2. oldal, 109 találat (0,045 másodperc)

Találatok

21. 1999-12-06 / 284. szám
[...] versenyre Má­sodik helyezett lett Lokody Ist­ván a salgótarjáni Petőfi Sán­dor Általános [...] kezdő­dött Svájcban Winterthur váro­sában mondja Bozóky Jenő Mára a világ 30 [...] kapcsolódik be ismét a beszélgetésbe Bo­zóky Jenő A Nógrád megyei területi [...] partnere­ink bizalmát zárja a beszél­getést Bozóky Jenő Mi ezért dolgozunk és [...]
22. 2005-12-19 / 295. szám
[...] vagy a gyakorlóteremben felügyelő Gyarmati Istvánon Rubint Jáno­son vagy Kirschner Krisztiánon [...] eljuttatott Magyar Labdarúgó Liga fel­szólítását Bozóky mondjon le címmel Hamar jött [...] arról le­mondásra szólítják fel dr Bozóky Imrét az MLSZ elnökét Kistele­ki István ligaelnök az MLL köz­leményével ellentétben [...] nagy többséggel bizal­mukról biztosították dr Bozóky Imrét A Magyar Labdarúgó Szö­vetség [...]
23. 2001-09-04 / 205. szám
[...] győzelmei Salamon Oravecz páros Salamon István 3 Oravecz Ferenc 2 Nagy [...] törő Vác ellen játszanak Salamon István játékos edző Teremhiány miatt elmaradt [...] 21 csapat szak­vezetőjét bízza meg Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] korrekt módon megállapodni vele mondta Bozóky Gellei Imre jelenleg Kecskemé­ten készíti [...]
24. 1985-07-13 / 163. szám
[...] Ugyanez vo­natkozik Lendvay Ferenere és Bozóky Istvánra is akik arra biztattak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Kazi­mir Károlyról akivel tizenhá­rom évig [...] Bori Pánai Erika és Hirtling István köz­ NÓGRÁD 1985 július 15 [...] József Hernádi Judit valamint Bergendv Ist­ván és Péter A Győri Balett [...]
25. 1998-06-12 / 136. szám
[...] egyértelmű megállapítását tennék lehetővé véle­kedik Bozóky András Ám a politológus csak [...] soron a Fidesz pozícióit erősítené Bozóky szerint a Fodor Gábor SZDSZ [...] ke­resztül a kormányfőnek adatik meg Bozóky úgy véli ebben a kormányzati [...] idei Zoo Oscar díjat Palugyai Ist­ván szakíró az Azok a csodá­latos [...]
26. 2006-01-04 / 3. szám
[...] elnökségi tagjainak hétfői informális megbeszélé­sén Bozóky Imre elnök arról tá­jékoztatta a [...] Magyar Labdarúgó Liga MLL ellen Bozóky szerint Kisteleki Ist­ván MLL elnök jogtalanul utal­tatott át [...] ülésnek nem tudok mit kezde­ni Bozóky Imre kezdeménye­zésével A 3 06 [...] Gábor az ugyancsak gyarmati Kovalcsik István fotói­val illusztrálva két verseny­nap a [...]
27. 2005-12-23 / 299. szám
[...] Géléi Károly Csapó Ká­roly Vincze István Tatabánya Supka Attila Mező József [...] magyar labdarúgás vezérkará­ban ahol a Bozóky Imre vezette MLSZ és a [...] miután az MLSZ ülésén lecsalózta Bozókyt és székét felrúgva tá­vozott kijelentette [...] el­nökségi tagságukról az MLSZ elnökét Bozóky alelnökét Puhl és egyik elnökségi [...]
28. 2006-01-06 / 5. szám
[...] jog­körrel felruházott ügyvezetője és Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga MLL [...] mondta az MTI nek Kisteleki István Szó esett az Eb selejtezők [...] megkapja a szükséges számú szavazatot Bozóky Imre elnök mandátuma kedden szűnt [...] a testületből Csütörtöki búcsú sajtótájé­koztatóján Bozóky Imre úgy vél­te eredményes 6 [...]
29. 2007-04-14 / 87. szám
[...] addig kölcsö­nösen sikeres volt amíg Bozóky Imre tevékenykedett elnökként s a [...] vette át az irányítást Kisteleki Istvánnal az élén akit később az MLSZ elnöké­vé választottak Amint Kisteleki István hivatalba lépett megtagad­ta a Kentaro [...] számolt be hogy a szakításra Bozóky Imre távozá­sát követően váratlanul került [...]
30. 1982-06-29 / 150. szám
[...] Benkóczi Zoltán Bakó Márta Sugár István Kőnaptár koncentrikusan elhelyezkedő nyolcszögre hasonlított [...] Flóra Máthé Erzsi Szekénes Ilona Bozóky Ist­ván Képessy József Lóránd Hanna Dancsházy [...]
31. 2006-05-27 / 123. szám
[...] a Miklós Pince és a Bozóky Családi Pincészet míg az óborok versenyében Gruber István és a Bozóky Családy Pin­cészet osztozott a képzeletbeli [...]
32. 2002-06-08 / 132. szám
[...] az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...] fél ezren tekintettek meg Dr Bozóky Imre MLSZ el nök gratulált [...] óra Atlétika 10 jubileumi Zelenka István emlékfu tás Salgótarján Balassagyarmat 8 [...]
33. 1998-12-03 / 283. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Kijelentette a pedagógus [...]
34. 2005-12-09 / 287. szám
[...] Legalább is eb­ben bizakodik a Bozóky Imre vezette Magyar Lab­darúgó Szövetség [...] érdek érvelt többek között dr Bozóky Imre de per­sze a labdarúgás [...] Norbert Bátonyterenye VASK 2 Sala­mon István Bátonyterenye VASK 3 Csampa György [...]
35. 2000-08-12 / 188. szám
[...] Labdarúgó Szövetség FIFA elnö­ke elfogadta Bozóky Imrének az MLSZ elnökének meghívását [...] aláDeulsch Tamás ifjúsági és sportminiszter Bozóky Imre MLSZ elnök és Demján [...] sorsoltunk A szerencse ezúttal Szeberényi István kisterenyei olvasónknak kedvezett így az [...]
36. 1962-04-25 / 33. szám
[...] Kovács József kismotor­kerékpárján míg Orosz Ist­ván Berva motorján hajtott ittasan Bár [...] mb igazgatója Az élelmes ember Bozóky György még valamikor 1950 ben [...] színvonalat es jobb eredme hanem István boltvezetőnek két he­foldmuvesszoyeüíezet 1961 igyekszünk [...] és vábbiakban az elnökhelyet osuriK istvan a vendéglő pedig a Kiváló [...]
37. 1998-09-21 / 221. szám
[...] 250 néző VEZETTE Heibl dr Bozóky Harsányi SZEAC Dobó Simon Magyar [...] megint nyert Szombat este Kovács István pe­helysúlyú ökölvívó megsze­rezte nyolcadik profi [...] 5 Szalánszki 5 EDZŐ Cserni István KARCAG Móga 7 Czinege 6 [...] jogosan várt hazai győzelem Cserni István Ez egy ilyen játék az [...]
38. 2005-12-29 / 302. szám
[...] célba A szülők közül Koós István a 4 Koósné Nagy Judit [...] ki­váló szakemberre A legtöbb mé­dium Bozóky Jmre MLSZ elnök MTI nek [...]
39. 2003-12-15 / 289. szám
[...] posztra mondta az új szakve­zetőről Bozóky Imre az MLSZ el­nöke A [...] kuratóri­umi ülésén részt vett Lombos Ist­ván Balassagyarmat polgármeste­re aki az elismerő [...]
40. 2000-11-18 / 270. szám
[...] a deres fejű egriek Túrán István öregfiúk kosárlabda emléktoma Az elmúlt [...] fiatalon elhunyt egykori kosarasra Túrán István­ra emlékeznek egykori játékos­társai és ellenfelei [...] Tamás if­júsági és sportminiszterrel s Bozóky Imre MLSZ elnökkel többek között [...] a rendezvény­ről a főszervező Nagy István testnevelő tanár Köztudott hogy a [...]