5. oldal, 98 találat (0,144 másodperc)

Találatok

81. 1906-03-11 / 10. szám
[...] kath óvodában mert e napra Farkas Edith Pálffy Anna grófnő és Gothard Sándorné eljövetelüket kilátásba helyezték Stanits Fulgent [...] be az estélyt ki János vitéz operette néhány számának eljátszása után [...] hét­főn Fehér Anna népdráma kedden Legvi­tézebb huszár operett szerdán Boszorkány dráma [...]
82. 1913-05-11 / 19. szám
[...] A két délutánt a János vitéz és a Kis gróf c [...] sláger premiér lesz Molnár Ferencz Farkas czimii vígjátéka szombaton és vasárnap [...] Günsberger Ádám Harsányiné dr Hoffner Sándorné Honis Erzsi Horváth Ella dr [...]
83. 1914-12-06 / 49. szám
[...] eredményű gyűjtés Ezután dr Weltner Sán­dorné számolt be az egylet pénztári [...] Tomor Antal városi dijnok 100 Farkas József városi dijnok 100 Pelek [...] szerették a mindig vidám jó­kedvű vitéz bajtársukat Ott temették el bajtársai könnyezve a vitéz hadnagyot Kitüntetett póttartalékos Hajdú Miklós [...]
84. 1915-11-07 / 45. szám
[...] ezúton mondunk hálás köszö­netet Özv Farkas Dezsőné és gyermekei 1 Művészestélyek [...] főhad­nagyot az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért legfelső dicsérő elismerését rendelte [...] Hajdú Elek Révész Arnoldné Spitzer Sándorné Strasser Bélánó Hamburger Sámuelnó 6 [...] Hercog Gábriella r kath tüdőlőb Farkas Dezső ny főiskolai tanár ref [...]
85. 1915-12-19 / 51. szám
[...] dr Rosenthal József dr Weltner Sándorné Szőke Bálint 6 6 K [...] Béla szép baritonján magyar műdalokkalgyönyör­ködtette vitézeinket Frauendienst Mariska ope­rett áriákat és [...] tapsviharban tört ki Végül Patayné Farkas Gizi A szobacicus c egyfelv [...] Károlyné Sági Sománé dr Fürst Sándorné Koréin Flóra Nobel Jozefa özv [...]
86. 1916-01-02 / 1. szám
[...] Goldschmid Ödönné Lunzer Mórné Leszlauer Sándorné Fischer Gyuláné Bodansky Adolfné Eisler [...] Nőegylet a Hadsegélyző Hivatal felszólítására vitéz katonáink meleg ruháira gyűjtést rendezett [...] 39 éves görvélykór Dec 26 Farkas László rk 4 hetes veleszületett gyengeség Farkas István rk 4 hetes veleszületett [...]
87. 1890-11-16
[...] vi t az aranygyapjas rend vitéze a szt István és Máltai [...] hó l 1714 XII Károly vitéz svéd király Törökországból jóvén Stock [...] Fefenozné Beiinüller Alajosné özv Dénes Sándorné Gulyás Miklósné Hanauer Jemine Hanauer [...] UM y n óra körül Farkas Jé zsef n gyiiiióthi lakos [...]
88. 1894-09-02
[...] Istvánnó Martonfalvay Elekné Steiner Ignácné Farkas Kálmánná Czimmermann An­talné Kreisler Józsefné [...] József Oberiuayer József özv Deim Sándorné Lázár Lajosné Frank Józsefné Perlaky [...] a strázsamesterségig s számos ütközetben vitézül küzdött Az egyik csatában meg­sebesült [...]
89. 1896-08-23
[...] csatában rósztvett ós még élő vitézeket Ezek a következők Dr Hatala [...] Gyula rendező­ség Bischitzky Sándor DeutschMiksa Farkas Kálmán Gaál János Graff Samu [...] Jánosué Sziept I né Lippert Sándorné Gaál Jánosué Rezenka Jánosné Rumpold [...] Sárvár özv Smidfc Istvánué Bikky Sándorné Reg ner Jánosné özv Murbán [...]
90. 1906-03-11
[...] nép t erttvé vált lánus vitéz élőzenéjét és befejező j melodrámáiét [...] kath óvodában mart c napra Farkas Edith Pálfly Anna grófnő ás Gothard Sándorné eljövetelükéi kilátásba belyes­ték Stanita Fulgent [...]
91. 1916-03-12
[...] nábob iia Sass Edétől Szavalj Farkas István theol akad hallgató ur [...] tovább nem vállaló dr Weltner Sándorné he ly be Hotiniann Itianka [...] meg a városunk­éban elhelyezett sebeult vitézeket A sikeriilt délután bizonyára felejthetetlen [...]
92. 1944-12-23 / 1. szám
[...] Horváth Ferenc özv Mészáros Károlyné Farkas Ilona Szentgyörgyi Sándorné Nagy Jenőné dr Tauner Gézáné [...] Turner Nándor Hegedűs Sándor Mihályi Sándorné Horváth Lászlóné Vásár­helyi Károlyné özv [...] Szűcs Lajos Mészáros Zsófia Varjú Sándorné 4 Dezső Jolán Varga György [...] és Száller Mária özv rk Vitéz Ladányi Domokos m kir fhgy [...]
93. 1863-01-18 / 3. szám (91. oldal)
[...] Tóth Ist­vánná Horváth Andrásné Gabnai Sándorné Szemenyei Istvánné Gabnai Ferencné özv [...] Fekete Mihályné Tóth Györgyné Dénes Sándorné özv Gondos Ferencné özv Rajki [...] Andrásné Fehér Jánosné Madarász Mihályné Farkas Mi­hályné özv Jankó Ferencné Lődi [...] Istvánné Jankó Mihályné Holecska Jánosné Vitéz Jánosné özv Csizmárik Pálné Tornyi [...]
94. 1868-03-08 / 10. szám (317. oldal)
[...] babot Szűcs János 15 kr Farkas Mihályné 10 kr Kovács Mihály [...] kr Dénes Istvánné 10 kr Vitéz Istvánné 60 kr özv Pataki [...] ifj Harsányi Sándor 40 kr Farkas Mihály 5 kr Gombkötő Ferenc [...] Pusztai János 40 kr Szokolay Sándorné babot Hor­váth Mihály hús bab [...]
95. 1877-07-22 / 29. szám (901. oldal)
[...] István 43 frt 26 krt Vitéz István 40 frtot Gödöllőn Szontag [...] Sámuelné 25 frtot ugyanitt néhai Farkas Károly úr R Lankó István [...] hold földet ajándé­kozott ugyanitt Viucze Sándorné az egyháznak 100 frtot hagyományozott [...]
96. 1886-02-14 / 7. szám (223. oldal)
[...] a Károly huszár ezred egyik vitéze f hó 10 én élete [...] lengjen porai felett Ozv Nagy Sándorné szül Nagy Zsuzsánna Nagy Zsigmond [...] forint 50 kr özv Szalay Sándorné 2 forint Erdős János 1 [...] szerkesztő Dr Ballagi Mór Főmunkatárs Farkas József Felelős szerkesztő és kiadó [...]
97. 1887-06-12 / 24. szám (765. oldal)
[...] gyüjtő ivén 60 frt Hegedűs Sándorné született Jókai Jolán gyüjtő­ivén 182 [...] János Nagy Dobsza 50 kr Farkas József Borsód Harsány 5 frt [...] Dr Thomas Lajos 2 frt Vitéz János és felesége Kovács Zsófia [...]
98. 1890-03-02 / 9. szám (287. oldal)
[...] Pálffy Dániel 20 kr Gyenezs Sándorné 30 kr alsó Pálffy József [...] Patonay Dezső 10 kr Illyefalvi Vitéz Kálmán 20 kr Kerkapoly Károly [...] szerkesztő és kiadó tulajdonos Szőts Farkas DEUTSCH M féle müintézet Czettel [...]