99 találat (0,154 másodperc)

Találatok

1. 1992-02-05 / 30. szám
[...] kérdeztük az egyik szervezőt Tóth Ist­ván képviselőt Szerencsére egyre in­kább gyakorlattá [...] hívtunk jogi szakértőt dr Szigethy István személyében aki a parlament jogi [...] több tagja elmondta véle­ményét dr Bozóky Géza a kórház rendelőintézet igaz­gatója [...] Kustár Tamás úgy vélte dr Bozóky Géza nyi­latkozata beigazolta súlyos hiányosságok [...]
2. 1962-01-28 / 23. szám
[...] az igazságszolgáltatásban Elő­adó volt Dr Bozóky István Pest megyei főügyész Ez az [...] intézkedést kell alkalmazni állapította meg Bozóky elvtárs Gyakorlati példákkal muta­tott rá [...] szakbírónak mondotta Figyelemre méltó volt Bo­zóky elvtárs azon megállapí­tása a bíróság [...] el 40 forintért ifj Gyura Istvánnak A fa után zsákok következtek [...]
3. 1980-04-23 / 94. szám
[...] Möbius féle találmány titkát Nos Bozóky István rendező komo­lyan vette a groteszken [...] poenje sincs az előadásnak mert Bozóky panoptikum figurákká teszi a fizikusokat [...] alaposan lerontja teljesítménye értékét Űri István a rendezői szándé­kot figyelembe véve [...] Kriszt György Dabasnak Karnagyukkal Kiss Istvánnal mind az öt alkalommal felléptek [...]
4. 1991-06-25 / 147. szám
[...] körzeti or­vos belgyógyász és dr Bo­zóky Géza a hódmezővá­sárhelyi kórház belgyógyá­szatának [...] szavazással a képvi­selő testület dr Bozóky Gézát választotta kórház igazgatónak Dr [...] Dobi Ambrus és Dobi Erzsébet István Tóth Ist­ván és Pálfi Anikó Ale­xandra Horváth [...] másik épületről Erdősi Ágnes felvétele István és Gál Éva István nevű gyermeke Házasságot kötött Csó [...]
5. 1992-09-14 / 217. szám
[...] is megpezsdült az élet Lűr István igazgatótól megtudtuk az hogy cgy [...] A vígjátékban többek között Kovács Ist­ván Zentay Ferenc Ben cze Ilona [...] Gábor Lőte Attila Sára Berna­dett Bozóky István Kautz ky József A Népház [...] pódiumjátéka lesz Ezt követi Mikó István Semmi nem történt című élő [...]
6. 1992-05-18 / 116. szám
[...] kellett várni Na­pirend előtt Barta István elmondta hogy a jegyző­könyvekből győződött [...] csemői körzeti orvos dr Ignácz Istvánná szociális szervező Szolnok Kovács Sándor [...] Gábor Lőte Attila Sára Bernadett Bozóky Ist­ván Kautzky József Ren­dezte Makk Károly [...]
7. 1985-03-08 / 56. szám
[...] Szerencsi Éva Wesselényi Miklós Sztankay Ist­ván Széchenyi István Sinkó László Pál Paget inasa [...] Ráday Imre Jellasics horvát bán Bozóky István Fligelli őrnagy Velenczei István Móga János a tábornok Gáti [...] Szilágyi Tibor Kelemen őrnagy Prókai István Deák Sztankay István Képviselő Bodor Ti­bor Tanácsos Somogyvári [...]
8. 1982-03-05 / 54. szám
[...] sorozat Magyar film Irta Békeffy István és Thurzó Gábor Fényképezte Eiben István Zene Kenessey Jenő Rendező Keleti [...] András Benedek Miklós Lukács Sándor Bozóky István Herczeg Csilla Tordy Géza Ambrus [...] Gonda György Szabó Imre Szatmári István Adás március 11 csütörtök 21 [...]
9. 1980-04-19 / 91. szám
[...] összejövetelt tart amelyen a rendezővel Bozóky Istvánnal és a szereplőkkel beszélget dr [...] munkatársa Az oldalt írta Karácsonyi István Miser István és Halmágyi Péter felvételei
10. 1993-12-17 / 294. szám
[...] Péter Tyll At­tila Andorai Péter Bozóky Ist­ván Hegedűs D Géza 23 30 [...] Tv Auguszta köszöntő Szerkesztő Bőle István Műsorvezető Forgács Tibor Falutévé Sajtóiroda [...]
11. 1959-08-27 / 200. szám
[...] több fontos pontja volt Földes István a TIT titkára jelentésében a [...] műszaki témákkal foglalkozó előadá­sok számára Bozóky István a megyei ügyészség vezetője felszólalá­sában [...] vállaltak a tan­szék vezetője Vágsellyei Ist­ván pedig hetente egy alka­lommal felkeresi [...]
12. 1969-05-22 / 115. szám
[...] a napi­rend írásos anyagát Zsigmon­di István az OTP megyei igazgatóhelyettese terjesztette [...] társas és családiház építtetöket Dr Bozóky István kifogásol­ta a még mindig lassú [...]
13. 1982-01-03 / 1. szám
[...] György Gera Zoltán Halmágyi Sándor Bozóky István Dózsa László Bárczy János doku­mentum [...] György Szereposztás dr Caspary Bujtor István Frey tag Bács Ferenc Fred [...] Trittel Csákányi László Eddie Pathó István Eugen Dózsa László az ellá­tók [...] Rendező Bán Frigyes Szereplők Egri Ist­ván Tompa Sándor Rajz János Kelemen [...]
14. 1992-12-22 / 301. szám
[...] Gábor Löte Attila Sára Bernadett Bozóky István Kautzky Jó­zsef Rendezte Makk Ká­roly [...]
15. 1980-04-19 / 91. szám
[...] ága­zata a gépipar kapcsán Szál­kái István az MSZMP Köz­ponti Bizottságának alosztály [...] oldal követi A negyedik olda­lon Bozóky István a darab­ról Nos róla illik [...]
16. 1970-03-18 / 65. szám
[...] feladatokat Felszó­lalt az értekezleten dr Bozóky István megyei főügyész dr Pénzes János [...]
17. 1965-04-11 / 86. szám
[...] a nagy villámi kilátót NAGY ISTVÁN a túrái Galgamcnti Tsz elnöke [...] romkert szomszédságában ásatásokat végeznek az István Király Múzeum kutatói A közelmúltban István kori bazilikához kapcsolódó falakra buk­kantak [...] ered­Közügyek intézése a közösséggel DR BOZÓKY ISTVÁN Pest megyei főügyész A díszes [...]
18. 1960-02-28 / 50. szám
[...] Televízió Rádió­készülékek Gyárát és Papp István igazgatóval valamint Szalai Lajos párttitkárral [...] a megyei Bíróság elnöke dr Bozóky István megyei főügyész dr Bojtba Béla [...] mások A közgyűlést dr Berek Ist­ván a kamara elnöke nyitotta meg [...] mon­dotta többek között dr Berek István Az elnöki beszámoló után dr [...]
19. 1980-01-11 / 8. szám
[...] Versek Bé­késből Figyelő szemmel Fenyő István írása Beszél­getések az irodalomról Major [...] 44 Csata a katonával Tö­mörkény István novellája 14 54 Édes anyanyelvűnk [...] kora Peturi rádiooan melyet Bölcs István készített Az adásban a III [...] Sándor jelmezeit Szekulesz Judit tervezte Bozóky István kettős szerepet alakít Rajta kívül [...]
20. 1976-04-09 / 85. szám
[...] mutatja be Illyés Gyula fordításában Bozóky István rendezésében Hídvégi Miklós és Szakács [...] Pál László Kőcser 3 Dobos István Nyársapát LEÁNY CSAPAT I Kő­cser [...]