5. oldal, 1128 találat (0,178 másodperc)

Találatok

201. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1476. oldal)
[...] Egyház Gelle Pozsony vm Ásványi Sándor Nagy János Süli Mihály Egyház [...] Zacher Márton Zaremba Ferencz Zelinszky Szaniszló Zsebráczky János Ér Endréd Szatmár [...] Kovács Károly Kovács Lajos Kovács Sándor Kulcsár József Lichtner Mór Róth [...] Fecz János Hermán György Kalmár Sándor Misszig Flórián Stern Dávid Erdőhegy [...]
202. Bibliográfia • Z (789. oldal)
[...] Akadémia A kiadványai Szerk Priszter Szaniszló 1961 12 Nagy Loránd ifj [...] lehetőségei 1962 1963 2 Bélák Sándor A nagy­üzemi mezőgazdasági termelés elő­feltételei [...]
203. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1227. oldal)
[...] Szanád Torontál vm Klcsó József Szaniszló Szatmár vm Háger János Katz [...] Szapáryfalva Krassó Szörény vm Dani Sándor Schnitzer József Szaploncza Máramaros vm [...] Békés vm Battyányi György Czird Sándor Deák Ferencz Fabó Márton Majercsik [...] Kézd Nagy Küküllő vm Busean Sándor Keul Márton Szász Fenes Kolozs [...]
204. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (707. oldal)
[...] Csermák Győző Fux Jó­zsef Hamburger Sándor Mautska Ferencz Móró István Weininger [...] Mária Radna Arad vm Dutka Sándor Somberek Baranya vm Pendenritter Ferencz [...] Mih Sopornya Nyitra vm Pathi Sándor Sopron sz k v Gergely [...] Szanád Torontál vm Rottenheber Ferencz Szaniszló Szatmár vm Baumgartner Sándor Szántóvá Bács Bodrog vm Kovács [...]
205. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (155. oldal)
[...] Farkas János Dessewffy László Kador Sándor Kiszely Géza IV Gyorsiroda Gyorsiró [...] Ármin dr Gyorsiró segédek Feles Sándor Gyarmati Dezső Gyorsirodai kezelők Palmer [...] Napló szerkesztőség Napló szerkesztő Endrődi Sándor Napló szerkesztő segéd Komor Gyula [...] királynő­szálloda Ministeri tanácsos dr Hummel Szaniszló a Hl o vaskorona rend [...]
206. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (2048. oldal)
[...] 4 Hirschbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Singer Mór 7 Ozv [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 22 Simon Nándorné Apponyí Albert [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor és Schwarz Izidor 12 Sonnenfeld [...] Müller Fernande 14 Dr Kis Sándor 15 Dr Hédervári Soma 16 [...]
207. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1508. oldal)
[...] u 152 Kohn Sámuel N Sándor u 5 ifj Kohn Sámuel [...] kis Pecze u 167 Lusztig Sándor kolozsvári u 41 Magyari Ger­gely [...] kolozsvári u 47 Vaszil György Szaniszló u 709 Veisz Adolf kolozsvári [...] Nyitra vm Gúsga István Gyöpös Sán­dor Szabó Sándor Szmicsek István Szmicsek László Takács [...]
208. 4. rész - Egyesületek és körök • XVI. Nemzetiségek egyesületei • XVII. Nyugdíj- és önsegélyző-egyesületek (364. oldal)
[...] igazgató Meisl Gusztáv Titkár Weiner Sán­dor Pénztárnok Ipper Ignácz Magyar gyógyszerészek [...] Pénz­táros Pető Lipót Titkár Pethő Sándor Ezen egyletnek a következő helyeken [...] y Antal I al­elnök Török Sándor II alelnök Sándor Márk Jegyző Berts István Pénztárnok [...] b A hírlapok részéről Tí­már Szaniszló az Egyetértés részéről Keszler József [...]
209. 9. rész - Lakás-jegyzék • Sz (2155. oldal)
[...] pénztári tiszt VT IT fhg Sándor u 13 Péter szabó VÜ [...] postafőtiszt I Pauler u 7 Sándor bankczégvezető VI Teréz körút 27 Sándor bankhiv VII dohány u 92 Sándor Szepessi főkönyvelő VÜ király u [...] u 29 Tel 56 96 Szaniszló Szepesy min számvizsg IX Ráday­ütcza [...]
210. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • L (1268. oldal)
[...] faügyüök VI lovag u 15 Sándor gyümölcsárus VI Bulyovszky u 30 Sándor magánhivatalnok VI Kemnitzer u 7 Sándor Lövy hiv MH Szentkirályi u [...] vez VH Wesselényi u 55 Sándor Lövy férfiszabó I Maros u [...] Rottenbiller u 6 a Lubás Szaniszló molnár s IX gr Haller [...]
211. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1367. oldal)
[...] Ján a t Röszke Stojkovits Sándor London u 22 Papucskészitök Papučari [...] Marinkov István Risztics Tamás Stefánovics Sándor Szekulity Sándor Vinczanov Mladen Nagy Kikinda Torontál [...] Macska János Nagy Mihály Novák Sándor Ricz Antal Sztamszavlyenity Gyula Vancsek [...] Pál hold u 358 Bacsits Szaniszló süveg u 140 Bedekovics István [...]
212. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1021. oldal)
[...] Dubetz Já­nos Fendler József Hegedűs Sándor Mássá Ant Szajk u p [...] p Nyék Borsod vm Ökrös Sándor Repk András Szakálháza Temes vm [...] Szabolcs vm Angyal János Menyhért Sándor Szákul Krassó Szörény vm Adameszku [...] vm Tihanyi Ká­roly Vendel András Szaniszló Szatmár vm Fekete Lajos Gindili [...]
213. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (939. oldal)
[...] és neje 1395­1547 18540 Király Sándor és neje 1396­1548 15 172 [...] 18 20 P 6 Halmágyi Sándor és neje 1413 1644 227 [...] I 1414 1647 35 Halmágyi Sándor és neje 1415 1623 34 [...] Winkler Mária 1481­1685 294 Brada Szaniszló és neje 1482­1686 294 Erben [...]
214. Betűrendes mutató (288. oldal)
[...] 312 Szalay Pál 384 Szalóky Sándor 404 Számítástechnika Ügyvitelszervező Vállalat XIV [...] Kende u 13 15 829 Szaniszló József 344 Szántó Péter 429 [...]
215. 1913-06-15 / 24. szám
[...] Argyellán N né 60 Barta Sándor 40 Dankó Károly 20 Dlusztus Frigyes 5 Fleiszig Sándor 1 Holló Ágoston J Jankovics [...] 50 Torossy Antal 3 Torossy Szaniszló 3 Schvarczl József 1 koronát [...] Számvizsgáló bizottsági rendes tagok Mátrai Sándor bzirch Imre Feuer Sándor Számvizsgáló bizottsági póttagok Ujváry Zsigmond [...]
216. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1488. oldal)
[...] Németh László Szajkovits András Újvári Sándor Karácsond Heves vm Bakó József [...] p Beodra Torontál vm Alcsity Sándor Bozsity Sándor Budini Józsof Bogyán kov Atyim [...] Ezekiás szepsi u 22 Chrzanoszky Szaniszló csatorna u 2 Habáts József [...] István téula u 4 Vass Sán­dor fő u 20 Volosnyay József [...]
217. 9. rész - Lakás-jegyzék • Sz (2175. oldal)
[...] magánzó VIH Baross u 21 Sándor p ü fogalmazó IX Lónyay [...] és táv tiszt VHI fhg Sándor u 7 Lajos r katk [...] magánhiv VIH szigetváii u 14 Sándor czipész m VH Thököly út [...] u 29 Tel 56 96 Szaniszló Szepesy min számvizsg IX Báday­utcza [...]
218. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (284. oldal)
[...] min tan dr Magócsy Dietz Sándor egy rendes tanár dr Bittó [...] Csemiczky Pál kat főmérnök Grábler Sándor kir mérnök Hankovszky Jenő Brenner [...] Árpád kir főmérnök Személyzet Munkácsy Sándor és Zauner Alajos kir mérnökök [...] lov és a II o Szaniszló r a csillaggal a magyarhoni [...]
219. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (999. oldal)
[...] Pozsony vm Novák Nándor Novák Szaniszló Nagy Sikárló Szatmár vm Mezei [...] Nagy Sitke Vas vm Piosta Sándor Nagy Somkút Szatmár vm Hajdú Sándor Ház Lajos Koncz István Nagy [...] Imre ilj Koós Lajos Kovács Sándor Krisztó Ferencz Krisztó Lajos Küllüs [...] Nagy Keieki Bihar vm Juhos Sándor Ötvös József Rezsnyai Ferencz Nagy [...]
220. 10. rész - Ujpest • III. Gyárosok. Iparosok. Kereskedők. Törvényszékileg bejegyzett czégek (1823. oldal)
[...] Bertalan Wekerle u 5 Halmágyi Sándor Attila u 20 Heindl Matild [...] diófa u 9 Schramek Nándor Sándor u 15 Schwarczenberg Ign temető [...] István tér 24 Barta Mór Sándor u 4 Kepper Adolf István [...] Jakab Lőrincz u 20 Bradács Szaniszló Andrássy u 5 Berger Miklós [...]
221. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (699. oldal)
[...] vm Bayer József Da maskin Sándor Gavrila Ferencz Hebinger Mi­hály Kuhn [...] Márton Imre Polony Balázs Szabó Sándor Szüsz Dávid Magyar Polány u [...] Szalárdi József Takács Antal Varga Sándor Malaczka Pozsony vm Konecsny Antal [...] Mándok Szabolcs vm Eszenyi Pét Szaniszló Istv Mány Fejér vm Kumer [...]
222. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1128. oldal)
[...] Közép lszkáz Veszprém vm Károlyi Sándor Krassó Szatmár vm Ákosi Sándor Krusevlya u p Gákova Bács [...] Pávlai István Pécsi András Vigh Sándor Kurtics Arad vm Mar Jakab [...] János Nehae Mátyás Roszenber ger Sándor Lukácsfalva u p Écska Torontál [...] Gusztáv Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bolder Ádám Popovics [...]
223. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • F (2_328. oldal)
[...] nagykeresk VII Vörösmarty u 7 Sándor dr nőorvos VI Teréz krt [...] m V váezi út 58 Sándor keresk Sándor u 23 c Sándor szőlőkezelő IX szállás u 7 Sándor utazó VIH Sándor u 23 6 Simon szőnyegker VH Rákóczi út 62 Szaniszló gyáros V bálvány u 21 [...]
224. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1900. évi működéséről • XIV. Statistika (4_77. oldal)
[...] 2 b IV 10 Fűzi Szaniszló irg főnök 11 Z sigmond [...] Dr Gsclnvindt György Vi li Sándor utcza 5308 III 4 id [...] 9540 5 111 0 Szepessy Sándor Vili Nap utcza 6748 11 [...]
225. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • Sz (2_1327. oldal)
[...] postafőfelügy I Pauler u 7 Sándor bankigazg VI Teréz körút 27 Sándor Szepesi keresk IV Károly u 112 Sándor dr honv főtörzsorvos VÜ Damjankh­utoza 33 Sándor mészáros m P sz Lőrincz [...] mérnök VI Csengery u 68 Szaniszló Szepesy min főszámtan IX Ráday­utcza [...]
226. Gödöllői járás (61. oldal)
[...] Állptri főtanácsosok Martinka Osz­kár Szarka Sándor Állptri tanácsosok Lázár Márton Csikkozmáson [...] Hideg József Misek Antal Palla Sándor Philip Im­re Irodafőtiszt Szaniszló István Iro datiszt Rechtenwald Miklós [...]
227. 3. rész - Hatóságok, intézetek, egyletek, stb. (181. oldal)
[...] Rendőri pénztárnok cPdizci Gaxicz Bitter Sándor Alexand Rendőri ellenőr éPclizei Gonhclcz [...] Istv Stef Fogalmazók Gcndpidcn Kökényessy Szaniszló Sta­nislaus Lukács Emil Kiadó és [...] éPc izci lzd Dr Apaticzky Sándor Alexand Fogalmazók Gcnapidm Bérczy Béla [...] Osváth Albert Fogalmazók Gcndpidcn Karácsony Sándor Alexand Szlávy György Georg írnokok [...]
228. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1838. oldal)
[...] Szabadka sz k v Bek Sándor Bozó József Lenkey u 156 [...] Lévinger József Lutzer Ignácz Schwarcz Sándor Spitzer Ignácz Stein József Werner [...] Szanád Torontál vm Kalmár Gyula Szaniszló Szatmár vm Böhm Dávid Guttman [...] és Kohn Grünwald Róza Réthy Sán­dor Teuber Gusztáv Pohl Gábor Scheiner [...]
229. 9. rész - Lakás-jegyzék • R (1786. oldal)
[...] Pál oki mérnök VDI fhg Sándor u 19 Rozina ipariskolai tanitó [...] VI dalnok u 2 c Sándor korcsmáros VI felső erdősor 50 Sándor lakáskiadó IX Ráday u 52 Sándor ptkpt tisztviselő VI Eötvös u [...] m VH nagydiófa u 23 Szaniszló nyugdijas VlLL Dugonics u 11 [...]
230. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (1826. oldal)
[...] 4 Hirschbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Weisz Albert és neje [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Fernande 14 Dr Kis Sándor 15 Dr Hédervári Soma 16 [...] 78 Diamantstein Lajos 79 Fejes Sándor 80 Stitz József 81 Hajdú [...]
231. 10. rész - Ujpest • V. Lakás-jegyzék (1923. oldal)
[...] szolga diófa u 2 Borovka Sándor esztergályos király u 12 Bornstein [...] u 42 Mór máv hiv Sándor u 4 Náthán kávéháztul Apponyi [...] Gyula ács Lőrincz u 86 Sándor hiv szolga tél u 56 [...] esernyőkészitő István u 10 Bradács Szaniszló fuvaros Ándrássy u 5 Bracska [...]
232. 9. rész - Lakás-jegyzék • T (2441. oldal)
[...] tőzsdetul VI Andrássy út 9 Sándor fényképész s VI király u 54 Sándor pt felügy VHI József krt [...] postaaltiszt IX üllői út 91 Sándor vendéglős VIH Tisza Kálmán tér [...] tisztv IX Rákos u 11 Sándor vaskeresk V Csáky u 30 Szaniszló Béla ujságiró VH István út [...]
233. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1807. oldal)
[...] 4 Hirschbein Fáni 5 Bradács Szaniszló ti Rákospalotai bank 7 Özv [...] 4 Radó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Fernande 14 Dr Kis Sándor 15 Dr Hédervári tfoma 16 [...] 78 Keinenczei János 79 Fejes Sándor 80 Stitz József 81 Hajdú [...]
234. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Egyéb részvénytársaságok (496. oldal)
[...] József dr Grauer Vilmos Timár Szaniszló dr Brachfeld HugÓ Felügyelő bizottság [...] Csekeő Béla Ügyész dr Sélley Sándor Könyvelő Engel Arthur 246 magyar [...] Szakolczay Árpád Kanitz Jaques Franki Sándor Keller Viktor Ottó Weiner Sándor di Bischitz Gyula Felügy bizottság [...] Jó­zsef Theiml Ferencz Bothau Seeman Sándor Tep­litz Schoenau Ügyész dr Molnár [...]
235. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • A, Á (2_21. oldal)
[...] I Horthy Miklós út 65 Szaniszló szerzetes H Mar git körút [...] vn Gizella út 39 41 Sándor dr törökőrí orvos fogorvos YI [...] 58 József fogtechnikhs VI Hegedűs Sándor u 8 Tel 15 04 [...] YIH Magdolna u 6 la Sándor betűszedő VH Jsengery u 8 [...]
236. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (167. oldal)
[...] Emil Faller László Gyakornok Yarasdy Sándor XII Budapesti m kir fővámhiv [...] Buchelt Ede Zimmer Ignácz Ármós Sán­dor Móricz József Wasserthal József Krammer [...] József rend és a Szent Sza­niszló rend lovagja Pénzügyi lőtanácsosok Szlavicsek [...] Keömley Nándor Wlaszlovits Béla Dumtsa Sándor Segédtitkárok Havas Béla dr báró [...]
237. 10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) • H (833. oldal)
[...] u 4 Lipót ptiszt VIH Sándor u 25 Lukács asztalos YIH [...] mag IX vámház körút 5 Sándor takp tisztv VH Erzsébet körút 38 Sándor mozdonyv VI rózsa u 62 Sándor majoros X óhegy u 8330 [...] mag VIE gyöngytyúk u 9 Szaniszló máv hiv E Albrecht út [...]
238. 9. rész - Lakás-jegyzék • T (1700. oldal)
[...] fodrásznő VI nagymező u 6 Sándor kovács s VIII gólya u 26 Sándor magánhiv V váczi út 54 Sándor vili kalauz IX gróf Haller u 4 Sándor áll rendőr VH nefelejts u 23 Sándor czipész m VXH népszinház u [...] IB szentendrei u 51 Szvacskó Szaniszló kapus V Katona József u [...]
239. 10. rész - Ujpest • V. Lakás-jegyzék (2039. oldal)
[...] asztalos Csokonai u 12 Miskovszky Szaniszló asztalos s tavasz u 42 [...] szerelő s fóti út 23 Sándor művezető Kisfaludy u 15 Moder [...] máv alkalmazott Kossuth u 52 Sándor piaczi árus nyár u 36 Sándor czipész s király u 6 [...] városi végrehajtó Lőrincz u 11 Sándor polg fiuisk tanár Lőrincz u [...]
240. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (374. oldal)
[...] Vargha Tmre Szantner Ottó Szentpály Sándor Fogalmazó gyakornokok dr Jankovich Gébell [...] Szentpéteri István Dániel Dezső dr Szaniszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsosok Kanvó [...] Rabolt Ferencz Czinz Lajos Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sán­dor Boros Lázár Kodesch Béla Kezelési [...] III Lajos u 2 Edvy Sándor IV ker IV Királyi Pál [...]
241. 9. rész - Lakás-jegyzék • R (1550. oldal)
[...] magánzó IV magyar u 50 Sándor szobafestő I tárnok u 7 Sándor vili vas kocsivezető VHI Dobozi [...] s IX soroksári u 72 Sándor szinész VEH fbg Sándor u 30 6 Sándor férfiszabó VIH József körút 51 [...] tanitó YH Dembinski u 33 Szaniszló 48 49 es honvéd YIH [...]
242. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_282. oldal)
[...] Adjunktus Császár Zoltán Gondnok Laifers Sándor Tanitoképzőintézeti tanárjelöltek Apponyi kollégiuma Intemátussal [...] 1 Igazgató Szlujka Ella Rácz Sándor fiúnevelő intézete V sas u 15 I Igazgató Rácz Sándor Tanárok dr Eörsi Nagy Árpád [...] Gombás Miksa Hadarics Vendel Kühn Szaniszló Magdics Gáspár Nagy Sándor rajz Nemes Tivadar dr Oppcrmann [...]
243. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (651. oldal)
[...] Karancs Ság Nógrád vm Kovács Sándor Karancskeszi u p Lapujtő Nógrád [...] Bihar vm Drimba Demeter Szatmári Sándor Kövesd u p Nógrád Berczel [...] János Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Gol govszki Román [...] Pál Mór Fejér vm Steppinger Sándor Munkács Bereg vm Baghy István [...]
244. D (179. oldal)
[...] fakersk Grausz Mór lisztkersk Greczko Sándor vászon és divatkersk Gréf József [...] Fe renczy Anna szatócs Gyürky Sándor termény­kersk Hádinger Jakab kiskersk H [...] bőrkersk Hoffer Lajos szatócs Hofman Szaniszló zenemü és hangszerkersk Holvay Gyula [...] festékkersk Kállai József szatócs Kállai Sándor szatócs Kálmán Benő bőrkersk Kardos [...]
245. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (237. oldal)
[...] lov és a II o Szaniszló r a csillaggal a m [...] min oszt tanácsos Főgeologusok Gesell Sándor főbányatan telegdi Both Lajos főbányatan [...] és Adda Kálmán Fővegyész Kalecsinszky Sándor I oszt geologusok dr Pálfy [...] Pál selyemtenyésztési min meghatal­mazott Bujanovics Sándor m k udvari tanácsos gr [...]
246. 1918-10-06 / 40. szám
[...] szám rk 7 éves Nagy Sándor ref éves Sotschnig Henrik ág [...] és Steinmetz Margit rk Laczkó Sándor rk j és Gajdos Erzsébet rk Skokón Szaniszló rk és Spreit ner Gizella [...] az ülésen a választmány Hipper Sándor főtitkárt az egylet igazgatójává választotta [...]
247. 10. rész - Ujpest • V. Lakás-jegyzék (2087. oldal)
[...] s ősz u 103 Fazekas Sándor házt nyár u 83 Féder [...] özv magánzó Deák u 54 Sándor rendőr nyár u 1 Fehérvári [...] s szt Gellért u 27 Szaniszló asztalos m diófa u 2 [...] magánhiv Vörösmarty u 21 Fenyő Sándor fémárugyáros Sándor u 12 Fenyves Gyula máv [...]
248. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • P (1285. oldal)
[...] IX páva u 32 lb Sándor hivatalnok V vigszinház u 2 Sándor kőmives s VIE Muránvi u 15 Sándor üvegügynök VHE ujvásár tér 23 Sándor kovács s VIB örömvölgy u 18 Sándor rendőr VH óvoda u 51 [...] dijnok VH kertész u 52 Szaniszló máv vizsgáló lakatos X bánya [...]
249. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • P (2_1040. oldal)
[...] Poszthorn Ign asztalosm YI Hegedűs Sándor u 15 Posztl 1 Postl [...] u 66 Józseí művezető YIH Sándor u 21 Károly Pot detektiv [...] 23 Salamon ügynök Kispest Nagy Sándor u 3 Sándor Pottok fényképész H Batthyány u [...] YIH tavaszmező u 14 Poturice Szaniszló dgh hivatalnok I görög u [...]
250. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • Sz (1603. oldal)
[...] épitész Vll Erzsébet körút 13 Sándor hadnagy V fhg Károly laktanva [...] X Ó hegy u 6 Sándor bognár s X felső vaspálya [...] órás IH Lajos u 49 Szaniszló min számtiszt AT dalnok u [...] fényképész VII Rottenbiller u 30 Sándor felügyelő IH Mátyáshegy 4577 Sándor hirlapiró AT Csengery u 72 [...]