20 találat (0,199 másodperc)

Találatok

1. 2002-07-14 / Vasárnap Reggel, 28. szám
[...] picit szúrt a torka Nemere István regényíró kar­rierje kezdetén egy időben [...] pillanat­nyi lelkiállapotáról adnak fontos információkat Feuer Mária pszichopedagógus húsz évig gyűjtötte [...] sze­mélyiségtől független ténye­zők is mondta Feuer Mária Hiszen az hogy hol [...] is fellelhető kötetbe foglalt szakirodalma Feuer Mária ugyan régebben foglalkozott a [...]
2. 1975-01-29 / 24. szám
[...] jó lesz mindig számíthatunk ra Fe­uer István Igaz még nem tudott bizonyítani [...]
3. 1994-01-21 / 17. szám
[...] György Érdi Sándor Lugossy László Feuer And­rás Vámos Miklós Bacsó Pé­ter [...] Dózsa Imre Pomogáts Béla Verebes Ist­ván és Vidovszky László vál­lalta véleményének [...] báli szezon A ka­posvári Farkas István emléke­zik Évtizedekig portásként ke­reste a [...] lelke A 76 éves Farkas István ne­vetve mesélte Egyszer az ötvenes [...]
4. 2001-09-08 / 210. szám
[...] ami minket gazdagít Dr Gyenesei István a megyei közgyűlés el­nöke a [...] A gyémánt oklevelet dr Ferenczi Istvánná Huszár Margit és dr Török [...] Kocsis Lászlóné Mester Gábomé Nagy István Nagy Tibor és Zsalakovics Béláné [...] szolgáltatások nem jutnának el mondta Feuer András a FiberNet Rt vezérigaz­gatója [...]
5. 2000-10-28 / 253. szám
[...] kábelhálózatot informati­kai hálózattá alakítjuk mondta Feuer András a Fibernet vezér igazgatója [...] László a vendéglátó László Balsay István város polgármestere is majd hozzátette [...]
6. 1980-04-03 / 79. szám
[...] vá­járnak HALASZ GYÖRGY vá­járnak KOCSIS ISTVÁN vájár­nak PAVLYAS LASZLO vájár­nak STANKOCZI [...] szakmunkásnak SÖTÉT FERENC szakmunkás­nak SZŰCS ISTVÁN szakmun­kásnak URBAN ISTVÁN szak­munkásnak az onkológiai ellátás és [...] lcét évtize­des kiemelkedő eredményeiért KOLLAR ISTVÁNNAK az Or­szágos Ere és Ásványbányák [...] ATTILA költő Erkel Ferenc díi FEUER MARIA a Muzsika c folyóirat [...]
7. 1978-02-23 / 46. szám
[...] testvér és rokon id CSERE ISTVÁN olt ötvöskónyi lakos 1978 február [...] villany van Érdeklődni lehet Am­sein István Kaposvár Béke Füredi tömb 3 [...] Lukács Ferenc 65455 Fonyódon Szem István u 89 számú kis kertes [...] du 4 és 6 órakor FEUER HAJO este 8 óra kor [...]
8. 1978-06-30 / 152. szám
[...] a Nyugati teme­tőben Férje Szili István KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mély gyászban mondok köszö­netét [...] után és szombat vasárnap Angyal Ist­ván 2045 Fonyódligeten a Vö­rösmarty U [...] modem kony­habútor mosogatóval Fonyód Szent István u 71 51623 Egyszemélyes reka­mié [...] mozi du fél 6 óra­kor FEUER HAJÓ Krénusz kert­mozi este 8 [...]
9. 1980-02-02 / 27. szám
[...] a két Csjef Zoltán és Ist­ván az ugyancsak válo­gatott Némedi és [...] nem vagy ritkán játszott szerzeményeivel Feuer Tamás fotómű­vész kiállítását tegnap nyi­tották [...] Termelőszövetkezetben Kardos Kálmán és Ba­lázs István a kaposvári ze­neiskola zongoratanára ad­tak [...]
10. 1982-11-20 / 273. szám
[...] német eredetű neve a scharf feuer Az igényes termékek egyre fokozódó [...] lett volna érdektelen pél­dául Huszár István Liska Tibor Erdélyi Sándor köz­ismert [...]
11. 1985-12-29 / 304. szám
[...] órakor kez­dődött Győrffy Miklós és Feuer András közreműködé­sével az Éjjeli bagoly [...] erre is kellett ügyelni Varga István mindig nyújtottak biztonsá­gos menedéket a [...]
12. 1983-10-27 / 254. szám
[...] akik felejthetetlen drága férjem HORVATH ISTVÁN Hupet temetésén reszt vettek meg [...] Jó nagyapáim KOZ 1 CS ISTVÁN temetésén részt vettek mély gyászunkban [...] hdgy drága felejthetetlen férjem PINTER ISTVÁN temetésén részt vettek és vi­rágaikkal [...] ezerveskémia úttörője 22 58 Emanuel Feuer manm gordonkázik 24 00 Hírek [...]
13. 1979-12-24 / 301. szám
[...] szerepet bíztak rá rende­lői Örkény Istvántól egyszer megkérdezte a riporter a [...] mint márvány­alakjai szobrai pedig ahogy Feuer Máriának mondta zeneiek Ezért áll [...]
14. 1969-02-12 / 35. szám
[...] Csillag EGY ZSÁK ARANY EGY FEUERT Bolgár film Előadások 5 és [...] gazdaságokból Tilk József Balatonboglár Barta István öreglak Szabó Gábor Tán­cos Ferenc [...]
15. 1962-12-09 / 288. szám
[...] ide a szö­vetkezeti gaz­dák Gyenis István könyvelő és Hetzer Gyula pénztáros [...] s olvasni kezd Ko ács István Szabó János Fe­uer Antal Néhány méter­ei odébb a [...] mindnyájunknak jólesik Aulai László Gyeola István beteglapot ad Peperö Sándornénak árut [...] a meszelés magyarázza Nagy köny­Jakab István elnökhelyettes átveszi Szabó János ne [...]
16. 1970-07-29 / 176. szám
[...] már koratavasszal bontja virágait Papp Istvánná kertész A nyár nem csupán [...] szöveg állt Hergestellt in der Feuer Werkanstalt Berlin Spandau A lelet [...]
17. 1964-09-19 / 220. szám
[...] 4 34 kantáta O ewiges Feuer o Urspung der Liebe 19 [...] szatirikus regé­nyéből rádióra alkalmazta Horváth István Károly 19 45 Mahalia Jackson [...] Lamberto Gardelli 21 15 Avar István és Szabó Gyula előadóestje 22 [...] 40 Adagio és scherzo Albert István összeállítá­sa 22 00 Ami a [...]
18. 1956-07-13 / 164. szám
[...] borbély és fodrász érkezik meg Feuer steinbe Első útja a Hein­rich [...] Horváth János Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kaposvár Latinka [...]
19. 1958-09-11 / 214. szám
[...] megyei válogatott ivtoi nár II Feuer UeáK Máté Nagy A Kutasi [...] állattal 7 hold föld­del Fekete István Kaposfő Kos­suth Lajos u 17 [...]
20. 1968-06-04 / 129. szám
[...] Bodó Tatár Bo­dai Edző Illó István Vasas Bog­dán 1 akács Székács [...] V Halász Síoiok Aszak GyÖrxi Feuér Bábán p Csupor Erdei Németh [...]