 16 [...]
54. 1992-04-11 / 87. szám
[...] április 11 szombat LEÖ és SZANISZLÓ napja További néi napok Ariel [...] 52 A katolikus naptárban Szent Szaniszló püspök vértanú emléknapja A ki­váló képzettségű Szaniszlót 1072 ben Krakkó püspöké­vé szentelték [...] poslatmlatnz kérjük eljuttetev Körösi Csorna Sándor túra A természet és a [...]
55. 1992-05-18 / 116. szám
[...] megemlékezett így Györffy György Villányi Szaniszló Helischer József Fényes Elek A [...] parti település le­hetett Dr Petényi Sándor régész Néhány fordulatos utazá­si naplót [...]
56. 1992-10-03 / 234. szám
[...] a legnagyobb forgalma thorday­Fogadóóra Száraz Sándor alpolgármes­ter október 14 én szerdán [...] bácsi Vojcsek Agnes gyógysze­rész Hubainé Szaniszló Ildikó pedagógus és Saltzer Géza [...]
57. 1992-12-02 / 284. szám
[...] Rokosz Istvánné Dudás Istvánná Bordenkó Szaniszló Bak Imre Sárközi János Sár­közi [...] Csulik András Seffer Mihályné Tóth Sándor Murcsik Pál és id Kriskó [...]
58. 1992-12-11 / 292. szám
[...] Mélyépítő Kft igaz­gatója és Szabó Szaniszló tájé­koztatót tart a beruházásról 11 [...] közétkeztetési gondok is Mint Szecsődi Sándor üzletvezető elmondta a konyhai rész [...]
59. 1993-02-25 / 47. szám
[...] 1947 08 15 hdf Szatmári Sándor 1920 Debrecen órvez 1946 03 [...] m honvéd 09 21 hdf Szaniszlói András 1915 1943 03 10 [...] honvéd 1943 02 24 hdf Szaniszló Béni 1905 Borsod m honvéd [...] 1945 12 10 hdf Szanka Sándor 1917 honvéd hdf Szánkó Sándor 1900 honvéd 1943 03 13 [...]
60. 1993-04-10 / 84. szám
[...] április 11 vasárnap Leó és Szaniszló napja Latin eredetű név jelen­tése [...] Katolikus naptár Hús vétvasárnap Szent Sza­niszló püspök és vértanú em­léknapja Napi [...] a Hu­nyadi kórház buszmegállójában Bokor Sándor olvasónk ott fe­lejtette meggyszínű kézitáská­ját [...] 26 án 13 16 Simon Sándor alpol­gármester április 30 án 8 [...]
61. 1993-04-28 / 98. szám
[...] 1945 02 10 hdf Szimon Sándor 1913 honved 1945 01 22 [...] 07 22 hdf Sóié Site Sándor 1907 Hódmezővásárhely honved 1945 04 [...] 1945 05 23 hdf Sütő Sándor 1921 Karcag Szolnok m honvéd [...] SchulteiszEva Schulteisz íren Szamiszló Mihály Szaniszló Ferenc Szaniszló János SzőnyiJános Szonyi Sándor Szdnyi Imre Szonyi István Sonnenteld [...]
62. 1993-04-28 / 98. szám
[...] 1943 09 23 hdf Szcelusz Sándor 1910 1945 02 15 hdf [...] 1945 04 05 hdf Szüdorűk Sándor 1908 honved 1945 04 10 [...] 1946 12 03 hdf Szönyi Sándor 1913 Tordas Fejér m tizedes [...] 1945 05 09 hdf Stefán Szaniszló 1913 honvéd 1943 03 17 [...]
63. 1993-05-07 / 105. szám
[...] Domitilla Germán Gusztáv Napóleon Pál Szaniszló viktor Katolikus naptár Boldog Gizella [...] nemcsak kérnek adnak is Péntek Sándor Fotó Fodor Zsolt Magyar Kupa [...]
64. 1993-06-19 / 141. szám
[...] Bencsik Já­nos polgármester és Száraz Sándor alpolgármester is végig gurulta a [...] páros döntőben játszottam amelyet végignézett Szaniszló Sándor a megyei kosárlabda szövetség elnöke [...]
65. 1993-11-13 / 265. szám
[...] Danton 1993 november 13 szombat Szaniszló és Szilvia napja Szaniszló szláv eredetű név jelentése állhatatossá­gával [...] 8 12 óra kö­zött Simon Sándor alpolgár­mester november 26 án 12 [...]
66. 1993-12-29 / 303. szám
[...] Tatabánya TIKO ébresztőórát nyer­tek Scharf Szaniszló Orosz­lány Révész László Almásfü­zitő Papp [...] György és neje Ta­tabánya Kovács Sándor Al másneszmély Tamás László Tatabánya [...] ifj Balogh Lajos Leányvár Ilorszki Sándor Baj Tóth Lászlóné Csép Melicher [...] Komárom Horváth László Tatabánya Szőke Sán­dor Vértesszőlős György Ist­vánná Tatabánya Zsigó [...]
67. 1994-01-15 / 12. szám
[...] Érdek­lődni P Sz V Veres Sándor Szőny Ifjúság út 2 b [...] ismerték és szerették hogy özv Szaniszló Istvánná született Csite Anna 64 [...]
68. 1994-04-11 / 84. szám
[...] Glória Godiva Laura Leon Le­ona Szaniszló Teó Katolikus naptár ApCsel 4 [...] az MSZP or­szággyűlési képviselője és Sán­dor László az MSZOSZ Egész­ségbiztonsági Önkormányzat [...] Független Kisgazdapárt Tatán a Jávorka Sándor Mező gazdasági Szakközépiskolában A fórum [...]
69. 1994-08-26 / 200. szám
[...] Hangverseny délidöben 13 10 Szokolay Sándor ope­ráiból 14 00 Hírek Időjárás [...] Beszélgetás a 70 áves Jáki Szaniszlóval 25 13 50 Baywatch 1 [...]
70. 1994-08-29 / 202. szám
[...] a Polgárvédelem városi parancsnokságának Orosz Sándor alezredesnek Nagyon kellemes órákat töl­töttünk [...] község határában a Körösi Csorna Sándorról elnevezett sztupa volt Ezt a [...] a helyi szakirodalomból is Priszter Szaniszló Növényneveink című munkájában egyenesen hibás­nak [...]
71. 1994-09-02 / 206. szám
[...] 35 Szepessógi történet A szamárfejü Szaniszló Krúdy Gyula novellája 1 rész [...] Juli Gil Sam Shepard Gáspár Sándor Otis Wilford Brimley Simon György [...]
72. 1994-10-26 / 252. szám
[...] 1943 02 25 hdt Cudargei Sándor 1910 Pápakovácsi szakaszv 1945 08 17 hdf Cue Sándor 1914 Hajdúnánás Hajdú m 1945 [...] 1945 02 17 hdf Conento Sándor 1907 Tiszaroff Szolnok m honvéd [...] 01 hdf Cseke József 1906 Szaniszló Szatmár m honvéd 1945 04 [...]
73. 1995-06-24 / 146. szám
[...] újmiséjét az Örök Városban Szent Szaniszló vértanú sírja fölött Dr Erdős [...] a bányaigazgató családjánál dr Schmidt Sándoréknál sza­kácsnő volt Miért és milyen [...]
74. 1995-11-02 / 257. szám
[...] a Naprendszerben címmel dr Bérezi Szaniszló egyetemi adjunktus a buda­pesti tudományegyetem [...] keresi kenyerét Szoros barátságba került Sándor György humora listával aki közös [...]
75. 1995-12-23 / 301. szám
[...] 29 Hétfő A kázmér Szilárd Sándor Ede Irén írisz Hugó Húsvét [...] Benedek Gedeon Johanna Izidor Leó Szaniszló Andrea Ilma Márk l 8 [...]
76. 1996-11-13 / 267. szám
[...] Eugén Jenő Kilény Kilián Mik­lós Szaniszló Szolón ÉVFORDULÓ E napon hunyt [...] Bekker Ilona le­ánya Ramóna Szabó Sándor és Kacsándi Edina fia Benjá­min [...] Zsuzsanna fia Gergő Oroszlány Molnár Sándor és Varga Tünde leánya Vivien [...] Magyary Zoltán művelő­dési központban Járai Sándort képünkön harmonikázás közben kaptuk lencsevégre [...]
77. 1997-02-04 / 29. szám
[...] Szóka Júlia Medgyesi Mária Mucsi Sándor Benkóczy Zol­tán A bemutató időpontja [...] sze­rencse ezúttal Grenkus Krisztinának és Szaniszló Tamás­nak kedvezett fotó haraszti Norbert [...]
78. 1997-04-01 / 75. szám
[...] fia Dániel Ákos Baj Máté Sándor és Andrei Erika leánya Veronika [...] Szabina Emí­lia és fia Adrián Szaniszló Persik István és Szabó Katalin [...] főhadnagy a nyergesújfalui rendőrőrs meg­Dodonka Sándor és Bujdosó Il­dikó fia Máté Sándor Wang Jiang és Nagy Hajnalka [...]
79. 1997-05-07 / 105. szám
[...] Domi tilla Germán Napóleon Pál Szaniszló Viktor ÉVFORDULÓ Boldog Gizella ünnepe [...] in­gyenes Az ezredes fogad Váradi Sándor ezredes Komá rom Esztergom megyei [...]
80. 1997-12-15 / 292. szám
[...] Marton Ká­roly 316 6 Soós Sándor 314 Égetőmű SC R Vasút [...] Fábri Kovács J Dorog Bán Szaniszló 3 Kohl 1 Keserű 9 [...]
81. 1998-03-13 / 61. szám
[...] Dóka Haász József és Varga Sándor távozott ér­kezett viszont Manga Zsolt [...] mellé állnak Nagyigmándi KSK Nagy Sándor a csapat trénere felemás képről [...] 7 Tóth Sz Pralovszki 1 Szaniszló 1 Edző Buzási József Az [...]
82. 1998-04-06 / 81. szám
[...] Vörös Deák Füles Edző Nagy Sándor ÁCS Kovács Mórocz Rácz Rusznyák [...] küzdelemben igazságos eredmény született Nagy Sándor Jó iramú időn­ként színvonalas mérkőzésen [...] KÖRNYE Harmath Duka Vincze Szőcze Sándor Halász Kristyák Miksi Lempa Boros [...] 2 Szabó Völgyi Dorog Bán Szaniszló Szé lesi 1 Dohány A [...]
83. 1998-05-02 / 102. szám
[...] Bodó Vajda Salik Marosi Péntek Sándor Férfi és női kézilabda NB [...] Herczegh Dorog Bán Kottesz 1 Szaniszló 1 Kohl 8 Keserű 4 [...] ez nem lehetetlen ha Varga Sándor edző fiai elhiszik végre hogy [...]
84. 1998-05-07 / 106. szám
[...] Domi tilla Germán Napóleon Pál Szaniszló Viktor Komáromi tévé A Komáromi [...] Tamás Kiss Ernő Mocsai Nagy Sándor Dob Komá­romi és Naszályi utcák [...]
85. 1998-05-11 / 109. szám
[...] Minden tiszteletem a fiúké Péntek Sándor Férfi teke osztályozó a Szuper [...] A Zoltek játékosainak eredmé­nyei Fegyveres Sándor 675 Farkas Sándor 736 Torda Elemér 699 ifj [...] 8 Cserék Híd­végi Keserű 2 Szaniszló 1 Do­hány T 1 Arató [...]
86. 1998-05-25 / 121. szám
[...] Duka Szőcze Aradi Miksi Sely­mes Sándor Rottemberger Kris tyák Szabó Milkó [...] Haász Király Andor Edző Heimüller Sándor JÓK Bajnóczi Kalmár illetve a [...] ajándékba adtunk két pontot Heimüller Sándor Két azonos képességű csapat találkozóján [...] átlövőjét Golovkót Buzási mester végül Szaniszlót küldte ki rá ember­fogásra s [...]
87. 1998-10-16 / 243. szám
[...] Ferenc Gál István ltp 212 Szaniszló Mária Gál István ltp 710 [...] La­jos Ifjúmunkás út 2 Takács Sándor Komáromi út 35 Könyvbe kötik [...]
88. 1999-04-10 / 83. szám
[...] Arieila Gemma La­ura Leon Leona Szaniszló Két találós kérdés Milyen fegyverrel [...] veszettség ellen Pasztőrrel Értett Nagy Sándor a sző­nyegtisztításhoz Minden bizonnyal hiszen [...]
89. 1999-09-21 / 220. szám
[...] L Szabó I Edző Nagy Sándor VÉRTESI ERŐMŰ Vági Tö­rök Daróczi [...] Gyuga Zóka Schmuck Edző Heimüller Sándor GÓLSZERZŐ Szalontai 2 IFI TABAK [...] Edző Gaál Szabolcs DOROG Nyögér Szaniszló 7 Keserű 5 Falusi 3 [...] 380 forint Napi sportszerkesztő Péntek Sándor komArom­ESZTERGOM HEGYEI MÓRA A ÄATESZ [...]
90. 1999-09-28 / 226. szám
[...] vezette Barassó Simon Dorog Nyögér Szaniszló 2 Arató I Dohány A [...] Dián R Bodor Edző Nagy Sándor GÓLSZERZŐ Heider Kovács Farkas IFI [...] Vass Tromposch Zóka Edző Heimüller Sándor VÁRGESZES Szekér Hernádi Kláris Házenfratz [...]
91. 1999-10-05 / 232. szám
[...] 7 Mint azt dr Nagy Sándor a szer­A Bécs Sopron Győr [...] DOROG Nyögér Bolány T 1 Szaniszló 9 Falusi 9 Dohány A [...] 3 2 2 0 Nagy Sándor 7 Naszály 322 17 10 [...] Ubomyák Szegedi Holczapfer Edző Heimüller Sándor 12 Csém 232 8 10 [...]
92. 1999-10-12 / 238. szám
[...] Székely Csaba Rigán József Németh Sán­dor 27 5 2 Vértesi Erőmű [...] Sipos István Erős György Bányai Sándor Barsvári László 26 5 3 [...] 7 pont 3 tábla Bányai Sándor Vértesi Erőmű 7 5 pont [...] Arató 1 Dohány T 4 Szaniszló 4 Dohány A 3 Falusi [...]
93. 1999-10-19 / 244. szám
[...] Csaba közmeg­elégedésre vezetett mérkőzéseket Péntek Sándor Tabellaparádé Megyei H osztályú labdarúgó [...] Bánsági Szabó I Edző Nagy Sándor NASZÁLY Kisbenedek Szenna Mátyás Járfás [...] Zóka Kerling Schmuck Edző Heimüller Sándor GÓLSZERZŐ Augusztin 2 Mucsi 11 [...] Dorog Hídvégi Dohány T 12 Szaniszló 6 Vajda Pecsák Falusi 4 [...]
94. 1999-11-02 / 255. szám
[...] Schmuck Gyuga Szűcs Edző Heimüller Sándor Gólszerző Szabó Nagy illet­ve Orlovits [...] Vasi K Bánsági Edző Nagy Sándor BAJÓT Tóth Kriszeg Pokorni Lévai [...] DOROG Nyöger Dohány T Ara­tó Szaniszló 6 Keserű 5 Falusi 7 [...] Keserű felépült hosszú sérülésé­ből sajnos Szaniszló megsérült a boká­ján Korszerű szép [...]
95. 1999-11-13 / 265. szám
[...] Jenő Kilény Kili án Miklós Szaniszló Szolón ÉVFORDULÓ E napon született [...] vendégünk a tatabányai Tubi alias Sándor Imre Van aki kap egyet [...]
96. 1999-11-17 / 268. szám
[...] egy része könyv formában megjelent Sándor Imre alias Tu­bi történeteit elmesélte [...] A levegőben volt már hogy Sándor Imre történeteinek vala­mikor írásban is [...] mellett W Csorna Éva mellett Sándor Imre dedikál fotó Kiss A [...] vezette Kuli Prezsinszki Dorog Nyögér Szaniszló 3 Vajda Keserű 7 Falusi [...]
97. 1999-11-25 / 275. szám
[...] csütörtök Gyorshírek Zeneiskolai esték Tatabánya Szaniszló Ferenc kül­politikai újságíró a Panoráma [...] öcséd sógornőd és gyermekei Skrek Sándor Sárisáp 70 születésnapod alkalmából mit [...]
98. 1999-12-01 / 280. szám
[...] évadban az Elek Gyuia Iványi Sán­dor duó okozta az év nagy [...] aranyérmet sze­reztek Nagyszerű eredménylista Iványi Sándor nem véletlenül lett az év navigátora Iványi Sándor az LHG Sport Tata tagja [...] Páldi Dorog Nyögér Falusi 3 Szaniszló 6 DolányA 2 Tóth Sz [...]
99. 2000-03-16 / 63. szám
[...] 19 50 Esti showder Fábrv Sándorral 21 25 Zsoldosok akció­film 22 [...] Elnökévé egyesület professzionális szerve dr Szaniszló Mihályt választották zet amely a [...]
100. 2000-04-11 / 85. szám
[...] óra 06 perckor LEÓ és SZANISZLÓ napja Leó latin eredetű név jel oroszlán Szaniszló a szláv Stanislav név­ből jel [...] el 1842 ben Körösi Csorna Sándor és 1951 ben Zsögön Zoltán [...]

 

  • 1
  • 2