4. oldal, 109 találat (0,025 másodperc)

Találatok

61. 2000-01-07 / 5. szám
[...] Ajkler Zita atléta SKDASE Határ István autóversenyző Honda Maruzs Racing Team [...] díszvendégekben Többek kö­zött meghívták dr Bozóky Im­rét az MLSZ elnökét Berzi [...]
62. 1998-08-19-20 / 194. szám
[...] köztük első­sorban az államalapító Szent István tiszteletét a mindennapi kultúrán keresztül [...] meg egy verses officium Szent Istvánról amelyet a Kun Lászlót vádoló [...] és kortársa Ranzano is említi Ist­vánt A számos zenés és prózai [...] is tisztelgett királyunknak Kodály pedig Bozóky Mihály XVIII századi énekeskönyve egyik [...]
63. 2006-02-17 / 41. szám
[...] játszmától ide­ges bátortalan lett Mátrai Ist­ván tanítványainak a játéka és Zinedine [...] pályán lévő nyíregyházi csapatot Mátrai István Balázs Anett hiánya nagymértékben sokkol­ta [...] Stadion­ban Az MLSZ előző elnöké­nek Bozóky Imrének illetve az elnökségnek január [...] lendületet ven­ni a játékmester Markó Istvánt az egészpályás emberfogás míg a [...]
64. 1991-06-21 / 144. szám
[...] Gl Podholiczki 2 Szabó 2 Bozóky ill Mar siczki Biztos szandai [...] szenzáció mindenképpen az hogy Tatár István személyében ország­szerte jól ismert szakember [...]
65. 2001-01-20 / 17. szám
[...] vendéget hívtak meg A jelenlevőkhöz Bozóky Imre MLSZ elnök és Szakács [...] választott sportolókról A salgótarjáni Határ István neve nem cseng ismeretlenül az [...]
66. 2007-08-18 / 193. szám
[...] Flórián Baranyai Gyula és Szőke István kapus robbant be Kovács István Nagyon jó és egységes csapat [...] alkalommal ta­lálkoztunk az akkori elnökünk Bozóky Imre bemutatott és el­mondta hogy [...] SBTC s csapattársaival balról Básti István Szojka Ferenc Ferencz Gyula és [...]
67. 1994-11-07 / 262. szám
[...] 2 Kiss Kovács Edző Lombos István Mizse KC Rabi Szarvas 1 [...] Farkas Cs 1 Edző Vájná István Kiállítások 12 ill 8 perc [...] mérkőzés legeredménye­sebb góllövője legyen Lombos István Talán ed­digi legnehezebb mérkőzé­sünkön vagyunk [...] 2500 néző v Tóth V Bozóky Nagy I PMSC For dan [...]
68. 2002-03-21 / 67. szám
[...] 31 között jelentet­te be dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] Total míg legjobb játékosa Vá­mos István Big Fish Team lett A [...]
69. 2012-08-25 / 197. szám
[...] és akkor robbant be Kovács István Nagyon jó és egy­séges gárda [...] alkalommal ta­lálkoztunk az akkori elnö­künk Bozóky Imre bemu­tatott és elmondta hogy [...]
70. 1993-07-10-11 / 159. szám
[...] mások Radics sgraffito Nógrádmegyernek Radics István festőművész több monumentális műve díszíti [...] ami mindig is éltette Radics Ist­ván művészetét nemzetközi hírnévre szert tett [...] a festőiséget mosolyodik el Varga István akinek alkal­mazott grafikáin kívül fotói [...] József dr Zemplényi Imre dr Bozóky Dezső Wabrosch Béla Gábler Vilmos [...]
71. 1974-06-09 / 133. szám
[...] hallottunk annak kö­tetét is kézbevesszük Bozoky Éva 16 45 Hervé Nebáncsvirág [...] Márton And­rást Bulla Elmát Egri Ist­vánt Kovács Istvánt Kazal Lászlót Miklósy Györgyöt Pécsi [...]
72. 1972-10-01 / 232. szám
[...] ezek a bi­ Zon­ Orosz István rajza zonytalanságok Van e vala­mi [...] öreg halászát vagy éppen Csörsz István hippi ifjait Filmszerűek vol­tak ezek [...] nemzet­közi sikereiről beszélt Csü ty István a könyvtárnak a modern egyetemi [...] ezt a missziót is teljesíti Bozőky Éva Anyanyelvűnk Szavak törzsét kifordítom [...]
73. 1995-09-25 / 225. szám
[...] Zs Csehi Z Edző Sándor István Csepel SC Bíró Tyukodi Be [...] Nagy T Petrók Edző Varga István Pécsi MFC Haladás VSE 0 [...] Ve­zette Arany Molnár L dr Bozóky Pécsi MFC Kovácsevics Dienes Szabados [...] Fehér Schneider G Edző Mihalecz István Gól­szerző Majoros a 67 percben [...]
74. 2002-09-03 / 205. szám
[...] a vá­logatottban sem léphet pályá­ra Bozóky Imre a szövetség elnöke azonban [...] így a nézők találkozhat­nak Határ Istvánnal Vajvoda Sándor­ral vagy Maruzsi Lászlóval [...]
75. 2000-08-30 / 203. szám
[...] a le­látón Fél nyolckor Janicsák Ist­ván és a veresegyházi asszony­kórus lépett [...] Vásár Városok Kupáját Később Bubik István szavalt aki azzal kezdte Kicsit [...] kez­dés is elképzelhető A sajtótájé­koztatón Bozóky Imre MLSZ el nök kétéves [...]
76. 1998-02-23 / 45. szám
[...] meg A közgyűlésen jelen­lévő Harcsár István államtitkár az OTSH elnöke ezt [...] Gázszer FC elnöke 43 dr Bozóky Imre ügyvéd FIFA partjelző a [...]
77. 2000-07-22 / 170. szám
[...] közül sorsoltunk A sze­rencse Deák Istvánnak Salgótar­ján Játszó út 8 kedvezett [...] egy­szer sem volt példa fogalmazott Bozóky Imre az MLSZ elnöke A [...]
78. 1982-11-13 / 267. szám
[...] művészete Kós Káro lyé Medgyaszay Istváné Laj­ta Béláé Györgyi Dénesé Thoroczkai [...] barátságos emberek visszfénye a környezeten Bozóky Éva NÓGRÁD 1982 november 13 [...]
79. 1975-08-14 / 190. szám
[...] az egyik legnagyobb sikernek Örkény István Macs­kajátékának lehetünk tanúi a Volksbühne [...] kincsei­nek minél teljesebb birtokba vételéről Bozóky Éva üdülés a k s [...]
80. 1975-10-14 / 241. szám
[...] a szülők ne renc Pathó István Földi Te tával és bensőségesen [...] velők magazinja A sorozat ri Bozóky Isvtán és mérmes líraiságával hatott [...] házmesterlány húga iyos Cecília Iglódi István napokban A sokféle emberi érkezik [...]