34 találat (0,081 másodperc)

Találatok

1. 1999-09-23 / 222. szám
[...] szorulna b s Dr Ördög István az FKgP megyei elnöke pénteken [...] s lesz film­vetítés is Wachtler István profesz szor tart előadást hétfőn [...] történt a CW Bertől egy Feuer Abend nevű cég vásárolta meg [...] hogy elsősorban ingatlanforgalma­zással foglalkoznak A Feuer Abend lebontotta amit le kellett [...]
2. 1958-03-13 / 43. szám
[...] és szájával Polgár Tiborné és Feuer Zoltánná verpeléti lakosok elmondták hogy [...] is a kony­hai receptek mellé Feuer Zoltánná mint a Szülői Munkaközösség [...] is dicsérte a tanulókat DARAGÖ ISTVÁN Dobó gimnázium m Leánytanács választás [...]
3.
[...] Várhegy Burgberg mit Rastplätzen Radverleih Lagerfeuerplätze Schutz­hütte Reiten Jagd Markierte Wanderwege [...] dedestapolcsany tourinform hu 3780 Edelény István király út 63 Tel fax [...]
4. 1941-04-04 / 52. szám
[...] intelligencia lelki gyaborlatos konferenciája a feüér teremben Tartja P Varga László [...] kiadó túrkevei Büki g Szabó István Kapható az Egri Kér Sajtó­szövetkezet [...] Bisits Ti­bor őrnagy légikrónikáját Bencze István alezredes ellenség feletti re­pülését és [...] ír Cikket írtak még Jánosy István főszerkesztő Nagy Béla szá­zados és [...]
5. 1927-08-31 / 196. szám
[...] ügy­ben kérdést intézett dr Kálnoky István városi tanácsoshoz a víz­vezetéki ügyek [...] N kassai fakereskedőnek a fia Feuer mann László lakatossegéd akit már [...]
6. 1894-04-17 / 25. szám
[...] sztjkvi ingatlan Oroszkuráczi József és István szent erzsébeti lakosokra 100 írtért [...] erzsébeti 441 sztjkvi in­gatlana Orosz Istvánná sz Agócs Mária szt erzsé­beti [...] I 230 frtért Kozma matyó István verpeléti 234 és 1085 sztjkvi [...] Péter aldebrői lakosra 1200 frtért Feuer Géza t igari 197 és [...]
7. 1889-11-12 / 46. szám
[...] braune Maid Dein Auge wie Feuer blintzt Wenn das meine so [...] az egyesület nevében özv Mészáros Istvánná elnök Belépti dij 1 frt [...]
8. 1914-01-10 / 3. szám
[...] a ka­tolikus legényegyesületek elvérzenek Ambrus István dr t az egri főkápí [...] ember tüzet gyújtó lény Ein feuer zündenes Wesen A különben materialista [...] a királyi kéziratot mellyel Ambrus Istvánt a megüresedett utolsó mesterkanonoki állásra [...] Böhm János dr méltatta Ambrus Istvánnak 32 éven át foly­tatott erős [...]
9. 1910-11-05 / 37. szám
[...] Károly drt és egy járványorvost Feuer Egon dr szigorlóornost küldötte ki [...] Fischer Fe­renc bádogos Gyöngyös Bajezer István iparos Eger Kovács csatlós Mihály [...] én rablás vétségével vádolt Márton István és társa fiatalkorúak 11 én [...]
10. 1941-02-14 / 25. szám
[...] Zoltán csendőrezredes elő­adása 6 Miudszenti István magyar dalokat énekel kíséri Pertis [...] RT Felügyelőbizottsága Kiss Ferenc sk Feuer Géza sk Héber Dezső sk [...]
11. 1914-03-14 / 21. szám
[...] Berkes Antal Bernáthy N Bélaváry István Dely Alice Feszty Árpád Fesztyné Jókai Róza Feuer Artúr Fridiinger Jenő Jámbor Lajos [...] Rőczey Rezső Rudnay Gyula Szász István Szepessy Guszta Jenő Szentmiklóssy Zoltán [...] sérettel Nemzeti dal Szavalja Petravich Ist­ván VI 0 t Ünnepi beszéd [...]
12. 1935-06-08 / 90. szám
[...] Dr Julesz Jenő és dr Feuer Mihály budapesti ügyvéd által képviselt [...] Időjelzés időjárásjelentés hírek 5 Lugossy István tároga­tózik harmóniumon kíséri Polgár Tibor [...]
13. 1938-02-06 / 21. szám
[...] A rádió szalonzenekara Vezényel Bertha István 0 05 Hírek külföldi ma­gyarok [...] 1958 január 25 A felügye­lőbizottság Feuer Géza Kiss Ferenc Héber Dezső [...]
14. 2018-12-11 / 287. szám
[...] készülnek Szellemi kincsünk a kékfestés FEUER JANOSNE A NÉPMŰVÉSZET MESTERE PALÓC [...] Fehér Jánosné viseletéivel Fotó Kiss István A kékfestés színezési és mintázási [...] 14 45 Örömkoncert a Mlinkó István Óvoda és Iskola javára 16 [...]
15. 1940-03-02 / 35. szám
[...] február hó 29 Dr Kálnoky István s k polgármester Az egri [...] Részvénytársaság Felűgyelőbizottsága Kiss Ferenc sk Feuer Géza sk Héber Dezső sk [...]
16. 1894-04-27 / 28. szám
[...] tárkányi lakosra 490 frtért Barta István m tárkányi 1062 sztjkvi ingatlana [...] iváni 345 sztjkvi ingatlana Szabó István n iváni lakosra 1100 frtért [...] 1921 sztjkvben levő ingatlana Vig István és neje t füredi lakosokra [...] Samu bodonyi lakosra 100 írtért Feuer Géza t igari 318 szbetétben [...]
17. 1971-01-15 / 12. szám
[...] elnöke Tólh József titkárai Birltás István és Csia Béla A MTS [...] ajánlanak szaküzletemk TEKINTSE MEG A FEUER DETER KIRAKATOKAT EGER 1 Méteráru [...]
18. 1987-11-04 / 260. szám
[...] mégis átmentették az új változatba Feuer András műsorveze­tő szerkesztő érdeme az [...] a rádiósok postázzák ne­künk Pécsi István Párizsi pillanatfelvétel Hatalmas köd van [...]
19. 1894-07-24 / 53. szám
[...] s e végből M olnár István kir tanácsos ki a magyar [...] szolgálok Kelt Bndpesten stb Molnár István kir tan orsz gyümölcsé­szeti miniszteri [...] 696 sztjkvi ingatl Kovács ante István leleszi lakosra 10 frtért Marton István leleszi 74 sztjkvi ingatl Csepcsányi [...] 320 szbetétbán levő ing ti Feuer Szidónia és Sándor t igari [...]
20. 1977-03-25 / 71. szám
[...] megyei Bi­zottságának osztályvezető­helyettese valamint Szalay István Heves megye Taná­csának általános elnökhelyet­tese [...] Béla Kollé­giumban A vitafórum ven­dége Feuer András a Ma­gyar Rádió külpolitikai [...]
21. 1973-09-12 / 213. szám
[...] A jászalsószentgyörgyi Népdalkör műsorából Számítástechnika Feuer András riportja Polkák Zenés autóstop [...] műsorra is lennének látogatók Erdélyi István Adács Bővítették a mezőszemerei óvodát [...] venni az óvoda vezetői Császár István Mezősze mere Ki sürgeti meg [...]
22. 1966-02-20 / 43. szám
[...] Béke Termelő szövetkezetbe írja Rozgonyi István tudósítónk A szerves trágyaszóró és [...] Tanulj sakkozni Bogomolov A pragmatizmus Feuer Rimsz kij Korszakov Fodor A [...]
23. 1989-11-15 / 271. szám
[...] a Chinoin ak­kori fejlesztési mérnöke Feuer László szintén kísérletezett az előállításával [...] a konzervatívok Kedvelem a Bölcs István által szerkesztett Gondolat jel prog­ramjait [...] ak­kor tisztában voltunk ezzel Pécsi István Luxemburgi művésznő képei Gyöngyösön Külföldi [...]
24. 1973-08-04 / 181. szám
[...] nyár 13 Bayer Hona és Feuer András rtportmontá zsa Könnyű liangszerszeiök [...] Csorba Győzőnek és Pií kolitz Istvánnak erre az al­kalomra irt költeményei [...]
25. 1975-03-11 / 59. szám
[...] rasztivitásához címmel ol­vashatunk tanulmányt Sza­bó István A szemantika ge­neratív vagy interpretativ [...] főiskolán folytatott iro­dalomtörténeti kutatásokat Lökös István Miroslav Krie zaról Varga István Ler­montov Ligovszkája herceg­nő című befejezetlen [...] vázol­ja Zétényi Endre és Strbák István közös írásukban Eger 1972 évi [...] 00 Népdalfeldolgozások Kis győzelmek nyomában Feuer András műsora Nada énekel üzemi [...]
26. 1962-09-13 / 214. szám
[...] kifejezőmódja Mint az egri Dobó István Múzeum munka­társa nem főhivatásként fog­lalkozik [...] I gelsre nagy hatással volt Feuer bach filozófiája mindketten mű r [...] ben e napon született PETELEI ISTVÁN író Regényei közül a kisváros [...]
27. 1964-10-29 / 254. szám
[...] háztáji állatok áttelel tetéséért Fazekas István HÁROM VAS A TŰZBEN DREI EISEN IM FEUER Xwtkatur JMe Welt IH rtun [...] őket a róka Most Csont István illusztrációját méhéket Meg megállt aztán [...]
28. 1975-01-07 / 5. szám
Sugár István így írtak ők 4 második [...] személyiségeiről mint Rákóczi Ferenc Széche­nyi István Jókai Mór Bar­tók Béla József [...] Megfelelő embert a megfelelő helyre Feuer András aktuális jegyzete Sonny és [...]
29. 1975-01-14 / 11. szám
Sugár István így írtak ők második világháború [...] én a hírhedten hír­hedt Milotay István cikke A német nép vezére [...] együttes felvételei­ből Kis győzelmek nyo­mában Feuer András ri­portja Mezei szőttes Üzemi [...]
30. 1975-01-22 / 18. szám
[...] a napokban tartott ta­nácskozásán Várhelyi Ist­vánná a TIT városi titkára a [...] Tibor felvételei­ből 17 50 Világszínvonal Feuer András riportja 18 00 Alföldi [...]
31. 1973-10-31 / 255. szám
[...] nyakkendő Vezeti Hayer Ilona és Feuer András MAGYAR 20 lskola tv [...] a ház­falakra egyaránt Dr Sánta István Eger WvW vWVWWNAAAVWWVVWVWVWW WVW A [...]
32. 2003-02-01 / 27. szám
[...] bemutatása A FiberNet cég vezérigazgatója Feuer András egykori újságíró tv ri­TIZEDIK [...] meg Nagy Gyula és Gyénes István Nem fahangon A vadakra télen [...] Kalo László Mátrai András Pók István és Kenyér László hangulatos és [...]
33. 1985-09-07 / 210. szám
[...] beszélget Köpeczi Béla művelődési miniszterrel Feuer András 13 00 Bartók Concerto [...] 17 00 Fűtől fáig Balogh István környezetvédelmi riportja 17 25 Népi [...] materinskom jazyku 8 17 Ella István Bach orgona hangversenyei Xi 2 [...] Rádiós ínház Révbe jutva Csurka István haneiátéka Szeptember 1 S 22 [...]
34. 1967-02-11 / 36. szám
[...] zongora Jasha Hei­fetz hegedű Emanuel Feuer mann gordonka 17 38 Éhség [...] 55 Dalos kalendárium Hegyi Füstös István zenés összeállítása 18 26 Simonyi [...] szép a maga babá­ja Kisspista István vidám dalos játéka 12 43 [...] 40 A havas Bulgáriá­ban Petur István és Venczel Ist­ván úti jegyzete 15 15 Zengjen [...]