3. oldal, 1128 találat (0,152 másodperc)

Találatok

101. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (16. oldal)
[...] Tóth György Tóth György Tóth Sándor Gödre Baranya vin Schultz János [...] István Gyalu Kolozs vm Ilyefalvi Sándor Kotisel Jó­zsef Orosz Ilyés Orosz [...] Pál Matyi Mihály Pap László Sándor Mihály Sán­dor Nándor b Szabó József Tandi [...] S Kis Kun vm Bajusz Sándor Durai János Frier Szaniszló Harsányi Mihály Jihó Ferencz Jihó [...]
102. Bibliográfia • N (472. oldal)
[...] ökológiai és gazdasági útmutató­ja Jávorka Sándor flóraműve alap­ján írta a magyar [...] VÉNYHATÁROZÓK CSAPOD Y Vera PRISZTER Szaniszló Magyar növénynevek szótára Bp 1966 [...] 2 db 33 050 JÁVORKA Sándor Erdő mező virágai A magyar [...] t B 52 632 JÁVORKA Sándor CSAPODY Vera Kerti virágaink Középeurópai [...]
103. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_90. oldal)
[...] Ignácz br Forster Gyula Plósz Sándor Berzeviczy Albert Fraknói Vilmos Pauer [...] Vargha Gyula Gaal Jenő Mat­lekovits Sándor Balogh Jenő Magyary Géza Prohászka [...] Pauler Ákos Janüovich Béla Giesswein Sán­dor Buday László Illés József Fellner [...] dr egyet tan Lipcse Smolka Szaniszló egyet tan Krakó Stein Lajos
104. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (432. oldal)
[...] rik János Kukucska Istv Laurinecz Szaniszló Lehoczky Ignácz Mayer János Mutnyanszky [...] Náuási Lajos Ornbodi Mihály Ombodi Sándor Török Péter Világ Dávid Vincze [...] Jakab Kőrösmező Máramaros vm Kassai Sándor Krajla János Kriksman Hers Musinszky [...] József Kötegyán Bihar vm Müller Sándor Papp Gábor Szőke Sándor Kötelek Jász Nagy Kun Szolnok [...]
105. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • F (1126. oldal)
[...] magánzó VH Miksa u 8 Sándor colporteur VI dévai u 6 Sándor elektrotechnikus VH Izabella u 13 Sándor faszobrász VH szövetség u 39 Sándor fényképész VH nefelejts u 17 Sándor hajóskapit H Corvin tér 10 [...] varrónő VH dob u 53 Szaniszló házaló IX gr Haller u [...]
106. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (473. oldal)
[...] Kis Kun vm Bal labás Sándor Gzigán Sándor Elek János Fa­ragó Sándor Gál Imre id Herpai János [...] Tóth Károly id Gz Tóth Sándor ifj Cz Tóth Sándor Váli János Szalócz u p [...] tozár Rottenheber József Till János Szaniszló Szatmár vm Császár Jakab Farkas [...]
107. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (495. oldal)
[...] Vas vm Gróf Károly Hamar Sándor Hauer Károly Horváth József Kandúr [...] Józs Vármezö Szilágy vm Stern Sándor Várna Trencsén vm Androvics István [...] Boszkovil József Bugovics János Eppelei Sán­dor Fályán Károly Horváth József Horváth [...] József Vehécz Zemplén vm Kalina Szaniszló Véke u p Boly Zemplén [...]
108. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (955. oldal)
[...] vm Biezi János Izsák István Sándor István Foktő Pest P S [...] p Munkács Bereg vm Szikszai Sándor Forotik u p Kákova Krassó [...] Nagy Imre Nagy István Nagy Sándor Szabó István Szabó Sándor Szarka Sándor Füzes Gyarmat Hont vm Viseradezky [...] Zemplén vm Barbarics András Fol­tin Szaniszló Plutkó Mihály Füzkút u p [...]
109. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (185. oldal)
[...] Horváth Jó­zsef Seenger Béla Hanszmann Sándor Klenovits Antal XXXII Országos és [...] s Albin min tan Békésy Sándor dr iparfelügyelő Belházy János p ü m oszt tan Belházy Sándor máv fel Deil Jenő iparkamarai [...] az orsz iparegylet titkára Havas Sándor gyáros Hummel Szaniszló dr oszt tan Hunfalvy Géza [...]
110. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (425. oldal)
[...] 16 Fehéruti vonalon Adószedő Varasdy Sándor Ellenőr Blahunka József 17 Erzsébet [...] József Segédtisztek Eperjessy Ernő Meskó Sándor B Budapestvidéki m kir pénz­ügyigazgatóság [...] Frenreisz Pál Horváth Tamás Beke Sándor dr Csilléry Béla dr Kiss [...] Benyák Rezső Tadlanek János Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Adóhiv gyakornokok Osztoics Miklós Hajdú
111. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (202. oldal)
[...] Géza Halottkémek I dr Szénássy Sándor dr Arányi Árpád II dr [...] Dévai Mór VI dr Farkas Sándor dr Tóthfalussy Gyula VII dr [...] VII Házas Nándor VIII Nyiry Sándor X ker id állatorvosok Jun­ger Sándor Mechtler Lipót Ungár Miksa Kalina [...] eskü tér 1 Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janicsek Andor Segédtiszt Breuer [...]
112. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (122. oldal)
[...] Savolt József Schuszter Ferencz Schuszter Sán­dor Szőllősi Mihály Valentinyi József Veres [...] István Ga rancsi János Kucsinka Sándor Máer György Miskolczi Sámuel Váradi [...] Nagy Salló Bars vm Ki­rály Sándor Mezö Komárom Veszprém vm Hang [...] Péter Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Csontos Ignácz Neuhöff [...]
113. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1066. oldal)
[...] Nagy Mihály Orosz Istv Pákozdi Sándor Pataki Mihály Pataki Sán­dor Rotter Jakab Sárik József Szálkái Andr Szakter József Szaniszló László Szűcs András S Tuller [...] Istv homok u 3625 Bajdó Sándor szarvas piacz 2877 Bakos Sándor k hatvani u 1416 Bihari [...]
114. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (403. oldal)
[...] Árpád Jancsovits Antal Be­neda Gusztáv Sándor Dénes legifj Zachár Antal Huck [...] Beitzer Lipót Hauer János Halász Sándor Sertésközvágóhid és vásár Intéző Sztarill [...] István Segédtisztek Gyenge Gyula Kollár Sándor Humayer Jenő Vezető állatorvoshelyettes Gulyás [...] Tel 68 54 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...]
115. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (333. oldal)
[...] Kovács Dezső Mártonfi Ignácz Székely Sándor Szalai Sándor Kóta Ambrus Pervu Aurél Marton [...] Wökl Ignácz Örtel János Szegő Sándor Drassiewitz Béla Hauer Lőrincz Korompay [...] Lenk Gyula Somogyi Béla Schlipf Sándor Kemény Ádám Takács Gábor Kal­már [...] Lőrincz Arnstein a on Ijeszczinszky Szaniszló Binder Károly Badlinszky József Gyiressy [...]
116. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (420. oldal)
[...] Tel 53 86 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Ttizfeltigyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...] Mladen Főorvosi helyettes dr Szabó Sándor Tiszti orvosok dr Szalay Béla [...] Wenzl Géza Török Henrik Déri Sándor Kezelő gyakornok Nagy Dénes Beosztva [...] Csilléry Dezső Bódy János Forrai Sándor Waginger Mihály Watzke Ede Iváncsó
117. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (368. oldal)
[...] Ferencz Rigó József Rigó Pál Sándor Károly Simon Tamás Stoffel Sándor Sűrű Ist­ván Szántó János Szántó [...] Bodnár Mihály Bodnár Miklós Demerik Szaniszló Dobnoczki József Hoszpodár Balázs Hruska [...] Imre Tab Somogy vm Baki Sándor Balassa Dénes Bonnyai Sándor Csapó Endre Csapó Sándor Csépi János Dobosi Lajos Freiman [...]
118. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (174. oldal)
[...] Balogh Gyula Barvits Albin Belházy Sándor Belházy János Donnhoffer Károly Gelléri Mór Havas Sándor dr Hummel Szaniszló Kellenffy Károly Lintner Imre Mudrony [...] Plavsic Athanász Perthl Géza Bejtő Sándor Sig­mond Dezső dr Szentpáli István [...] Lajos Magyaríts Ágost dr Békéssy Sándor Az országos statisztikai hiv részéről [...]
119. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (45. oldal)
[...] vm Bőtkai Mátyás Butkai j Sándor Haida János Stoczing u p [...] Eszterháza Sopron vm Dóri Hor­váth Sándor Pakróczi Lajos Pakróczi Mihály Svedlér [...] Sallaji József Sas Antal Sass Sán­dor Seregély Sándor Simon József ifj P Szalai [...] Szarád Torontál vm Spang Jakab Szaniszló Szatmár vm Fülöp Antal GnánP [...]
120. Lexikon-rész (322. oldal)
[...] Ferenc Bodó Kibédi Gyuláné Oláh Sándor Krupa Károly Heim Anna Kólyi [...] Horváth János Marton Ferenc Gróth Sándor Palik Imre Mészáros Irma dr [...] Elnök Lesznik Károly Alelnök Ranga Sándor Jegyző Somogyi Erzsébet Rendes tagok [...] Szabó István Rendes tagok Hatolkay Szaniszló dr Kovács József Bódi Sándorné [...]
121. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (758. oldal)
[...] Misztótfalu Szatmár vm gróf Betlen Sándor Somlyó Ujlakon u p Szilágy [...] Körösi Ká roly Nagybányán Borpataki Szaniszló bts ig Hinterháger Ödön Nagy [...] Szent Erzsébet bts ig Dáncs Sándor Bucsum Száton Baia alba Marczi [...] Botesi Roma bts igazgató Danciu Sándor Búcsúmon Botesi Szent Anna bts [...]
122. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (201. oldal)
[...] igazgatók Fend Károly és Pet­tenkoffer Sándor szöl és bor felügyelők Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Fe­rencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsi­linszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Stegmejer Ödön Wiblicz­hauser Károly Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
123. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • F (1184. oldal)
[...] magánzó VII Miksa u 8 Sándor colporteur VI dévai u 6 Sándor faszobrász VH szövetség u 39 Sándor fényképész VB nefelejts u 17 Sándor gépész Vű Wesselényi u 67 Sándor hajóskapit II Corvin tér 10 [...] varrónő VD dob u 53 Szaniszló házaló IX gr Haller u [...]
124. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • S) Egyéb hatóságok, hivatalok és intézmények (314. oldal)
[...] dr Min osztály tanácsos Kégly Sándor Ministeri titkárok Vizaknay Antal dr [...] Ordódy István Tettey Emil Sze­pesi Szaniszló Sédy Kálmán Halmos Emil Statisztikai [...] Tivadar Sillye Béla id Kiss Sándor Zikéli Ernő ifj Kiss Sándor Petke Sándor Bacsó Ferencz Kolpaszky Pál Nagy [...]
125. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • O) Posta és távírda (302. oldal)
[...] Bertin Pál Gyinessy Kálmán Fazekas Sándor Segédtisztek Csánky Lajos Lötz József [...] Mentler Vincze Sisak Pál Szekulits Sándor Stranyovszky István Ulicsny József Vavrecsánv [...] Kolor Vilmos Lang Arnold Lesz­czinszkv Szaniszló László Vilmos Bachler Károly Staudt Alajos Nagy Sándor Máriássy Gyula Herkely Sándor Vetier Gyula Jakab Endre Lóránt [...]
126. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (145. oldal)
[...] Fraknöi Vilmos Kaulz Gyula Szilágyi Sándor Nagy Iván Pauler Gyula Hajnik [...] Fejérpataky László Thallóczy Lajos Plósz Sándor Hegedűs Sándor Levelező tagok Fáik Miksa Kerékgyártó [...] Mátyás Flórián Finály Henrik Matlekovits Sándor Ortvay Tivadar Zsilinszky Mihály György [...] Krones Ferencz I Gráczbán Smolka Szaniszló 1 Krakkóban Huber Alfonz 1 [...]
127. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • N (1403. oldal)
[...] rendőr I Bors u 6 Sándor czipész m VHI Kemény Zsigmond u 13 Sándor czipész s IX Lónyay u [...] postaszolga VE Cserhát u 21 Sándor rendőr I gellérthegyi fellegvár Sándor vili kalauz V Katona József [...] kifőzőnő VIE aggteleki u 19 Szaniszló Német lakáskiadó IX Banolder u [...]
128. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • H (1133. oldal)
[...] Lakás jegyzék Hirschler Horváth Horvát Sándor czipész s VH Kazinczy u 14 Sándor czipész s IX üllői út 65 Sándor fa és szónkere k VH Miksa u 15 Sándor főv tanitó YH Barcsay u [...] dijnok VI Vörösmarty u 57 Szaniszló máv hiv H fhg Albrecht [...]
129. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (625. oldal)
[...] 25 02 Igazgatósági tagok Bujanovics Sándor elnök Hoffmann Sámuel alelnök Brachfeld [...] Tel 140 91 Igazgatóság Scbneer Sándor Salgó Andor Moóre Kálmán Gál [...] alelnökök Báthory István dr Erős Sán­dor Hubert József Kauser Gyula Kondor [...] Felszámolók dr Szalay Mihály Timár Szaniszló Czim és lakásjegyzék 1913 Magyar [...]
130. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (332. oldal)
[...] János Mehala Temes vm Gyorgyevits Sándor Kreczu Lázár Nedits Tota Toncsin [...] Kolozs vm Ambrus Károly Szévolt Sándor Merczifalva Temes vm Mitrovits Axentil [...] vm Fo­ dor Károly Horváth Sándor Meszes Györök u p Gyenesdiás [...] Ferencz Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Ber tus Antal [...]
131. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Vidék (3_243. oldal)
[...] Kit K cs k Neje Szaniszló Erzsébet Pöhle Tamás Rácz András Rác Sándor kovács m Petőfi u 87 [...] Rákóczy Ferenc fodrász m Vachot Sándor u Reichardt Károly kerékgyártó m [...]
132. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (209. oldal)
[...] igazgatók Fend Károly és Pet­tenkoffer Sándor szől és bor felügyelők Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Ferencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Forró Imre Steg­mejer Ödön Boros Sándor Denn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
133. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (337. oldal)
[...] Gébell Fe­rencz Kállay Tibor dr Szaniszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsos Kanyó [...] Zielbauer Ferencz Boros József Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sándor Czincz Lajos Czím és lakáBjegyzék [...] br Kerekes László Pénztárnokok Véber Sándor Bergl Lajos Segédpénztárnokok és pénztári [...] Királyi Pál u 16 Danielovits Sándor V ker V váczi út [...]
134. 4. rész - Egyesületek és körök • III. Építészek, gyógyszerészek, írók, mérnökök, művészek, orvosok, tanárok, tanítók, tisztviselők, ügyvédek és közjegyzők különféle egyesületei (539. oldal)
[...] Béthelyi József Pénztárnok dr Bosenberg Sándor Számvizsgáló­bizottság Török Sándor Bayer Antal Kerpel Vilmos Gyakorló [...] tagok Baruch Gyula dr Bosenberg Sándor Török Sándor Zoltán Béla Bózsa­völgyi Imre Ströcker [...] Jahner Bezső Boda József Kaszter Sándor Kerpel Vilmos Medveczky Sándor Megay Artúr Nagy József Petri [...]
135. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (272. oldal)
[...] Istran Schiebinger Károly Herbert Tivadar Sándor Gyula Számtiszt Ángyán Kálmán B [...] dr Gebhard Bezső dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz [...] Bózsa Ambrus Balogh Imre Számtiszt Sándor Ferencz B IH g ügyosztály [...] Istv Fligl József Hivatalnokok Horváth Szaniszló Zipek Jenő Szlo­vák János Seres [...]
136. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (2012. oldal)
[...] Miklós német u 41 Magyar Sándor népszinház u 16 Magyari Ferencz [...] József dob u 69 Micskey Sándor nyár u 31 Mierzwinszky Szaniszló Almásy tér 12 Mihálicsko György [...] Gáspár József körúí 21 Misoga Sándor váczi u 8 Miták Sándor dobány u 45 Missik István főhg Sándor u 15 Mlinarecz Lőrincz Klauzál [...]
137. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (375. oldal)
[...] Adószedő Drechsler Ágoston Ellenőr Bereczky Sándor Fogyasztási adótisztek Sinko­vics Gyula Réner [...] Adószedő Wit­tinghof Emil Ellenőr Külkey Sándor 18 Keleti pályaudvar Adótárnok De [...] br Tunkl Hugó Ellenőr Varasdy Sándor Jt Dohá nj áruraktár IX [...] József Tadlanek János Burger István Szaniszló Ferencz Benyák Rezső áccliv gyakcirok [...]
138. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • P (1382. oldal)
[...] képv VIU Baross u 3 Sándor házmester V alkotmány u 25 Sándor iparmüv isk tanár VI Izabella u 67 Sándor kazánkovács VHI Dugonich u 12 6 Sándor keresk s VH Barcsay u 16 Sándor közrakt alkalm IX Lónyay u [...] tanitó IV vámház kört 16 Szaniszló géplakatos VHI Madách u 25 [...]
139. III. kötet • Mutatók (1136. oldal)
[...] S ÜMEGHÏ Endre 7345 Svéd Sándor 6656 Svélrus Olivér 5514 S [...] Rudolf 8382 8397 S zandai Sándor 8731 SZANISZLÓ József 4327 S ZÁNTHÓ Dénes [...] 58 Szavin 9552 S ZEBENI Sándor 7023 7235 9 644 9738 [...]
140. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (108. oldal)
[...] József Muzsmel János Szabó Bertalan Szaniszló István Tájt hi Gábor Tóth Sándor Vágó Pál Veintraut Ármin Jász [...] József Nádudvari Kálmán Oszik Álajos Sán­dor Alajos Sipeki Balázs Smoling Pál [...] Kovács János Kovács László Keresztesi Sándor Lampe János Matók András Mezei [...] Kun Szolnok vm Bona M Sándor Fábik László Katkó István Kovács [...]
141. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (226. oldal)
[...] Közokt ministerium Szolgálattételre beosztva Rácz Sándor vinczell i isk igazgató Lehoczky [...] Vargha Imre vinczellériskolai igazgatók Pettenkoffer Sándor szől és bor felügyelő Ministeri [...] István Földváry József Számtisztek Acsay Sándor Zsilinszky László Sze­pesi Szaniszló Béldi Mihály Jankovich Aladár Kecskés [...] Érsek Gusztáv Stegmejer Ödön Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
142. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (246. oldal)
[...] Gally Kálmán dijt dr Mol­doványi Sándor dijt Szolgálattételre beosztva Kovács Andor [...] Ehrenreich István Föld­váry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Sza­niszló Számtisztek Béldi Mihály Jankovicli Aladár [...] Polák Béla Sarlay Béla Gaál Sándor Számgyakornok Mindszenti Mihály fizetést Schaef­fer [...] Béla Erdőszámtanácsosok Nagy Elek Farkas Sándor Erdőszámvizsgáló Lukács József Erdőszámellenőrök Létay [...]
143. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (320. oldal)
[...] fiztl Fogaim gyak nokok Antalfi Sándor dijtl Kö­rösi Pál dijtl Mezőgazd [...] és jeli Földváry József Szepesi Szaniszló Béldi Mihály a kolozsvári kirend [...] József Pataky Lajos Számtisztek Bosconi Sándor Prekajszky Dusán Halász Pál Demele [...] József Erdőszámtanácsosok Demeczky Jenő Mentler Sán­dor Brannich Gyula Wenk Gyula Tergovits [...]
144. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (997. oldal)
[...] Nagy Kereki Bihar vm Dezső Sándor Nagy István Tomes Mihály Nagy [...] Nemes Ócsa Komárom vm Horváth Sándor Illyés József Nagy Kikinda Torontál [...] Érvért Pál Füredy Imre Gligorin Szaniszló Jerintity Gyera Jo vicsin János [...] Miklós László István Mak rinos Sándor Mayer Jakab Menyész Ferencz Monasevity [...]
145. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (349. oldal)
[...] Jost Péter Lányi Ede Martinovits Sándor Müller Lajos Buzitska Jenő Tomcsányi [...] Bernát alperjel Soós István Hajós Szaniszló Hász Brokovéd Szabó Terézius Laicns [...] Teologiai tanárok Zimány Mihály dr Sándor Jenő Szent Domonkos rend VII [...] Házfőnök Dánielik József Helyettese Szinek Sándor c Női szerzetes rendek Angol [...]
146. 11. rész. Ujpest • I. Házjegyzék (1141. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 Csernyusz Allan 7 Özv [...] 4 Eadó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...] 80 Spitzer Ignácz 81 Fejes Sándor 82 Szabó László 83 Hajdú [...]
147. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (443. oldal)
[...] Fehéruti vonalon Adószedő Varas dy Sándor Ellenőr Blahnnka József 17 Erzsébet [...] József Segédtisztek Eperjessy Ernő Meskó Sándor B Budapestvidéki m kir pénz­ügyigazgatóság [...] Berkovics Ferencz Tellér Frigyes Lepsy Sándor Tóth István Santhó István Irodavezető [...] Benyák Bezső Tadlanek János Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Adóhiv gyakornokok Osztoics Miklós Balassa [...]
148. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1767. oldal)
[...] Major József Major Mihály Nagy Sándor Páskuj Lukács Tyukodi Áron és [...] Lövenstein Gyula Zahorák Jó­zsef és Sándor Libetbánya Zólyom vm Filadeifi András [...] Popeszku János Putrin J Rista Szaniszló Szavits Caranfil Muntean Vazul Liptó [...] Lajos Perka József Rózner Dá­vid Sándor Ignácz Sándor József Stein József Schvarcz Mendel [...]
149. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • R) Törvényhatóságok (311. oldal)
[...] Kun u 2 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelö Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...] dr Kiss Gyula dr Szabó Sándor IX ker dr Gyulai Sáska [...] dr Kocsis Alajos dr Janovits Sándor III ker dr Mittelmann Bernát [...] Gyula dr TóthfalussyGyula dr Feleki Sándor VII ker dr Wein Manó [...]
150. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (578. oldal)
[...] 25 02 Igazgatósági tagok Bujanovics Sándor elnök dr Beöthy Pál Hoffmann [...] Bertalan Franki József dr Hollán Sándor Felügyelő bizottság Ébersz Károly Kálmán [...] dr Gürtler Tivadar ifj Nóvák Sándor Gara Zsolt Póttag Ivánka Lajos [...] Szalay Mihály Szalay József Timár Szaniszló Felügyelő bizottság Gál Gyula Kretscli [...]