4. oldal, 160 találat (0,180 másodperc)

Találatok

61. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • K (1041. oldal)
[...] IX Ferencz körút 20 Képes István József irnok X alsóvaspálya u [...] V alkotmány u 15 Képíró István vili kocsiv II Horváth u [...] IB bécsi út 27 Kercsmás István lovasrendőr VB Bethlen u 10 [...] IX Ferencz körút 4 6 Kerese Gábor tvszki biró VB Erzsébet [...]
62. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1280. oldal)
[...] Kóbor Mihály Molnár László Nagy István Németh István Németh István Rajki János Szakos János Udvardi [...] Herczeg János Horváth Endre Horváth István Horváth Ist­ván Huszár István Illés Károly Jákói Ferenc Ju­hász [...] Hornung Já­nos Kelemen József Keő Ist­ván Péter József Bodies István Rózsa István Sebők Zsigmond Ujhelví József Varga [...]
63. 9. rész - Lakás-jegyzék • K (1444. oldal)
[...] ké kgol yó n 15 István di máv titkár YK fhg [...] Hl vörösvári u 21 Keppel István könyvkötő m IX vámház körút [...] Viktor felpéczi nagykeresk IV Türr István u 1 Vilmos bizt ügynök [...] H Toldy Fer u 42 Kerese Gábor kir ítélőtáblai biró VHI [...]
64. Függelék: Idegennyelvű versek Geréb László fordításában (77. oldal)
[...] az anyja de már hasztalanul kérésé Izabella királyné Szolimán császárnak Raab István Hol Buda várában nemrég a [...]
65. 1916-12-03 / 49. szám
[...] évvel ezelőtt mikor még Joó István kir főmérnök volt a templomépitő [...] A következmé­nyek és események Joó István álláspontját igazolták Azóta évek múltak [...] az ideiglenesen Rákosszentmihályhoz való csatolás kérése És gróf Csáky Károly váczi [...] a temetőügy meg­oldása is Gzinker István és neje Szury Józsa rákos [...]
66. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • G (2_81. oldal)
[...] gyógyszert ár 137 881 Bartha István 387 141 Báthory gyógyszertár 120 [...] tér 6 182 972 Benedek István 185 751 Beretvás Tamásné özv [...] gyógyszertár 0 Hatósági kezelő Benedek István n I VII István út 17 427 339 ó [...] Kemplerné Péter Margit 137 889 Kerese Margit Tárcsázza először a 297 [...]
67. 3. rész • A) Országgyűlés (241. oldal)
[...] VH Boyal szálló Nagybecskerek Kecskeméthy István Kolozsvár I ker VHI József [...] Ferencz­tér 6 Szatmár Németi Keller István Pest vm Alsódabas IV kigyó tér 1 Kerese György Baranya vm Sásd VIH [...] Czim és lakásjegyzék 190 Kuszka István Komárom vm Ócsa VTH József [...]
68. 1930-08-20 / 33. szám
[...] távolságokból vonzott ide tömegeket Szent István és Szent Imre hitbeli erkölcsbeli [...] fogjuk az ő erényeiket Szent István bölcsessége kultúraéhsége Szent Imre ifjúsága [...] ez a mai nem Szent István országa Szent István föld­jét idegen urak bitorolják Szent [...] Budapest meg­alakításáról Albertfalvának az a kérése amely a Buda­pesthez való csatolásra [...]
69. 1911-03-26 / 13. szám
[...] Kéler Gyula s k elnök Kerese Gábor s k táblabiró I [...] felébe kiadók Bővebbet Rákosszentmihály Szt István utcza 26 Szobát verandával keresek [...]
70. 3. rész • A) Országgyűlés (247. oldal)
[...] VH Boyal szálló Nagybecskerek Kecskeméthy István Kolozsvár I ker VHI Pál [...] Ferencz­tér 6 Szatmár Németi Keller István Pest vm Alsódabas IV kigyó tér 1 Kerese György Baranya vm Sásd VHI [...] tavaszmeze u 2 Mezőtúr Kuszka István Komárom vm Ócsa VHI József [...]
71. 1906-01-20 / 2. szám
[...] A pinczér egylet részéről Varga István elnök Gelb mann András pénztáros [...] napokban adta át vendéglőjét Milisics Istvánnak Üdvö­zöljük Péter bácsi vendéglőjébe József [...] ravata­lánál Legyen áldott emlékezete Varga Istvánt a Budapesti Pinczéregylet lel­kes elnökét [...] haláláig igazi mentorunk volt Mendl Istvánról van szó Ez a kül­sőleg [...]
72. 3. rész • A) Országgyűlés (232. oldal)
[...] Kisvárdal VHI Pannouia szálló Huszágh István Szliács IV magyar u 23 [...] VIB Be­viczky u 6 Károlyi István gróf Szatmárm Nagy Károly VIH [...] Szatmár VH Boyal szállo Keller István Alsó Dabas IV 7 Kigyó [...] Ungvár V Lipót körút 26 Kerese György Sásd VH kerepesi út [...]
73. 3. rész • A) Országgyűlés (236. oldal)
[...] YJH Trefort u 3 Huszágh István Szliács IV magyar u 23 [...] VIH Be­viczky u 6 Károlyi István gróf Szatmárm Nagy Károly VIH [...] vm Ugod H Császárfürdő Kecskeméthy István Kolozsvár I ker VH Madách [...] Ungvár V Lipót körút 26 Kerese György Sásd VH kerepesi út [...]
74. Horváthné Jakubecz Ilona: A Központi Ellátó Szolgálat szerepe a hálózat szolgáltatási rendszerében 1988-1993 (103. oldal)
[...] elemzése Egy egy könyvtár KESZ kérése és a helyben történő tájékoztatási [...] 1981 138 1 7 Papp István Esszé a Fővárosi Szabó Ervin [...]
75. 3. rész • A) Országgyűlés (253. oldal)
[...] Erzsébet korút 1 Nagybecskerek Kecskeméthy István Kolozsvár I ker VHI Pál [...] Ferencz­tér 6 Szatmár Németi Keller István Pest vm Alsódabas IV kigyó tér 1 Kerese György Baranya vm Sásd VHI [...] tavaszmezc u 2 Mezőtúr Kuszka István Komárom vm Ócsa VHI József [...]
76. Tudnivalók • Távbeszélőnévsor (28. oldal)
[...] Semmelweisn 7 189 233 Kenedl István dr belgyógyász M a B [...] rend int főorvos V Szent István krt 29 124 875 Kenedl [...] műszaki nasry keresk V Szent István krt 16 0127 931 Kenessey [...] Kelenföldi öt 62 259 781 Kerese Margit gyógyszerész Sas gyógyszertár Sashalom [...]
77. 1901-04-22 / 16. szám
[...] állam a fővárosnak ezen méltányos kérése elől elzárkóznék Hosszabb vita után [...] értekezlet elhatározta hogy elfo­gadja Rákos István titkár javaslatát s kérvényt intéz [...] alakították meg melynek tagjai Rákos István titkár Földes Gábor Székely Lajos [...]
78. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • I. kerület (19. oldal)
[...] kf m L 8 Mautner István uo tb 153 h 6583 [...] II állandó adómentes 10 Ivankovits István uo tb 152 h 6582 [...] I Zita királyné út 16 Kérése Tiborné uo tb 8151 h [...]
79. 1896-02-23 / 8. szám
[...] órakor a kapuczinus templomban Loósz István kereskedelemügyi miniszteri számellenőr előnyösen ismert [...] áldásos működését Halálozások Kápolnái Pauer István a magyar tudományos akadémia tagja [...] 4 Törvénykezés palotája A fuva­rosok kérése folytán a Duna partot kikö­vezik [...] Husvik Lyubormirné Ignatovits Jánosné Jakab Istvánná Kalas Ist­vánná Körtvélyessv Lászlódé Vácz Kretsare vits [...]
80. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • K (1_129. oldal)
[...] Endre szerszámnngy kebesk V Szent István krt 15 0127 931 Kenedl [...] u 6 136 317 Kenedl István dr helgyógyász M A B [...] rend int főorvos V Szent István krt 29 124 875 Kenedl [...] n 13 21 138 155 Kerese Margit gyógyszerész das gyógyszertár Sashalom [...]