208 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. 1930-10-16 / 81.szám
[...] Anna temetőbe nagy részvét mellett Büchler Zsigmond három havi fogházat kapott [...] Olajos János reál­iskolai tanár és Büchler Zsigmond esztergomi hentesmester között Büchler Zsigmond fia a reáliskolába járt [...] és erre mindenféle ürügyet keresett Büch­ler Zsigmond komolyan vette fiának panaszait [...] utcán megtáma­dott és tettleg inzultált Büchler Zsigmond ellen a pestvidéki kir [...]
2. 1930-05-16 / 91. szám
[...] pengő pénzbüntetésre Ítélte a törvény­szék Büchler Zsigmondot aki Olajos János tanárt [...] épületében tartotta meg a főtárgyalást Büchler Zsigmond esztergomi mészáros mester bűn­ügyében [...] hogy 1928 év karácsonya előtt Büchler Zsigmod mészárosmester a Szent Lőrinc [...] kir törvényszék bűnös­nek mondotta ki Büchler Zsigmondot hatósági szemé­lyen elkövetett testi [...]
3. 1939 / 5. szám
[...] József Építósseti bizottság Brutsy Jenő Büchler Mór dr Darvas Géza dr [...] Szivós Waldvogel József Vízvezetéki bizottság Büchler Mór dr Drahos János Erős [...] Árvédelmi bizottság Dr Brenner Antal Büchler Mór Gere János Hermann Lajos [...] Berényi Zsigmond dr Brenner Antal Büch­ler Mór dr Drahos János dr [...]
4. 19-20. századi művészet (259. oldal)
[...] Tafel 3 2 3 Dr Büchler Sándor A zsidók története Budapesten [...] Budapest 1901 482 alapján 4 Büchler említett műve e tervrajzokról Hofrichter [...] mellett iskolát is tartalmaztak hiszen Büchler szö­vegéből ez következik Viszont ellene [...]
5. 1930-05-18 / 39.szám
[...] tői augusztus 16 ig Elitélték Büchler Zsigmondot Két évvel ezelőtt mint ismeretes Büchler Zsigmond hentes mester az utcán [...] V tanácsa a főtárgyalást ame­lyen Büchler Zsigmondot bűnösnek mondották ki és [...] megfizetésére ítélte Az ügyész sú­lyosbítást Büchler felebbezést jelen­tett be Jönnek a [...]
6. 1930-10-15 / 150. szám
[...] tér Kultur mozgó mellett A Büchler ügyben hozott tör­vényszéki Ítéletet a kir tábla is helybenhagyta A Büchler Olajos féle ismeretes ügyben a [...] azt az ítéletét amely szerint Büchler Zsigmondot a ter­hére rótt cselekmények [...]
7.
[...] József Építészeti bizottság Brutsy Jenő Büchler Mór Etter Ödön Erős István [...] Szivós Waldvogel József Vízvezetéki bizottság Büchler Mór dr Drahos János Erős [...]
8.
[...] fő­ügyésznek Kardos Jenő állampénztári főtanácsosnak Büchler Mór M Á V főmérnöknek [...] területen van A hitközség elnöke Büchler Mór alelnökök Balog László és [...]
9.
[...] Berényi Róbert dr Brenner Antal Büchler Mór Csákváii Mihály dr Csárszky [...] Árvédelmi bizottság dr Brenner Antal Büchler Mór Fodor Tóth János Hermann [...]
10. 1931-07-22 / 80. szám
[...] kitűnő játékának köszönhető Az Olajos Büchler ügyben a Kir Kúria is [...] hogy 1928 december 19 én Büchler Zsigmond mészáros mester Olajos János [...] amiért a pestvidéki kir törvényszék Büch­lert 3 havi fogházbüntetésre mint főbüntetésre [...] Ezen az elsőfokú bíróság ítéletének Büchlerre vonatkozó meg­fellebbzett részét a kir [...]
11. 1936-01-26 / 8.szám
[...] Ferenc Építési bizottság Brutsy Jenő Büch­ler Mór dr Etter Jenő Etter [...] Árvédelmi bizottság dr Brenner An­tal Büchler Mór Fodor Tóth János Hermann [...] Szivós Wald­vogel József Vizvezetékügyi bizottság Büchler Mór dr Drahos János Erős [...]
12. 1931-07-23 / 59.szám
[...] december 19 én amikor őt Büchler Zsigmond az utcán megtámadta mellbevágta [...] A pestvidéki kir törvényszék ezért Büchler 3 hónapi fogházra mint fő­büntetésre [...] pengő pénzbünte­tésre mint mellékbüntetésre ítélte Büchler felebbezett a bűnösség meg­állapítása miatt [...]
13. 1879 / 11. szám
[...] került a napokban horogra Ugyanis Büchler bátorkeszi serfőző mina­pában megvett egy [...] elhajtatta a két jó­szágot Később Büchler vásárra ment s útjában találkozik [...] múltkor ama fenti ökröket vásárolta Büchler nem volt rest s a [...]
14. 1885 / 22. szám
[...] Aki Kukányi Pál urat és Büchler Dóra kisasszonyt látta tánczol ni [...] Szende 1 Adolf 1 ft Büchler Zuga bpest 2 ft Wil [...] ger T mérnök bpestl ft Büchler Salamon 1 ft Biuet ter [...]
15. 1927-01-01 / 1. szám
[...] Ferenc rk henvéd őrvezető fia Büchler izr államvasúti főmérnök leánya Vilsicz [...] és Speck Erzsébet rk Halálozások Büchler utónevet nem kapott leány 1 [...]
16. 1925-11-26 / 94.szám
[...] a következőkép ala­kult meg elnök Büchler Mór máv főmérnök alelnökök Porgesz [...] tagjai dr Mike La­jos elnök Büchler Mór Saághy De­zső Matus Rezső [...]
17. 1927-01-06 / 2.szám
[...] Ferenc rk honvéd őrvezető fia Büchler izr államvasúti főmérnök leánya Vilsicz [...] és Speck Erzsébet rk Halálozások Büchler utóne­vet nem kapott leány 1 [...]
18. 1914-06-21 / 25. szám
[...] és ifj Kuti Sándor adtak Büchler főszerelő megmarad Emiitettük annak idején [...] á Ganz gyár szolgálati érdekből Büchler N villamos föszerelöt Esztergomból át­helyezte [...]
19. 1908-08-30 / 35. szám
[...] hivatal Birósági ügy Hetekkel ezelőtt Büchler Márk párkányi mészáros az Esztergomi [...] koronát a Széchenyi gyászmise alapban Büchler Márk nevén nyug­tázta az E [...]
20.
[...] 20 Baráth Jánosné 2 50 Büchler Mórné 2 Bokor Imréné 280 [...]