4. oldal, 423 találat (0,083 másodperc)

Találatok

301. 1975-08-23 / 197. szám
[...] stadion 17 óra Dunakeszi Labor Ikarus Vo­lán SC Göd Gödöllő Duna­keszi [...] gépke esi vezetőt Jelentkezés Telefqnon 180 603 Munkaügyi csoportnál A Lőrinci [...]
302. 1972-10-13 / 242. szám
[...] Már fiatalkori műveiben Daedalus és Ikarus s egyéb mitológiai kompozíciók elfordult [...] profiljába a cukorré­pa 120 holdon 180 mázsa kö­rüli termést várnak A [...]
303. 1987-03-07 / 56. szám
[...] pnéumatikai rendszerekhez al­katrészeket és az Ikarus buszokhoz korszerű po liamid fékcsöveket [...] mint fém elődeik A gyártósoron 180 200 Celsius fokon készül a [...]
304. 1986-11-19 / 272. szám
[...] megismétlik jó kétezer részt­vevővel ICO 180 brigád küzd az elsőségért Till [...] esztendőnként 6000 a Szovjetunióba induló Ikarus busz alváza s a Csepel [...]
305. 1972-02-25 / 47. szám
[...] szö­vetkezete évek óta gyártja az Ikarus székesfehérvári gyár­egysége részére az autóbusz­alvázakat [...] négyzetméte­res új üzemcsarnokban évi 160 180 ezer kismo­Gépek öt országból AZ [...]
306. 1990-10-08 / 236. szám
[...] Szer­vezet nemzetközi versenytár­gyalást hirdetett áz Ikarus és a Csepel Autó átalakítására [...] támadó személyleírása 25 30 éves 180 185 centiméter ma­gas vékony de [...]
307. 1990-05-05 / 104. szám
[...] 533 912 M 9 565 180 P 9 572 997 R [...] 62 267 394 R 61 180 831 R 62 285 028 [...] a munkavállalók fi­gyelmét hogy az Ika­rus Mátyásföldi Gyá­ra Budapest XVI Margit [...] Dankó u 17 1086 Telefon 180 6075 Videofelvételt készítek családjáról kedvező [...]
308. 1959-07-08 / 158. szám
[...] át az eseményre Ócsárol az Ikarus busz há­romszor fordult Nagyikátáról mintegy [...] há­romszobás 190 n öl telekkel 180 000 Ft két szoba konyhás [...]
309. 1974-08-04 / 181. szám
[...] a köz­úti járműprogram keretébem az Ikarus autóbuszok tenge­lyéhez bányaszerszámokat gyémántszerszámokat és [...] brigádjaink száma 172 ről mindössze 180 ra emel­kedett addig összlétszámúk 1300 [...]
310. 1985-05-18 / 115. szám
[...] Érd Esztergom 17 Pain Dömsöd Ikarus 17 Kassai Megyei II osztály [...] 14 Csongrádi 355 15 Dajka 180 16 Csuhay 122 17 Bodo [...]
311. 1973-08-10 / 186. szám
[...] Ba­konyi Vegyész Sólyom Szol­nok Hajduska Ikarus a Ságvári SE csapatából Tóth [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
312. 1960-03-24 / 71. szám
[...] válogatott szerdán délután Mátyásföldön az IKARUS csapatával ját­szott edzőmérkőzést és 8 [...] konyha éléskamra előszoba kamra mellékhelyisé­gek 180 n öl telek Azonnal beköltözhető [...]
313. 1969-09-11 / 210. szám
[...] 17 11 1 5 244 180 23 4 Pilisi B 17 [...] 6 21 19 19 10 Ikarus 19 8 3 8 22 [...]
314. 1970-01-21 / 17. szám
[...] és gazdálkodása között Például az Ikarus 20 százalékkal nö­velte termelését míg [...] horganyzott huzalok melegen vont csövek 180 mm átmérőtől betonvasak és koracélok [...]
315. 1975-07-23 / 171. szám
[...] ser­dülő ifjúsági felnőtt 22 egyesület 180 sportolója lé­pett szorítóba Ott voltak [...] Abony Szemere u 1 L Ikarus 55 autóbusz eladó műszaki vizsgá­zott [...]
316. 1978-03-03 / 53. szám
[...] Jó Faragó Né­meth Bajkó Vasas Ikarus Dunakeszi 4 2 2 0 [...] József nádor tér t TeL 180 850 Postacím 900 Budapest Előfizetési [...]
317. 1977-08-19 / 195. szám
[...] két­hetenkénti szabad szombat biztosításá­val az Ikarus alvázak hegesztésénél foglal­koztatjuk munkavál­lalóinkat Távolabb­ról [...] József nádor tér 1 Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetés [...]
318. 1977-08-12 / 189. szám
[...] két­hetenkénti szabad szombat biztosításá­val az Ikarus alvázak hegesztésénél foglal­koztatjuk munkavál­lalóinkat Távolabb­ról [...] a Posta Központi Hírlapirodánál Budapest 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
319. 1973-05-23 / 118. szám
[...] 46 14 Közép csoport 1 Ikarus 25 15 5 5 47 [...] máuai válogatottat fogadták s a 180 perc alatt nem Kapta még [...]
320. 1975-09-18 / 219. szám
[...] távolsági forgalomba szánt autóbuszokat az Ikarus Már az első negyedévben a [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
321. 1984-08-26 / 200. szám
[...] Gödöllői SC Diósdi Csapágygyári TC Ikarus Középcsoport nyugat Bu­daörs ÉPFU Rozmaring [...] betegfelvéte­li irodában vagy te­lefonon 342 180 111 szá­mon Boltvezetőt boltveze­tő helyettest [...]
322. 1959-11-19 / 272. szám
[...] éléskamra 600 n öl gyümölcsös 180 ezer Ft 3 szoba konyha [...] az egyéves átigazolási időt az Ikarustól jött S he már az [...]
323. 1972-11-01 / 258. szám
[...] 20 fi 18 I 2 Ikarus 11 7 3 1 25 [...] meg belé­pőjüket A találkozónak egyéb­ként 180 millió líra rekordbe­vétele volt 1 [...]
324. 1978-07-14 / 164. szám
[...] Bp Épí­tőktől döntetlen a V Ikarus ellen Cegléden nem könyvel­ték el [...] József nádor tér 1 Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
325. 1978-08-24 / 199. szám
[...] A vadkecske I 20 25 Ikarus és a bölcsek Szovjet rajzfilm [...] József nádor tér 1 Tel 180 85 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
326. 1959-07-16 / 165. szám
[...] há­romszobás 190 n öl telekkel 180 000 Ft két szoba konyhás [...] Nagyká ta osztályosára A farmotoros Ika­rus külön busz szállította oda és [...]
327. 1984-04-12 / 86. szám
[...] Szigetszent miklóson Vácott és Cegléden 180 garzonlakás felépítését tervezi a takarékszövetkezet [...] Au­tógyár termelésének döntő ré­szét az Ikarus számára gyár­tott fenékvázkészítés köti le [...]
328. 1974-06-01 / 126. szám
[...] Szabó Jó­zsef Középcsoport Bem SE Ika­rus 16 Keresztes ÉGSZÖV KISTEXT 16 [...] Méréstechnikai Központi Kutató Intézet Telefon 180 603 munkaügyi csoport Felveszünk raktári [...]
329. 1975-06-03 / 128. szám
[...] Koppány György felvétele Luxusbuszok Az Ikarus székesfehérvári gyárában megkezdték az IK [...] József nádor tér t Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központ Hírlap [...]
330. 1974-05-03 / 101. szám
[...] 4 5 30 8 5 Ikarus 23 9 10 4 39 [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
331. 1985-09-09 / 211. szám
[...] A rossz optikázású járműalkatrészeket az Ikarusnál utólag korrigál­ták a költségeket viszont [...] lap í í I oldal 180 Ft 12 oldal 2 20 [...]
332. 1988-02-01 / 26. szám
[...] Kik látták Tanúkní keresnek Egy Ikarus autóbusz el­ütött két járdán álló [...] A lap ára 8 oldal 180 Ft l oldal 20 Ft [...]
333. 1982-08-06 / 183. szám
[...] 0 ra nyertek Tegnap az Ikarussal mérkőztek a hétvégén az Áp­rilis [...] ezer addig 1975 ben már 180 ezer érdeklődőt von­zottak ezek a [...]
334. 1975-04-07 / 80. szám
[...] Diesel meghajtású hibrid autóbusz Az Ikarus IK 260 típusú városi autóbusz­ba [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
335. 1977-12-06 / 286. szám
[...] 8 36 40 18 13 Ikarus ia 6 5 7 24 [...] DKSI gyermekei Pontverseny végeredménye DKSI 180 pont Váci Vízmű 176 p [...]
336. 1982-11-21 / 273. szám (274. szám)
[...] 3 KKFSE Rákóczi 1 Ráckeve Ikarus III kér TTVE Érd BKV [...] Szabadság út 2 S 7 180 galambpárra ön­etetővel önitatóval továbbtenyésztésre is [...]
337. 1981-09-30 / 229. szám
[...] Kár hogy a vasárnapi Érd Ikarus ta­lálkozó nem szerepel a totóban [...] 2 szoba komfortos családi ház 180 négy­szögöl telekkel azon­nal beköltözhetően Tel [...]
338. 1965-05-19 / 116. szám
[...] SZMTE X 2 8 Pápa Ikarus 1 X 2 9 ZTE [...] szoba konyha felszerelt fürdőszoba bojlerrel 180 n öl te­lek Beköltözhető Ara [...]
339. 1959-09-02 / 205. szám
[...] játszanak Szeptember 16 án az Ikarus ellen Mátyásföldön 23 án pedig [...] mel­léképületek 720 n öl telek 180 000 Ft 3 szoba konyha [...]
340. 1976-10-21 / 249. szám
[...] engedélyezte hogy a leg­újabb típusú Ikarus autóbu­szok vezetésére nőket is al­kalmazzanak [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
341. 1974-01-09 / 6. szám
[...] legtöbb Győrött ké­szülő motort az Ikarus gyár űj típusú autóbuszaiba építik [...] József nádor tér l Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
342. 1976-02-05 / 30. szám
[...] termékekből több mint kétharmada az Ikarus számára készített kor­szerű padlóvázakból képző­dött [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
343. 1983-11-13 / 268. szám
[...] Esztergom Érd 3 KKFSE SZfv Ikarus 1 SZfv MÁV SZTK 5 [...] azt a korrekt szerény leg­alább 180 cm magas 45 47 éves [...]
344. 1975-07-12 / 162. szám
[...] jövő évi termelésének gerincét az Ikarus gyárnak készülő autóbuszvázak alkotják Az [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
345. 1977-11-03 / 259. szám
[...] Nyelvemléktár stb Szovjet exportra Az Ikarus székesfehérvári gyára vállalta hogy a [...] József nádor tér 1 Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetés [...]
346. 1977-08-26 / 200. szám
[...] két­hetenkénti szabad szombat biztosításá­val az Ikarus alvázak hegesztésénél foglal­koztatjuk munkavál­lalóinkat Távolabb­ról [...] József nádor tér I Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
347. 1975-06-12 / 136. szám
[...] tulajdo­nosának Vidics Bélának aki az Ikarus Gyár dolgozója A most átadott [...] József nádor tét t Távbeszélő 180 50 Postacím Posta Közpoutí Hírlap [...]
348. 1967-09-23 / 225. szám
[...] Radó NB III Északközépcsoport Bag Ikarus 15 30 Horváth I Hor­váth [...] Sparta­cus versenyzője is aki magas­ugrásban 180 centimétert ért el A nagykőrösi [...]
349. 1972-11-10 / 265. szám
[...] 1 23 8 20 2 Ikarus 12 7 3 2 25 [...] megvételre Nem lu­xus H 46 180 jeligé­re a kiadóba Id ős [...]
350. 1982-10-13 / 240. szám
[...] Dorog Taksony Nagy L Halászte­lek Ikarus Márton Dány BVSC Kóródi Veresegyház [...] 4 nvárikonvha 4 mel­léképületek közmű­vesített 180 n öl te­lekkel azonnali be­költözéssel [...]
351. 1975-06-11 / 135. szám
[...] az iparosodás tempójában keresendő gz Ikarus a Szá­mítástechnikai Vállalat gyáregységei kiépülésében [...] József nádor tér i Távbeszélő 180 50 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
352. 1983-10-19 / 247. szám
[...] sz Volán Köteles SE BVSC Ikarus Kecskeméti SC Péccl Épitők Göd [...] kttzületeknek t aznnnnlrs 110 053 180 cm magas Jó megjelenésű 49 [...]
353. 1970-06-23 / 145. szám
[...] 4 19 23 15 9 Ikarus 15 5 4 6 19 [...] meccs több­letterhelése már megközelí­tette a 180 megawattot a szer­dai olasz nyugatnémet [...]
354. 1976-11-11 / 267. szám
[...] tizenegy mé­teres háromajtós autóbusz az Ikarus Karosszéria és Jármű­gyár székesfehérvári gyárá­ban [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 S 50 Postacím Posta Központi [...]
355. 1980-02-22 / 44. szám
[...] Lakások átadása 74 szövetkezeti és 180 OTP la kást adnak át [...] kezdte meg a Fejér megyei Ikarusban Idén kétszáz da Gabonafelvásárló és [...]
356. 1975-11-27 / 278. szám
[...] isk 3 oszt Látogatás az Ikarus Gyár­ban 10 05 Élővilág ált [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
357. 1975-07-16 / 165. szám
[...] anyag­felhasználás betartására és be­tartatására így 180 ezer fo­rintot sikerült megtakaríta­niuk Az [...] rendelt a magyar autóipar az Ikarus kapasz­kodók és korlátok bevonásá­ra Tv [...]
358. 1982-01-29 / 24. szám
[...] bajnokság­ban játszó együttessel játsza­nak az Ikarus érkezik a Duna parti stadionba [...] akaró utazást kedve­lő hasonló életkorú 180 cm nél magasabb Pest környéki [...]
359. 1982-01-29 / 24. szám
[...] bajnokság­ban játszó együttessel játsza­nak az Ikarus érkezik a Duna parti stadionba [...] akaró utazást kedve­lő hasonló életkorú 180 cm nél magasabb Pest környéki [...]
360. 1973-12-15 / 293. szám
[...] Jövőre a Csepel teherautó az Ikarus busz a DUTRA­Verekedő légpuskázó Súlyos [...] József nádor tér I Távbeszélő 180 50 Postacím Posta Központi Hlrlan [...]
361. 1983-10-04 / 234. szám
[...] delegáció érkezik a Csepel Autógyárba Ikarus buszokra szerelve indítják a motorokat [...] mint az idén a várható 180 200 ezer tonnát mind le­kötötték [...]
362. 1964-09-18 / 219. szám
[...] előtt szeptember 30 án az Ikarus ellen játsszák az utolsó edzőmérkőzést [...] 350 n öl telek­kel Ára 180 000 Ft 170 n öl [...]
363. 1986-08-23 / 198. szám
[...] Kartal BVSC 4 D Kőolaj Ikarus 5 Veresegyház Dány 6 Ceglédi [...] egyébként nem min­dennapi elővételben már 180 ezer jegy elkelt a 336 [...]
364. 1978-08-15 / 191. szám
[...] a második autóbuszt is az Ikarus székes fehérvári gyárától amely majd [...] József nádor tér 1 Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
365. 1977-12-03 / 284. szám
[...] ta­vasszal már hetven új típu­sú Ikarus autóbuszt állíta­nak forgalkxmba Ez egészít [...] József nádor tér t Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
366. 1990-01-12 / 10. szám
[...] kínálják A gomba a magánkereskedőknél 180 a téeszeknél 110 forint A [...] a délelőtti órákban Összeütközött egy Ikarus busz és egy Volkswagen mikrobusz [...]
367. 1973-11-22 / 273. szám
[...] isk 3 oszt Látogatás az Ikarus gyár ban 11 05 Magyar [...] József nádor tér L Távbeszélői 180 850 Postacím Posta Központf Hírlap [...]
368. 1973-11-13 / 265. szám
[...] alapján Az új járművek az Ikarus 200 as busz családját váltják [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
369. 1981-10-14 / 241. szám
[...] 1 14 9 12 5 Ikarus 9 6 3 17 13 [...] u 48 sz Tel 662 180 Fa rmerszoknyák nad­rágok bársony ker­tész [...]
370. 1988-10-15 / 247. szám
[...] típusú Várbusz elnevezésű jármű Az Ikarus VW jármű­vek a Moszkva tér [...] kezünkkel befogjuk majd a csövet 180 fokkal elfordítva egy higannyal telt [...]
371. 1978-09-26 / 227. szám
[...] 4 3 6 4 18 Ikarus 7 1 6 2 13 [...] 4 ezer 100 nye­reményük egyenként 180 forint A tízesek száma 31 [...]
372. 1975-08-10 / 187. szám
[...] Üjabb piacot hódított meg áz Ikarus székesfehérvári gyá­ra a Koreai Népi [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
373. 1975-10-30 / 255. szám
[...] növényi zsiradék Munkásautóbuszok sorozatban Az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban megkezdték az [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
374. 1976-01-01 / 1. szám
[...] Házban 16 án Mátyásföldön az Ikarus Művelő­dési Házban 23 án Kőbányán [...] József nádor tér L Távbeszélő 180 ín Postacím Po ta Központi [...]
375. 1974-06-14 / 137. szám
[...] 4 54 25 38 4 Ikarus 29 13 12 4 48 [...] József nádor tér 1 Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
376. 1984-12-16 / 295. szám
[...] 23 5 Érd 22 6 Ikarus 21 oonttal A Duna csoportban [...] 2 szám alá Tel 342 180 203 as mellék Eladó Albertirsán [...]
377. 1978-08-25 / 200. szám
[...] A második forduló eredmé­nyei PENOMAH Ikarus 2 2 0 2 A [...] ef nádor tér 1 Tel 180 850 Index 25 064 HU [...]
378. 1975-02-04 / 29. szám
[...] sza­badságvesztéssel sújtotta Munkásbuszok sorozatban Az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban elkészült az [...] József nádor tér l Távbeszélő 180 850 Postacím Posta Központi Hírlap [...]
379. 1977-03-10 / 58. szám
[...] 11 millió forintos költséggel 11 Ikarus 280 as autó­busszal bővül még [...] József nádor tér l Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
380. 1977-11-01 / 257. szám
[...] Már fiatalkori műveiben Dalüalus és Ikarus és egyéb mitológiai kompozícióban el­fordult [...] József nádor tér I Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
381. 1982-02-28 / 50. szám
[...] Különlegesen balsze­rencsés volt számunkra az Ikarus elleni gyakorló mérkő­zés Vargának eltört [...] Ferenc utca 7 9 Telefon 180 011 A Budapesti Mentő szervezet [...]
382. 1990-08-02 / 180. szám
[...] 2 440 585 E 1 180 579 F 2 452 938 [...] 887 665 F 3 861 180 F 5 405 305 F [...] 06 27 11 733 de Ikarus 255 70 típusú 47 személyes [...]
383. 1967-10-04 / 234. szám
[...] 7 40 26 26 5 Ikarus 23 10 4 9 35 [...] mun kásszállást biztosítunk Szentendrén belterü­leten 180 négyszögöles beépíthető házhely eladó Érdeklődni [...]
384. 1977-10-01 / 231. szám
[...] kiváló ered­ményt Export autóbuszok Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár az idén [...] József nádor tér 1 TeL 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
385. 1983-09-16 / 219. szám
[...] meg elsők között Csermely Károly Ikarus repülőiskoláia az oktatást Attól az [...] megvételre kis és nagybálás formában 180 Ft q egységáron Érdeklődni lehet [...]
386. 1960-05-06 / 106. szám
[...] A római tartózkodás alatt ltét Ikarus autóbusz áll maid a ma­gyar [...] szoba konyhás csa­ládi ház eladó 180 négyszögöl gyümöl­csösben Soroksár Mil­lenniumi telep [...]
387. 1983-10-21 / 249. szám
[...] DVSE Vác Göd Ferenc­város Diósd Ikarus Tápiósze cső Tápióság D Konzerv [...] mellett 200 négyszögöles telek házzal 180 négyszög öles szőlő eladó Ér­deklődni [...]
388. 1987-03-27 / 73. szám
[...] Kőolaj Dömsöd 16 Szarka Kartal Ikarus 16 Kin­cses Ráckeve Várpalota 16 [...] villany a porta előtt Irányár 180 ezer fo­rint Érdeklődni le het [...]
389. 1987-03-20 / 67. szám
[...] Bikszádi Dorog Ráckeve 15 Ila Ikarus Du­nai Kőolaj 15 Polgár A [...] villany a porta előtt Irányár 180 ezer fo­rint Érdeklődni le net [...]
390. 1978-05-13 / 111. szám
[...] egyezmény Hazánk szállít­ja például az Ikarus autóbu szokat az NDK nak [...] József nádor tér 1 Tel 180 850 Postacím 1900 Budapest Előfizetési [...]
391. 1983-10-21 / 249. szám
[...] DVSE Vác Göd Ferenc­város Diósd Ikarus Tápiósze­csö Táplóság D Konzerv Test­vériség [...] mellett 200 négyszögöles telek házzal 180 négyszög öles szőlő eladó Ér­deklődni [...]
392. 1968-04-17 / 89. szám
[...] az 5 0 arányban dia­dalmaskodó Ikarus előtt A há­rom kilencpontos között [...] fél­kész ház nagymére­tű magasan kiemel­ve 180 négyszögöles telekkel Esetleg Bu­dapest környékére [...]
393. 1959-07-28 / 175. szám
[...] Nagy Gábor tűnt ki Vecsés Ikarus 3 3 1 1 Vecsés [...] össz­komfortos 718 n ól gyümölcsössel 180 000 Ft 1 szobás 400 [...]
394. 1977-06-15 / 139. szám
[...] a Sz rszámgépipari Művek az Ikarus az Egyesült Izzó és a [...] József nádor tér l Tei 180 850 postacím 1900 Budapest Előllzetési [...]
395. 1982-09-29 / 228. szám
[...] 2 12 14 9 8 Ikarus 7 3 1 3 18 [...] alakú 90 Ft 12 db 180 Ft 6 db hagymakupola formá­jú [...]
396. 1984-12-14 / 293. szám
[...] valamennyi hazai támogatómnak így az Ikarus a Rába a Mediké mia [...] 2 szám alatt Tel 342 180 203­ as mellék Ta karítónőt [...]
397. 1967-05-31 / 126. szám
[...] 4 11 10 12 7 Ikarus 11 4 3 4 13 [...] alati lehet Gumikerekű kéziko­csi keret 180 cm magas datolyapál­ma kaktuszok Pan­ni [...]
398. 1969-09-30 / 226. szám
[...] Szia 8 Imperium 4 Bef 180 274 10 Ilyesmi 1 Turako [...] 7 28 23 23 9 Ikarus 22 10 3 9 C [...]
399. 1983-05-18 / 116. szám
[...] 10 Bábolna 11 Oroszlány 12 Ikarus 13 Építők 14 Dunakeszi 15 [...] építésű két szo­ba konyhás paraszt­ház 180 négyszögöles telekkel eladó Monor Tompa [...]
400. 1976-07-11 / 163. szám
[...] Va­gon és Gépgyár valamint az Ikarus gyár termelése Jelen­tősen bővítette termelését [...] József nádor tér I Távbeszélő 180 850 Po ta im Poct [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind