4. oldal, 1128 találat (0,445 másodperc)

Találatok

151. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (220. oldal)
[...] zentai út 487 Orosz Pál Sándor u 260 Palko vits Imre [...] Solt Kis Kun vm Balog Sándor Hős Imre Járdi György Kovács [...] Kristóf József Magyar Imre Mészáros Sándor Szabar u p Himesháza Baranya [...] vm Hajós János Vas János Szaniszló Szatmár vm Balogh József Fichser [...]
152. Betűrendes mutató (166. oldal)
[...] Kelenhegyi út 25 2592 Petőfi Sándor 137 2669 Petőfi Színház VII [...] Pilvax Kávéház régi V Petőfi Sándor u 7 1 138 Pilvax [...] Gábor 462 467 653 Priszter Szaniszló 2536 Próbáld Ferenc 573 Probocskai [...] 943 Pünkösti Andor 2873 Püski Sándor 2694
153. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (33. oldal)
[...] főtörzsorvos Rendklvttll tagok dr Ajtay Sándor egyetemi tanár dr Árkövy József [...] Kapitány Garlathy Ödön Fogalmazók Peregriny Sándor Ruttner Sándor dr Rédey Miklós Segéd fogaim [...] Károly dr írnok borsodi Latinovits Szaniszló Gyakornok Szukúp Wladimir Iktató Lovas [...] felső kubini és demjénfalvi Kubinyi Sándor Karácsony Sán­dor salfai Saly Károly Bérczy Béla [...]
154. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (29. oldal)
III Rész Minisztériumok Osztályfőnök Jeszenszky Sándor dr oszt tan min an [...] Fortuna u 4 Elnök Wekerle Sándor dr az I o v [...] Aladár Reviczky Ambrus kam Leővey Sándor dr Zubkovics Arzén Hammer Károly [...] közölt Minister tanácsos dr Hummel Szaniszló a III o vaskorona rend [...]
155. A szociológia szervezete és története (8. oldal)
[...] szociológiai megösmerés lényege Ford Timár Szaniszló 1908 6 472 p Sombart [...] Szocializmus és mezőgazdaság Ford Szabados Sándor 1909 1 köt 374 p [...] Magnaud a jó bíró Ford Sándor Aladár 1908 VIII 241 p [...]
156. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (358. oldal)
[...] Tóth Mihály Varga János Varga Sándor Zalányi János Szabolcs Baranya vm [...] Kovács Bálint Nafancsek Mihály Nemes Sándor Sándor József Takács Károly Tóth András [...] Terény Nógrád vm Kollár János Szaniszló Szatmár vm Kozma György Marozsán [...] Horváth István Horváth Péter Horváth Sán­dor Király József Nagy Antal Nagy [...]
157. Mutatók (219. oldal)
[...] Szakasits Árnád 601 763 Szalai Sándor 2 7 10 35 56 [...] 309 829 889 937 955 Szaniszló József b 35 Szántó Béla [...]
158. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (2068. oldal)
[...] 4 Hirsebbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Singer Mór 7 Ozv [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 2 2 Simon Nándorné Apponyi [...] 34 Hasza Jozefa 36 Varga Sándor és Zwozil Alajos 38 Buchelt [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor 12 Sonnen féld testvérek 13 [...]
159. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (374. oldal)
[...] jogügyi tanácsos Beosztva dr Csesznák Sándor kir jogügyi segéd­fogalmazó Ügyköre A [...] Vargha Imre Szantner Ottó Szentpály Sándor dr Jankovich­Gébell Ferencz dr Kállay [...] Fogalmazó gyakornokok Szentpéteri István dr Sza­niszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsosok Kanyó [...] Babolt Ferencz Czinz Lajos Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sán­dor Boros Lázár Kulifai István és [...]
160. Betűrendes mutató (510. oldal)
[...] Szalai Györgyi 9480 9480 Szalai Sándor 4478 9481 9481 Szalai Tibor [...] Szalay Péter 4306 6095 Szalay Sándor 9484 Szalay Zoltán 5265 6417 [...] László 5707 5759 5923 Szálkái Sándor 9485 Szalóky László 2409 Szalontai [...] IX 350 Szandelszky József 1089 Szaniszló László 7004 7005 7006 7040 [...]
161. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (1982. oldal)
[...] 4 Hirschbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Váczi ker és iparbank [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 22 Simon Nándorné Apponyi Albert [...] 34 Hasza Jozefa 36 Varga Sándor és Zwozil Alajos 38 Buchelt [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor 12 Sonnenfeld testvérek 13 Müller [...]
162. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Egyéb részvénytársaságok (483. oldal)
[...] József dr ler Vilmos Timár Szaniszló dr Brachfeld Hugó alügyelő bizottság [...] dr Éber Antal és Hege­Ás Sándor Czégvezető dr Ullmann Károly A [...] 1 Pál Fuchs Vilmos Pollatsek Sándor Mándy Samu erczog Péter Egyéb [...] Hatvany Deutsch Béla Hatvany Deutsch Sándor Mahler Leó Lenárt Jakab és [...]
163. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (261. oldal)
[...] dr Gebhard Bezső dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz [...] Szél Gyula Engelmayer János Számtiszt Sándor Ferencz B IH g ügyosztály [...] Ország Mór Nagy Zsigmond Vigh Sándor Kónya Mihály Hegedűs Lajos Szabó Sándor Klotzbücher Károly Nemes János Kovács [...] József Oláh Béla Hivatalnokok Horváth Szaniszló Stáhly Ödön Szirmai István Fligl [...]
164. 4. rész - Egyesületek • III. Építészek, gyógyszerészek, irók, mérnökök, műveszek, orvosok, tanárok, tanítók, tisztviselők és ügyvédek különféle egyesületei (529. oldal)
[...] Ödön Alelnökök Hampelné P Polixéna Sándor Pál Szécsi Pálné Karnagy Lichtenberg [...] Réthelyi József Pénztárnok dr Bosenberg Sándor Számvizsgáló bizottság Török Sándor Bayar Antal Kerpel Vilmos Gyakorló [...] dr Jármay Gyula dr Bosenberg Sándor Tö­rök Sándor Zoltán Béla Rózsavölgyi Imre Radano­vics [...] dr Fekete Ignácz Könyvtáros Timár Szaniszló Számvizs­gálók dr Bodor Zsigmond Lusztig [...]
165. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1595. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 HirschbeinFrancziska 7 Özv Utsig [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...] 80 Spitzer Ignácz 81 Fejes Sándor 82 Szabó László 84 Braczkó [...]
166. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1102. oldal)
[...] István Szalárd Bihar vm Pór Sándor Szalatnak Baranya vm Bien Miklós [...] Kun vrn Búres Gziril Csikós Sándor Szalka u p Letkés Hont [...] Pál Szalonna Borsod vm Beregszászi Sándor Szamos Ujvár Szolnok Doboka vm [...] Kis Küküllő vm Majláth György Szaniszló Szatmár vm Baumgártner György Háger [...]
167. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (207. oldal)
[...] Krones Ferencz 1 Gráczban Smolka Szaniszló 1 Krakkóban Huber Alfonz 1 [...] Kherndl Antal Korányi Frigyes Mocsáry Sándor Inkey Béla Horváth Jenő Paszlavszky [...] Klug Nándor Vályi Gyula Lipthay Sándor Ilosvay Lajos Schmidt Sándor Lóczy Lajos Fabinyi Rezső Brusina [...] István országgy kép­viselő és Erdély Sándor Elnöki üg yosztály Központ szervezés [...]
168. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (366. oldal)
[...] Hardonyi László Horváth György Jancsi Sándor Jenyo János Karabinusz Károly Ke­rekes [...] András Szabó Lajos Sza­káll János Szaniszló András Szűcs Károly Timko András [...] Eck János Gam Gyula Gigics Sándor Suplyánszky Proka Szerb Nagy Szent [...] Bozsin Szvetozár Bői­men János Bucsanik Sándor Bunyej Miklós Dezemirovits Száva Dojkicza [...]
169. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • P (1435. oldal)
[...] orvos VIH üllői út 6 Sándor házmester V alkotmány u 25 Sándor iparmüv isk tanár VI Izabella u 67 Sándor keresk s ATI Barcsay u 16 Sándor Pap házmester VI Csengery u 78 Sándor Pap szabó s VH AVesselényi [...] tanitó IV vámház kört 10 Szaniszló géplakatos VIH Madách u 25 [...]
170. Budapesti utasitó 1848. • Szab. kir. városok (91. oldal)
[...] Főiigyv Tanazevieh éter yllügyv Sztanovics Sándor Számv Schwarz Vendel Ellenőr Lakovics Sándor Főorv Kroner Fe rencz Mérnök [...] Föadósz Dilles István főjegyz Juhász Sándor Mari ásy József Aljegyz Gaal [...] főorvos Vohland Ta­más Selész Hosenkranz Szaniszló Mérnök Kelecsó nyi Flórián Kapitány [...]
171. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • G (2_418. oldal)
[...] Sámuel kézműárukereskedő Erzsébeti iskola­utcza 1 Sándor bankvezértitkár VIH népszinház u 31 Sándor birtokbérlő V Vilmos császár út 64 Sándor földbérlö VI Bulyovszky u 14 Sándor keresk YH Ilka u 36 [...] művez YIH nagytemplom u 6 Szaniszló magkészitő VI Boto nd u [...]
172. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (423. oldal)
[...] 423 Schuster Cordonniers rencz Nagy Sándor Péli Sándor Svarcz Jó­zsef Ster Simon Szikszay [...] u 7 id Resutkó József Sándor uN 2 Jachmann János Sándor u 3 Jaczkovits Mihály kovács [...] József fő u 118 Medveczky Sándor mészáros u 44 Meffer Sándor fő u 40 Meré­nyi Lajos
173. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1496. oldal)
[...] Fischer Ármin Fischman Albert Fleischer Sán­dor Győri Imre Kohn József Mészáros [...] Pap Elek Pap Lajos Pap Sándor Skinyár János Spinczer Jakab Varga [...] Dániel G Kovács József Kováts Sándor Martisch Dániel Orosz Venczel Sclivarz [...] Dániel Mátyás Szloboda Nán­dor és Szaniszló Lábatlan u p Nyerges Újfalu [...]
174. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1003. oldal)
[...] Kismarja Bihar vm V Nagy Sán­dor Széles Márton Simon József Ó [...] Bika József Boskov József Bozsity Sándor BránesitsSzovrá Barkóczi József Csiplity Ignácz [...] Straub János Vaszilesin Rafael Velcsov Szaniszló Veisz Ábr Zsigálov Antal Ó [...] Fogl József Halasi Ist­ván Ivanyos Sándor Juhász Sándor Laki Ká­roly Laki Pál Ledu [...]
175. Mutatók (569. oldal)
[...] TIHANYI Lajos 269 1622 TÍMÁR Szaniszló 248 tiZOí Ákos 1 3 [...] 2819 TQMCR Ernő 3933 TONELLI Sándor 557 712 862 1253 1275 [...]
176. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (316. oldal)
[...] Ehrenreich István Földváry József Szepesi Sza­niszló Béldi Mihály Kulcsár Géza Berényi [...] Valér Ferenczi Gyula dr Bosconi Sándor Prekajszky Dusán Halász Pál Demele [...] József Erdőszámtanácsosok Demeczky Jenő Mentler Sán­dor Wenk Gyala Tergovits Artúr Erdőszámvizsgálók [...] Belházi Géza Vicenik Nándor Szabó Sándor dr Számgyakornokok Mannert Ferencz Tliury [...]
177. Váci járás (191. oldal)
[...] Balog János iszerb fogságban Tóth Sándor a háborúban szer­zett betegségben haltak el Törv bíró G Lassú Sándor Iskoláit helyben végezte 1909 óta [...] katonai szolgálatot telje­sített Közgyám Lassú Sándor Postamester Zalai Péter Középiskoláit Nagyrőcán [...] Kántortanító Hoffmann Pál Tanítók Bolton Szaniszló Bohus Ágnes Keller János Petyerek [...]
178. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1747. oldal)
[...] 4 Hirscbbein Fáni 5 Bradáes Szaniszló 6 Yáczi takarékpénztár 7 Özv [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kis Sándor 15 Dr Hédervári Soma 16 [...] 78 Kemenczei örökösök 79 Fejes Sándor 80 Stitz József 81 Hajdú [...]
179. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • Q • R (1712. oldal)
[...] Pál oki mérnök YHI fhg Sándor u 19 Péter laboráns IX [...] kereskedő YI dalnok u 25 Sándor házmester YI szerecsen u 7 9 Sándor korcsmáros VÍ felső erdősor 50 Sándor lakáskiadó IX Ráday u 52 [...] VH nagydiófa n 2 H Szaniszló nyugdijas VHI Dugonics u 11 [...]
180. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (449. oldal)
[...] Segéd állatorvosok Harcz János Halász Sándor Fischer Ede Gépész Simonffy Béla [...] Gyula Segédtisztek Gyenge Gyula Kollár Sándor Humayer Jenő Kerényi Ottó Vezető [...] Német Gusztáv Barta Ármin Révész Sándor Stopkó Nándor Drechsler Mátyás Stilfried [...] Tel 53 86 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...]
181. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (275. oldal)
[...] Segédtitkárok irsai Irsay András Keltz Sándor dr kamarás Fogalmazók ifj hernád [...] A 2 ügyosztályra nézve Lovas Sándor min osztálytanácsos az 1 ügyosztályra [...] dr segédtitk Segédtitkár teleki Balogh Sándor dr Segédfogalmazók Gerentsér Jenő dr [...] Földváry József Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály Kulcsár Géza Sarlós [...]
182. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • G (902. oldal)
[...] VHI örömvölgy u 18 Gnatt Szaniszló dohánymunkás IX Tompa u 23 [...] Lajos f ker VHI fhg Sándor tér 4 Henrik zenetanár V [...] X hölgy u 23 Godra Sándor rézműves VI váczi út 87 [...] s VHI Stáhly u 7 Szaniszló Gojj lakatos s VI Bulcsu [...]
183. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (340. oldal)
[...] Antal Baksay József dr Takáts Sándor dr Suták József dr Vörös [...] dr Pozsgai Bezső dr Sik Sándor A kegyes tanitórend budapesti Kalazantinnma [...] Szűts Ferencz Barborik István Szent­györgyi Sándor Kari János Kanszky Márton Marschall [...] Soós István Fiedler Alajos Hajós Szaniszló Laicns testvérek Adamovits Gyula Somogyi [...]
184. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (168. oldal)
[...] kapu u 26 3 Stefanits Sándor Vödricz u 252 5 Straboch [...] Radnóf Kis Küküllő vm Benedekfi Sándor Rahó Máramaros vm Lezergram Sámuel [...] Révfalu Pataház Győr vm Bölcsházy Sándor Riese u p Perbenvik Zemplén [...] Jozseí Mik­lós József Wárhold Ferencz Szaniszló Szatmár vm Serli Mihály Szaploncza [...]
185. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (215. oldal)
[...] Vargha Imre vinczellériskolai igazgatók Pettenkoffer Sándor szől és bor felügyelő Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Ferencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Forró Imre Steg­mejer Ödön Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
186. Katalógus (256. oldal)
4735 CTÓTH Sándor 3 Egy boldogtalan asz szony [...] 21 Sz 4009 4736 TÓTH Sándor A jó erdélyiek Elbeszé­lések rajzók [...] Poss Ocsárd Oszwald 4737 TÓTH Sándor Madách Imre életrajza Hl Pozsony [...] cm Sz 4531 4749 TÖLTÉNYI Szaniszló Sonetek Pest Trattner 1821 XXX [...]
187. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • II. Biztositó intézetek (599. oldal)
[...] dr Herczog Oszkár Vezértitkár Jakobovits Sándor Irodafőnök Fleischmann Antal Jogtanácsos dr [...] 18 Magyarországi igazgató dr Lewakowski Szaniszló Osztrák elemi biztositó részvény társaság [...] 76 A budapesti fiókigazgatóság Matlekovits Sándor v b t t igazg [...] Mór Osztályfőnökök Beke János Stronimer Sándor Gár­dos Zsigmond dr Bakonyi Pál [...]
188. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (282. oldal)
[...] Távolság megallapitó osztály Főnök Neugebauer Sándor Számellenőrök Sarlay Béla Keczkés Győző [...] Haeffler István Gasperi Antal Dénn Sándor ideiglesen a hegyvidéki min kirendeltséghez [...] és dologi ügyei Osztályvezető Lovas Sándor min tan cz és jeli [...] Ehrenreich István Föld­váry József Szepesi Szaniszló Számellenőrök Béldik Mihály Kulcsár Géza [...]
189. 1. rész • A) • c) Minisztériumok (1_19. oldal)
[...] Csemez Károly min titkár Antalffi Sándor segédtitkár 2 ügyosztály Kertészeti közgazdasági [...] s titkár Szolgálattételre beosztva Benkő Sándor háziipari felügyelő Magyar Endre kertészeti [...] megbízva főosztályfőnöki hatáskörrel dr Balogh Sándor min tanácsos Osztályvezető helyettes Béhfalvy [...] Kosutány Béla föszámtanácsos Helyettese Szepesy Szaniszló főszámtanácsos Személyzet Árpásy Kázmér számtanácsos [...]
190. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1736. oldal)
[...] Szolnok Doboka vm Simon Márt Szaniszló Szaimár vm Breg György Szolo [...] Ferencz Marksz Lajos Mészáros Ká­roly Sándor Ferencz Sándor János Sándor László Siska Jakab Szabó János [...] Szeberén Albert Szivcsák József Takács Sándor Tóth György Tury Imre Vég [...] Róza özv László Anna Orbán Sándor Szentes Márton Virág Bálint Székelyfalu [...]
191. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (179. oldal)
[...] Berliner Bódog Bittner József Tóth Sándor Hivatalos óra d u 4 [...] Kovács Imre Bomák Béla Nádler Sándor Wehrmann Frigyes Hivatalos órák ünnep [...] Heidelberg Ármin és ifjabb Kokesch Sándor Hi­vatalos óra minden hétfőn szerdán [...] az orsz iparegyl titkára Havas Sándor gyáros Hummel Szaniszló dr oszt tan Jekelius Jenő [...]
192. 4. rész - Egyesületek és körök • XVI. Nemzetiségek egyesületei • XVII. Nyugdíj- és önsegélyző-egyesületek (364. oldal)
[...] igazgató Meisl Gusztáv Titkár Weiner Sán­dor Pénztárnok Ipper Ignácz Magyar gyógyszerészek [...] Pénz­táros Pető Lipót Titkár Pethő Sándor Ezen egyletnek a következő helyeken [...] y Antal I al­elnök Török Sándor II alelnök Sándor Márk Jegyző Berts István Pénztárnok [...] b A hírlapok részéről Tí­már Szaniszló az Egyetértés részéről Keszler József [...]
193. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (484. oldal)
[...] Zoltán tan fogalmazók dr Leszik Sándor tan segédfogalmazó Softics Nándor számvev [...] Ágost Kertészek Morbitzer Dezső Stoffer Sándor Blázy Ernő Szilágyi József Arúz [...] Jenő ideigl tan segédfogalmazó Haris Sándor kezelőtiszt Jármav Jenő Fodor István [...] 2 Telefon 53 86 Szcerbovszkv Szaniszló Ágoston tűzoltó fő­parancsnok Janicsek Andor [...]
194. 10. rész - Ujpest • V. Lakás-jegyzék (2108. oldal)
[...] Sámuel postatiszt Kossuth u 54 Sándor vili kalauz Mária u 30 Sándor asztalos s tavasz u 70 B Nagy Sándor rendőr tél u 8 Sándor czipész m király u 5 Sándor asztalos m nvár u 71 [...] Sarolta gépirónő Baross u 70 Szaniszló háztulajdonos diófa u 17 Yilmos [...]
195. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (14. oldal)
[...] Boldizsár Felsö Szivágy Szilágy vm Sándor Miklós Felső Szlovinka u p [...] Lesznyak Márton Novák Márton Uzsig Szaniszló Felsö Szölnök Vas vm Düh [...] jáki Ferencz Bujáki Pál Bujáki Sándor Domó József id Nagy Pál [...] Kovács György Kovács István Kovács Sándor Lórik János Pesnik János Széki [...]
196. 11. rész. Ujpest • III. Kereskedők és iparosok (1151. oldal)
[...] István bentesmester Árpád u 99 Sándor bentesmester tavasz u 42 Bogner [...] szatócs Bocskay u 7 Borovka Sándor esztergályosmester király u 12 Bóth [...] szatócs Áipád u 84 Bradács Szaniszló fuvaros váczi út 32 Brandenburg [...] tér 26 Braun Adolf esernyőkészitő Sándor u 15 Adolf tejárus József [...]
197. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • L (1268. oldal)
[...] faügyüök VI lovag u 15 Sándor gyümölcsárus VI Bulyovszky u 30 Sándor magánhivatalnok VI Kemnitzer u 7 Sándor Lövy hiv MH Szentkirályi u [...] vez VH Wesselényi u 55 Sándor Lövy férfiszabó I Maros u [...] Rottenbiller u 6 a Lubás Szaniszló molnár s IX gr Haller [...]
198. 9. rész - Lakás-jegyzék • Sz (2155. oldal)
[...] pénztári tiszt VT IT fhg Sándor u 13 Péter szabó VÜ [...] postafőtiszt I Pauler u 7 Sándor bankczégvezető VI Teréz körút 27 Sándor bankhiv VII dohány u 92 Sándor Szepessi főkönyvelő VÜ király u [...] u 29 Tel 56 96 Szaniszló Szepesy min számvizsg IX Ráday­ütcza [...]
199. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1089. oldal)
[...] Gál József Gondi Mihály Harmat Sándor Hegedűs László Istráb István Kolozsi Ádám Koroknai Sándor Körös Pál Kovács Dénes Kovács [...] Majláth Gábor Makai Zoltán Máté Sándor Mészáros Sándor Mészáros Zsigmond Mohácsi József Német [...] Popp Dániel Pozsár Fe­rencz Simon Sándor Szabó Balázs Szabó László Szaniszló János Szegedi Mihály Tancsa Ferencz [...]
200. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1900. évi működéséről • XIV. Statistika (4_77. oldal)
[...] 2 b IV 10 Fűzi Szaniszló irg főnök 11 Z sigmond [...] Dr Gsclnvindt György Vi li Sándor utcza 5308 III 4 id [...] 9540 5 111 0 Szepessy Sándor Vili Nap utcza 6748 11 [...]