5. oldal, 260 találat (0,047 másodperc)

Találatok

201. 2013-01-05 / 4. szám
[...] az egri bazilikában a Szent István Tv műsora ism GYÖNGYÖSI VÁROSI [...] 00 02 00 Katapult Dj Bozóky Andorral és Lipóczy Csabával 02 [...] 55 12 55 Kívánságműsor Kür­tös Istvánnal 12 55 15 55 Retro [...]
202. 2013-02-02 / 28. szám
[...] 00 02 00 Katapult Dj Bozóky An­dorral és Lipóczy Csabával 02 [...] 55 12 55 Kívánságműsor Kürtös Istvánnal 12 55 15 55 Retro [...] 8 25 18 00 SZENT ISTVÁN RADI 5 00 Napköszöntő Hirek [...] c sorozat első blokkja Szőcs István nyomában A filmek ingyenesen megtekinthetők [...]
203. 2013-02-09 / 34. szám
[...] 00 2 00 Katapult Dj Bozóky Andorral és Lipóczy Csabával 2 [...] 8 25 18 00 SZENT ISTVÁN RADI 5 00 Napköszöntő hírek [...] 8 25 18 00 SZENT ISTVÁN RADIO 5 00 Napköszöntő hírek [...]
204. 1875-08-12 / 32. szám
[...] kr Völgyi Lajos 80 kr Bozóky N 80 kr N N [...] által közhírré tétetik miként Stankovits István részére 190 frt és já­rulékait [...]
205. 1877-07-05 / 27. szám
[...] magántanuló A VII gymn osztra Bozoky János Hattyár Endre Kelemen Ernő [...] Fekete Kálmán a kecske­méti Szabó István a jászberényi Boros Pál Gallovich [...]
206. 1878-12-26 / 52. szám
[...] Fűzve 1 frt 50 kr Bozóky Alaj Egyházjogtan kézikönyve Fűzve 3 [...] 8 frt kr Drb Janosovics István Kirándulás Istambulba az 1863 ik [...] frt 2 frt Gróf Széchenyi István hátrahag kézirataiból Hunnia Pesti adás [...] Második folyam 3 frt Major István A regélő István bácsi Mulatva oktató csa­ládkönyv a [...]
207. 1882-09-07 / 36. szám
[...] Mihály nagyszebeni jogakadémiai tanár dr Bozóky Alajos nagyváradi jogakadémiai tanár és [...] vezér­elvek szerint Előadó dr Apáthy István budapesti egyetemi jogtanán ur Véleményes [...]
208. 1883-06-28 / 26. szám
[...] szertartások közben a következők ordináltattak Bozóky János Csoltkó Pál Kliindí Pál Mózer Béla s Truszka István áldozó papokká Sir Lajos subdiaconus [...]
209. 1883-08-09 / 32. szám
[...] 5 óra tanár Dr Kiss István 2 Pénzügytan hét 3 óra [...] hét 6 óra tanár Burik István B RENDKÍVÜLI tantárgyak 1 Hómai [...] 3 óra tanár Dr Kiss István 7 Békepolitika és harczpolitika hét [...] Énekes Gyula harsányi káp­lán Kerecsendre Bozóky János ujmisés áldozár Harsányba Kindl [...]
210. 1884-05-22 / 21. szám
[...] miskolczi káplán jászberé­nyi hitoktatóvá Kovács István pásztói káplán jászberényi Hamza József [...] Dobóczky János detki káplán egyeki Bozóky János harsányi káplán detki Sz [...] ideigl lelkész­helyettes szenterzsébethi káplánokká Mátyás István nyirbak­tai ideigl lelkészhelyettes régi kápláni [...] Miskolczra utaztak Székesfehérvárott néhai Horvát István kitűnő magyar tudós születésének helye [...]
211. 1884-12-11 / 50. szám
[...] megrendelhető Ró­mai Perjag irta Dr Bozóky Alajos a nagyváradi kir jog [...] Lajos A nemes vér Petelei István Elbe­szélések Abonyi Lajos Az özvegy [...]
212. 1885-02-10 / 7. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] 1 80 D r Kiss István Európai nemzetközi jog 3 Grünwald [...]
213. 1885-04-28 / 18. szám
[...] 3 2 40 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények [...] 2 40 3 50 Dr Bozóky A Római világ Müvelődéstört rajzok [...]
214. 1885-05-05 / 19. szám
[...] frt helyett 3 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások 2 Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...]
215. 1885-05-12 / 20. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Müvelödéstört rajzok [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
216. 1885-05-19 / 21. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások D r Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] biróságol előtt D r Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
217. 1885-06-16 / 25. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] eljárás biróságol előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
218. 1885-06-23 / 26. szám
[...] 5 frt helyett Id Görgey István 1848 és 1849 ból Élmények és benyomások Dr Bozóky A Római világ Művelődéstört rajzok [...] bíróságok előtt D r Kiss István Európai nemzetközi jog Grünwald B [...]
219. 1885-07-21 / 30. szám
[...] 60 3 3 Id Görgey István 1848 és 1849 ből Élmények és benyomások D r Bozóky A Római világ Müvelődéstört rajzok [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Secchi Angelo [...]
220. 1885-08-03 / 32. szám
[...] a magyar történelemben Id Görgey István 1848 benyomások Dr Bozóky A Római I kötet Wertheimer [...] eljárás bíróságok előtt Dr Kiss István Európai nemzetközi jog Secchi Angelo [...]
221. 1886-07-20 / 29. szám
[...] János érs irodai tollnok Baliára Bozóky János érs irodai tollnok kisegítőül [...] napokban Budapestről városunkba érkezik Ka­szás István derék kerékpárbajnok barátunk az egri [...] által rendezett kerékpár versenyen Kaszás István vasparipás bajnok nyert e napokban [...]
222. 1886-10-19 / 42. szám
[...] kaáli káplán s kaáli káplánná Bozóky János alsóábrányi id lelkészhelyettes nevez­tetett [...] csak Feleky Miklós és Bényei István mint az orsz színész egyesület [...]
223. 1889-06-11 / 24. szám
[...] Pál érseki levéltárnok és Ambrus István papnöveldéi tanulmányi felügyelő kíséretében Délre [...] a község egyházvédnöki kijelölése alapján Bozóky János pásztói káplán neveztetett ki [...] nemében Neki a bécsi Szent István torony tetejéről leugrani kis miska [...]
224. 1910-08-20 / 15. szám
[...] zenekara augusztus 20 án Sz István király ünnepén a következő müveket [...] Tárkányi féle énekgyüjteményből Eredeti dallama Bozóky Mihály maróthi kántornak 1797 ben [...] órakor prédikáció­val kezdődik melyet Egyed István káplán mond majd körmenet Ksz [...] Dobi Náodorné tarnazsadányi özv Holló Istvánná parádi özv R Fekete Lászlóné [...]
225. 1910-10-12 / 30. szám
[...] Endrey Béla Ruzsin Ferenc Bartha István Nagy József Pályázat jogtanári állásra [...] és váltójog tanszékére mely a Bozóky Géza dr távozása folytán üresedett [...] Tárnáméra község­ben Megjutalmazott vincellér Hegedűs István gyöngyösi vincellért a földmivelésügyi minisz­ter [...]
226. 1911-01-04 / 1. szám
[...] ünnepelt április 8 án Széchenyi István gróf halálának 50 éves évfordulója [...] Barsy Artur dr és Kele István dr teológiai h tanárok nyilv [...] a Kát Legényegyletnél titkár Barsy István dr ügyvéd bíbornok érseki jogtanácsos [...] főmérnök az állam­építészeti hivatal főnöke Bozóky Géza dr jog­tanár Etek István m kir erdőmérnök az egri [...]
227. 1911-02-08 / 11. szám
[...] Elő­adók voltak az év elején Bozóky Géza dr Ha lászy Cézár [...] dr Molnár Kálmán dr Barsy Ist­ván dr Breznay Imre Vadász Lajos [...]
228. 1911-05-27 / 42. szám
[...] Géza volt országgy kép­viselő Ambrus István dr t kanonok Vigh Béla [...] egyházai tan­felügyelő képezdei igazgató Barsy István dr bíbornok érseki jogtanácsos stb [...] hogy örök mécs ég­jen Szt István jobbja előtt mely a rabló [...] Miután még telegrammban üdvö­zölték dr Bozóky Gézát a pécsi jogakadémia ta­nárát [...]
229. 1911-07-05 / 53. szám
[...] Gyulát Török Endrét Snircz Jánost Bozóky Bélát és Szendrey Ká­rolyt A [...] Gibás Józsefet Holik Sámuelt Répási Istvánt Rubóvszky Ferencet Lázár Pétert Sáray Istvánt és Burián Tódort Az Egri [...]
230. 1911-07-22 / 58. szám
[...] szorgalmi aranyakat Jecs Gyula Pataky István Schmöltz József és Erdős Pál [...] Szmida féle jutalmat Pre hoífer István joghallgató nyerte el A tanév történetéből Bozóky Géza dr jog­tanárnak a pécsi [...] Lux Gusztáv Nagy József Pataky István Prehoffer István és Szabó Andor az államtudományi [...]
231. 1913-04-19 / 32. szám
[...] Mária gyári muukásnő Aranka Fürjes István földműves Mária Wentzel János péuzbeszedő [...] Gulyás Erzsé­bet hajadon egri Pacsku István kocsis és Bor bás Rozália [...] Vancsai János 12 hónapos Angyal István pince mester 25 éves Kovács [...] külföld példája Az eucharisztikus szakosztály Bozóky Géza dr Kongreganisták a tengeren [...]
232. 1913-06-14 / 48. szám
[...] Sándor kerületi esperesek Pászthy Gyula Bozóky János Markov its Pál dr [...] 20 K jutalmat kapott Pál Ist­ván jászárokszállási és dicséretet nyert Oláh [...] gyakorlati tanításokat bemutató tanítók Szabó István Szendrő Kisbenedek János Edelény Mónár [...]
233. 1913-07-12 / 56. szám
[...] Műemlékek Országos Bizottságának építészét Wind István egri egyházm építész vejét érdemeinek [...] János dr főtitkár és Mlinkó István tanfolyam parancs­nok már összeállította az [...] Grósz Sámuel birtokos Rózsa Fodor István gyári tűzőr József Filep György [...] házasság első húsz éve Dr Bozóky Géza Nőmozgalom és femi­nizmus Dr [...]
234. 1913-08-06 / 63. szám
[...] a Rókus temetőben 20 Szent István király Búcsú a várban 21 [...] levő áru­csarnokba vonul Itt Nagy István társulati elnök a díszközgyűlést megnyitja [...] A bázfőnök kalo­csai származású P Bozóky Ödön Budapestről és P Lombos [...] hétig tart és parancsnoka Útinké István jár tűzrendészeti felügyelő Elméleti előadások [...]
235. 1913-10-15 / 83. szám
[...] M Tud Akadémia tagja Ambrus István dr és Venczell Ede t [...] Egri Dalkör nevében pedig Barsy István dr alelnök üdvözölték szép be­szédben [...] t vezér igazgatója Budapest Bárczy István polgármes­ter Budapest Spitkó Lajos főigazgató Budapest Bozóky Eudre kir tan az Orsz [...]
236. 1914-07-29 / 60. szám
[...] Őfelsége a király Li povniczky István dr pénzügyi tanácsost egri pénzügyigazgatót [...] idegbajban szenvedett A veszekedés vége Bozóky Mihály parkettgyári munkás Gyöngyösön ivás [...] összeveszett Valkóci Lajos munkanélküli segéddel Bozóky ki­békülést színlelve kihívta Valkócit a [...] hó 24 ikén délután Tóth István gyöngyösi jégkárbecslő Adácsi István és Péter Bertalan egy bérkocsin [...]
237. 1915-06-09 / 158. szám
[...] kötelez A főegyházmegye növendékei kö­zül Bozóky Béla Káplár Ágoston Mudri István és Snircz János a szentferencrendi [...] hadapród Staud Antal és Kovács István önkéntesek A vak katonáknak A [...]
238. 1923-09-08 / 203. szám
[...] szerepe Magyarország nehéz napjaiban Révész István Katolikus szer­vezkedés Somogyi Szilveszter A [...] előadást A gyűlést Hanauer A Ist­ván elnöki beszéde és a pápai [...] Nagytemplomban Délután 3 órakor Zadravecz István tábori püspök elnöklé­sével harmadrendi díszgyűlés [...] katolikus és az egész társadalom­ban Bozóky Gyula ezredes Krisztus egyháza és [...]
239. 1924-06-21 / 142. szám
[...] szentelni a következő végzett teológusokat Bozöky János Gáli Gyula Gruber Sándor [...] atyának és jőbarátnak majd Barankovics István VII o t a tanűló [...] Válasz Végvárynak Köl­temények szavalják Erdélyi István és Ringelhann György III o [...] tisztelettel Érettségi vizsgálat Á Dobó István fő­reáliskolában f hó 16 18 [...]
240. 1924-11-05 / 255. szám
[...] Gröber Ferenc Gulyás Béla Vajda István Grosz man Sámuel Kérészi István Un gár Ignác Szabó Antal [...] Ferenc Viczián Jó­zsef Széplaky György Bozóky János ifj Borhy Bertalan Petheő [...] Csépány Béla Münkó Jenő Luby István Beniczby Elemér Kecs inár István Schwartz Dávid Ozakó Kálmán Szántó [...]
241. 1926-09-19 / 212. szám
[...] edácu lelkészek investiiurát kaptak Reviczky István sajcnémeti lel­kész Recskre Dr Seres [...] ugyanét lelkiekben lel­készhelyettes lett Kisantal Ist­ván Erdőkövesdről Sajóvárkony ba küldetett káplánnak [...] neveztetett ki Jász apátiba káplánnak Bozóky Já nos Szendrőből SzeDdróba Mól nár István Eesenyőtelekről Jász dósára Szalay Ferenc [...]
242. 1928-01-22 / 18. szám
[...] ál Simon Jenő dr Temesváry István vitéz Kánya Nándor Sztojka Bertalan [...] ba San Sebastian ba Szent István napján Lequeitio ban tisztelgés lesz [...] edes a B csoport vezetője Bozóky Gyula ezredes Jelentkezési határidő julius [...]
243. 1928-07-10 / 157. szám
[...] siroki lel­kész ideiglenesen nyugdíjazta­tok Scsavniczky István tisza berceli lelkész az újonnan [...] Ferenc pusztagyendai lelkész Sírokba Mudri István gyöngyösi káplán Tiezabercelre Terenyi László [...] Szalay Ferenc ózdi káplán diósgyőri Bozőky János jászapáti káplán me­zőkövesdi Bernát [...] József Bükkizenterzsébetről Sa jóvárkonyba Horváth István Verpelőtről Ózdra Zakkay Jó­zsef Rakamazről [...]
244. 1933-07-15 / 139. szám
[...] Ferenc a Mátraszanatóriumba szanatóriumi lel­késznek Bozóky János Bogácsra lel­késznek Barta József [...] Pártos Pétert Ózd ra Magyar Istvánt Harsányba Nemes Jánost Szendrőbe Prommer [...] újmiséseka következő diszpozíciókat kapták Barsy István Kápolnára Csehi László Arlóba Csurilla [...] betre Obeda Endre Kerecsendre Olay István Sátára Plankó János Kisnánára Schober [...]
245. 1933-12-15 / 237. szám
[...] 50 kötve 3 50 P Bozóky Ä szentföld leike kötve 18 [...] van a tetteseknek IRODALOM Tamás István Egy talpalatnyi föld 400 oldal [...]
246. 1933-12-16 / 238. szám
[...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...] 9 Hírek 9 20 Bertha István szalonzenekara 10 20 Idójárásjelentés 10 [...]
247. 1933-12-20 / 241. szám
[...] testnevelők részére 4 agyagfalvi Hegyi István meséi 4 45 Időjelzés időjárásjelentés [...] 5 A sífutó felszerelése Déván István előadása 5 30 Paul Tibor [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
248. 1933-12-22 / 243. szám
[...] Niko lijevic Romanov Oroszország­ból Ádám István tanár Buda p stről és [...] visszatérhet ősei birioká ra Ádám István a katedráját veszti el mert [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
249. 1933-12-23 / 244. szám
[...] az olvaióközönség körében A Szent István Tár ulat ki dása már [...] Kanáritenyésztők Egye­sületének előadása 6 Berta Ist­ván szasónzenekara 7 Rádió ama­tőrposta 7 [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
250. 1933-12-29 / 247. szám
[...] Zsig mond Viski Károly Győrffy István Madarassy László Soly mossi Sándor [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]