111 találat (0,146 másodperc)

Találatok

1. 1885-09-13
[...] Varsóban a fö­városban 1791 ben Szaniszló Ágost király alatt még egyszer [...] akart a konczon nem segítette Szaniszló Ágost királyt a betolakodott orosz csapatok ellen Ekkor Szaniszló népfölkelést hir­detett Koszcziuszko volt a [...] seregeit Varsó alól Ekkor Szuvarov Sándor gróf vette át az orosz [...]
2. 1898-07-17
[...] osztályban Bürötz Ferenc Harsa nyi Sándor és Jung Gyula a III [...] 15 Bettelheim Ödön 10 Schlesinger Sándor Hárman a nevezők közül nem [...] egy hétig fog tartózkodni Villányi Szaniszló Villányi Szaniszló bakonybéli apát a kiváló pap [...] hogy nagyságos és főtisztelendő Villányi Szaniszló ur szent Móric és vértanú [...]
3. 1906-03-24 / 12. szám
[...] N Tóth István és Zsigmond Sándor 60 60 fill Rhabovszki N [...] Józsefné Kovács Mihálv Puchinger József Szaniszló Sándor 1 1 K Ney Viktor [...] 20 K Balogh Jenő Benedek Sándor Deutsch József Csorna Deutsch Samu [...] szakemberek egész sora Te ki Sándor gróf Náray Szabó Sándor Kriesch Aladár Hajós Lajos dr [...]
4. 1896-04-26 / 17. szám (266. oldal)
[...] kovács vágási 1 50 frt Szaniszló Pál f novaji 1 50 [...] keszii 1 50 frt Sághv Sándor bejei 1 50 frt Kis [...] 50 frt Parasznva 30 frt Sza­niszló 60 frt T Bökény 60 [...] péterfalvai 1 40 frt Szekeres Sán­dor forgolányi 1 30 frt Szép [...]
6. 1904-04-09 / 15. szám
[...] 2 Városi tanács javaslata Hápli Sándor nyugdíjaztatása iránt 3 Horváth József [...] ellentengernagy pedig az első osztályú Szaniszló rendjelet Reitzenstein kapitánynak a har­madik [...] kimutatni örömöm e felett Elküldve Szaniszló rendjelemet Ez ám csak az [...] ki Láng Mihály igazgató előtt Sándor Pál válasza Sándor Pál országgyűlési képviselő az 0 [...]
7. 1882-10-08 / 41. szám (1331. oldal)
[...] Pap József 10 frt Görbe Sándor 2 frt Mol­nár János 2 frt Harsányi Sándor 2 frt összesen 81 frt [...] Varga Gergely 50 kr Péntek Sándor 1 frt Katona József 1 [...] lelkész 2 frt M Gyánból Szaniszló Gábor ref lel­kész I frt [...]
8. 1898-04-03 / 14. szám (218. oldal)
[...] Károly hiricsi 1 50 Szűcs Sándor harkányi I 50 Vitányi Bertalan [...] jászkerekegyházi h 1 100 Varga Sándor szank­moricgáti h 1 100 Lukácsi [...] III A tiszáninneni egyházkerületből Bacskay Sán­dor nyiri 1 80 Baskai János [...] Kálmán hernád szurdoki 1 100 Szaniszló Pál felső­novají 1 120 Id [...]
9. 1890-05-11 / 19. szám
[...] hó 28 án egyhangúlag Füzy Szaniszlót a volt rendtartományi főnököt válosztotta [...] Szer­vácz dr Házfőnöknek Pozsonyban Füzy Szaniszló Pécsett Pataky Luczidus Te­mesvárott Dubniczky [...] tagoknak megválasztattak Ánd­rássy Géza és Sándor grófok Inkey Ist­ván Károlyi László [...] elnök Beck János alelnök Puskás Sándor pénztáros Forintos Vincze ellenőr Nagy Sándor jegyző Gasparics Vincze Bizottmány tagok [...]
10. 1888-04-01 / 14. szám (439. oldal)
[...] Varsányi Dániel Gyön­gyösi Mihály Felvinczi Sándor Enyedi János 8 1670 Tatai [...] Sámuel 3 1692 Kolosi Márton Szaniszló István 2 1698 Rimaszombati István [...] Te­leki Ádám Balogh György Kovásznai Sándor Kovács László 5 1761 Szathmári [...] Szegedi József 2 1770 Kiss Sándor
11. 1899-04-16 / 16. szám (252. oldal)
[...] Kálmán abauj nádasdi 1 100 Szaniszló Pál felső novaji 1 150 [...] tisza észlári 1 80 Kazai Sándor makiári 1 100 Kodi Benő [...] bodrog olaszii 1 100 Sallai Sándor erdő horvátii 1 120 Semsey [...] Antal György rudabányai 150 Nagy Sándor szakácsii 1 120 Farkas József [...]
12. 1890-05-04 / 18. szám (577. oldal)
[...] Simon Elek 50 frt Székely Sándor 50 frt Vajda Károly 30 [...] Nemes Ferenc 50 frt Péter Sándor 50 frt Peterdi Pál 50 [...] Tariska Lajos 50 frt Vajas Sándor 50 frt Bokros Benedek 70 [...] egyházkerületben Kövcr J 50 frt Szaniszló Pál 50 forint Szobonya István [...]
13. 1883-11-04 / 44. szám (1431. oldal)
[...] Egyházi tanácsbirák le tek Nayy Sándor Szél Kálmán n szalon­trti Nagy [...] sza­va atot nyertek ujolag kitüzettek Szaniszló Gábor m gyáni Nagy Sándor ágyai és dr Márk Ferenc [...] lelkészek Világi tanácsbirákul elválasztattak Ercsey Sándor Tabajdy Károly aradmegyei főispán Fónagy [...]
14. 1879-08-03 / 31. szám (997. oldal)
[...] egyházmegyében esperessé átalános több­séggel Nagy Sándor szalontai lelkész választatott meg a [...] egyénre u m Nagy Dániel Szaniszló Gábor és Ferenci Gedeón lelkészekre [...] választották meg átalános többséggel Nagy Sándor sza­lontai lelkész a szavazatbontó küldöttséghez [...]
15. 1897-04-11 / 15. szám (233. oldal)
[...] Kőrössy József vilyi 1 40 Szaniszló Pál felső novaji 1 50 [...] Pál golopi 1 40 Sallay Sándor erdő horvátii 1 50 Sohajda [...] nagy ráskai 1 50 Erdélyi Sán­dor magyar jesztrebi 1 40 Kádár [...] frtot IV Erdélyi lelkészek Botha Sándor bácsii 1 25 frt Péter [...]
16. 1903-03-29 / 13. szám
[...] elvitele iránti intézke­désre Eskiivő Szöllösy Sándor gyógytár tulajdonos Nagy Mihályról április [...] megválasztatott Iiolossváry József alispán Koller Sándor főjegyző és Kenessey Miklós főszolgabíró [...] résztvettek Kolozsváry József alispán Koller Sándor főjegyző dr Bibó Károly aljegyző [...] töltötték be az el­hunyt Füzy Szaniszló tartományi rendfő­nök helyét Utádjául Thuróczy [...]
17. 1906-03-11 / 10. szám
[...] helybeli 1 Sport egyesület Fiirst Sándor elnöklete alatt f hó 7 [...] meg Miután Süttö Kál­máimét Németh Sándor tanitóképezdei ta­nárt Keresztes Béla gyógyszerészt [...] Margó Zelma zongorán kiséri Szentgyörgyi Sándor kar­nagy 5 Ünepi beszéd Mondja [...] Józsefné Kovács Mihály Pucliin­ger N Szaniszló tanító 1 1 K Ney
18. 1875-02-27
[...] József 78 sz pénztárnokká Szentmihályi Sándor 82 sz választmányi tagokká Karvasy [...] Ferencz 70 sz győri Kőrösy Sándor 105 sz és Zárka Dénes [...] 23 likán 1766 f Leszinszky Szaniszló lengyel király 24 én 1848 [...] adóhátralék miatt Lau­dier Antal Jezernicky Sándor Matkovics Jakab és Pollák Hermán [...]
19. 1905-04-09 / 15. szám (235. oldal)
[...] Liptómegye község temploma részére Országh Sándor rákospalotai Budapest mellett orgonagyáros czégnél [...] László sárospataki főgimnáziumi tanár Harsányi Sándor sárospataki főgimnáziumi vallástanár és Nagy [...] Elekes Károlyné úrnő 2 Felolvasott Szaniszló Albert dr 3 Makray dalok [...]
20. 1894-05-03 / 18. szám (284. oldal)
[...] annai levita 20 frt Székely Sándor m bergenyei lelkész 30 frt Fazekas Sán­dor sz dányáni lelkész 50 frt [...] 30 frt Parasznya 30 frt Szaniszló 30 frt Ménes Gyorok 80 [...] surányi lelkész 40 frt Péter Sándor zápszonyi lel­kész 40 frt Szabó [...]