1051 találat (0,217 másodperc)

Találatok

1. 1995-01-18 / 15. szám
[...] József Magánvállalkozók Baráti Köre Podmaniczky Istvánná független Lázár András Isaszegi Nyugdíjasok [...] Dr Baranyi Zoltán független Boréki István FKGP Budai András független Debreczeni [...] Verkes Sándor független Telki Polgármester Kerese János független Képviselő testület Bakos [...] testület Baka János SZDSZ Dombi István független Fidel István független Gyenes László független Horváthné [...]
2. 1994-12-13 / 292. szám
[...] Fe­hér Pál független Leányfa­lu Adorján Istvánná függet­len Letkés Kovács István független Lórév Alexov Lyubomir független [...] Rudolf függet­len Ráckeve dr Kulcsár Ist­ván független Rád Kosz tyán Kálmán [...] régi munka­társak tevékenykedtek össze­hangoltan Kárteszi Istvánt a város új­donsült polgármesterét vasár­nap [...] tetlegességel is fenyegetőztek erre Hor­váth Istvánék távoztak a helyszínről Ä három [...]
3. 1988-07-16 / 169. szám
[...] 13 15 ezer fo­ltos bruttó kerese lehet őséggel kubikos munkakörbe havi [...] eladó Érdeklődni lehet Bár sonyi István Leány­vár Kálvária u 23 Polski [...]
4. 1993-07-20 / 167. szám
[...] 44 000 Prospero Bábegyüttes Nánási Istvánná Biatorbágv Nyári bentlakásos intenzív bábos művészeti tábor megrendezéséhez támogatás kérése 44 000 Budakeszi Balassi Bálint [...] Kossuth Művelődési Központ Cegléd Nagy István Csoport 25 éves jubileumi kiállításának [...] Irodalmi zenei szaktábor 35000 Koren István Általános Iskola Domonv A Dunántúli [...]
5. 1969-04-01 / 75. szám
[...] ez­rével Csontos Gábor La­tinka Száva István Az is­tennő kegyeltje Móra Fe­renc [...] környékbeli olvasók­hoz papp A KERESKEDELEM KERESE Időben vásároljunk az ünnepek előtt [...] óráig nyitva tart A kereskedelem kérése hogy a tejen és kenyéren [...]
6. 1987-05-16 / 114. szám
[...] Jelentkezés 699 113 telefonszámon Lánczos István ovh nél Az Értelmi Fogyatéko­sok [...] 9 között tagnak faipari asztalo kerese Jelent Boká reggel Eladó falu [...]
7. 1964-08-09 / 186. szám
[...] az államtanács el­nökhelyettesének vezetésével Dobi István és Kádár János részvéttávirata Aleksander [...] Aleksander Zawadzki elvtárs emlékét Dobi István a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának [...] nyomán feszültté vált bírósághoz intézhetnek kerese tet B elgrad Kennedyné Jugoszláviában [...]
8. 1992-12-04 / 286. szám
[...] Nándor grafikai ki­állítása látható SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] Lajos és Nagy Erika Horváth István és Tach scherer Éva Vácott [...] Cse ry Mária Vác Frick Ist­ván Vác Víg Ferencné sz Nagy Julianna Vác Orgo ványi Istvánná sz Eszenyi Margit Gyál Felföldi [...]
9. 1974-07-23 / 170. szám
[...] be a babot tájékozta­tott Mózer István főagronó mus Négy szakaszban vetettük [...] nyolc éve dolgoz­nak itt A kerese tűk Éves átlag gggraB i [...]
10. 1992-12-07 / 288. szám
[...] 1992 DECEMBER 7 HÉTFŐ SlliKiSlTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] és a TUDO­MÁNY Bágyoni Szabó Ist­ván rovatvezető a KULTÚ­RA és a [...] Tibor és Bágyo ni Szabó István rovatveze­tők az IRODALOM rovat gondozását [...] mint mai számunkban is Benedek István leveleit ol­vashatják Japán minitévé A [...]
11. 1964-12-11 / 290. szám
[...] tervezik K A A POSTA KERESE A többéves tapasztalat azt mutatja [...] érdemjegyei kevés kivétellel ötösök Nagy Istvánról már az öl­tözete is elárulja [...] ürömmé válhat úgy mint Erős István tizenegy­éves fiú esetében aki szánká­zás [...] Stringovics Julianna Gábor Pap i István és Takács Ilona Zoltán Dudoli [...]
12. 1989-06-27 / 149. szám
[...] Utazási Iroda Bp XIII Szent István park 2 Tel 401 443 [...] varrónők jelentkezéséi várjuk maga 9 kerese t lehetőség biztosítása mellett Jelentkezés [...]
13. 1985-05-27 / 122. szám
[...] fejenként 238 250 forint illegális kerese tét vágtak zsebre A rendőrség [...] Ulttl RD Főszérkesztö helyettes Arkus István és Mészáros János Szerkesztőség Budapest [...]
14. 1966-09-17 / 220. szám
[...] ne­héz a munka de szép kerese tét biztosít Ugyancsak itt működnek [...] fejezték be a napok­ban Koszka Istvánná Molnár Róza 39 éves varrónő [...] 4 szám alatti lakásán Hóra István 18 án 14 órakor Bocskai [...] 12 szám alatti lakásán Nyilas Ist­ván 22 én 18 órakor Vasvári [...]
15. 1973-08-22 / 195. szám
[...] és Hanti Mária Sándor Fodor István és Zatykó Rozália István Já­ró György és Maksa Rozália [...] és Major Krisztina Krisztina Nyúl Ist­ván és Hupka Katalin Erika Kőházi [...] és Molnár Erzsébet Szabolcs Bozsik Ist­ván és Sipos Irén Zsuzsanna Tóth [...] 2 Transzformátorok exportra A LAKOSSÁG KERESE Egyirányú közlekedést szabjanak meg a [...]
16. 1980-04-17 / 89. szám
[...] bemutató kiállítás Beszé­det mond Vissnyi István az MSZMP Vác Városi Bizottsá­gának [...] a benzinkút körül A benzinkutasok kerese tárol különböző történe 1 tek [...]
17. 1972-12-13 / 293. szám
[...] stabilt zálódjon míg a nagy kerese tűeké növekedjék Ezután a lakosság [...] kimutatta Ezerötszáz forintra büntették SZ ISTVÁN vecsési lakost gyorshajtásért vonták felelős­ségre [...]
18. 1965-12-18 / 298. szám
[...] 11 órakor Kőrös tetétlenen Kiszely István Cegléden Kőfalvi János Albertirsán Tedás [...] segítség sehonnan sem érkezik Sajti István Bugyi lakótelep Mondjuk el a [...] ezer forint járadékot és elmaradt kerese te címén egyösszegben 152 s [...]
19. 1958-09-19 / 221. szám
[...] önmaguktól nem szűnnek meg Farkas István Mezöqazdasági újítók és feltalálók első [...] Termelőszövetkezet tagsága Az elnök Szemerédi István udvarán gyűjtik össze az eladásra [...] nyérre tejre cukorral mint első kerese tét Adni milyen csodálatosan szép [...]
20. 1973-12-05 / 284. szám
[...] a világ mondja nyomatékkai Bense István a termelőszövetkezet csúcspárttátkára ahogy a [...] sem volt baj folytatja Ben­se István Ha különbségek adódtak vagy adódnak [...] a 30 35 ezer forintos kerese j tűek kategóriájában Hogy az [...] végbement változást szól közbe Bense István Olyan bizonyítékot kerestem ami ar­ra [...]