5. oldal, 240 találat (0,056 másodperc)

Találatok

201. 2008-10-29 / 253. szám
[...] asztaláról címmel beszél­gettek a Szent István Király Múzeum Rendházában A hatodikosok [...] 1941 1923 Donáth Ferencné sz Bozóky Éva újságíró ta­nár könyvtáros t [...]
202. 2009-01-17 / 14. szám
[...] futófolyosón vezényelt tréninget Simon Bállá István erőnléti edző Tököli Attiláéknak A [...] II korcsoport 1 Pónya Sára Bozóky Mi­hály Általános Iskola Pilis­marót III [...] IV kcs 1 Pónya Zsófia Bozóky Mihály Álta­lános Iskola Pilismarót VI [...] III kcs 1 Takács Márton Bozóky Mihály Álta­lános Iskola Pilismarót TV [...]
203. 2009-03-04 / 53. szám
[...] órakor lesz A kiállítást Dallos István fo­tóművész és Cserteg István kultúrafejlesztő ajánlja az érdeklődőknek Régi [...] tudtok alapítvány jóvoltából a pilismaróti Bozóky Mihály Álta­lános Iskola minden osztályának [...] ÉN HALTAK MEG 1172 III István magyar király 1162 1813 Chudy [...]
204. 2009-05-22 / 119. szám
[...] közgyűlés elnöke és dr Kiss István a Magyar Kézilabda Szö­vetség napokban [...] Zoltán olim­piai bajnok labdarúgó és Bozóky Imre volt MLSZ elnök is [...] vezeté­sében A sportigazgatói teendő­ket Baranya István látja el a jo­gi képviseletről Bozóky Imre gondoskodik Szakmai tanács­adó lesz [...]
205. 2009-06-13 / 137. szám
[...] Micimackó Óvoda dolgo­zója és Kovács István a polgár mesteri hivatal munkatársa [...] egy igen fontos beruházás A Bozóky Mihály Általános Iskola infrastrukturális fej­lesztési [...] A Gyűjt a Vöröskereszt Vimrázy Istvánná a Magyar Vö­röskereszt megyei igazgatója [...]
206. 2009-06-16 / 139. szám
[...] János tatabányai polgármester és Bunda Ist­ván az Északdunántúli Vízmű Zrt vezérigazgatója [...] együtt fogal­mazott a polgármester Bunda István cégvezető azt emelte ki nem [...] további 700 milliós megbízást Bunda István nyomatékosítot­ta hogy az alaptevékenységet a [...] László pol­gármester szavaiból kiderült a Bozóky Mihály nevét viselő in­tézmény felújítására [...]
207. 2009-08-25 / 198. szám
[...] hogy hatalmas fejlesztésbe kezdhet a Bozóky Mihály Általános Iskola A mun­ka [...] Gasparovic szlovák államfőt a Szent István szo bor avatására de az [...] Senki ne tegyen úgy mintha István szlovák király lett volna Nekünk [...] Ciril és Metód szobrának miköz­ben Istvánnak egy szép te­ret biztosítottak 8 [...] A ROMÁK MEGÖLESERE BUZDÍTOTT CS ISTVÁN
208. 2009-09-21 / 221. szám
[...] alapítvány munkatársa A helyieket Hegyi István Pap Ferencné Zdosek Sándorné De [...] Ferencné G Szabó Mihályné Kovács Istvánná Bárdi Zoltán Hordós István Ne­mes Attila és aljegyzőként dr [...] képbe került szer­Ötletelés közben Hegyi István Pap Ferencné és Zdosek Sándorné [...] az órarend szerinti munka a Bozóky Mihály Álta­lános Iskolában Az elhúzódó [...]
209. 2010-05-21 / 117. szám
[...] meddig le­szek felakasztva születtek Kalányos István és Hesz Aranka fia Ákos [...] Patrik Mihály Kisbér Hánta Bíró István ISE 2 S 333 S [...] fia Szilárd Tóth Szabolcs és Bozóky Marianna fia Dávid Tóth Zoltán [...]
210. 2010-08-18 / 192. szám
[...] több intézménynél Munkatársainktól pilismarót A Bozóky Mihály Általános Iskola bővítése és [...] iskolaigazgató Pallagi Tibor és Imre István az IMV vezetője AKI ISKOLÁT [...] elődök mint az isko­lai névadó Bozóky Mihály kán­tor tanító nyomdokain halad [...]
211. 2010-09-16 / 216. szám
[...] díjak befagyasztásához szük­séges megegyezés Landorn István tatabánya Schmidt Csaba em­lékeztetett arra [...] első hetében megtartott témahétnek a Bozóky Mihály Általános Iskolában A szakmai [...]
212. 2011-01-04 / 2. szám
[...] felelős államtitkár fővéd­nök majd Dinnyés István Lábatlan illetve Duka Gá­bor Karva [...] szü­netet rendeltek el hétfőtől a Bozóky Mihály Általános Is­kolában Az intézményben [...] mostantól egy átmeneti a Gál István lakó telepi szálláson tudja csak [...]
213. 2011-01-29 / 24. szám
[...] 29 SZOMBAT Gyönyörű a megújult Bozóky Mihály iskola avatás Széles körű [...] tíz tanulócsopor­tos csaknem 190 tanulós Bozóky Mihály Általános Iskola a TÁMOP [...] segített benne az utód Pergel István Csaba is Mindany nyiuknak gratulálunk [...] G HIRDETÉS Befejeződött a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási infrastrukturális [...]
214. 2011-03-05 / 54. szám
[...] Jótékonykodnak az iskoláért PILISMARÓT A Bozóky Mi­hály Általános Iskola tantes­tülete és [...] kapható pucolva is Ta­tabánya Szt István út 33 30 589 9097 [...]
215. 2011-05-26 / 122. szám
[...] Községi és Iskolai Könyvtár­ban Fekete István park 1 ál­landó bemutató nyílik [...] Nemhiába gyűjtötte a dalokat énekverseny Bozóky Mihályra emlékeztek Pilismaróton MEGYEI INFORMÁCIÓ [...] korlátozott számban kiadók pilismarót A Bozóky Mihály Ál­talános Iskola és a [...] gyermekek teljesítmé­nyét ismert művészek értékelték Bozóky Mihály leszármazottja Pastinszky Krisztina művészet [...]
216. 2011-07-12 / 161. szám
[...] illeszkedik vagyis kék feke­te lesz Bozóky jelezte még hogy az együttes [...] m 2 Nagy Gá­bor Köles István Esztergomi Hajós Egylet K l [...] m 5 Nagy Gábor Kö­les István Esztergomi Hajós Egy­let K 2 [...]
217. 2011-07-26 / 173. szám
[...] az informatikai infrastruktúrafejlesztés a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában A fejlesztés [...] szeretettel várunk Informatikai infrastruktúrafejlesztés a Bozóky Mihály Általános Iskolában TIOP 1 [...] ismerték és szerették hogy Incédi István a Latex nyugdíjasa 77 éves [...]
218. 2011-07-27 / 174. szám
[...] pilismarót Csütörtökön tartja a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola az informatikai [...] A történelmi visszatekintés a Szent István lejtakna felújított be­járata előtt folytatódott [...] szalaggal díszített szirmok A Szent István akna A XTV es Szent István ak­na 1937 ben kezdett működ­ni [...]
219. 2011-07-29 / 176. szám
[...] év januárjában fejeződött be a Bozóky Mihály Általános Iskola infrastruktu­rális fejlesztése [...] érdeklő­dőknek A jelen lévő Perger István polgármester és Popovics György a [...] MA I LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE Szőts István 9 77 1 4 1 [...]
220. 2011-07-29 / 176. szám
[...] interaktív táblák­kal lett gazdagabb a Bozóky iskola Rafael Balázs pilismarót A Bozóky Mihály Általános Iskolában jártunk ahol [...] az aulában szólt mind­erről Perger István polgármes­ter Popovics György a megyei [...] a sikere Erre példa a Bozóky esete is 1 1 1 2 Perger István Popovics György a gyerekek és [...]
221. 2011-08-19 / 194. szám
[...] 9 00 12 15 Szent István napja 10 15 Másfél millió [...] és Andrew 13 00 Szent István gyermekei 12 55 Fald fel [...] Az országút fantomja 2 Szent István 22 00 On the Spot [...] Eckhart Fsz Tóm Hanks SallyField Bozóky István Somlay Artúr Fsz Dómján Edit [...]
222. 2011-11-05 / 259. szám
[...] 4 osztályosok A kupagyőztes pilismaróti Bozóky Mihály iskola csapata csém Az [...] köszönte meg a részvételt Aranyosi István polgármester és Dián Gábor az [...] Az első helyezést a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola felké­szítők Osvaldné [...] Ady Endre Alapiskola felkészítő Botlik István előtt Osvald Zsolt főszervező négy [...]
223. 2011-12-19 / 296. szám
[...] a KPVDSZ Művelődési Házban Görgényi István 1956 című kiállítás a Já­szai [...] szerdán 17 30 órakor a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola aulájában A [...]
224. 2012-03-12 / 61. szám
[...] A nemrégiben gyönyörűen fel­újított maróti Bozóky Mihály Általános Iskola tettre kész [...] Lajos polgár mester és Perger István Pilisma­rót első embere aki egyébként [...]
225. 2012-04-24 / 96. szám
[...] XSi Szépen szavaltak a Szent István osok baj tata A költészet [...] ta­nulói számára A baji Szent István Általános Is­kola három versenyzőt nevezett [...] a falu iskolásainak a helyi Bozóky általános iskolá­ban Mint Fábiánná Gyimesi [...]
226. 2012-05-22 / 119. szám
[...] kapható pucolva is Tatabánya Szt István út 33 30 589 9097 [...] a alapján Pályázatot hirdet A Bozóky Mihály Általános Iskola Iskolaigazgatói állás [...]
227. 2012-11-21 / 272. szám
[...] címét hozott haza a pilismaród Bozóky iskola Akupát másodszor is elhódító [...] Gerecsében A túrát id Mágyel István vezeti teremlabdarúgás Az eszter­gomi Pézsa [...] csatában a tavalyi győztes pilis­maróti Bozóky Iskola megvédte elsőségét és immár [...] neve a vádorkupára VÉGEREDMÉNY 1 BoZÓky ÍS kola Pilismarót 2 Babits [...]
228. 2013-07-10 / 159. szám
[...] Csaba Talabér Dávid Ta labér István Szalai József Hor­váth Imre Horváth [...] Laura Hevesiné Jánosa And­rea Hofftnann István Horváth István Horváth Tamás ifj Hoff mann [...] László né Podlaviczki Dániel Polgár István Ráthgeber István Resz ler Gábor Révész Ildikó [...] Gyula Benkovics József Bohos Józsefné Bozóky Mihály Általános Iskola pedagógusai dr [...]
229. 2013-08-09 / 185. szám
[...] verses zenés est kezdődik a Bozóky Mihály Általános Iskola aulá­jában Pilismaróton [...] 30 perckor nyitja meg Pergel István pol­gármester majd kulturális programok kezdődnek [...]
230. 2013-11-30 / 279. szám
[...] órakor hangverseny kezdődik a Halasi István Református Ifjúsági Kó­rus az Idősek [...] 17 órakor kezdődik a Szent István téren majd a prog­ramsorozat folytatódik [...] a Mesevár Óvo­da illetve a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola csoportja és [...] zenekar A köszöntőt Dr Tutervai István há­ziorvos mondja környe Szombaton 9 [...]
231. 2014-01-20 / 16. szám
[...] Közösségi Teremben lábatlan Dr Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára fő­igazgatója nyitja [...] Könyvtár minden ér­deklődőt vár a Bozóky Mihály Általános Iskolában február 1 [...] Péter Gergely képzőművész és Mórocz István képgrafika szakos egyete­mi hallgató Részi [...]
232. 2014-03-14 / 62. szám
[...] Kör kórusa és a Ha­lasi István Református Ifjúsági Kórus szolgál A [...] től koszorúzások lesznek a Ko­Legát István érdekes gyűjteménye is megtekinthető az [...] pilismarót A község önkor­mányzata a Bozóky Mihály Ál­talános Iskolában tartja ünnepi [...]
233. 2014-07-17 / 165. szám
[...] önkormányzat visszakapaszkodott stabilizált modernizált Pergel István településvezető okkal büszke a közelmúltban [...] pályázik rendületlenül Barlangi Gergő Pergel István a választói aka­rat eredményeképp 2010 [...] be ró­la a polgármester Pergel Ist­ván elmondása szerint az em­lítetteknél egy [...] legutóbb az első ötvenbe bekerülő Bozóky Mi­hály Általános Iskola kívül be [...]
234. 2014-09-20 / 220. szám
[...] a Duna parti Lábatlan DINNYÉS ISTVÁN LÁBATLAN ELSŐ EMBERE A 10 [...] Napok rendezvénysorozatát tegnap délután Dinnyés István a te­lepülés polgármestere nyi­totta meg [...] Mesevár Óvoda apró­ságai és a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola diákjai is [...]
235. 2014-11-29 / 278. szám
[...] 17 órakor kezdődik a Szent Ist­ván téren Az este a régi [...] Mesevár Óvoda aprósá­gai és a Bozóky Mihály Általá­nos Iskola diákjai oroszlány [...]
236. 2015-03-13 / 61. szám
[...] György 2 László Kál­mán Akóts István Nagy Gyu­la 2 Lantai Gergely [...] 16 30 kor kezdő­dik a Bozóky Mihály Általá­nos Iskolában ahol a [...] ház­ban vasárnap 16 30 Sümegh István alpolgármester mond ünnepi beszédet majd [...]
237. 2015-10-22 / 248. szám
[...] mond Oláh Kálmán a Kultsár István Szakközépiskola tanára BÁBOLNA A város [...] emlékezni a település lakó­it a Bozóky Mihály Általános Is­kola aulájába Pergel István pol­gármester mond ünnepi beszé­det az [...]
238. 2016-03-29 / 73. szám
[...] Alexandra tartalékpilóta Ádám Patrik Szendrei István Szilvási Ábel A diákokat kísé­rő [...] előkészületek­ben segítik a csapatot Fazekas István Csorba János tanár A kandósok [...] 30 délután negyed ötkor a Bozóky Mihály Általá­nos Iskola aulájában A [...]
239. 2016-03-31 / 75. szám
[...] lehetnek donorok Sárisápon jelenleg Sári Istvánná az aktív véradó rekor der [...] és egyik vezér egyénisége Pukli István már­cius 15 én ultimátumot inté­zett [...] itt állunk A pi lismaróti Bozoky iskola előtt is felsorakoztak jó [...]
240. 2016-07-11 / 161. szám
[...] Koncert az iskolában PILISMARÓT A Bozóky Mi­hály Általános Iskola aulá­jában komoly [...] hegedű Dubniczki Szonja hegedű Volenszky Istvánná cselló Lukácsné Fabi Katalin zon­gora [...]