8. oldal, 160 találat (0,253 másodperc)

Találatok

141. 1932-04-09 / 14. szám
[...] vámtétele Jó alkalom a vasút kérése a mai nehéz időkben a [...] Telefon 17 1 02 Mittermayer István épület bádogos légszesz vizvezeték és [...] j 439 53 LIFT Halmos István és Fia hAvezőmesterek és átépítő [...]
142. 1894-06-24 / 25. szám
[...] Zoltán Welsch Emil délután Harsányi István Forche Román Junius 30 délelőtt [...] Pál délután Dobrovszky Ágost Pecz István Julius 1 délelőtt Siegmund Sándor [...] több ízben kérdőre vonatván bocsánat kérése után elnézésben részesült a ficzkó [...]
143. 1917-09-12 / 37. szám
[...] lekötelező módon tárgyalt velük fíárczy István csak épen az illetéktelen fővezér [...] és belátta hogy a főváros kérése jogos Most aztán látják hogy [...]
144. 1930-09-10 / 36. szám
[...] 35 fillérbe A főváros másik kérése az hogy a népjóléti minisz­ter [...] lebontásához s a jövő ZÁGONYI ISTVÁN ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST VI EÖTVÖS UCCA [...]
145. 1928-11-07 / 45. szám
[...] elnök bejelentette hogy a pártvezetőség kérése az hogy az általános vita [...] épí­tése és tervezése ifj MÁTHÉ ISTVÁN szobafestő és mázoló mester I [...]
146. 1928-02-01 / 5. (953.) szám
[...] őfenségé­vel s a fenséges úr kérése is az hogy most már [...] T 216 76 K ÖGH ISTVÁN ácsmester tetőemelési vállalkozó BUDAPEST IX [...]
147. 1924-09-24 / 35-36. szám
[...] Néparéna kurzus direktorának az a kérése hogy az ez év végén [...] Zinkfehér Fertőtlenítőszerek stb stb Hofer István és Tsa műszaki és olajkereskedés [...]
148. 1934-11-03 / 43. szám
[...] Beér Sándor V Gróf Tisza István u 5 Telefon 82 4 [...] álló pár­toknak van létjogosultságuk A kerese ténypárt ma ezekben a legnehezebb [...]
149. 1934-01-27 / 4. szám
[...] tökéletesen megszűnt az épitési engedélyek kérése Gondosan készülnek a tavaszra az [...] UTCA 3 Felelős Dr Uj István
150. 1936-02-22 / 8. szám
[...] le az egyházi szertartást Hanauer István megyés püspök végezte nagy segédlettel [...] Ez ma Rákosváros egyik sürgős kérése a sok közül Ez old­ható [...]
151. 1928-03-14 / 11. (959.) szám
[...] Diniek Vidor Girardi Tibor Zsirass István Balkányi Kálmán Ereky Károly Szentirmay [...] levegőhöz juttatja őket Egy másik kérése Dinieknek arra irányul hogy az [...]
152. 1918-09-11 / 37. szám
[...] á r c z y István akkori polgámesterhez intézett sürgönye nyitotta [...] főváros kért A főváros eredeti kérése 8 korona volt amivel szemben [...]
153. 1927-11-26 / 14. szám
[...] tanácsi III ügyosztályba Wagner Weiss Ist­ván dr ideiglenes tanácsi segédfogalma­zót a [...] fog lendülni az építkezési engedélyek kérése és né­hány nagyobb építkezés megindu­lása [...]
154. 1919-12-03 / 50. szám
[...] tanúsítanak vele szemben A szenesek ké­rése még nem intéződött el a [...] van szó Elsősor­ban most Rosinay István volt fővárosi főmérnök egészen uij [...]
155. 1915-11-03 / 45. szám
[...] hárman A jelöltek ezek Muzsikó István Basch Imire Bösinger Rezső K [...] óbudaiak és a Csavargőzös együttes kérése most azután el is intéződött [...]
156. 1918-02-20 / 8. szám
[...] Ítéleteid el­fogultaknak tartják A háztulajdonosok kérése a kormányhoz és a fővároshoz [...] Vilmos igaz sátgiigyminisztcrnek és Bárczy István polgármes­ternek A háztulajdonosok mindenekelőtt azt [...]
157. 1935-04-03 / 14. szám
[...] meghosszabbításéira A belvárosi kereskedők sürgető kérése az autobusz probléma megoldása is [...] szavakkal méltatták a nyugalombavonuló Hamvasy István dr és Bu csánszky Bertalan [...]
158. 1917-12-05 / 49. szám
[...] Body alpolgármester nyugdí­jaztatás iránt való kérése már Bárczy polgár mester kezében [...] hogy az elmúlt héten Bßrczy István dr polgármester Bérezel Jenő dr [...]
159. 1932-05-22 / 1083. szám
[...] pompás ajándékot s szemei­vel menyasszonyát kérésé Pár perc múl­va ő is [...] beszéd után elöl vívén Szt István király Jobbját himnuszok éneklése közben [...] felséges párt és kíséretét Szent István ősrégi templomába a magyar ki­rályok [...]
160. 1937-10-28 / 43. szám
[...] Ugyanitt okt 21 én Somody Ist­ván szerkesztő aiz egykori olasz harcterekről [...] nyitni a Keve utcát Sürgős kérése a Rómaifürdőtelepnek hogy a már [...] Posztógyár tulajdonosa Luncer Pál Bidébauer István DeSy Feéenc v alpolgármes­ter dr [...]