156 találat (0,156 másodperc)

Találatok

1. 1961-04-23 / 95. szám
[...] is ott lesz a majálisban Bozóky a fiatal nőtlen állat­orvos éppen [...] ezzel intett vissza a köszö­nő Bozókynak Szakadt a hűvösleheletű jószá­gé tavaszi [...] a ma­gukhoz térő növények de Bozó­kynak a nyakába csurgóit az égi [...] Héderváriak kezén van majd Werbőczy István tulajdonába ke­rül aki Debregecz akkori [...]
2. 1935-04-20 / 34. szám
[...] azzal volt vádolva hogy dr Bozóky István dunaföldvári gyakorló orvosra ráfogta ób [...] a felmentés ellen fellebbezett Dr Bozóky István orvos ellen emelt vádját a [...] és súlyos koponyatöréBt szenvedett Fung István 25 éves vajtai földművest 11 [...]
3. 1969-06-13 / 134. szám
[...] tanácsülésen búcsúztat­ta Dunaföldvár lakossága dr Bozóky István körzeti orvost aki nyugalomba vonulásával [...] tanács amelynek hosszú évekig dr Bozóky István is tagja volt a szó [...] való­ságos idegenvezetőnek számí­tó gépkocsivezetőjének Esés Istvánnak és Szabó Gyu­lának Kis helyen [...]
4. 1960-05-28 / 125. szám
[...] Zsuzsa Tolnai Gimn 451 4 Bozóky Ilona Du­naíöldvári Gimn 450 5 [...] férfiak 100 méteres síkfutás 1 Bozóky László Dunaföldvári Gimn 11 8 [...] Szekszárdi Gimn 25 7 2 Bo­zóky László Dunaföldvári Gimn 25 9 [...] 2 16 2 4 Bárdos István Szekszár di Gimn 2 16 [...]
5. 1963-05-30 / 124. szám
[...] gép próbatétele keze úgy jár Bozóky Lajos a fogantyúkon I mint [...] feljárót kialakítani és a munka­vezető Bozókyt küldte gépével csinálja meg az [...] újból nekihajszolja az akadálynak Mert Bozóky La­jos nem az az ember [...] állja basnnló ór víznek Bognár István A jófene tudja de hát [...]
6. 1969-10-14 / 238. szám
[...] csikmákszűrő és a többi Bogár István nemcsak a Sár­köz szülötte lakója [...] rá A múzeum tulajdonosa Bo­gár István szívesen kalauzol bennünket helyiségről helyi­ségre [...] Nézegetem az iratokat 1 Dr Bozóky István Böde György kezelőorvosa tanúval­lomásában kijelenti [...] férjem nem volt Bu­dapesten Molnár Istvánt többször is kihallgatta a rendőrség [...]
7. 1999-12-17 / 294. szám
[...] szerzés céljával pályára lépő Lázár István vezette szekszár­di gárda pont nélkül [...] egy egy gólt szerzett Orbán Bozóky találkozó Orbán Viktor miniszterelnök szerda este fogadta Bozóky Imrét az MLSZ elnökét tájékoztatta [...] es telefonon vagy személyesen Vida Istvánnál vagy Dobler Péternél SHÜRUSITAS A [...]
8. 2000-02-26 / 48. szám
[...] a két debütáns közül Gabnai István diadalmaskodott miután a har­madik menetben [...] p gy 4 menetben Gabnai István Unio Bakó Csa­ba Unió TKO [...] labdarúgó szövetség elnökségének meghívá­sára dr Bozóky Imre MLSZ el nök mellett [...] Margaréta Tolna gár­dáját is Dr Bozóky Imre felszólalásá­ban elmondta a Magyar [...]
9. 2006-01-11 / 9. szám
[...] tekinti magát Bemu­tatott továbbá két Bozóky Imre exelnök és Berzi Sándor [...] győzelemmel lyet most érvényesíteni szeret­nének Bozóky Imre a Petőfi rádió­nak azt [...] Kamarai Pengék együttese teremfoci Losonci Istvánra emlékeznek a Bonyhádon zajló Barátság [...] a néhai kivá­ló edző Losonci István emlékére kiírt Barátság­kupán Hunyadi István Hét végén a selejtezőket rendez­ték [...]
10. 1939-04-26 / 33. szám
[...] szolgabiró kat és dr Regős István vármegyei aljegyzőt tiszteletbeli főszolgabi rákká [...] században tanul­mány irta dr Kiss István a Vas Gereben Kör tagja [...] János 8 Zárószó mondja Kosztolányi István a Vas Gereben Kör tagja [...] dr Koralevszky Géza Dunaföldvdronjj áv Bozóky István Gyönkön dr Kelemen János Pakson [...]
11. 2005-04-28 / 98. szám
[...] felnőtt versenyszámot a győri Saiga István nyerte Eredmények férfiak Felnőtt K [...] új elnökségének tagjai TN információ BOZÓKY IMRÉTŐL a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] tagjainak adta át az iratokat Bozóky Imre az összejövetelen örömmel újsá­golta [...] több tagját bevonni a futballba Bo­zóky Imre végezetül sok sikert kívánt [...]
12. 1929-12-07 / 49. szám
[...] a bonyhádi bizottság elnöke Loisch István helyettes elnöke Babay Béla jegyzője [...] Mühl Henrik orvos Bonyhádon dr Bozóky István és dr Giazer Zsigmond orvosok [...] szekszárdi m kir állami Bezerédj István fiú felső­kereskedelmi iskola Vas Gereben [...] Adler János 10 P Dőry Istvánná 6 kg rizs gróf Appooyi [...]
13. 1980-12-18 / 296. szám
[...] előadásának születését s a rendező Bozóky István munká­ját kísérte végig a műsort [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN főszerkesztő helyettes SZÁLAI JÁNOS Szerkesztő­ség [...] 11 422 Felelős vezető SZELL ISTVÁN Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
14. 1969-03-15 / 62. szám
[...] díj­nyertes műveinek bemutató hang­versenye Bogyai István táncda laiból 14 10 Egy [...] Dunaföldvár a hétvégi ügyele­tet dr Bozóky István tartja Rá­kóczi u 4 Telefon [...] Jánosné Da nizs János Kovács István Lo hász Mihályné Tumpek Ádám né Pock István Hollós László Szabó János PIACI [...]
15. 2006-01-06 / 5. szám
[...] a legnagyobb favoritnak A Kindl István dirigálta egylet rutinos sokat megélt [...] 14 58 6 Jkü Klndl Istvánt jobbról és a földváriakat senki [...] hogy folytatja e a versenyt Bozóky sikeresnek ítéli az eltelt hat esztendőt Bozóky Imre úgy véli ered­ményes hat [...]
16. 1937-05-08 / 35. szám
[...] Radó Kató Gyürky Rózsi Visky István és Sugár Jenő Este a [...] bűnügyi drámája szerdán este Visky Ist­vánnak a közkedvelt kitűnő éne kés [...] közgyűlését melyen elnökké vá­lasztották Kutasy Istvánt A vá­lasztmány tagjai lettek Gelencsér [...] Fiókszövetség agilis orvosá nak dr Bozóky Istvánnak az érdeme aki orvosi működése [...]
17. 1969-03-29 / 73. szám
[...] 45 Rádióreklám 13 50 Fenyő István könyvszemléje 14 00 Ci­gánydalok csárdások [...] eletet Dunaföldvár ügyeletes orvosa dr Bozóky István Dunaföldvár Rákóczi u 4 Telefon [...]
18. 1992-11-09 / 264. szám
[...] villant a piros lap dr Bozóky játékvezető kezében Jakab Elek Teszler [...] Szekszárd 1200 néző V dr Bozóky Szekszárd Mausz Koller Dzsinovics Agapov [...] de Horváth partjelző beíntésére dr Bozóky les címén érvény­telenítette a gólt [...] gólarányt is javít­hattak volna Lubastyik István Küzdelmes mérkőzésen helyzetei alapján megér­demelten [...]
19. 1964-01-24 / 19. szám
[...] Lengyel Gyula 157 5 Szabó István 156 Félnehézsúly 1 Bozóky Zoltán 120 kg kétfo fásból [...] dőlt meg Ezek közül kiemelke­dik Bozóky Zoltán 71 kg os sza­kítása [...] A járási tanács ülésén Antal Ist­vánt a járási tanács vb elnök [...] Bonyhádi Spartacus ve­zetői és Antal István vb elnök helyettes közös megbeszélést [...]
20. 1980-09-14 / 216. szám
[...] élén a 70 éves Vas Istvánt köszönti Sőtér István esszéje és Takáts Gyula költeménye [...] Ká­rolyi Amy Mészöly Miklós Pákolitz István Pécsi Gab­riella és Zelk Zoltán [...] ér­demel Melczer Tibor írása Kormos István költészetéről és Nemes Nagy Ágnes [...] álla­mosítást követő időkben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...]