39 találat (0,158 másodperc)

Találatok

1. 1975-06-29 / 151. szám
[...] helyet­tesítjük A megyei tanács tag­Egy vitéz ember A szóban forgó úr [...] hétköznapok is meg­követelik hogy időnként vi­tézül cselekedjék az ember Játszótér délután [...] fej­jel lehet figyelni Pedig a vi­téz ember már készenlétben állt S [...] ö itt tglál magának társa­ságot Farkas Sándorné és Ga­lamb Vincéilé a jogi [...]
2. 2012-11-06 / 259. szám
[...] akik ismerték és szerették hogy VITÉZ CZINK KÁROLY balatonföldvárl lakos 92 [...] ismerték és szerették hogy ÖZV FARKAS SÁNDORNÉ Borbély Irénke volt gigei kaposvári [...]
3. 1993-10-30 / 253. szám
[...] 18 Lk 16 19 31 Farkas Ómagyar név a harciasság jelképe [...] Tudományos tanácskozá­son emlékeztek meg Cso­konai Vitéz Mihály születé­sének 220 évfordulójáról tegnap [...] olyan éhes vagy mint a farkas Ez igaz De mikor eszik [...] u 8 Felelős vezető SOÓS SÁNDORNÉ Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
4. 1955-01-09 / 7. szám
[...] tajtékot ver a vízen Bá­lint vitéz kiemelkedik hullámaiból s végigjön a [...] Sán­dor írásai és használati eszközei Farkas János csurgói párttitkár a Magyar [...] komoly ér két özv Latinka Sándorné is téket bocsátott Somogy megye [...] Amiért ők harcoltak és elvé vitézei a kibontakozó munkás reztek ma [...]
5. 1999-12-30 / 304. szám
[...] gondviselésében meg­nyugodva értesítjük hogy JENEYNÉ vitéz Kazy Gyöngyi Mária 1999 december [...] szent neve Jób könyve Táviratom vitéz ifj Jeney Tibor 8700 Marcali [...] Fájó szívvel tudatjuk hogy FEKETE SÁNDORNÉ Nagy Erzsébet Kaposvár Fő u [...] öl telek Fonyód Bélatelep Bolyai Far­kas út 29 eladó 06 88 [...]
6. 1995-03-16 / 63. szám
[...] Mózes Attila sepsiszent­györgyi prózaíró valamint Farkas Árpád a Háromszék című folyóirat [...] A díjat felesége özv Kenéz Sándorné vette át Ugyancsak Nagyatádért kitüntetésben [...] Hans Joachim Ra­ich dettenhauseni és Farkas István tabi polgármester tegnap írta [...] szülők nevelők gyermekek A Cso­konai Vitéz Mihály Reformá­tus Gimnázium diákszínjátszó körének [...]
7. 1956-10-06 / 236. szám
[...] sárpilisl citera együttes és Ágasvári Sándorné népi énekes műsora 9 40 [...] Lakásfronton Riport 19 00 János vitéz Részletek Kacsóh Pongrác és Keltái [...] Havasi kürt és Vincze Ottó Farkas a havason c operettjéből 15 [...] Frankhon ivadéka Angolhon szülötte Magyarhon vitéze 22 00 Tánczene 22 47 [...]
8. 1997-12-09 / 287. szám
[...] rehabilitáció támogatásánál ugyanezt reméljük mondta Farkas István Dr Gyurkovits Kálmán or­vosigazgató [...] tagság­gal jutalmazta Ballér Sze rénke Farkas Béláné Huri Béláné Vida Gyuláné [...] Posza Sándot fűtőnek Po sza Sándorné Gál Sándomé és Szabóné Szilner [...] Dr Sótonyi Sándor a Cso­konai Vitéz Mihály Tanító­képző Főiskola főigazgató he­lyettese [...]
9. 1995-08-19 / 195. szám
[...] Bartol Antalt a Csur­gói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Kollégiuma Ka­zinczy díjas [...] Vendéglátói­pari Szakközépiskola nyugdí­jas igazgatóját Richter Sán­dornét a Somogy Megyei Pe­dagógiai Intézet [...] sportolói a Repülő Hollandi világbajnokai Farkas János lábteniszező világ európa és [...]
10. 1980-09-10 / 212. szám
[...] Miseta Györgyné Kaposvár rátétese Stier Sandorné Kaposvár hímzé­se Pecséri Rózsa Siófok [...] lennék ha elhallgatnám a János Vitéz­nek és a Toldinak is a [...] mesét termő erdőt járó rengetegébe Farkas laka nagy fiához Tamási Áronhoz [...] arcodra a fe­jedelmi népfd János vitéz arra ösztönöz Toldi a ki­rályoknak [...]
11. 2000-05-12 / 110. szám
[...] tel 82 482 272 Igái Farkas J u 4 Tel 82 [...] irodalom órára a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általá­nos Iskolába Az MDF [...] településéről A konferencián amelyet Bajók Sándorné megyei tisztifőnővér szervezett a most [...] és Vidékfejlesztési Miniszté­rium főtanácsadója és Farkas Károly az országos területfej­lesztési központ [...]
12. 1986-10-31 / 257. szám
Gyászjelentés A csurgód Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépisko­la [...] akik ismerték hogy ÖZV TORMA SANDORNÉ Szíjártó Rozália Kaposvár Mező I [...] drága jó férjem édesapám nagy­apám FARKAS JANOS Kaposmérő Kossuth L u [...] oroszul olaszul spanyolul telefone­tikával Doktor Far­kas külföldi diplo­más szaktanár Bu­dapest 1149 [...]
13. 1983-01-26 / 21. szám
[...] szeretett férj édesapa após nagypapa FARKAS SÁNDOR volt gigei majd Kaposvár [...] Érdek­lődni Kaposvár Cseri út 31 Farka­sék 16 óra után 230 C [...] J u 5 Érdeklődni Papp Sándorné Kapós­újlak 23 ÍW 79 levő [...] Ka­posvar 14 30 órakor JÁNOS VITÉZ lr be riet 19 00 [...]
14. 1978-09-12 / 215. szám
[...] talapzatán is A Zrí­nyinek és vitézeinek bátorsá­gát szimbolizáló szobor most százéves [...] megsérült OUztdl Sztrk avdjősÁg Richter Sándorné budapesti lakos augusztus 1 én [...] l u 101 Felelős vezető Farkas Béla igazgató Kéziratokat nem örzünk [...]
15. 1972-05-19 / 116. szám
[...] korabeli kosztümökben bemutatják a végvári vitézek életét és az egyik nagyvázso­nyi [...] szál­lítottak kórházba akik közül Marek Sándorné súlyos élet veszélyes állapotban van [...] Latinca Sándor u Felelős vezető Farkas Béla Igazgat
16. 2004-12-14 / 291. szám
[...] a tulajdonosnak vagy az albérlőnek Farkas Edit aljegyző Az eb által [...] játszóházat tartottak tegnap a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában A gye­rekek [...] a nagyberki iskola diákja Nagy Sándorné igazgatóhelyettestől megtudtuk Kiss László az [...]
17. 1973-08-09 / 185. szám
[...] Schülkopf Erzsébet 54 észtén Dakó Sándorné nagyatádi la­Csokonai emlékbizottság alakult Csurgón Csokonai Vitéz Mihály szü­letése 200 évfordulójának megünneplésére [...] Sándor u 6 Felelős vezető Farkas Béla igazgató
18. 1999-04-02 / 77. szám
[...] is jöhet B T Tab Farkas István polgármester az A Rendőr [...] és testneve­lésből a a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főis­kolára felvételizők a [...] asszisztenseknél vég­zett szakfelügyeleti tapaszta­latokat Bajók Sándorné me­gyei vezető ápolónő ismer­tette az [...]
19. 1990-09-15 / 122. szám
[...] Fájdalommal tudatjuk hogy ÖZV KATONA SÁNDORNÉ Ágh Rozália volt kaposmérői lakos [...] elaoc Zamardi Diófa u 4 Farkas Zoltánne 136101 ELADOM Siófok TöreKiben [...] VEKTOR KFT 149461 A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár önköltséges [...]
20. 1969-05-25 / 118. szám
[...] Kaposvár Dohány Káh lesz Ágfalvi Farkas Ve­rov szki Selenka Letenyei Ná­dasát [...] hárult de az átalakított védelem Farkas­sal é 6 Ágfalvival az élen [...] Bárá­nyé Károlyné Ráksi Pfaff sics Sándorné Nemesvid Kopecsni Vincéné Kutas Csuthy [...] törökök elleni harcban a végvári vité­zek közt töltötte Vitézi éneke­lnek soraiból [...]

 

  • 1
  • 2