23. oldal, 1128 találat (0,574 másodperc)

Találatok

1101. 1933-09-28 / 1140. szám
[...] el átus pl ébános Plyvacik Szaniszló Szalézi tartomány­főnök Kiss Mihály Báli [...] dr föv biz tag Georgi Sándor Sterz István Reischl Réw Sándor isk igazgatók Georgi István dr [...] sürgős teen­dői miatt Somogyba utazott Sándor Gáspárnak is elbalasztbatatlan dol­ga támadt [...]
1102. 1892-06-05 / 3. szám
[...] főrendezőjévé a nagy bizottság Szcerbovszky Szaniszló tűzoltó főpa­rancsnokot rendelte ki a [...] és zenekar adja elő Erkel Sándor operai karnagy vezénylete alatt mig [...]
1104. 1938-03-17 / 11. szám
[...] tudósítás március 15 lefolyásáról Petőfi Sándor írja ki szellemi forradalmunk lángjait [...] Irányi Dániel Vasvári Pál Pelöfi Sándor Tóth Gáspár Gyurkovits Máthé Kacskovics [...] Gábor Kerekes Judit Kovács Márta Szaniszló Mária Veréb Ist­ván Liha Béla [...]
1105. 3. rész. Hatóságok, intézetek, egyletek stb. (187. oldal)
[...] Rendőrorvos tPclizd Qzzt Dr Apaticzky Sándor Alexand Fogalmazók Qondpidm Bérczy Béla [...] Qondpidm Kratochwill Henrik Heinr Karácsony Sándor Alexand Balogh Albin írnokok dfanzlidzn [...] Dr Hegedűs Laj Ludw Hummel Szaniszlo Stanisl Kelemen Mór Moritz Kilényi [...]
1106. 1930-12-25 / 1022. szám
[...] tag Harrer Fe­renc P Bende Szaniszló Keresztény Községi Párt Wolff Károlv [...] VII Dési Géza Vili Sza­bó Sándor IX Usetty Béla Po pelka [...] Zsigmond és Hugó valamint Somló Sándor a Leipziger gyár igazgatói akik [...]
1107. 4. rész - Egyesületek • XIX. Tűzoltók egyesületei • XX. Különféle egyesületek (546. oldal)
[...] Bremhorst Albert Gerőfi Arnold Gross­maun Sándor Felügyelő bizottság dr Schönberger Gyula [...] Miksa Gráner Albert Czégvezető Bajor Sándor A czéget az igazgatósági elnök [...] Celso Rudan dr Dall Aszta Szaniszlo Szűcs Géza Smoquina A F [...]
1109. 1932-09-18 / 1095. szám
[...] herceg Ester­házy László Protektor Kühn Szaniszló cisz tercitarendi tanár aki az [...] Samu nyug Máv főfelügyelő Andori Sándor nyug Máv főfelügyelő Belloni Dezső [...] nyug Máv igazgató helyettes Müller Sándor nyug Máv felügyelő Margulit Kálmán [...] gyermekek részére a tanácsadó Orbán Sándor dr főorvos Úgy a házassági [...]
1110. 1894-09-30 / 39. szám
[...] házában Budán Dr Dal Assta Szaniszló és Gelletich János vezetése alatt [...] Del Medico Ágost körelnököt Hámpel Sándort Eckermann Edét Gallner Józsefet Sártory [...]
1111. II. rész.Társas cégek (303. oldal)
[...] Károly dr Bárczy István Fleissig Sándor Vezérig tisztv dr Márkus Jenő [...] Spórer Gyula Pap Lőrinc Kovách Sán­dor Horvátovich Ferenc Tisztv pp Vass [...] 12 Wágner Ármin 13 Zajacz Szaníszló budapesti lakósok üvegcsiszolóüzlettulajdcnosok Cégj a céget Burger Frigyes Hirschler Sándor Menczer Samu Geldner Reinhold Deutsch [...]
1112. 1928-02-19 / 903. szám
[...] megjelentek díszes sorá­ban P Ptyyucik Szaniszló a magyar Szalézi rend tartományfőnöké [...] Károlyiig az új bérlő HALWA SÁNDOR PUSKAMŰVES BUDAPEST Üzlet és műhely [...]
1113. 1927-11-26 / 895. szám
[...] B e n d e Szaniszló ferences házfő­nök mondotta A mise [...] török világból P 12 HALWA SÁNDOR PUSKAMŰVES BUDÄPE ST Üzlet és [...]
1114. 1930-01-01 / 979. szám
[...] Az ünnepi beszédet P Bende Szaniszló plébános tartotta A gyer­mekek énekszámai [...] munkájából dere­kasan kivette részét a Sándor Károly igazgató vezetése alatt működő [...] József Neubrand Jolán Annus és Sándor Preiszler Gizella Endrész Ilus Braun [...]
1115. 1926-12-03 / 867. szám
[...] B e n d e Szaniszló meleghangú szép beszédet mondott Az [...] érem Ezüst koszorú 1 HALVA SÁNDOR puskamflv Budán I KRISZTINA TÉR [...]
1116. 1931-12-07 / 1066. szám
[...] le az Ünnepelt Arcképét SZALAY SÁNDOR dr volt II kér elől [...] Telefon 86 4 87 MORAVCSIK SÁNDOR al npk 25 éves egyesületi [...] Ury Lajos táblai tálÁcselnök Kühn Szaniszló ciszterci tanár és Márton Lajos [...]
1117. 1928-05-21 / 912. szám
[...] grófnő Crouy Má­ria grófnő Phyvazik Szaniszló Varga Dénes az intézet igazgatója [...] Wolkejiberg elnök üdvözölte R Réw Sándor szerkesztő pedig meleg szavakal emlékezett [...]
1118. 1927-01-22 / 871. szám
[...] hó t 6 án Szent Szaniszló lengyel szentnek a pápa által [...] hogy milyen nagy po­litikus Szalay Sándor elöljáró kormány­főtanácsos neje súlyos betegen [...]
1119. 1922-03-22 / 12. szám
[...] a sokat szerepelt S zcerbovszky Szaniszlő utóda volt Jani esek Andorról [...] li Wftrr­fi T ŐKE Fleissig Sándor marad Elek Pál halála óta [...] a szenzációval szolgált hogy Fleissig Sándor megválik vezérigazgatói állásától A bank [...] a kombinációba mert a Fleissig Sán­dor három esztendeje még nincs teljesen [...]
1120. 1935-01-19 / 1184. szám
[...] üdülő Ba­lázs Ferenc dr Szegő Sándor ügyvéd dr Mauthner István orvos [...] fodrász Molnár Bertalan cuk­rász Margittay Szaniszló fogorvos ifj Balázs Antal vendéglős [...]
1121. 1932-02-24 / 1074. szám
[...] hegyvidék népszerű vezére megbetegedett SZALAY SÁNDOR volt íf kér elöljáró és [...] járt ki neki Pe­ter dy Sándor alelnök köszöntötte a köz­reműködőket Bardnszky [...] Végzetes szerencsétlenség érte P Bende Szaniszlót a kiváló egyházi szónokot a [...] Kálmánt választották meg Társelnök Weber Sándor dr ügyv elnök Iván Sándor titkár Popovits Pál ügyész Szuchy [...]
1122. 1896-01-12 / 2. szám
[...] Masschauer alezredest Rózsa őrnagyot Benedek Sándor min osztálytanácsost Czájlik Alajos rendőrkapitányt [...] jótékony czélra felülfizettek Dr Országh Sándor 8 frt 50 kr Haverda [...] 3 frt 50 kr Sczerbovszky Szaniszlo 1 frt Rumbold B utóda 10 írt Dr Beyer Sándor 2 frt Kocsis György né [...]
1123. 1929-02-10 / 941. szám
[...] érseki helytartó prelá tus Plyvacik Szaniszló szalézi tar tományfőnök Sajgmiiller József [...] igaz­gató Wolkenberg Gyula R Réw Sándor Foerk Ernő dr Gcorgi István [...]
1124. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (506. oldal)
[...] Celso Budán dr Dall Aszta Szaniszlo Ehrlich Emil Smoquina A F [...] Schwarz Ármin Felügy biz Szepessy Sándor elnök Kotányi Bezső Kende Lajos [...]
1125. II. rész [Névjegyzék ] (2_171. oldal)
[...] tag Neje Orphanides Mária Penyigei Sándor kéményseprő üzlet­vezető Szaniszlón 1890 ben szül iparát Marosán [...]
1126. 1931-09-06 / 1055. szám
[...] 8 10 Személyi hírek BENEDEK SÁNDOR a közig bíró­ság másodelnöke aki [...] ik szüle­tése napját P BENDE SZANISZLÓ a budai Fe­rences Rendház főnöke [...]
1127. 1934-06-11 / 1170. szám
[...] Béla a el nök Both Sándor dr főtitkár és Se li­ga [...] Béla dr Bársony Oszkár Söpkéz Sándor műegyetemi tanár Hajós Alfréd műépítész [...] terve­zője és sokan mások Gerő Sándor tf llfll c I Minden [...] templomában a lengyelek védőszentjé­nek Szent Szaniszlónak ünnepén volt és Vid József [...]
1128. 1930-12-20 / 1021. szám
[...] által Vass miniszter P BENDE SZANISZLÖ megbízásából nyújtott diszkrét de teljesen [...] Jakab László Bánlaky Géza Szilágyi Sándor Széchenyi GYÓGYFÜRDŐ a Városligetben a [...]